Általános Promóciós Részvételi Feltételek 24.05.2016

1. Bevezetés

1.1 A jelen dokumentumban foglalt feltételek (A Promóciók Általános Részvételi Feltételei) minden, a platformjainkon keresztül elérhető promóciós ajánlatra (Promócióra) vonatkozik, valamint, bármely alkalmazható egyedi promóciós részvételi feltételekkel, amely más néven "Kulcs feltételek" néven is megtalálható az adott promóció weboldalán (Egyedi Promóciós Feltételek) és az Általános Részvételi Feltételek >vel és a Felhasználói Irányelvek-kel (összességében: a Szabályokkal) együtt, jogi szerződést alkot Ön és Mi köztünk, amely csak a mi beleegyezésünkkel módosítható. Bármely promócióban történő részvétellel Ön elfogadja a szabályokat, és kötelezettséget vállal azok betartására.

1.2 Mielőtt részt venne bármely promócióban, kérjük, olvassa el a Promóciók Általános Részvételi Feltételeit, valamint az egyedi Promóciós Feltételeket.

1.3 A Promóciók Általános Részvételi Feltételei, az egyedi Promóciós Feltételek, valamint az Általános Részvételi Feltételek közt meglévő bármilyen különbség vagy ellentmondás esetén az egyedi Promóciós Feltételek élveznek előnyt, majd következnek a Promóciók Általános Részvételi Feltételei, de csak abban az esetben, ha szükséges az ellentét vagy következetlenség feloldása.

1.4 Kinyomtathatja a Promóciók Általános Részvételi Feltételeinek egy példányát, ha böngészője menüjében a nyomtatás opciót választja.

1.5 Minden Platform használatának, illetve a Platformon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének feltétele a szabályok elfogadása, ill. betartása.

2. Promóciók és promóciós időszakok

2.1 Időről időre promóciókat szervezünk, amelyek lehetnek bónusz ajánlatok (valódi pénzes bónuszok vagy a díjazás más formája), nyereménysorsolások, versenyek, vetélkedők, bajnokságok, tornák vagy bármely más típusú promóció, illetve ezek kombinációi. A promóció pontos, valamennyi részletre kiterjedő leírását különböző módokon (például e-mailekben, felugró ablakok vagy levelek formájában) közzétesszük, melyeket minden promóció (minden promóciós kommunikáció) alkalmával megjelentetünk és/vagy létrehozunk egy weboldalt az adott promóció számára.

2.2 Minden promóció esetében a promóter az a cég, amellyel Ön szerződéses kapcsolatba kerül az Általános Részvételi Feltételekben foglaltak szerint ("Mi", "Magunk" és "A miénk").

2.3 Az az időszak, amely alatt az egyes promóciók érvényben vannak (Promóciós időszak) a promóció egyedi részvételi feltételeiben kerül meghatározásra. Minden promóció automatikusan véget ér a promóciós időszak végén, ezt az időpontot követően a promócióban történő részvételre már nincs lehetőség. Azon promóciók esetében, amelyeknél nincs meghatározott promóciós időszak, a promóció akkor ér véget, amikor a Platformon már nem folytatódik.

3. Promóciók kommunikációja

3.1 Amennyiben a promóció kommunikációjában máshogy nem kerül megállapításra, az egyes promóciókban történő részvétel minden platformunk valamennyi játékosa számára lehetséges, de egy személy, család, háztartás, lakcím vagy szervezet, amely részére elküldjük a promóció kommunikációját, csak egy alkalommal vehet részt minden promócióban. Fenntartjuk a jogot, hogy bizonyos promóciók esetében korlátozzuk a promócióban történő részvétel jogát olyan játékosokra, akik megfelelnek bizonyos feltételeknek. Azon promóciók esetében, ahol a promóció kommunikációja megengedi a többszörös részvételt, fenntartjuk a jogot, hogy saját hatáskörünkben korlátozzuk a résztvevők számát.

3.2 Amennyiben a promóció kommunikációja másként nem rendelkezik, a promóció kommunikációja a kommunikáció címzettjének, illetve címzett-kategóriájának szól, és nem továbbítható. Amennyiben nem Ön a promóció kommunikációjának címzettje, vagy nem tartozik a címzettek kategóriájába, az ajánlat Önre nem vonatkozik és az Ön számára érvénytelen.

4. A promócióban történő részvétel joga

4.1 Ahhoz, hogy Ön jogosult legyen bármely promócióban történő részvételre, az alábbi részvételeknek kell megfelelnie:
(a) Betöltött tizennyolcadik (18.) életév, illetve az Ön országában, államában vagy megyéjében a nagykorúság alsó határának számító életkor betöltése;
(b) Jogosultság szolgáltatásaink igénybe vételére az Általános Részvételi Feltételekben foglaltak szerint ;
(c) Amennyiben a promóció egy bizonyos országban állandó lakhellyel rendelkező, az adott országban tartózkodó játékosok számára lett kiírva, és ez szerepel a promóció egyedi részvételi feltételei között, a promócióban csak az adott országban állandó lakhellyel rendelkező, ill. az országban tartózkodó ügyfelek vehetnek részt;
(d) Ha a promóció egyedi részvételi feltételei közt nem szerepel, hogy elérhető az úgynevezett "vásárlás nem szükséges" útvonal is, a játékos az alábbi 5.2 szakaszban foglaltaknak megfelelően sikeresen regisztrált a Platform-ban az adott szolgáltatásra, és valódi pénzes játékszámlát nyitott (Számla) az Általános Részvételi Feltételek szerint ;
(e) Minden más, a Promóciók Általános Részvételi Feltételeiben, a promóció bizonyos általános kategóriájára vonatkozó feltételekben, illetve az egyedi promóciós részvételi feltételekben szereplő jogosultsági feltételnek eleget tesz; és.
(f) nem lehet jogosulatlan játékos (az alábbi 6. pontban leírtak szerint).

4.2 Az olyan promóciókban csak akkor vehet részt egy ügyfél, amelyek új játékosoknak szól, vagy "új játékos"-, vagy "regisztrációs"-ajánlatként (vagy ehhez hasonlóan) került megnevezésre, ha korábban még nem nyitott semmilyen szolgáltatásunkhoz kapcsolódó számlát és nem eszközölt rá befizetést. Az ilyen promóciók semmilyen más promócióval nem kapcsolhatók össze.

4.3 Az egyes promóciókban részt vevő ügyfelek személyazonosságát az alábbi adatok valamely kombinációjával igazolható: név, lakcím, e-mail cím, hitel/bankkártya száma, IP cím, illetve más, szükség esetén kérhető adatok. Fenntartjuk a jogot, hogy további adatokat kérjünk azon ügyfeleinktől, akik szeretnének részt venni bizonyos promócióinkban.

5. A promócióban történő részvétel

5.1 A promóciókban történő részvétel minden esetben önkéntes. Az ügyfélnek joga van visszautasítani a promócióban történő részvételt vagy úgy, hogy egyszerűen nem vesz tudomást a promócióról, vagy nem fogadja el a felkérést az adott promócióban történő részvételre.

5.2 A promócióban történő részvételhez követnie kell az adott promóció kommunikációjában megadott instrukciókat, melyeket a promócióhoz kapcsolódó weboldalon, illetve, amennyiben rendelkezésre áll, a promóció egyedi részvételi feltételeiben. Azon promóciók esetében, ahol a promóció kommunikációja, vagy a weboldal jelzi, hogy a promócióban történő részvételhez vásárlásra nincs szükség, a részvételhez elegendő küldenie egy e-mailt a megadott címre.

5.3 Amennyiben a promóció egyedi részvételi feltételei másképpen nem rendelkeznek, egy ügyfél egy promócióban csak egy alkalommal vehet részt.

6. Kizárt és diszkvalifikált játékosok

6.1 A bwin.party digital enterainment plc, illetve leányvállalatainak, rokon-, és társult vállalkozásainak, illetve azok beszállítóinak és viszonteladóinak (beleértve a hirdetési, nyomdai és reklámügynökségeket is) vezetői, igazgatói, alkalmazottai, tanácsadói és ügynökei vagy bármely, a promócióval kapcsolatban álló társaság vezetői, igazgatói, alkalmazottai tanácsadói vagy ügynökei, továbbá fenti személyek rokonai, a "rokon" magában foglalja, de nem kizárólag jelenti a házastársat, élettársat, gyermeket, testvért, illetve bármely, az adott személlyel egy háztartásban lakó személyt.

6.2 A Nevada, District of Columbia, Florida, Illinois, Iowa és Rhode Island és egyéb olyan helyeken, ahol törvénytelen a promóciókban történő részvétel és a készpénzes nyeremények megnyerése, állandó lakhellyel rendelkező személyek (összességében Jogosulatlan személyek).

A jogosulatlan személyek semmilyen promócióban nem vehetnek részt.

6.3 Amennyiben egy arra nem jogosult személy részt vesz a promócióban, fenntartjuk a jogot, hogy minden egyéb, a szabályokban szereplő jogra való tekintet nélkül visszatartsunk bármely bónuszt, kifizetést, díjat és nyereményt, vagy zároljuk azokat a játékos számlájáról.

6.4 Fenntartjuk a jogot, hogy saját hatáskörünkben úgy döntsünk, kizárunk bármely játékost, aki csal, befolyásolja vagy megpróbálja befolyásolni a promóció elindítását vagy működését, vagy megszegi a szabályokat, a szabályok, illetve az adott promóció szellemével ellentétes módon cselekszik, illetve véleményünk szerint minket, cégcsoportunk valamely tagját vagy valamely márkánkat rossz színben tüntet fel.

7. Kvalifikációs befizetések

7.1 Amennyiben a promóció egyedi részvételi szabályai úgy rendelkeznek, hogy elérhető egy "nem szükséges vásárlás" út (vagy van hasonló rendelkezés), a promóciókban történő részvétel feltétele az időről időre megtett, előírt összegű befizetés számlájára, annak megnyitását követően, (Kvalifikációs befizetés), ha a promóció egyedi részvételi feltételei nem kötik ki, hogy ettől eltérő összegű kvalifikációs befizetésre van szükség.

7.2 A játékosok számlája közti átutalások ("A" játékos pénzt utal át "B" játékosnak) és a visszafordított kifizetések nem számítanak befizetésnek a minimális kvalifikációs befizetés teljesítése szempontjából.

8. Lehívási és kifizetési korlátozások

8.1 Egyes promóciókkal kapcsolatban teljesíteni kell bizonyos követelményeket, illetve esetleg kifizetési feltételeket, a Promóciók Általános Részvételi Feltételeiben meghatározott feltételeken felül, amelyek hiányában a bónusz nem használható fel, a játékos nem kezdeményezhet kifizetést, nem kaphat meg bizonyos nyereményeket, vagy nem vehet részt valamely versenyen, sorsoláson, bajnokságon vagy tornán. Bármely további, ilyen jellegű korlátozásnak vagy feltételnek szerepelnie kell a promóció egyedi részvételi feltételeiben. Csak akkor fizethet ki bármilyen, egy bónusz segítségével nyert összeget számlájáról, ha teljesítette a bónusz ajánlatban szereplő felhasználási feltételeket. A bónuszokat legalább 1.70-es nyereményszorzójú eseményekre kell feltenni.

A Lóverseny-fogadásokban Kezdő Áron (Starting Price, SP) feltett tétek nem számítanak bele a bónusz lehívásának feltételeibe.

Abban az esetben, ha az ügyfél kifizetést kezdeményez a bónusz megkapását, vagy a jogosultság megszerzését követően anélkül, hogy teljesítette volna ennek valamennyi feltételét, a kifizetési feltételeket, illetve valamennyi jogosultsági feltételt, a bónusz teljes összegét elveszítheti, akárcsak a bónusz összegének felhasználásával elért teljes nyereményt, amelyet jogosultak vagyunk levonni az ügyfél számlájáról.

8.2 Azon promóciók esetében, ahol a feltétel bizonyos számú játék, hand vagy valamely összeg megjátszása, a versenyasztaloknál vagy játékpénzes asztaloknál megjátszott játékok, hand-ek vagy összegek (kivéve, ha a promóció egy verseny) nem számítanak, kivéve, ha a promóció egyedi részvételi feltételei erről másképpen rendelkeznek.

8.3 Azon promóciók esetében, ahol a feltétel bizonyos számú Pont megszerzése, amennyiben a promóció egyedi részvételi feltételei másképpen nem rendelkeznek, csak a promóciós időszakban megszerzett általános Pontok számítanak. Amennyiben a promóció egyedi részvételi feltételei másképpen nem rendelkeznek, az úgynevezett "topping" során megszerzett Pontok, illetve a promóción kívül kapott és felhasznált Pontok nem számítanak. Ha pedig a Pontok a promócióval kapcsolatosan lehívásra kerültek, a pontok nem kérhetők vissza.

8.4 Azon promóciók esetében, ahol a feltétel bizonyos összeg megjátszása, amennyiben a promóció egyedi részvételi feltételei másképpen nem rendelkeznek, az alábbi tétek nem számítanak: (i) rulettjátékban a piros, ill. fekete színre, páros, ill. páratlan számra, 1-18, ill. 19-36 közti számra; (ii) egypaklis Blackjack; (iii) Bonus Pairs Blackjack; (iv) Triple Card Poker; (v) Texas Hold'em Bonus Poker; (vi) Final Score World Cup játékban feltett tétek; és (vii) Tens or Better játékban feltett tétek.

9. Bónuszok kifizetése

9.1 A fenti 8.1-es szakasz hatálya alá tartozó valamennyi valódi pénzes bónusz kifizetésre kerül a kvalifikáló játékos számláján, a játékos promócióba történő belépését követő hét (7) napon belül, amennyiben a promóció egyedi részvételi feltételei másképpen nem rendelkeznek.

9.2 Bármely valódi pénzes bónusz felhasználása esetén sor kerülhet a szabálytalan játékosmintákkal kapcsolatos vizsgálatunkra. A szabályszerű játék biztosítása, illetve a bónuszok korrekt felhasználása érdekében az alacsony különbségű fogadást, az egyenlő esélyű fogadást, a nulla kockázatú fogadást vagy az úgynevezett hedge fogadást szabálytalan fogadásnak tekintjük, amennyiben azokra egy bizonyos bónusz megszerzése érdekében került sor. A szabálytalan játékos minták további példái, a teljesség igénye nélkül: (i) olyan egyszerű vagy multi fogadás megtétele, melynek értéke eléri vagy meghaladja az egyes játékokban, hand-ekben, fordulókban a bónusz értékének ötven százalékát, továbbá a jelentősen változó játékosminták (fogadás összege, játéktípusok, fogadási struktúrák stb.) annak érdekében, hogy teljesítse a bónusz feltételeit; (ii) olyan nagyösszegű fogadások megtétele, melyek jelentős nyereményt eredményeznek, majd ezt követően a fogadások tétjének összege legalább hetvenöt százalékkal csökken a korábbi átlagos összeghez képest addig, amíg a bónusz feltételei nem teljesülnek; (iii) amennyiben alapos okunk van azt feltételezni, hogy Ön nem jóhiszeműen, csak azért szerzett meg egy általunk kínált bónuszt, hogy tovább tudjon saját szórakoztatása végett játszani oldalunkon (például a bónusz elfogadásával teljesítette a minimális követelményeket, majd ezt követően az összeg kifizetését kezdeményezte). Abban az esetben, ha úgy véljük, hogy Ön szabálytalan játékosmintát mutatott, fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk az összeg kifizetését számlájára és/vagy visszatartsuk bármely nyereményét, amelyhez a bónusz segítségével jutott hozzá.

9.3 Abban az esetben, ha véletlenül egynél több valódi pénzes bónusz vagy valamilyen túlzott kifizetés történt egy ügyfél részére, fenntartjuk a jogot, hogy minden további valódi pénzes bónuszt és pénzösszeget visszavegyünk a játékos számlájáról.

9.4 A fentiekben felvázolt bónusz visszaélések elkerülésére vonatkozó irányelveink értelmében, a nyerőgépek esetében pörgetésenként legfeljebb 5£ és bármely más érvényes játék esetében körönként legfeljebb 50£ értékben terhelheti a játékos bónuszegyenlegét és a bónusz megszerzéséhez befizetett összeget. Amennyiben egy játékos megszegi a maximális fogadási limitet a bónuszt és a bónusszal szerzett nyereményét teljes egészében elveszíti.

10. Nyeremények

10.1 Azoknak a játékosoknak, akik egy olyan promócióban nyernek valamilyen díjat, amelynek része egy sorsolás, verseny, bajnokság vagy torna (valamint mindegyikben külön-külön egy Nyertes és egy Nyeremény) el kell fogadniuk az adott nyereményt, "úgy, ahogy van", a nyeremény készpénzre váltására nincs lehetőség, kivéve, ha mi, saját hatáskörünkben kínálunk készpénzes alternatívát (amelynek értéke lehet alacsonyabb, mint a nyeremény teljes értéke). Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor helyettesítsünk bármely nyereményt egy vagy több másik nyereménnyel (de nem készpénzzel), melynek értéke megközelítőleg azonos az eredeti nyeremény értékével. Erre elsősorban akkor kerülhet sor, ha az eredeti nyereményt nem lehetséges, vagy túlságosan költséges lenne kézbesíteni a nyertes által megadott címre.

10.2 A nyeremények véletlenszerűen kerülnek kisorsolásra és, amennyiben valamennyi játékos kvalifikáló játékos, semmilyen rangsort nem állítunk fel a játékosok közt nem, kor, földrajzi hely, a kvalifikáció időpontja, a jáétkos által használt csatorna vagy platform, illetve bármely más szempont alapján.

10.3 Minden nyeremény kisorosolására a promóció egyedi részvételi feltételeiben meghatározott időpontban, vagy időtartamon belül kerül sor, és – hacsak ezek a feltételek másképpen nem rendelkeznek – a készpénzes nyeremények a nyertesek számláján kerülnek jóváírásra. Amennyiben mi szervezzük meg a nem készpénzes nyeremény kézbesítését a nyertes számára, a kézbesítésre fel kell iratkozni, de minden esetben fenntartjuk a jogot, hogy úgy határozzunk, hogy a kézbesítés megszervezése a játékos feladata, például azért, mert a nyeremény kézbesítése nehézkes vagy rendkívl költséges lenne. A nem készpénzes nyeremények esetében mindent megteszünk annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjünk a nyertessel a számláján megadott elérhetőségeken, de amennyiben ez a sorsolást követő 30 napon belül nem sikerül, fenntartjuk a jogot, hogy új nyertest sorsoljunk. Ebben az esetben az eredeti nyertes elveszíti nyereményét.

10.4 Fenntartjuk a jogot, hogy nem ítélünk oda nyereményt, illetve visszakérjük azt, ha a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére (minden alkalommal a nyertes kizárólagos felelőssége, hogy igazolja jogosultságát a nyeremény átvételére) vagy jogunkban áll kizárni a nyertest a 6.4-as szakaszban foglaltak értelmében.

10.5 Amennyiben a játékos egy versenyen, bajnokságban vagy tornán vesz részt és valamilyen okból nem tud vagy nem akar továbbjutni a következő fordulóba, ahová pedig kvalifikálta magát, elveszíti helyét és semmilyen, a kövvetkező vagy azt követő fordulókért, illetve a végső helyezésért járó nyereményre nem lesz jogosult.

10.6 A nyereményekre való jogosultság át nem ruházható.

10.7 A nyertes kizárólagos felelőssége, hogy nyereménye után megfizesse a szükséges adókat és járulékokat, valamint a nyereménnyel és annak felhasználával kapcsolatos minden költség szintén a játékost terheli, beleértve többek között a a helyi törvények teljesítésének költségeit. Ilyen költségek lehetnek például, amennyiben a nyeremény egy motorkerékpár, a jármű regisztrációjával, biztosításával és a jogosítvány megszerzésével kapcsolatos költségek, illetve, amennyiben a nyeremény része egy külföldi utazás, az útlevéllel, vízummal és biztosítással kapcsolatos költségek. A nem hely-specifikus nyeremények esetében (pl. egy esemény, tevékenység vagy nyaralás) pedig az adott helyre, illetve onnan vissza történő utazás (amennyiben a repülőjegy nem képezi a nyeremény részét). Vonat-, illetve hajóutak esetében pedig a nyertest terheli a vonat, illetve hajó indulási helyére történő utazás minden költsége.

10.8 Amennyiben a nyeremény részét képezi egy esemény, tevékenység, nyaralás vagy valamely szolgáltatás, a nyertes kizárólagos felelőssége, hogy teljesítse a foglalással vagy egyéb tevékenységgel kapcsolatos, harmadik fél, például az esemény szervezője által meghatérozott feltételeket és a nyereménnyel kapcsolatos időpontokat (amelyek nem mindig módosíthatók). Az ilyen eseménnyel, tevékenységgel, nyaralással vagy szolgáltatással kapcsolatban létrejövő szerződés közvetlenül a nyertes és az esemény, tevékenység, nyaralás vagy valamely szolgáltatás szervezője közt köttetik, cégünk nem részese a szerződésnek, és annak teljesítéséért, illetve nem teljesítéséért felelősséget nem vállalunk, az kizárólag a szervező harmadik fél felelőssége. Semmilyen biztosítékot, így sem felelősség, sem sztornóbiztosítékot nem vállalunk az olyan nyeremények esetében, melyek részét képezi valamely esemény, tevékenység, nyaralás vagy valamely szolgáltatás.

10.9 Azokban az esetekben, ahol a nyereménnyel kapcsolatban bármilyen harmadik fél nevét vagy logóját használjuk, ezek az adott harmadik fél tulajdonát képezik. Semmilyen licensz-, partneri, szponzori vagy jóváhagyási igény nem érvényesíthető velünk szemben ezen nevekkel vagy logókkal, illetve a nyereményről készült fényképekkel kapcsolatban. A nyeremény népszerűsítésére használt fényképek csak illusztrációk, a konkrét nyeremény különbözhet a fényképeken szereplő tárgyaktól, többek között külalakjában, méretében, típusában, színében, csomagolásában és egyéb tulajdonságaiban.

10.10 Egy adott nyeremény felajánlása részünkről nem jelent társulási, szponzorációs és partneri kapcsolatot sem a terméket gyártó, forgalmazó, illetve az eseményt szervező harmadik féllel.

10.11 A nyertes kizárólagos felelőssége a nyeremény rendeltetésszerű használata. Amennyiben a Promóciók Általános Részvételi Feltételeiben kifejezetten nem szerepel, semmilyen kifogást, figyelmeztetést vagy egyéb feltételt nem határoztunk meg és nem fogadtunk el, és semmi ilyen kifogás, figyelmeztetés vagy feltétel nem érvényes köztünk és bármely személy között a nyereménnyel kapcsolatban, beleértve többek között a termék minőségére és egyéb tulajdonságaira vonatkozóan.

11. Nyereménysorsolások

11.1 Bármely nyereménysorsolás esetében a nyerteseket véletlenszerűen sorsoljuk ki valamennyi résztvevő közül (a sorsolás részletes menete az alábbi 11.2-es szakaszban olvasható ("A sorsolás menete")) és, amennyiben valamennyi résztvevő kvalifikált játékos, semmilyen rangsort nem állítunk fel a játékosok közt nem, kor, földrajzi hely, a kvalifikáció időpontja, a játékos által használt csatorna vagy platform, illetve bármely más szempont alapján.

11.2 A sorsolás menete:
(a) Az érvényes pályázónak számító kvalifikált játékosok nevét véletlenszerű sorrendben beírjuk egy Microsoft Excel táblázatba, és minden név mellé egy véletlenszerűen megállapított jegyszámot rendelünk, az 1-es számtól kezdve az adott sorsoláson résztvevők számával megegyező számig (minden névhez Egyedi Azonosító Szám tartozik);
(b) A Microsoft Excel véletlen számgenerátor funkciója segítségével állapítjuk meg a nyertes azonosítószámokat – annyi nyertes számot sorsolunk ki, ahány nyeremény gazdára vár az adott nyereménysorsoláson.
(c) A "Nyereménysorsolás Döntőbírája" a cég Promóciós Igazgatóságának vezetője vagy bármely más felelős vezetőt, akit a cég megbíz ezzel a feladattal;
(d) A nyereménysorsolásra gibraltári irodánkban kerül sor, a sorsolást a Nyerménysorsolás Döntőbírája végzi, a sorsolás szabályszerűségét a cég Jogi Igazgatóságának egy képviselője tanúsítja

12. Kaszinó ingyenes pörgetések

12.1 Azok a játékosok, akik megfelelnek a jogosultsági feltételeknek olykor ingyenes pörgetéseket kapnak a kaszinóban, amelyek bónuszként vagy más jutalom formájában kerülnek jóváírásra. A kaszinó ingyenes pörgetések bizonyos nyerőgépeknél felhasználható ingyenes pörgetések száma. Az ingyenes pörgetések számát mi határozzuk meg a 12.2 és 12.3 pontokban foglaltak szerint.

12.2 Azok a játékosok, akik eleget tesznek a jogosultsági feltételeknek ingyenes pörgetéseket kaphatnak a kaszinóban az alábbi feltételek szerint:

(a) Amennyiben egy új játékos regisztrál és a regisztrálási ajánlat tartalmaz ingyenes pörgetéseket;

(b) Amennyiben egy játékos teljesíti a feltételeket és egy olyan promócióban vesz részt, amelyben a sikeresen végrehajtott befizetést követően ingyenes pörgetéseket írunk jóvá;

(c) Egy promóciós kampány keretében; vagy

(d) a saját megítélésünk szerint.

12.3 Az ingyenes pörgetések lehívásának pontos feltételei a promóció egyedi részvételi feltételeiben van megfogalmazva. Amennyiben a promóciónak nincsenek egyedi részvételi feltételei, automatikusan az alábbi feltételek lépnek hatályba:

(a) Az ingyenes pörgetésekre jogosult játékos az ingyenes pörgetéseket bónuszkód formában kapja meg, amelyet a befizetés során meg kell adnia;

(b) Vagylagosan az ingyenes pörgetésekre jogosult játékosnak egy meghatározott időszakon belül el kell fogadnia az ingyenes pörgetés ajánlatot, máskülönban az érvényességét veszti;

(c) A jóváírást követően a játékosnak az érvényességi időn belül fel kell használni az ingyenes pörgetéseket a kaszinóban, máskülönben az ingyenes pörgetések érvényessége automatikusan lejár;

(d) A kaszinóban az ingyenes pörgetésekkel szerzett nyereményeket nem lehet azonnal más játékok során felhasználni. Miután a játékos felhasználta az összes ingyenes pörgetést, egy bónuszt kap, amely bizonyos felhasználási feltételekhez van kötve;

(e) Amennyiben a játékosnak a lejárási időpont után még fel nem használt ingyenes pörgetése van, azt és az ingyenes pörgetésekkel szerzett nyereményeket visszakövetelhetjük;

(f) Az ingyenes pörgetéseket egy meghatározott időszakon belül csak bizonyos nyerőgépeknél lehet felhasználni.

13. Publicitás és szellemi tulajdon

13.1 Bármely olyan promócióban történő részvétellel, amelyben nyeremény talál gazdára, vagy amelyre egy verseny, bajnokság vagy torna formájában kerül sor, amelyben a játékos sikeresen bejut a második vagy valamely további fordulóba, a játékos beleegyezik, hogy részt vesz minden hirdetési, marketing és népszerűsítési anyag létrehozásában, illetve ilyen tevékenységben, amelyet mi szervezünk és bonyolítunk le saját költségünkre. A játékos igény esetén abba is beleegyezik, hogy (a) viseli az általunk rendelkezésére bocsátott, logóval ellátott ruhadarabokat; és (b) aláír egy szerződést, amennyiben kérjük, amelyben kijelenti, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül engedélyezi számunkra, hogy nevét, fényképét, az ország és/vagy város nevét, ahol lakik, valamint az általa, illetve róla elmondottakat, továbbá az ezekről készült kép-, és hangfelvételt felhasználhassuk promóciós célokra bármely médiában, a világ minden táján.

13.2 Amennyiben Ön részt vesz bármilyen olyan eseményen, amelyet mi szervezünk vagy amelynek mi adunk otthont a promócióval kapcsolatban, Ön beleegyezik abba, hogy nem visel semmilyen olyan ruhadarabot, amelyen valamely harmadik fél neve vagy logója látható, illetve nem hirdet olyan céget, amelyet mi versenytársunknak tekintünk, beleértve többek között a szerencsejátékkal foglalkozó cégeket, és beleegyezik abba, hogy nem tanúsít olyan viselkedést, ami megítélésünk szerint rossz színben tünteti fel cégünket vagy bármely partnerünket. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, fenntartjuk a jogot, hogy a megnyert díjat nem adjuk át a játékosnak, illetve visszavesszük a már átadott díjat.

13.3 A bármely promócióban történő részvétellel kapcsolatos bármely feltétellel vagy belépéssel kapcsolatban, a játékos igazolja, hogy az adott anyag kizárólag az ő eredeti munkájának eredménye és nem sérti meg egyetlen más személy szellemi tulajdonhoz való jogát sem. A játékos beleegyezik, hogy tiszteletben tart minden jogot (beleértve a szellemi tulajdonhoz való jogot) ezekben az anyagokban (és amennyiben morális jog létezik, azt is tiszteletben tartja), valamint elfogadja, hogy minden szükséges dokumentumot és más szükséges dolgokat a rendelkezésünkre bocsát annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk fenti jogok tiszteletben tartásáról.

14. Valutaátváltás

14.1 Amennyiben valamely promóció marketing anyagában, hirdetésében vagy egyéb kommunikációjában (Promóciós összeg), és ezt a promóciós összeget át kell váltani a hirdetésben szereplő pénznemről a számla pénznemére, az általunk az átváltás pillanatában kínált árfolyam szerint kell átváltani. További információkért kérjük, nézze meg Gyakran Ismételt Kérdések rovatunkat vagy forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz. Az ügyfél elfogadja, hogy a valutaárfolyamok gyorsan változhatnak, ezért nem vállalhatunk felelősséget az árfolyamok változásáért, amelyre a promócióban történő részvétel megkezdése és az átváltás pillanata közt került sor.

15. A mi felelősségünk

15.1 Kizárólag a törvény által meghatározott mértékig vállalunk felelősséget a gondatlanságból eredő személyi sérülésekért és halálesetekért, csalárd félrevezetésért és egyéb kötelezettségekért. Ezen túlmenően a törvény által engedélyezett maximális mértékig elzárkózunk minden felelősség elől az Ön bármely promócióban való részvételével (vagy a részvétel meghiúsulásával) kapcsolatban, ideértve többek között bármely nyeremény felhasználását (vagy annak meghiúsulását) is.

15.2 Amennyiben bármely promóció nem folyhat le az eredeti terveknek megfelelően, például technikai problémák vagy rajtunk kívül álló okok miatt, ezért felelősséget nem vállalunk, és nem osztunk ki semmilyen a promócióval kapcsolatos bónuszt, nyereményt vagy díjat.

15.3 Az Ön számlájára korlátozásokat vezethetünk be, beleértve a befizetési korlátozásokat is, annak érdekében, hogy megfeleljünk a jogi és szabályozási kötelezettségeinknek. Mi nem vagyunk felelősek azért, ha ezek a korlátozások befolyásolják a képességeit, bármely promóció követelményeinek teljesítését és/vagy bármilyen bónusz, juttatás vagy nyeremény feloldását.

16. A promóciók módosítása és befejezése; a szabályok megváltoztatása

16.1 Fenntartjuk a jogot, hogy bármely promóciónkat, vagy annak bármely részét bármikor, akár értesítés nélkül is, bármilyen okból módosítsuk, felfüggesszük vagy befejezzük, amennyiben például valamilyen (nyomtatási, gyártási, terjesztési stb.) hiba történik a promóció kommunikációjában vagy a platformon, vagy olyan hiba lépett fel a promóció előkészítése vagy lebonyolítása során, ami befolyásolja a promóció eredményét vagy a résztvevők, illetve a reklamációk számát.

16.2 A szabályokat bármikor jogunkban áll megváltoztatni oly módon, hogy a módosított szabályzatot közzétesszük a Platform megfelelő oldalán/oldalain. Ezért azt javasoljuk minden játékosunknak, rendszeresen olvassa el a Promóciók Általános Részvételi Feltételeit. Amennyiben továbbra is részt vesz a promócióban, automatikusan elfogadja a módosított feltételeket.

17. Élő Póker Események

17.1 A nyertesek csapatunk tagjaként részt vehetnek egy élő versenyen.

17.2 A nyertesek az élő verseny részvételi jegyét nem válthatják készpénzre.

17.3 Jelen Póker élő esemény részvételi feltételeket az egyes élő versenyek szervezői által elfogadott szabályok felülírhatják. Amennyiben jelen Póker élő esemény részvételi feltételek bármelyikét felülírja az élő verseny bármely szabálya, a Póker élő esemény többi részvételi feltétele érvényben marad.

17.4 Amennyiben a nyertes nem tud részt venni az élő versenyen, lehetőséget biztosíthatunk a nyertes számára egy másik, azonos vagy kisebb értékű élő versenyen történő részvételre. Amennyiben saját hatáskörünkben úgy döntünk, hogy kisebb értékű versenyen biztosítunk részvételt a nyertes számára, a nyertes készpénzben megkapja a két verseny buy-injének különbözetét. Amennyiben nincs másik megfelelő verseny, a nyereménycsomag visszavonásra kerülhet.

17.5 Amennyiben rajtunk kívül álló okok vagy a nyertes elküldéséhez kapcsolódó okok miatt nem tudjuk elküldeni a nyertest egy élő versenyre, a nyertesnek joga van részt venni egy másik élő versenyen.

17.6 A helyettesítő versenyt mi jelöljük ki, saját hatáskörünkben.

17.7 Saját határkörünkben dönthetünk úgy, hogy nem küldünk csapatot egy élő versenyre. Erről legalább két (2) héttel a verseny kezdete előtt értesítjük a nyertest, az ok(ok) megjelölésével. Biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a nyertes részt vehessen egy másik élő versenyen.

17.8 Amennyiben a játékost egy másik élő versenyre küldjük el, az ennek eredményeként keletkező költségekért, veszteségekért és károkért felelősséget nem vállalunk.

17.9 Az élő versennyel kapcsolatos alábbi költségeket fedezzük csapatunk tagjai számára. Az áltaunk vállalt költség mértéke függhet a nyertes által megnyert csomag értékétől:

a) A verseny buy-inje: fedezzük a verseny buy-injének költségét.

b) Útiköltség és költőpénz: fedezzük az útiköltséget és költőpénzt is biztosítunk a nyertes számára. A kifizetett összeget képviselőnkön keresztül közöljük a nyertessel, az összeget az élő versenyre történő elutazás előtt kapja meg a nyertes. Az összegnek fedeznie kell az összes költséget, amely felmerülhet a játékos élő versenyen történő tartózkodása során. Az összeget a játékos oldalunkon vezetett számláján írjuk jóvá.

c) Szállás: fedezzük a szállás költségeit. Minden további költséget, pl. étkezés, szobaszervíz, telefonhívások stb. a nyertesnek kell fedeznie.

17.10 Egy élő versenyen vagy az ahhoz kapcsolódó kiegészítő eseményeken történő részvétel során a nyertes köteles az általunk számára biztosított ruhadarabokat viselni, amelyeknek mindig láthatónak kell lenniük, kivéve, ha a verseny szervezője ezt kifejezetten megtiltja.

17.11 Az élő versenyen történő részvétellel kapcsolatban a nyertes beleegyezik abba, hogy nevünkben különböző közönségkapcsolati társaságok interjút készítsenek vele. Ebbe beletartozhatnak többek között a stábunk által a nyertessel naponta készített interjúk, valamint további információk szolgáltatása oldalaink számára. Kizárólagos jogunk az interjúk egészének vagy részének másolása, reprodukálása és mindennemű felhasználása, beleértve a nyertesről készült videó-, és fényképfelvételeket. A nyertes jogosult a felvételeket, illetve az interjúkat a felhasználás előtt megtekinteni és jóváhagyni.

17.12 Amennyiben a nyertessel harmadik fél készít interjút az élő versennyel kapcsolatban, a nyertenek az interjúban meg kell említenie, hogy oldalunkon keresztül kvalifikálta magát az élő versenyre, kivéve, ha az élő verseny szervezője ezt kifejezetten megtiltja.

17.13 A játékos tudatában van és beleegyezik abba, hogy a nyertesről készült videó-, és fényképfelvételeket, a nyertes valódi nevét és becenevét bármelyik oldalunkon felhasználjuk az élő versenyről készített beszámolókban.

17.14 Az élő verseny befejezését követően sorra kerülő további tevékenységeken történő részvétel esetén kompenzációt biztosítunk a nyertes számára. Minden, az élő verseny idején kívül végzett tevékenységre csak a nyertes előzetes beleegyezése esetén kerülhet sor.

17.15 Amennyiben a nyertes nem teljesíti a jelen szerződésben leírt feltételeket, a nyertest eltilthatjuk a jövőbeni csapatversenyeinken történő részvételtől, beleértve a selejtezőversenyeket és az élő versenyeket is. Erről az eiltiltásról, illetve annak következményeiről előzetesen írásban értesítjük a nyertest.

17.16 Amennyiben egy eltiltott nyertes részt vesz és nyer valamit egy selejtező versenyen, nyereményét nem kapja meg.

17.17 Az élő verseny idején szervezhetünk további tevékenységeket. A nyertessel ezeken az eseményeken történtekért felelősséget nem vállalunk. A nyertes mindig felelős személyes biztonságáért és ennek megfelelően köteles viselkedni mindaddig, amíg csapatunkat képviseli.

17.18 Az oldalunkon feltüntetett becsült nyereményértéket csak akkor tudjuk garantálni, ha a nyertes részt vesz az extra eseményeken is. Nem vállalunk felelősséget, amennyiben a nyertes úgy dönt, hogy személyes okokból vagy egy verseny miatt nem vesz részt valamely eseményen.

17.19 Bármely, a Részvételi Feltételekkel vagy a nyereménycsomaggal kapcsolatos vitás kérdésben a végső döntés joga a miénk, azzal szemben egyik fél sem élhet fellebbezéssel.

17.20 A nyertesnek nagykorúnak kell lennie ahhoz, hogy részt vehessen egy élő versenyen, ennek igazolása a nyertes kizárólagos felelőssége. A nagykorúságot igazoló dokumentumokat bármikor elkérhetjük a nyertestől.

17.21 A nyertes kizárólagos felelőssége bármilyen utazási vízum, ill. egyéb dokumentum, védőoltások stb. beszerzése, amely szükséges ahhoz, hogy a nyertes beléphessen az élő versenynek otthont adó országba/régióba.

17.22 A nyertesnek magával kell vinnie egy bank-, vagy hitelkártyát annak érdekében, hogy beléphessen a szállodába. Amennyiben ezt nem teszi meg, másik, esetleg alacsonyabb kategóriájú szállodába irányíthatjuk át. Az ezzel kapcsolatos összes költség a nyertest terheli.

17.23 A nyertes egyénileg felelős a nyereményhez kapcsolódó adók és járulékok megfizetéséért.

18. Általános

18.1 Nem módosíthatja és nem ruházhatja át a szabályokban rögzített jogait és kötelezettségeit.

18.2 Semmilyen harmadik félnek nincs joga ahhoz, hogy ránk erőltessen bármilyen szabályt.

18.3 A szabályokban szereplő bármely jognak a mi hibánkból történő hibás alkalmazása nem jelenti az adott jog feladását.

18.4 Amennyiben a szabályok bármely része jogilag alkalmazhatatlannak bizonyul, a szabályok többi részét mindez nem érinti, a többi szabály továbbra is érvényben marad.

18.5 A mi döntésünk véglegesnek tekintendő, azzal szemben semmilyen fellebbezésnek nincs helye. Bármely vitás, vagy a szabályok által egyértelműen nem rendezett kérdésben a döntés cégünk vezetőségének kizárólagos joga. Ez a döntés végleges, és minden játékosra nézve kötelező érvényű.

18.6 Ön és mi megegyezünk abban, hogy Gibraltár törvényei vonatkoznak a szabályokra és hogy bármely köztünk lévő, a szabályokkal vagy a promócióval kapcsolatos vitás kérdésben csak Gibraltár bírósága hozhat döntést.

18.7 Amennyiben a Promóciók jelen Általános Részvételi Feltételei vagy a promóció egyedi részvételi feltételei az angolon kívül bármely más nyelven is elérhetők, bármely vitás kérdésben az angol változat tekinthető hitelesnek.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.