Ten-pin Bowling

Aşağıdaki özel bahis kuralları dışında genel bahis kuralları geçerlidir. Bununla birlikte, özel kurallar genel kurallara göre önceliklidir.

1.) Frame bahisi (Skor bahisi): Bahis, frame'lerdeki doğru final skoru üzerine oynanan bahistir.

2.) Frame Galibi: Bu bahis, belirli bir frame'in galibi üzerine oynanan bahistir. Bahislerin geçerli olması için, ilgili frame'in tamamlanması gereklidir.