Amerikansk fodbold

(Seneste opdatering: 07.09.2023)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Tillægstid: Såfremt andet ikke er anført, så vil foretagede spil blive afgjort på det officielle resultat inkl. forlænget spilletid  (resultatet som afgøres officielt af autoriteten inden for amerikansk fodbold).

2.) Spilletid: Hvis en kamp opgives inden afslutningen af regulær spilletid, så vil resultatet kun blive anset som gyldigt efter 55 minutters spilletid, medmindre et officielt resultat offentliggøres af autoriteten for amerikansk fodbold inden da. Medmindre andet er angivet, gælder denne regel for alle spil. 
Undtagelse: Ved "Live-spil" skal kampen være afsluttet for at spillet gælder. Hvis kampen afbrydes, dømmes alle spil ugyldige, med undtagelse af spil, der allerede blev afgjort før afbrydelsen.

3.) Dato: Alle kampe skal finde sted inden for én uge efter den angivne kalenderdag (på det angivne spillested) og på det angivne spillested. Ellers annulleres alle spil.

4.) Money line: Hvor en kamp ender som uafgjort efter forlænget spilletid, så vil spil på Money Line blive annulleret.

5.) Point Spread (Handicap): Resultatet, der anvendes til afgørelse er Money Line, justeret efter Point Spread (handicap) line, der var tilgængelig ved tidspunktet for det foretagede spil. For eksempel: Miami +3 @ Green Bay -3. Resultat: Miami 21 / Green Bay 25, Green Bay på point spread. I tilfældet af at resultatet blive udlignet efter at point spread tilføjes, så er vil spillet resultere i et "Push" og indsatsen refunderes. Push-reglen gælder ikke for markeder hvor en point spread tie er tilgængelig.

6.) Samlet point: Totale point afgøres udra kombinationen af begges holds resultater, inkl eventuel forlænget spilletid. I tilfælde af at det totale resultat er lig med et Total Points market, så gælder "Push"-reglen. 

7.) Quarter med flest point: Alle fire quarters skal afsluttes. Forlænget spilletid tæller ikke. Hvis kampen  afbrydes, annulleres alle spil, med mindre der allerede er blevet scoret flest point i 4. quarter inden afbrydelsen.

8.) Halvleg med flest point: Begge halvlege skal afsluttes. Forlænget spilletid tæller ikke. Hvis kampen  afbrydes, vil alle spil blive annulleret, medmindre der allerede er blevet scoret flest point i anden halvleg, ved afbrydelsestidpunktet.

9.) Halv tid/Fuld tid: Overtid tæller ikke.

10.) Flest hold-point (gruppespil): Hvis et hold spiller i en afbrudt kamp, tæller alle point med, som holdet har scoret før afbrydelsen, og alle spil er gyldige. Hvis et af de involverede holds kampe ikke starter på den planlagte kalenderdag og på det planlagte stadion af hvilken som helst grund, vil alle spil blive annulleret.

11.) Anden halvleg: Væddemål placeret i anden halvleg afgøres på baggrund af point i anden halvleg. Hvis hele anden halvdel ikke spilles til afslutning, annulleres alle markeder på anden havlelg, medmindre resulatet allerede er bestemt. Overtidsperioder tælles i anden halvleg og betragtes som officielle uanset længden eller suspension af overtiden.

12.) 1st Drive vil resultere i: Drivet anses som værende startet ved påbegyndelse af første down. Drivet anses som afsluttet når det angribende hold enten scorer eller taber boldbesiddelse uden at genvinde bolden i samme spil.  Resultatet afgøres ved udfaldet af det respektive igangværende offensive drive. Det er udelukkende offensive statistikker der gælder. Kick off returns og punt returns ved touchdowns gælder ikke som et drive. Kun interceptions eller fumbles tæller som et turnover. Turnovers, der returneres af defense ved et touchdown vil afgøres som et turnover. I tilfældet af et safety, turnover på downs eller tidsudløb, så annulleres alle spil på det marked. Alle markeder afgøres ved hjælp af officielle statistikker fra autoritet bag amerikansk fodbold. Denne regel gælder også for efterfølgende drives. Der er 2 spillemuligheder:
- “Score”: Dette vil være den vindende mulighed, hvis det angribende hold scorer, eller hvis en safety eller defensiv touchdown forekommer.
- "Et andet udfald".

13.) Fleste Point Hvilken Halvleg: Forlænget spilletid gælder ikke i forhold til resultatet, medmindre andet er anført. Hvis spillet afbrydes før 60 minutters spilletid, så vil alle spil blive annulleret, medmindre flere point allerede er blevet scoret i anden halvleg, ved hvilket tilfælde alle spil stadig gælder.

14.) No Draw Offered: Hvis et money line, total- eller handicapspil ender uafgjort, og ingen odds er tilbudt på denne mulighed, er alle spil ugyldige.

15.) Vindende marginer: Det baseres udfra en forudsigelse af sejr-marginen ved ethvert hold i en pågældende kamp. Spil med vindende marginer er fra bunden. 

16.) Touchdown-scorere: Disse regler gælder for Første-/sidste-/uanset tidspunkt-/næste-/første hold-markeder på Touchdown-scorer. I tilfælde af at en afbrudt kamp, så gælder spil foretaget på resultater, der allerede har fundet sted; forlænget spilletid gælder også for disse markeder. Touchdown-scoreren er den spiller, der scorer en touchdown bed at flytte bolden til modstanderens end zone, (dvs. ikke spilleren der afleverer). Spil på spillere, der ikke spille mindst én snap, annulleres. Touchdown-scorere tilbydes med andre muligheder, hvis der anmodes om dette. Hvis en spiller, der ikke er noteret her, udnævnes som vinder, vil alle væddemål betragtes som gyldige. 

17.) Første/sidste Hold der scorer: I tilfælde af at en afbrudt kamp, så gælder foretagede spil på resultater, der allerede har fundet sted, forlænget spilletid gælder også for disse markeder.

18.) Wincast: I tilfælde af at en afbrudt kamp, så gælder foretagede spil på resultater, der allerede har fundet sted, forlænget spilletid gælder også for disse markeder. I tilfælde af en afbrudt kamp, så annulleres spil. Forlænget spilletid gælder for disse markeder. Spil annulleres på spillere, der ikke er opslået som aktive af den relevante autoritet for amerikansk fodbold. Hvis kampen ender uafgjort efter forlænget spilletid, så vil spil blive annulleret.

19.) Specielle spiller-spil: Den respektive spiller skal være listet som aktiv af den relevante autoritet for amerikansk fodbold, for at være gyldig.

20.) Næste Field Goal: Dette marked lader dig spille på hvilket hold vil score kampens næste field goal. (Et misset eller forsøgt field goal tæller ikke.)

21.) “Grand Salami”/NFL: Dette spil drejer sig om alle point scoret i alle kampe på den pågældende dag. Kun spil spillet på den pågældende dag (i overenstemmelse med NBA kalenderen) er gældende. Skulle et spil blive udsat eller en kamp blive tilføjet programmet efter spil er sat, er disse spil ugyldige. Skulle en kamp blive stoppet før den er fuldført, annulleres alle spil.

22.) Regulær Sæson Yardage Kamp-spil: Tilgængelige ved passing/receiving/rushing yards. Spil vil blive afgjort på det første offentliggjorte resultat, af den relevante amerikansk fodbold autoritet, eventuelle ændringer vil blive ignoreret af hensyn til afgørelsen. Spil annulleres hvis en eller flere spillere ikke er listet som aktive af den relevante autoritet for amerikansk fodbold i Uge 1 af den regulære sæson. 

23.) Hvor mange sejre i den regulære sæson vil hold X opnå?: Alle kampe i den regulære sæson skal afsluttes for at spillet gælder. Hvis sæsonen af den ene eller anden årsag forkortes, vil alle spil betragtes som ugyldige, medmindre den højest mulige mulighed allerede er opnået; i dette tilfælde vil alle spil forblive gyldige.Dette marked afgøres baseret på et holds antal vundne kampe i den almindelige sæson, som dette udmeldes af det officielle, styrende organ inden for amerikansk fodbold. En uafgjort tæller ikke som en halv sejr.

24.) Divisionsvinder: Hvis sæsonen afkortes, afgøres spillene ifølge Divisionsvinderen, der er udpeget af den amerikanske fodbold autoritet. Hvis ingen vinder er fundet, så vil alle spil blive annulleret.

25.) Flest Regulær Sæson X: Gælder for:

  • Flest Regulær Sæson Passing Yards
  • Flest Regulær Sæson Rushing Yards
  • Flest Regulær Sæson Receiving Yards
  • Flest Regulær Sæson Touchdowns
  • Flest Regulær Sæson Kicking Points
  • Flest Regulær Sæson Sacks
  • Flest Regulær Sæson Tackles
  • Flest Regulær Sæson Interceptions

Spil vil blive afgjort jævnfør statistikker offentliggjort af den relevante autoritet inden for amerikansk fodbold. Flest Regulær Sæson Tackles inkluderer assists.

26.) NFL Specials Regler: NFL Specials er baseret på tidsspecifikke markeder. Ugentlige specials gælder for alle kampe spillet i løbet af NFL Week Schedule. Sunday Early Specials gælder kun for spil, der starter kl. 18.00. Sunday Late Specials gælder kun for kampe der starter fra kl. 21.000 og fremefter, inkl. eventuelle sene Sunday Night kampe. Forlænget spilletid gælder alle markeder, der spilles af afgørelseshensyn, medmindre andet er anført. Alle kampe i den regulære sæson skal afsluttes for at spillet gælder. 

27.) Højest scorende / Lavest scorende hold: Resultater er baseret på individuelle holds totale point inkl forlænget spilletid spillet. Alle kampe skal afsluttes af afgørelseshensyn. I tilfælde af en uafgjort, så gælder dead heat-regler. 

28.) Højest scorende / Lavest scorende kamp: Resultater er baseret på totale kamppoint inkl forlænget spilletid spillet. Alle kampe skal afsluttes af afgørelseshensyn. I tilfælde af en uafgjort, så gælder dead heat-regler. 

29.) Største Sejrsmargin: Resultater er baseret på den største sejrsmargin udfra kampresultater for den relevante tidsperiode for den specifikke specials. Alle kampe skal være afsluttet af afgørelseshensyn og forlænget spilletid gælder hvor dette spilles. Hvis sejrmarginen ikke er fremsat, så er det "Feltet", der afgøres som vinderen udra afgørelseshensyn. 

30.) Hold, der scorer det hurtigste Touchdown: Resultater er baseret på hold, der scorer det tidligste touchdown, udfra tiderne fremsat af den relevante autoritet inden for amerikansk fodbold. I tilfælde af en uafgjort, så gælder dead heat-regler. 

31.) Højeste Hold-resultat Total / Laveste Hold-resultat Total: Markedet gælder de totale point, der opnåes af et hold, der score flest / færrest point inden for det givne markeds tidsperiode. I tilfældet hvor et total antal ikke er fremført ud fra resultathensyn, så vil "Feltet" blive afgjort som vinder. 

32.) Højeste Hold-resultat Total / Laveste Hold-resultat Total (Over / Under): Markedet gælder de totale point, der opnåes af et hold, der score flest / færrest point inden for det givne markeds tidsperiode. 

33.) Total Hold / Kamp Touchdowns: Resultater er baseret på totale touchdowns scoret i en pågældende kamp eller hold, inkl. eventuel forlænget spilletid. 

34.) At Vinde Hver Quarter / At Vinde Begge Halvlege: Et hold skal vinde hver individuelle quarter / halvleg for at at et spil gælder. I tilfælde af en uafgjort i hvilket som helst quarter eller halvleg så er alle spil tabere. Forlænget spilletid gælder ikke for disse markeder. Alle kampe skal afsluttes af afgørelseshensyn. 

35.) Mythical Matches: Kampe involverer to hold, der spiller i de relevante NFL ugekampe. Resultater afhænger af holdets individuelle resultater i deres respektive kampe mod deres mythical weekends modstander. Den officielle autoritet afgører resultaterne. I de tilfælde hvor en kamp ikke er afgjort helt, så annulleres spil for den specifikke mythical kamp. Alle resultater inkluderer forlænget spilletid, dog kun singles. 

36.) NFL Draft: Alle spil på NFL Draft-markeder vil blive afgjort via den officielle draft order, anført af den relevante autoritet inden for amerikansk fodbold. Af hensyn til Over/Under markeder, så vil undrafted spillere blive tildelt et nummer over det sidste valgt draft pick.

Mr Irrelevant er en betegnelse, der gives til den sidste spiller, der vælges i et draft. Betegnelsen "specialist" henviser kun til kickers, punters og long snappers, og inkluderer ikke kickoff eller punt returners.

"Last Player Left in the Green Room"-markedet vil blive afgjort ud fra den sidste spiller der draftes, af de spillere, der var indviteret til at deltage i draftet i Green Room, og er ikke baseret på den sidste person, der fysisk forlader rummet.

37.) Spiller Positioner: Pre-Draft spillere tildeles en spiller position af os, baseret på deres sandsynlige spiller position. Positionen som spillere anføres som af den relevante autoritet inden for amerikansk fodbold og den position som de spillede i College er irrelevant, eftersom disse ofte skifter og endelige positioner endnu ikke er besluttet før en spiller når deres destinationshold. Når en position er blevet tildelt af os, så er den endegyldig. Yderligere kan tilføjes til markedet ved anmodning, så længe at  de ikke allerede er tildelt en anden position. 

38.) NFL Head Coach Markets: Af afgørelseshensyn, så vil Super Bowl blive benyttet til at markere afslutningen af sænsonen for alle head coach markeder. Enhver coach, der fyres inden Super Bowl vil blive anset for at være blevet fyret i løbet af sæsonen, selv hvis dennes holds sæson er afsluttet.

Skulle en head coach sige op, gå på pension eller blive traded til et andet hold, så vil vi anse ham som fyret ud fra et afgørelseshensyn.

39.) Korrekte score: Spillet eller den specificerede periodes endelige resultat. Forlænget spilletid inkluderes for markeder på den fulde kamps korrekte resultat.

40.) Proposition Spil: I tilfælde af en afbrudt kamp, så vil alle indsatser blive returneret, medmindre resultatet allerede er afgjort via den spilletid, der har fundet sted. Spiller prop-markeder, der inkluderer Quarterbacks, kræver at pågældende spiller skal starte for at spillet gælder. For alle andre spiller prop-markeder, skal pågældende spiller anføres som aktiv af den relevante autoritet inden for amerikansk fodbold, for at spillet gælder. Alle proposition spil er udelukkende singles. Spillere, der anføres som inaktive er ikke gyldige. For NCAA-kampe, skal spillere registrere en statistik som anvist af  den relevante autoritet inden for amerikansk fodbold, for at spillet er gyldigt. Hvis en spiller ikke registrerer en statistik, så er eventuelle spil ugyldige.
 
All time-baserede props på afgøres pr. det officielle scoringstidspunkt, som det opgives på den officielle ligas source box scores. Resultater på det eksakte, opgivne tidspunkt gælder som 'Ja' til afgørelsesformål. En score med præcis 02:00 på uret vil eks. afgøres som 'Ja', hvis der spilles et prop-spil på 'Scores der i de sidste to minutter?'. Eventuelle turnover-positioner inkluderer ikke en 'Turnover på downs' og inkluderer kun fumbles og afbrydelser. Alle straffesparks-props baseres udelukkende på accepterede straffespark. Afviste eller off-setting-straffespark inkluderes ikke til afgørelsesformål. Props på udfordringer fra træneren inkluderer kun udfordringer, der initieres ved, at træneren kaster et udfordringsflag. Props inkluderer ikke booth reviews.

Sacks props afgøres pr. de officielle ligaresultater. Inkluderer 0,5 tildelte sacks, men ved props såsom 'Spilleren registrerer et sack i kampen', skal spilleren registrere mindst ét samlet sack (1,0), for at 'Ja' kan afgøres som det vindende spil.

41.) Markeder på individuelle spillere: Hvis et spil på plays erklæres som værende 'no play' af kampens dommere som resultat af et straffespark, vil spillet afgøres baseret på resultatet af det næste play. Plays, der involverer straffespark, som forceres sidst i det pågældende play, afgøres baseret på det officielle udfald af det pågældende play og inkluderer ikke straffesparkets yardage.
42.) Vil en score på det sidste play i kampens fjerde kvartal vinde kampen: Alle spil på dette marked afgøres som 'vundne', hvis der er en score på det sidste play i det fjerde kvartal, der vinder kampen. Uret skal stå på 00:00, og ingen plays skal finde sted derefter, hvis spillet skal betragtes som 'vundet'. Scorer på dette marked inkluderer touchdowns, (inkl. det ekstra point eller en to-point-konvertering), field goals og safeties.
43.) “Play from scrimmage”-markeder: Disse markeder inkluderer ikke yardage af det modtagende team eller på et punt, spark eller på field goal-returneringer.
44.) In-play drive-markeder: In-play drive-markeder er gældende. Hvis det specificerede drive ikke finder sted, vil alle spil betragtes som ugyldige. Drivet betragtes ikke som have fundet sted, hvis det opgivne hold ikke er det offensive hold i det specificerede drive.
45.) Props på fjerde down-konvertering og første opnåede down inkluderer første downs, der tildeles på baggrund af straffespark: Markedet på længste, tredje down vil være ugyldigt, hvis ingen tredje down finder sted på det pågældende drive. En tredje down betragtes som havende fundet sted, hvis en tredje down spilles på driven, og dette ikke annulleres grundet et straffespark. Dette afgøres baseret på distancen mellem det længste, tredje down, der spilles på driven, og som ikke annulleres grundet et straffespark. Markedet på længste, tredje down, der konverteres, vil være ugyldigt, hvis ingen tredje down konverteres på det specificerede drive. Markedet på drive-udfald inkluderer fire valg: Offensive touchdown, foretaget field goal, punt og andre. “Andre”-valget inkluderer den specificerede drive, der ender på de følgende måder: Defensive touchdown, missede field goals, safety, turnover on downs, afbrydelser, fumbles eller periodens afslutning.
46.) Spiller-props for amerikansk fodbold: For alle spiller-props, skal spilleren/spillerne spille mindst én snap, for at spil skal betragtes som aktive, medmindre andet er angivet. Spil betragtes som ugyldige i tilfælde, hvor spilleren/spillerne opgives som inaktive. Kun for quarterback-markeder gælder det, at spilleren/spillerne skal starte inde i kampen, for at spil betragtes som aktive. Passing yardage props afgøres pr. gross passing yards.
47.) Markeder på første spiller-statistikker: Hvis en spiller ikke registrerer en af de statistikker, der kan spilles på (eks. mål, modtagelse, rushing-forsøg), vil alle spil betragtes som ugyldige. Dette inkluderer ikke markeder på, hvilken spiller, der scorer den første touchdown.