Harmadik fél tulajdonát képező tartalommal kapcsolatos irányelvek

Elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy biztosítsuk platformjaink és szolgáltatásaink biztonságát valamennyi ügyfelünk számára. Azért alkottuk meg a Harmadik fél tulajdonát képező tartalommal kapcsolatos irányelveket, hogy Ön is tisztában legyen a Harmadik fél tartalmának (ahogyan Felhasználási Feltételeink definiálják) platformjainkra történő feltöltésére vonatkozó szabályokkal. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen Harmadik fél tulajdonát képező tartalommal kapcsolatos irányelvek elfogadásra kerül Ön által és általunk is, és az Ön és cégünk közti megállapodás részét képezi. Időről időre változtatásokat eszközlünk a Harmadik fél tulajdonát képező tartalommal kapcsolatos irányelvekben, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el a Harmadik fél tulajdonát képező tartalommal kapcsolatos irányelveket.

A Harmadik fél tulajdonát képező tartalommal kapcsolatos irányelvek szabályai a következők:

1) Nem kérünk semmilyen tulajdonosi jogot a Harmadik fél tulajdonát képező eltöltött tartalmakban (a fogalom definíciója megtalálható az Általános Részvételi Szabályok között, beleértve többek között a játékosok képét is), melyeket Ön tölt fel platformjainkra. Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön tartozik felelősséggel az Ön által az Ön felhasználóneve alatt feltöltött bármely Harmadik fél tulajdonát képező tartalmakért.

2) Ön ezennel nem kizárólagos, ingyenes, az egész világra kiterjedő, állandó felhasználási joggal ruház fel minket (beleértve a továbbadás jogát, valamint a másolatok készítésének jogát is, amennyiben szükségesnek tartjuk a másolást az Ön által feltöltött, harmadik fél tulajdonát képező jog platformjainkon történő tárolásának és közzétételének megkönnyítése érdekében, vagy bármely most ismert, vagy a jövőben kifejlesztésre kerülő médiában történő hirdetéssel kapcsolatban).

3) Ön garantálja számunkra, hogy Ön jogosult az engedély megadására a 2) . pontban leírtak szerint és hogy az Ön által feltöltött, harmadik fél tulajdonát képező tartalom (a) nem sérti semmilyen harmadik fél szellemi tulajdonhoz való jogát, egyéb tulajdonjogát, illetve közzétételhez vagy a személyes adatok védelméhez való jogát; (b) nem sért semmilyen törvényt, rendeletet vagy szabályozást; (c) nem rágalmazó, lázító, sértő, törvénytelenül fenyegető vagy törvénytelenül zaklató; (d) nem obszcén vagy pornográf és nem tartalmaz gyermekpornográfiát; (e) nem sért semmilyen, a tisztességtelen versenyre vonatkozó, diszkriimáció-ellenes vagy valótlan hirdetésekre vonatkozó törvényt; (f) nem tartalmazza az alábbi 5. pontban leírt tiltott tartalmak egyikét sem és (g) nem tartalmaz semmilyen vírust, trójai vírust, férget, időzített bombát cenzorobotot vagy egyéb olyan számítógépes programot, amelynek a célja bármilyen rendszer, adat vagy személyes információ megrongálása és ezt érintő káros beavatkozás.

4) Ön elfogadja, hogy állnia kell minden jogdíjat, költséget vagy egyéb jogcímen járó összeget a harmadik fél számára, amely annak következtében keletkezik, hogy Ön platformjainkon nyilvánosságra hozza a harmadik fél tulajdonát képező tartalmat.

5) Ön tudomásul veszi, hogy az alábbi alkotórészek (de nem kizárólag ezek) tiltott harmadik fél tulajdonában lévő tartalomnak számítanak:

  1. offenzív, népszerűsíti a rasszizmust, a bigottságot, a gyűlöletet vagy bármilyen egyén vagy csoport fizikai bántalmazását vagy bármely személy kizsákmányolását és zaklatását;
  2. olyan információkat tartalmaz, amelyekről Ön tudja, hogy valótlanok vagy félrevezetők, illetve illegális tartalmakat vagy viselkedést népszerűsítenek, amely gyalázkód, fenyegető, obszcén, abusive, threatening, obscene, rágalmazó vagy becsületsértő;
  3. meztelenséget, nyers erőszakot vagy támadó magatartást, illetve ilyen tartalmakhoz vezető linkeket tartalmaz;
  4. 18 éven aluli személytől kicsalja személyes adatait;
  5. olyan információkat tartalmaz, amelyek veszélyeztetik bármely személy személyes adatait vagy biztonságát;
  6. más személy tulajdonában lévő, jogvédett anyagokat tartalmaz; és
  7. olyan fényképet vagy videót tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozásához a felvételen szereplő személyek nem adták hozzájárulásukat.

Módosítva/Létrehozva 2012. december 17-én