Casino

1. Spilpenge

 1. Du kan deltage i de spil, der tilbydes af virksomheden, enten i en "Spil for sjov"- eller "Spilpenge"-udgave. Hver spiller vil til at starte med modtage et fast beløb i gratis kreditter, som spilleren kan bruge til at afprøve et af de spil, der er nævnt på listen over "Spil for sjov"- og "Spilpenge"-udgaver.
 2. "Spil for sjov"- eller "Spilpenge"-kreditterne i bwin virksomhedens casino kan kun bruges på bwin casino-hjemmesiden og har ingen kommerciel værdi overhovedet.

2. Udbetalinger

 1. Din kontosaldo er det beløb i rigtige penge, der står på din konto, (hvis der er et sådant beløb), plus eventuelle gevinster og/eller minus eventuelle tab, der er akkumuleret ved brug af tjenesterne, minus eventuelle gebyrer, hvis dette er relevant, og minus eventuelle beløb, der tidligere er hævet af dig, eller beløb, der er afstået, eller som vi har krævet tilbage pga. bedrageri eller mistanke om bedrageri eller pga. indskud eller andre transaktioner, som din bank eller enhver relevant tredjepartsbank har afvist eller annulleret, (uanset om det er pga. utilstrækkelige midler, debetoverførsler eller andet), eventuelle inaktivitetsgebyrer eller andre summer, som på anden måde trækkes fra eller afskrives iht. disse aftaler.
 2. Accept af anmodninger om udbetalinger er underlagt eventuelle betingelser mht. indskudsmetode, bonusbetingelser og/eller sikkerhedsgennemsyn og eventuelle andre vilkår i disse aftaler. Alle beløb, som du hæver, er underlagt de transaktionsgrænser og eventuelle behandlingsgebyrer for indskuds- og udbetalingsmetoder, som vi giver dig besked om før udbetalingen. Hvis du gerne vil se flere detaljer angående de nuværende gebyrer for indbetaling og udbetaling, så se siden om indbetalinger og udbetalinger på bwin.com side.
 3. Du erklærer dig enig i, at det maksimale beløb, du kan få udbetalt pr. måned er 50.000 €, (eller det tilsvarende beløb i din kontovaluta). Alle gevinster på bwin.com instant-play og download-casinos, der overskrider 50.000 € kan blive udbetalt i rater af maks. 50.000 € hver efterfølgende kalendermåned, indtil det fulde beløb er blevet udbetalt. Denne betingelse gælder også gevinster i progressive jackpots.
 4. Vi kan rapportere og tilbageholde beløb fra dine gevinster for at overholde eventuelle gældende love. Alle skatter i forbindelse med gevinster, du bliver tildelt, er dit ansvar alene. Kontosaldi kan ikke overføres til, udskiftes med eller indløses for nogen anden præmie. Udbetaling af penge, som du hæver, skal foretages med elektronisk bankoverførsel, kreditkort og/eller enhver anden måde, som vi med vores skøn alene vælger, selvom vi vil prøve at efterkomme dine præferencer, som du angiver, når du bliver registreret.
 5. Betalinger foretages så hurtigt, som det er rimeligt muligt (med forbehold for intern behandlingstid på op til tre hverdage), selvom der kan være forsinkelser på grund af sikkerhedstjek (se afsnit nedenfor) foretaget af os og undtaget hvor vi tilbageholder sådanne betalinger i overensstemmelse med disse aftaler.

3. Kampagnevilkår

Vores standardvilkår og -betingelser for casino-kampagner gælder for alle kampagneaktiviteter; tjek vores standardvilkår og -betingelser for casino-kampagner for flere oplysninger.

4. Bedrageriske aktiviteter og vores antisnyd-politik

Vi har en nultolerancepolitik over for upassende spil og svigagtig aktivitet. Hvis vi − efter vores eget skøn − konkluderer, at du har snydt eller har forsøgt at bedrage os og/eller gruppen eller nogen anden bruger af tjenesterne på nogen måde, herunder eks. via manipulering af spillet eller brug af software-programmer, der er designet til at slå kunstig intelligens til i spil på vores platforme, herunder eks. software til profilering af dine modstandere eller til generel snyd eller al anden form for software, som vi skønner har givet dig en unfair fordel over andre spillere, der ikke benytter sådanne programmer eller systemer, forbeholder vi os retten til at suspendere og/eller lukke din konto og indhente dårlig gæld fra dig på hvilken som helst vis, der er tilgængelig for os ved lov, herunder eks. (i) ved at trække det beløb, du skylder os, fra din egen konto; og (ii) bede en inkassotjeneste, der drives af en tredjepart, om at indkræve gælden. Dette kan have en skadelig effekt på din kreditvurdering og kræver, at vi deler dine personlige oplysninger (herunder din identitet) med relevante organer.

Vi forbeholder os retten til at annullere og tilbageholde alle gevinster, vundet af enhver person eller gruppe af personer, og til at annullere og tilbageholde alle markedspoint eller casinopoint, (som dette er defineret i vores vilkår og betingelser for casino-kampagner), optjent af enhver person eller gruppe af personer, i tilfælde hvor vi har rimelig grund til at tro, at nævnte person eller gruppe af personer har handlet i samarbejde i et forsøg på at bedrage eller skade os og/eller gruppen og/eller tjenesterne og/eller platformene på nogen måde.

Af hensyn til databeskyttelse og sikkerhed og for at forhindre bedrageri tillader vi ikke brug af nogen kommunikationskanaler i tjenesterne og/eller på platformene (herunder men ikke begrænset til chat boards ved bordene) til at fremhæve tilbud eller promovere kampagner, produkter og tjenester (uanset om det er dine eller en tredjeparts). Du forbydes udtrykkeligt at anbringe oplysninger eller kontakte vores kunder for at tilbyde eller promovere kampagner, produkter eller tjenester.

5. Fejl

Du skal give os besked med det samme, når du bliver opmærksom på eventuelle fejl i forhold til din konto eller beregninger i forhold til et væddemål, du har indgået, eller valutakonvertering. I tilfælde af en sådan fejl eller systemfejl eller spilfejl (en afvigelse fra spillogikens normale funktion uanset årsag), der resulterer i en fejl i enhver oddsberegning, afgifter, gebyrer, rakes, bonusser eller udbetaling eller eventuelle valutaomregning ('Fejl') vil vi vil forsøge at placere alle parter direkte berørt af en sådan fejl i den position, de var i, før fejlen opstod. Vi forbeholder os retten til at erklære eventuelle indsatser eller spil, der var genstand for en sådan fejl, ugyldige og at fjerne pengene fra din konto i forbindelse med de relevante spil eller indsatser. Hvis der ikke er dækning på din konto, kan vi kræve, at du betaler os det relevante udestående beløb i forbindelse med disse spil eller indsatser. I alle tilfælde hvor vi (efter vores eget skøn) beslutter, at en fejl er benyttet til at opnå en unfair fordel, forbeholder vi os retten til efter vores eget, frie skøn og ift. din konto, eventuelle, relaterede ESP'er (dvs. elektroniske betalingsbehandlere fra tredjeparter og/eller finansielle institutioner), eventuelle konti, du har på andre sider og/eller andre casinoer og/eller andre tjenester, der ejes eller drives af os eller på vegne af gruppen og, i tilfælde hvor du benytter gaming-tjenesterne eller enhver tjeneste, der deler det delte bord/bordplatformen, at opsige disse aftaler, tilbageholde din kontosaldo, suspendere din konto og indhente det respektive beløb eller eventuelle, påvirkede udbetalinger, bonusser og gevinster fra denne konto.

6. Indsatser

 1. Hver enkelt bruger bestemmer værdien af hans/hendes indsats iht. grænserne for bordet i det givne spil.
 2. Kravene for den effektive drift af et givent spil afhænger fuldstændigt af, at brugeren på sin konto er i besiddelse af det respektive beløb i enten ægte penge eller bonuspenge, som han eller hun ønsker at spille for i form af chips eller spilkreditter.
 3. Hvis beløbet ikke er tilgængeligt, vil brugeren modtage en fejlbesked, der beder ham/hende om at ændre værdien af brugerens chips eller kreditter for den respektive indsats.
 4. En indsats er udelukkende et respektivt beløb, der bekræftes og indikeres af virksomheden.
 5. Hvis du mister forbindelsen til internettet, mens du spiller om rigtige penge, eller hvis et spil afbrydes spontant af en anden årsag, vil du afhængigt af spillet og hvor langt, du var kommet i spillet, enten starte på samme sted, hvor afbrydelsen fandt sted, når du logger på spillet igen, eller kunne se resultaterne for spillet, som nu betragtes som afsluttet, i din spilhistorik.

7. Platforme for delte spil, borde og databaser

Vi forbeholder os retten til, men er ikke forpligtet til, at drive og bruge en platform eller et system for delte jackpots, borde, servere og databaser ("Platforme til delte spil/borde "), som gør det muligt for brugere af spiltjenesterne at spille med spillere, der deltager i vores spil, jackpot-spil, borde og turneringer via andre hjemmesider og brands, der benytter den samme platform til delte spil/borde. Hvis en platform til delte spil/borde benyttes, accepterer du, at du kan blive hentet til disse fælles jackpots/spil/borde alene efter vores skøn, og at vi, i det omfang du bryder vilkårene og betingelserne på én hjemmeside eller for ét produkt, der drives på platformen for delte spil/borde, kan blokere dig delvist eller helt fra hele systemet, så du ikke længere har tilladelse til at spille gennem nogen hjemmeside eller noget produkt, der benytter eller er aktiv på platformen for delte spil/borde. Uden begrænsning til begrænsningen på at have flere konti med os, kan vi kræve, at du kun har én konto på den platform for delte spil/borde, hvis den samme benyttes.

8. Afgørelse af eventuelle tvister i spillet

Du accepterer fuldt ud og erklærer dig enig i, at softwaren til tilfældig nummergenerator ("RNG") vil bestemme blandingen og håndteringen af kort og andre, tilfældigt genererede begivenheder, der er påkrævet i spiltjenesterne. Hvis der en uoverensstemmelse mellem de viste resultater i softwaren, (som den er installeret og drevet på din hardware), og vores server, afgør resultatet på vores server resultatet. Desuden forstår og accepterer du, at vores systemer (uden hensyntagen til dine andre rettigheder og løsninger) er den endelige autoritet med henblik på afgørelse af vilkårene for din brug af spilletjenesterne, deraf følgende aktivitet og de omstændigheder sådan aktivitet foregår under.

9. Diverse

 1. Derudover bliver brugeren en part i de generelle vilkår og betingelser, som er specificeret af bwin og erklærer sig enig i at overholde disse generelle vilkår og betingelser, herunder eventuelle revideringer, som kan finde sted med jævne mellemrum. Mindst én gang om måneden erklærer brugeren sig enig i, at han eller hun vil genlæse disse vilkår og betingelser, der er tilgængelige på: http://www.bwin.com.
 2. I tilfælde af nogen former for modstridende udsagn eller uoverensstemmelser mellem disse vilkår og betingelser og de generelle vilkår og betingelser, vil disse vilkår og betingelser have forrang, dog kun i det omfang det er nødvendigt for at løse disse modstridendeudsagn og uoverensstemmelser.