Казино

1. Виртуални пари

 1. Можете да участвате в предлаганите от компанията игри в раздел „Игра за забавление“ (Play for Fun) или в режим „Виртуални пари“ (Play-money). Първоначално всеки играч получава определен брой безплатни кредити, за да изпробва която и да било от игрите, посочени в раздел „Игра за забавление“ или в режим „Виртуални пари“.
 2. Кредитите от „Игра за забавление“ или „Виртуални пари“ в bwin Казино може да се използват само на bwin уебсайта на Казиното и нямат каквато и да било търговска стойност.

2. Тегления

 1. Балансът по Вашата сметка представлява сумата от истински пари, която се съхранява по сметката Ви (ако има такава), плюс всички печалби и/или минус загубите, начислени при използването на услугите, без таксите (ако са приложими) и без предварително изтеглените от Вас суми или суми, задържани или възстановени към нас поради известна или предполагаема измама или в следствие на отхвърляне или анулиране на депозити или други транзакции от Вашата банка или от друга трета банка (независимо дали е в резултат от недостатъчни средства, събрани такси или др.), такси за неактивна сметка или суми, иначе подлежащи на приспадане или задържане съгласно настоящите споразумения.
 2. Приемането на заявка за теглене на суми зависи от евентуално наложени ограничения по средството за депозиране на суми, ограниченията за бонуси и/или проверки на сигурността и всички други клаузи от настоящите споразумения. Сумите, които теглите, подлежат на транзакционни лимити и на налагане на евентуални такси за обработка за депозити и методи на теглене, за които ще бъдете уведомени преди всяко теглене. За допълнителни подробности за настоящите варианти за депозиране и теглене, както и за таксите, моля прегледайте страницата за Депозити/тегления на bwin.com уебсайт.
 3. Вие приемате, че максималната сума, която може да теглите на месец, е максимум 50 000 евро (или равностойната сума във валутата в акаунта Ви). Всички печалби от bwin.com моментални игри и изтеглени казина над 50 000 евро може да се изтеглят на вноски по една всеки следващ календарен месец в максимален размер от 50 000 евро до достигане на пълната сума. Това условие важи и за печалбите от прогресивни джакпоти.
 4. Можем да подадем сигнал във връзка с всяка сума от вашите печалби и да я задържим, за да спазим приложимото законодателство. Всички дължими данъци, свързани с присъдени ви печалби, са изцяло ваша отговорност. Балансът на сметката не може да бъде прехвърлен, заменен или разменен за друга награда. Изплащането на средства, които теглите, се извършва чрез банков превод, кредитна карта и/или друг начин, който ние избираме единствено по своя преценка, въпреки че се стремим да се съобразим с вашите предпочитания, посочени от вас при регистрацията.
 5. Плащанията се извършват във възможно най-кратки обозрими срокове (като вътрешната обработка отнема до три работни дни). Въпреки това е възможно да възникнат закъснения поради извършване на проверки за сигурност от наша страна и задържане на такива плащания в съответствие с настоящите Споразумения.

3. Промоционални условия

За всяка промоционална дейност са приложими стандартните промоционални общи условия за казино; моля, прегледайте Стандартните условия за участие в промоции на казино.

4. Правила относно измамните действия и предотвратяването на измами

Ние имаме политика на нулева толерантност по отношение на некоректна игра и дейности, свързани с измама. Ако по наша преценка установим, че сте извършили измама или по какъвто и да било начин сте се опитали да измамите нас и/или групата, или друг потребител на услугите, включително, но не само, чрез манипулиране на игра или използване на софтуерни програми, чрез които може да се активира изкуствен интелект, който да играе в нашите платформи, включително, но не само, софтуер за профилиране на опонента, софтуер за измами или по друг начин, за който смятаме, че ви дава възможност да получите несправедливо предимство спрямо други играчи, които не използват такива програми или системи, ние си запазваме правото да спрем временно и/или да затворим сметката ви и да съберем всички евентуални лоши кредити чрез всички законни методи, с които разполагаме, включително, но не само i) дебитиране на дължимата от вас сума от сметката ви; и ii) възлагане на събирането на дълга на външни агенции за събиране на дългове. Това би могло да се отрази изключително неблагоприятно върху кредитния ви рейтинг и ще ни задължи да споделим вашите лични данни (включително вашата самоличност) със съответните агенции.

Ние си запазваме правото да анулираме или задържим частично или напълно печалба на лице или група лица и да анулираме или задържим пазарни точки или точки за казиното (съгласно определението за този термин в нашите Общи условия за участие в промоционални игри в казиното), събрани от дадено лице или група лица, ако основателно предполагаме, че съответното лице или група лица са действали съвместно в опит да измамят или да нанесат вреда по някакъв начин на нас и/или на групата и/или на услугите и/или платформите.

С цел защита на данните, сигурността и избягването на измами ние не разрешаваме използването на който и да е от комуникационните канали, включени в услугите и/или платформите (включително, но не само, чат табла на масата на дилъра), с цел предлагане и рекламиране на оферти, продукти и услуги (независимо дали са ваши или на трета страна). Изрично ви се забранява да публикувате информация или да се свързвате с нашите клиенти с цел да предлагате или промотирате оферти, продукти или услуги.

5. Грешки

Вие трябва да ни уведомите веднага щом установите каквато и да е грешка във връзка с вашата сметка или с изчисляването на поставен от вас залог, както и във връзка с конвертирането на валута. В случай на такава грешка или неизправност в системата или грешка в играта (отклонение от нормалното функциониране на логиката на играта по каквато и да е причина), която има за резултат грешка при изчислението на коефициенти, разходи, такси, рейк, бонуси или изплащания или до грешки при конвертиране на валута, както е приложимо, („Грешка") Ние ще се опитаме да поставим всички пряко засегнати от такава Грешка страни в позицията им преди възникване на грешката. Ние си запазваме правото да обявим за нищожни и недействителни залозите, свързани с такава грешка, и да изтеглим от вашата сметка парите, свързани със съответните залози. Ако средствата във вашата сметка са недостатъчни, ние може да изискаме от вас да ни платите съответния остатък от сумата, свързана с тези залози. При всички обстоятелства, при които ние (по наша собствена преценка) установим, че е използвана грешка с цел получаване на несправедливо предимство, ние си запазваме правото, по наша неограничена преценка и по отношение на вашата сметка, всяка ваша сметка в свързана СОЕП (външна система за електронни плащания и/или във финансови институции), по отношение на сметки, които може да имате в други сайтове и/или казина, и/или услуги, притежавани или управлявани от групата или от нейно име, и що се отнася до начина, по който използвате игралните услуги, която и да е услуга, ползваща споделената платформа за игри/маси, да прекратим настоящите споразумения, да задържим баланса по сметката ви, временно да спрем акаунта ви и да съберем от него сумата или всички засегнати изплащания, бонуси и печалби.

6. Залози

 1. Всеки потребител определя стойността на своя залог съгласно лимитите за масата на отделните игри.
 2. Изискванията за ефективното провеждане на дадена игра зависят изцяло от условието, че потребителят разполага със съответната сума в истински пари или бонуси, която желае да заложи във вид на чипове или кредити за игра, и налична по сметката му.
 3. Ако тази сума не е налична, потребителят ще получи съобщение за грешка с покана да коригира стойността на чиповете или кредитите за съответния залог.
 4. Залогът представлява само съответната сума, потвърдена и посочена от компанията.
 5. Ако загубите връзка с интернет, докато играете реално, или ако дадена игра бъде прекъсната поради каквито и да било други причини, в зависимост от играта, която играете и от етапа на играта, или ще започнете точно там, където сте прекъснали, когато отново влезете в играта, или играта ще приключи и ще може да видите резултата в своя Протокол на игрите.

7. Споделена платформа за игри, маси и база данни

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да управляваме и използваме платформа или система за споделено ползване за джакпоти, маси, сървъри и база данни („Споделена платформа за игри/маси"), която дава възможност на потребителите на услугата за игри да играят с играчи, включващи се в игрите с джакпот, игрите, масите или турнирите от други уебсайтове и марки, работещи на същата Споделена платформа за игри/маси. Ако се използва Споделена платформа за игри/маси, вие приемате, че можете да бъдете включени в тези общи джакпопи/игри/маси по наше собствено усмотрение и че ако нарушите Общите условия на един сайт или марка, работещи на Споделената платформа за игри/маси, ние имаме право да ви блокираме частично или напълно от цялата система, така че да не можете да играете чрез който и да било сайт или марка, използващи Споделената платформа за игри/маси. Без да се стеснява ограничението за притежаване на множество сметки при нас, ние можем да изискаме от вас да имате само една сметка на Споделената платформа за игри/маси, ако същата се използва.

8. Уреждане на спорове по време на игра

Вие напълно приемате и се съгласявате, че разбъркването и раздаването на карти и други произволно генерирани събития, необходими в Услугите за игри, се определят от софтуер за генериране на случайни числа („Генератор на случайни числа"). Ако има несъответствие между резултатите, показани на софтуера (както е инсталиран и работи на вашия хардуер) и нашия сървър, резултатът, показан на нашия сървър, е решаващ за определянето на окончателния резултат. Освен това вие разбирате и се съгласявате, че (без да се засягат други ваши права и мерки за защита) нашите записи представляват последна инстанция при определяне на условията на вашето ползване на услугите за игри, произтичащите от това дейности и обстоятелствата, при които е настъпила подобна дейност.

9. Други условия

 1. Наред с това потребителят става страна по определените Общи условия bwin и приема да спазва настоящите Общи условия, заедно с техните редакции, които може да се извършват периодично. Потребителят се съгласява да преглежда поне веднъж в месеца Общите условия, публикувани на: http://www.bwin.com.
 2. В случай на противоречия или несъответствия между настоящите условия и Общите условия, предимство имат настоящите условия, но само доколкото е необходимо с цел разрешаване на тези противоречия или несъответствия.