Американски футбол

(Последна редакция: 16.08.2022)

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Продължение: Когато не е посочено нещо друго, залозите се оценяват според официалния резултат, като се взима предвид допълнителното време (резултат, обявен от управителния орган за Американски футбол).

2.) Игрово време: Ако играта бъде прекратена преди края на редовното време, за официални се считат резултатите след 55-минутна игра, освен ако не е посочено нещо друго от управителния орган за Американски футбол. Ако не е посочено нещо друго, това правило важи за всички видове залози.
Изключения: При „Live залагания“ играта трябва да е завършена, за да са валидни залозите. Ако даден мач бъде прекратен в произволно време, всички залози се считат за невалидни, освен онези, които към момента на прекратяването вече са били решени.

3.) Дата: Всички игри трябва да се проведат в предвидения час на предвиденото място. В противен случай всички залози за мача се считат за невалидни.

4.) Залог на победа: Ако мачът приключи с равенство след приключване на продължението, всички залози Money Line се считат за невалидни.

5.) Спред на точките (хендикап): За оценяването се използва резултатът от залога за победа (Money Line), коригиран за залози Спред на точките (хендикап), и наличен в момента на поставяне на залога. Пример: Маями +3 срещу Грийн Бей - 3 Резултат: Маями 21 / Грийн Бей 25, Грийн бей печели със спред на точките. Ако резултатът бъде изравнен след прилагане на "спред на точките", залозите приключват с равенство "Push" и ще бъдат възстановени. Правилото за равенство "Push" не се прилага за залози, при които е наличен хендикап за равенство.

6.) Общ брой точки: Общият брой точки се определя във основа на сбора от отбелязаните точки на двата отбора заедно с допълнителното време. В случай че общият резултат е равен на пазара "Общ брой точки", се прилага правилото за равенство "Push". 

7.) Четвъртина с най-голям брой точки: Всички четвъртини на мача трябва да са завършили. Допълнителното време не се взима предвид. Ако играта е прекратена , всички залози са невалидни, освен ако в 4-тата четвъртина в момента на прекъсването вече не са били отбелязани повече точки.

8.) Половина с най-голям брой точки: Трябва да са завършили и двете половини на мача. Допълнителното време не се взима предвид. Ако играта е прекратена , всички залози ще бъдат анулирани, освен ако вече не са били отбелязани най-много точки във 2-рата половина към момента на прекратяването на играта.

9.) Полувреме/Пълно време: Допълнителното време не се взима предвид.

10.) Отбор с максимален брой точки (групово залагане): Когато един отбор участва в прекратен двубой, са валидни точките, отбелязани от отбора преди прекъсването, и всички залози са в сила. Ако един от мачовете на участващите отбори не започне в планирания календарен ден и на планираното място поради каквато и да е причина , всички залози се считат за невалидни.

11.) Втора половина: Залозите на втора половина се решават на базата на точките, отбелязани през втората половина. Ако цялата втора половина не се изиграе до приключването й, всички видове залози на Втора половина ще бъдат анулирани, освен ако вече не са определени. Периодите с допълнително време се отчитат към резултата на втората половина и се считат за официални, независимо от дължината или спиранията в периода с допълнително време.

12.) Първият драйв да завърши с: Драйвът се счита за започнат след началото на първия даун. Драйвът се счита за приключил, когато атакуващият отбор отбележи точка или загуби владение над топката, без да може да си възвърне притежанието над топката в същата игра.  Залозите се оценяват въз основа на резултата от нападенията на съответния драйв в ход. Отчита се само статистиката на нападенията. Кикоф ритърн и пънт ритърн, предназначен за тъчдаун, не се зачитат за драйв. Само прихванати и изпуснати топки се зачитат за търноувър (загуба на владеене на топката). Търноувъри, които са върнати от защитата за тъчдаун, се оценяват като търноувър. В случай на сейфти, търноувър по време на даун или при изтичащо редовно време всички залози за този пазар се считат за невалидни. Всички маркети се оценяват съгласно официалните статистики на управителния орган за американски футбол. Това правило се прилага и за залози на следващи драйвове. Съществуват две опции за залог:
- „Брой точки“: това ще бъде печелившата опция, ако атакуващият отбор отбележи точка или ако има сейфти или дефанзивен тъчдаун
- “Всеки друг резултат”.

13.) Най-много отбелязани точки в коя половина: Допълнителното време не се зачита за резултата, освен ако не е посочено друго. В игра, прекъсната преди 60-та минута от мача, всички залози се считат за невалидни, освен ако вече не са отбелязани повече точки във втората половина. В този случай всички залози са валидни.

14.) Не се предлага залог за равенство: Ако даден залог за победа, общ брой точки или хендикап завърши с равенство и за тази опция не се предлагат коефициенти, всички залози се анулират.

15.) Печеливша разлика: С този залог се прогнозира разликата в резултата, с която даден отбор ще спечели мача. На тези залози се залага без хендикап. 

16.) Автори на тъчдаун: Това правило се отнася за играча, който отбележи първи/последен/по всяко време/следващ тъчдаун или за отбора, който пръв отбележи тъчдаун. В случай че играта е прекратена, залозите за резултат, постигнат до момента на прекъсването, остават в сила. За тези маркети се взима предвид допълнителното време. За автор на тъчдаун се счита играчът, който отбелязва тъчдаун, отнасяйки топката в крайната зона на противника зад голлинията (т.е. не играчът, който му е подал топката).
Залозите за играчи, които не са посочени като активни състезатели от управителния орган за американски футбол, се считат за невалидни.

17.) Първи/Последен отбор , отбелязал точка: В случай на прекратена игра, залозите за резултат, отбелязан до момента на прекъсването, остават в сила. За тези маркети се взима предвид допълнителното време.

18.) Wincast: В случай на прекратена игра, залозите за резултат, отбелязан до момента на прекъсването, остават в сила. За тези маркети се взима предвид допълнителното време. При прекратена игра всички залози се считат за невалидни. За тези маркети се отчита допълнителното време. Залози за играчи, които не са посочени като активни играчи от съответния управителен орган за американски футбол, се считат за невалидни. Ако след допълнителното време мачът приключи с равенство, залозите се считат за невалидни.

19.) Специални залози за играч: За да е валиден залогът, съответният играч трябва да бъде посочен като активен играч от съответния управителен орган за американски футбол.

20.) Следващ фийлд гол: Този пазар Ви дава възможност да заложите на това кой отбор ще отбележи следващия фийд гол. (Неуспешен опит за фийлд гол не се зачита.)

21.) "Grand Salami"/NFL: Този залог се отнася до общия брой отбелязани точки във всички мачове, изиграни в определен ден ). Валидни са само мачове, които се играят на този ден (според програмата на NFL). Ако мачове бъдат отложени или игри бъдат добавени към програмата, след като са били публикувани първите коефициенти, всички залози са невалидни. Ако даден мач бъде прекъснат по време на самата игра, всички залози ще се считат за невалидни.

22.) Залози за ярдове в мача в рамките на редовния сезон: Предлагат се за подаване на пасове/получаване на пасове/пробягани с топката ярдове. Залозите ще се оценяват според първите резултати, публикувани от съответния управителен орган за американски футбол . Допълнителни промени няма да се зачитат при оценяване на залозите. Залозите се считат за невалидни, ако един от двамата играчи не е посочен като активен играч от съответния управителен орган за американски футбол в 1-вата седмица от редовния сезон. 

23.) Колко победи ще отбележи отбор Х в редовния сезон ? За да бъдат зачетени залозите, всички игри от редовния сезон трябва да бъдат завършени. Ако по някаква причина сезонът бъде съкратен, всички залози се считат за невалидни, освен ако вече не е достигната максималната възможна опция. В такъв случай всички залози запазват валидността си.Този пазар се оценява съгласно броя победи, които даден отбор е реализирал в редовния сезон съгласно официалния управителен орган за американски футбол. Равенството не се зачита за половин победа.

24.) Шампион на дивизията: Ако поради някаква причина сезонът е съкратен, залозите се оценяват съгласно шампиона на дивизията, обявен от управителния орган за американски футбол. Ако не е обявен победител, залозите са невалидни.

25.) Най-голям брой Х в редовния сезон: Отнася се до:

  • Подадени пасове на най-много ярда в редовния сезон
  • Пробягани ярда с топката в редовния сезон
  • Получени пасове на най-много ярда в редовния сезон
  • Най-много тъчдауни в редовния сезон
  • Най-много точки, отбелязани с удар, в редовния сезон
  • Най-много събаряния в редовния сезон
  • Най-много борби в редовния сезон
  • Най-много прихванати топки в редовния сезон

Залозите се оценяват съгласно статистиката, публикувана от съответния управителен орган за американски футбол. Залозите за най-много борби в рамките на редовния сезон включват асистенции.

26.) Правила за специални залози на NFL: Специалните залози за NFL се отнасят за маркети, валидни за определен период от време. Седмичните специални правила се прилагат за всички изиграни срещи от седмичния график на NFL. Ранните неделни специални правила са в сила само за мачове, които започват в 18 ч. Късните неделни специални правила са в сила само за мачове, които започват от 21 ч. и по-късно и включват мачове, които се играят късно в неделя вечер. Допълнителното време се прилага за всички маркети, които се играят за целите на оценяването на залога, освен ако не е посочено нещо друго. За да са валидни залозите, всички мачове трябва да бъдат завършени. 

27.) Отборът, отбелязал най-висок / най-нисък резултат: Резултатите се базират на общия брой точки на отделните отбори, като се отчита допълнителното време. За целите на оценяването на залозите всички мачове трябва да бъдат завършени. В случай на равенство се прилага правилото "Dead heat". 

28.) Мачът с отбелязани най-много / най-малко точки: Резултатите се определят според общия брой точки в мача, като се отчита допълнителното време. За целите на оценяването на залозите всички мачове трябва да бъдат завършени. В случай на равенство се прилага правилото "Dead heat". 

29.) Най-голяма победна разлика: Резултатите се оценяват според най-голямата победна разлика въз основа на резултатите от мачове за съответния период от време на посочените специални залози. За целите на оценяването всички игри трябва да са завършени. Допълнителното време се отчита. Ако печелившата разлика не е посочена, като печеливша опция за целите на оценяването се счита "Всеки друг". 

30.) Отборът, който ще отбележи най-бързия тъчдаун: Резултатите се определят въз основа на отбора, който отбележи най-рано тъчдаун в рамките на времето, указано от съответния изпълнителен орган за американски футбол. В случай на равенство се прилага правилото "Dead heat". 

31.) Най-висок / Най-нисък общ резултат на отбора  Залогът се отнася до общия брой точки (най-голям или най-малък), който даден отбор ще отбележи за указания период от време. В случай че общият резултат не е посочен за определяне на резултата, за печеливш резултат ще се счита опцията "Всеки друг". 

32.) Най-висок / Най-нисък общ резултат на отбора (Над / Под): Залогът се определя от общия брой точки (най-голям или най-малък), който даден отбор ще отбележи за указания период от време. 

33.) Общ брой тъчдауни, отбелязани от отбора / Общ брой тъчдауни, отбелязани в мача: Резултатът се определя въз основа на общия брой тъчдауни, отбелязани в мача или от отбора, за посочения период от време, като се взима предвид допълнителното време. 

34.) Кой ще спечели всяка четвъртина / Кой ще спечели двете половини: За да е печеливш залогът, отборът трябва да спечели всяка четвъртина / половина. В случай на равенство в някоя от четвъртините / половините, залозите са губещи. За този пазар не се отчита допълнителното време. За целите на оценяването на залозите всички мачове трябва да бъдат завършени. 

35.) Въображаеми мачове: Тези мачове включват два отбора, които играят в седмичните мачове на NFL. Резултатите се определят въз основа на индивидуалните резултати на отбора в съответните мачове спрямо резултатите на техните въображаеми противници в рамките на даден уикенд. Резултатите се определят от официалния изпълнителен орган. В случай че мачът не е завършен напълно, всички залози за съответния въображаем мач се считат за невалидни. Всички резултати включват допълнителното време. Зачитат се само единични залози. 

36.) NFL Draft: Всички залози на NFL Draft ще се оценяват въз основа на официалния драфт, обявен от съответния изпълнителен орган за американски футбол. За целите на залозите Над / Под играчите, които не фигурират в драфта, ще бъдат поставени под номер (един над този на последния играч в драфта).

"Mr Irrelevant" е термин, обозначаващ последният избран играч в драфта. Терминът "Specialist" обозначава само кикъри, пънтъри и лонг снапъри и не включва кикоф или пънт ритърнъри.

Залогът "Последният играч, останал в Зелена стая" ще бъде оценен въз основа на последния от всички избрани играчи в драфта, поканени да гледат драфта от така наречената "Зелена стая" и не се отнася за последния човек, който физически ще напусне стаята.

37.) Позиции на играча: На играчите преди драфта ще бъде отредена специална позиция въз основа на тяхната вероятна позиция на полето. Позицията на дадения играч, посочена на сайта от съответния изпълнителен орган за американски футбол, и позицията, на която той е играл в колежанската лига, не са от значение, тъй като те често се променят. Финалните позиции не се определят, докато даден играч не достигне своя отбор. Позицията, която ние отреждаме на играча, се счита за окончателна. По запитване могат да бъдат добавени и други позиции към пазара, в случай че на играча все още не е отредена друга позиция. 

38.) Залози за главен треньор в NFL: За целите на оценяването, Супербоул ще се счита за край на сезона за всички залози за главен треньор. Всеки треньор, уволнен преди Супербоул, ще се счита за уволнен в рамките на сезона, дори сезонът вече да е приключил за неговия отбор.

В случай че главният треньор подаде оставка, пенсионира се или бъде откупен от друг отбор, за целите на оценяването той ще се счита за уволнен. 

39.) Пропс залози: В случай на прекъсната и недовършена игра всички залози се връщат, освен ако резултатът вече не е определен от хода на играта на въпросното събитие. Пропс залозите за играчи, включващи куотърбек, са валидни, само ако играчът (играчите) стартира(т). За всички други пропс залози на играч(и) важи правилото, че за да са валидни залозите, играчите трябва да бъдат посочени като активни от съответния управителен орган за американски футбол. За пропс залози се приемат само единични залози. Играчите, посочени като неактивни, са невалидни. За да са валидни залозите за мачове от Националната асоциация за колежански спорт (NCAA), играчите трябва да са записани в статистическия протокол, обявен от съответния управителен орган за американски футбол. В случай че играчите не са записани в статистическия протокол, залозите се считат за невалидни.