Kako mogu podesiti obavijesti o okladama?

Informacije o uplaćenoj okladi možete dobiti na 2 različita načina: a) SMS (tekstualna poruka) i b) e-mail.

Način obavještavanja možete odabrati tijekom postupka uplate oklade. Nakon odabira oklada koje želite uplatiti i uloga, kliknite na tipku "Sljedeće" na kladioničkom listiću. Potom će vam se ponuditi opcija odabira načina obavještavanja koji će se koristiti kako biste bili upoznati sa statusom vaše uplaćene oklade. Označavanjem kućice pored opcije aktivirate uslugu obavijesti.

Napomena: SMS usluga nije besplatna. Određene naknade primjenjivat će se za svaki poslani SMS. Pažljivo pročitajte odgovarajuće informacije na kladioničkom listiću.