Varför kan jag inte begära att hela mitt tillgodohavande betalas ut?

Kontrollera om ditt aktuella tillgodohavande motsvarar lägsta utbetalningslimit. Den uppgiften hittar du i ditt konto under Utbetalning. Endast då kan man begära en utbetalning online. Dessutom måste hela belopp (inga decimalställen) fyllas i utbetalningsformuläret.
Skulle du ha deltagit i en bonus-aktion med ditt bwin konto, kan du först begära en utbetalning av hela ditt tillgodohavande om alla deltagarvillkoren uppfyllts.