Judo

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

Alla spel kommer att avgöras i enlighet med det officiella resultatet vid tiden för podium-presentationen. Efterföljande ändringar räknas inte. Även om vi strävar efter att reglera alla marknader så snabbt som möjligt, kan detta ibland bli försenat på grund av officiella utredningar om överklaganden etc.

1.) Evenemangs-/medaljvinnare Den som vinner detta evenemang. Om någon deltagare/lag diskvalificeras eller drar sig ur av någon anledning, kommer spel att behandlas som förlorare på det valet.

2.) Att vinna en medalj: Den som belönas med en medalj för detta evenemang. Om någon deltagare/lag diskvalificeras eller drar sig ur av någon anledning, kommer spel att behandlas som förlorare på det valet. Regler om oavgjort gäller för alla evenemang där samma medalj delas ut flera gånger, t.ex. två brons. Dessa regler gäller även för liveversionerna av dessa marknader.

3.) Matchspel: Spelen utvärderas enligt det officiella slutresultatet. Båda deltagarna måste starta för att spelen ska gälla

4.) Uppskjutna evenemang: För inställda eller uppskjutna evenemang, kommer drabbade spel att strykas innan den schemalagda starttiden. Alla spel gäller på alla evenemang som är försenade före den schemalagda starttiden och äger rum samma dag (lokal tid). De enda undantagen är evenemang som äger rum inom en fast datumram för turneringen, t.ex. OS, VM m.m.