Politika

(Son güncelleme: 15.09.2022)

Aşağıdaki özel bahis kuralları dışında genel bahis kuralları geçerlidir. Bununla birlikte, özel kurallar genel kurallara göre önceliklidir.

1. Liderlik Seçimleri

a) Bahisler Bir Sonraki Parti Lideri/Bir Sonraki Başbakan/Bir Sonraki Başkan vb. için sunulduğu zaman, tüm oranlar aksi belirtilmedikçe, "ya kazanç, ya da kayıp" prensibine göre belirlenir. Seçilmezlik, katılamama, çekilme ya da buna benzer durumlarda bahisler geri ödenmez. Daha önceden belirlenmiş bir liderlik yarışı ya da resmi seçimden önce görevde olan "geçici" yöneticiler sayılmaz. Böyle bir seçimin ya da sürecin kazananını "Bir Sonraki Lider" sayılır.  

b) Birleşik Krallık: "Bir Sonraki Başbakan", bir sonraki parti liderliği yarışından önce bile her zaman göreve gelen kişiye bakılarak belirlenir. Kraliçe tarafından Birleşik Krallık hükümeti kurmaya davet edilen kişi bu durumda Başbakan sayılır.

Sonuçlar, herhangi bir yasal itiraza göre değil, resmi olarak ilan edilen sonuca göre karara bağlanır.

2. ABD Seçimleri.

a) ABD Kongre Seçimleri. Herhangi bir sandalye için beraberliği çözücü seçim gerekiyorsa, final sonuç belirlenene kadar bunula alakalı tüm bahisler ertelenir. Her iki meclisin de çoğunluğu ya da bir dizi seçimlerden sonra toplam sandalye sayısına oynanan bahisler tüm belirlenmiş seçimleri ve aynı gün oynanan özel seçimleri de içerir.

Herhangi bir bağımsız aday, tanımlanmış bir partinin parti kuruluna katılmak için niyetini belirtmişse, bu kişi tüm parti toplamı dahilinde sayılır. Senato Çoğunluğu için sunulan bahisler, eşitliği bozmak için Başkan Yardımcısı'nın üyeliğini de göz önünde bulundurur.

b) ABD Başkanlık Seçimleri. Bu bahis, Genel Başkanlık Seçimleri'nde kazanan olarak deklare edilen aday baz alınarak belirlenir ve yasalarda ya da anayasadaki değişiklikleri de göz önünde bulundurur. Sonuçta herhangi bir belirsizlik oluşması durumunda, seçmenler kurulu sonuçlarını ya da gerektiğinde, kongre oylamasını bekleme hakkımızı saklı tutarız. Daha sonra bir başka kişi Başkan olarak yemin ederse, bu bahis sonuçlandırma için geçersizdir. Seçmen Kurulu oylamasında, sonraki kurulda seçmenler tarafından verilen oylar yerine, her bir eyalet tarafından deklare edilen sonuçlar göz önünde bulundurulur. Başkanlık seçimi herhangi bir nedenden dolayı ertelenirse, seçim ilk açıklanan tarihten sonra 6 ay içinde gerçekleştiği sürece tüm bahisler kalır.

c) Parti adayları & başkan yardımcısı adayları Bu bahisler seçim yılında Parti Kongreleri tarafından belirlenen adaylar baz alınarak, ya da parti kongresinin gerçekleşmemesi durumunda buna eşdeğer süreç göz önüne alınarak sonuçlandırılır.

d) Ön seçimler ve parti kurulları Tüm bahisler, aksi belirtilmedikçe, en son oy oranınına göre belirlenir. Sonuçlar her bir eyalet partisi tarafından deklare edilir.

e) ABD Başkanlık Eyalet Bahisleri Eyalet çapındaki oy oranları baz alınır. Yeniden sayım ya da yasal değişiklikler göz önünde bulundurulur. Sadece tekler.

3. Politika, Birleşik Krallık

a) Seçimlere Katılım. Seçim gününde Birleşik Krallık çapındaki seçime katılım oranına göre belirlenir. Ertelenen ya da tekrarlanan seçimler göz önünde bulundurulmaz.

b) En Çok Sandalye Bahisi. Beraberlik durumunda, tüm etkilenen bahislerde beraberlik kuralları geçerlidir. Aksi belirtilmedikçe, Avam Kamarası Başkanı ve Kuzey İrlanda milletvekilleri sayılmaz.

c) Oy Paylaşımı Bahisi. Aksi belirtilmedikçe, sadece Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda hariç) milletvekilleri için geçerlidir.

d) Ertelenen/Tekrarlanan Seçimler Yasal ya da başka nedenlerden dolayı tekrarlanması gereken herhangi bir milletvekilliği seçimi: İlk açıklanan sonuç bahisler için geçerli sayılır. Bu ara seçimler için de geçerlidir.

Seçimin bir başka tarihe ertelenmesini gerektiren ve genel seçim gününde yapılmayan herhangi bir seçim toplam sandalye sayısı ya da çoğunluk bahisleri için yine de geçerlidir. Etkilenen sandalyelerin seçim sonuçları belli oluncaya kadar alakalı bahislerin sonuçlanmasını erteleyebiliriz.

e) Çoğunluk Bahisi Bir partinin çoğunluğu alabilmesi için, Birleşik Krallık'ta mevcut seçmenin en az yarısından fazlasının oyunu alabilmesi gerekmektedir, yani mevcut 650 sandalyeden çoğunluk için gereken sayı 326'dır. Avam Kamarası Başkanı parti toplamlarında sayılmaz. Kuzey İrlanda'da kazanılan sandalyeler, İşçi Partisi, Muhafazakâr Parti ya da Liberal Demokratlar'ın parti toplamları dahilinde sayılmaz. Labour Co-Op ya da benzer üyelikleri bulunan adaylar bu partileri dahilinde sayılır.. Eğer bir sonraki seçim büyük ölçüde farklı bir seçim sisteminde gerçekleşirse (örneğin tek üyeli FPTP seçmenleri olmadan), toplam sandalye, çoğunluk bahisleri ve bireysel seçmen bahisleri geçersizdir. En Çok Sandalye bahisi kalır.

f) Seçmen Bahisleri Aksi belirtilmedikçe, bir sonraki Genel Seçimler için olan tüm bahislerdir. Başka adaylar, seçime girdikleri her zaman, ya da talep üzerine eklenebilir. Parti ya da adaylara oynanan ve kalmayan bahisler kayıp olarak sayılır. Seçmen bahisleri sadece teklidir. Herhangi bir sınır değişikliğinden önce oynanan bahisler geçersizdir. Herhangi bir sınır değişikliğinden önce oynanan bahisler geçersizdir.

g) Ayrılacak Bir Sonraki Kabine Üyesi bahisleri Bir kabine üyesinin, üyeliğinden ayrılmasını gerektirir - bir başka kabine pozisyonuna geçmek ayrılmak olarak sayılmaz. Aynı günde birden fazla kişi kabine üyeliğinden ayrılırsa Beraberlik Kuralları geçerlidir, ayrılmaların duyurulma saati önemli değildir.

h) Seçim sonrası hükümet bahisi. Bir koalisyon, belirtilen tüm partilerden temsilcilerin, seçimden sonra kurulan ilk kabinede sandalye sahibi olması anlamına gelmektedir (ve başka hiç bir partinin kabinede temsil edilmemesidir). Azınlık hükümeti, 326'dan az sandalyeye sahip bir partinin seçimden sonra kurulan ilk kabinede tüm kabine sandalyelerine sahip olması anlamına gelir. Çoğunluk hükümeti, 325'ten fazla sandalyeye sahip olan partinin, seçimden sonra kurulan ilk kabinede tüm kabine sandalyelerine sahip olmasıdır.

i) Tartışma Bahisi. Aksi belirtilmedikçe, bir Birleşik Krallık tartışmasının "kazananı" YouGov'un tartışma kazananı (ya da benzeri) anketi göre belirlenir. YouGov 24 saat içinde bir anket yayınlamazsa, British Polling Council üyesi kuruluşlarının tartışmanın ardından 24 saat içeresinde yayınladığı anketlerde çoğunlulukla kazanan olarak belirlenen kazananı baz alarak belirleriz. Kazanan belirlenirken öne çıkan tespit edilir, yuvarlanan yüzde oranları ve beraberlik kuralları geçerlidir.