Softball

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Extra innings: Såvida inget annat anges regleras spel med utgångspunkt från det officiella resultatet inklusive eventuellt extra innings.

2.) Speltid: Matchen måste generellt sett slutföras för att placerade spel skall stå. Om matchen vid någon tidpunkt avbryts är allt spel ogiltigt, med undantag för spel som redan avgjorts när matchen avbröts.

Om inget annat anges tillämpas denna regel på allt spel.

3.) Datum: Alla matcher måste spelas på planerat datum och planerad plats. Spel på matcher som inte spelas på planerat datum och plats är ogiltiga.

4.) Run Line: Regleringen av spel utgår från det officiella resultatet efter 7 innings (6 ½ innings om hemmalaget leder) inklusive eventuellt erforderliga extra innings.