ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK, MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 01.11.2022 (Kanada)

FONTOS – A SZERZŐDÉSEK ELFOGADÁSA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN FELTÉTELEKET, MAJD NYOMTASSA KI ÉS A PLATFORMOK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÖSSZES JÓVÁHAGYÓ E-MAIL ÜZENETTEL, SMS ÜZENETTEL, KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELLEL, TRANZAKCIÓADATTAL, JÁTÉKSZABÁLLYAL ÉS FIZETÉSI MÓDDAL EGYÜTT ŐRIZZE MEG. NEM TÁROLJUK A JÁTÉKOSOKKAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKET, EZÉRT KÉRJÜK, EGY PÉLDÁNYT SAJÁT RÉSZRE NYOMTASSON KI. A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK MÓDOSULHATNAK (LÁSD ALÁBB).

A szolgáltatások, amelyeket a(z) bwin.com nyújt, az alábbi társaság biztosítja:

Entain társaság

Lakcím

Cégjegyzékszám

LC International Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

46808

A jelen Általános Szerződési Feltételekben a megfelelő Entain Group vállalatra a „mi”, „minket” vagy „miénk” személyes névmásokkal hivatkozunk.

A „Küldés” vagy az „Elfogadom” gombra kattintva és/vagy a Szolgáltatások (a kifejezés definícióját a jelen dokumentum későbbi része tartalmazza) használatával a Játékos a jelen Szerződést saját magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Miután Ön (a kifejezés definícióját a jelen dokumentum későbbi része tartalmazza) a „Küldés” vagy az „Elfogadom” gombra kattint, vagy amikor a Szolgáltatásokat használja, a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján egy jogilag kötelező érvényű megállapodás jön létre (a) Ön, mint végfelhasználó („Ön”) és (b) Mi közöttünk.

Licenc információk

Az ElectraWorks Limited a(z) Kahnawake Gaming Commission engedélyével és szabályozása alatt működik a(z) Kahnawake Gaming Law értelmében (licenc hivatkozási száma 885). A [JURISDICTION] területén tartózkodó végfelhasználókra a jelen Feltételekben „Játékos” néven hivatkozunk.

Szolgáltatásaink elérhetők a(z) bwin.comweboldalon, valamint az általunk biztosított bármely egyéb online vagy mobil platformon keresztül (ezen helyek mindegyike egy-egy „Platform”), melyeken a Játékosok Fiókjuk használatával fogadhatnak, játékokban vehetnek részt és téteket helyezhetnek el, ideértve, de nem kizárólag a Sportfogadási szolgáltatásokat és a Szerencsejátékozási szolgáltatásokat az alábbiakban szereplő meghatározás szerint (a továbbiakban „Szolgáltatások”).

Amennyiben a Szolgáltatások vagy bármely egyéb tevékenységünk kapcsán bármilyen játékeredménnyel kapcsolatos panasz, igény vagy vitatott kérdés merül fel, első fokon a 22. pontban meghatározottak szerint velünk kell kapcsolatba lépni.

A jelen Általános Szerződési Feltételek az Adatvédelmi szabályzattal, a Sportfogadási Szabályzattal, a Sportvideók Általános Szerződési Feltételeivel, a Tornák szakasszal, a Hogyan kell játszani/Első lépések szakaszokkal és a Játékszabályok szakasszal, a Gyakran Ismételt Kérdésekkel, az összes további játékszabályzattal, a Szétkapcsolási és Lemondási Szabályzattal, az Általános Promóciós Szerződési Feltételekkel, a Díjak és Jutalékok Szabályzatával (ha vannak), a Harmadik Felekre Vonatkozó Tartalomszabályzattal, valamint a Platformokon közzétett, és az Ön részére e-mailben elküldött további szabályokkal és feltételekkel, amelyek kifejezetten kapcsolódnak bármely konkrét eseményhez, játékhoz, szoftverhez, promócióhoz vagy versenyhez, jogilag kötelező erejű megállapodást alkotnak Ön és a mi cégünk között („Megállapodások"). A Szerződésekbe foglalt szabályok és feltételek módosítására vonatkozó e-mailes értesítést követően a Önnek a 18. pontba foglaltak szerint lehetősége van felhagyni a szerencsejátékkal és/vagy zárolni Fiókját. Az említett dokumentumok gondos elolvasása ajánlott, mert azok mindegyike az Ön és Miközöttünk létrejött, jogilag kötelező érvényű megállapodás részét képezi.

AMENNYIBEN A JELEN SZERZŐDÉSEKET MÁS NYELVRE IS LEFORDÍTJÁK, A FORDÍTÁS ÉS AZ ANGOL NYELVŰ VÁLTOZAT KÖZÖTTI ESETLEGES ELTÉRÉS ESETÉN AZ ANGOL NYELVŰ VÁLTOZAT TEKINTENDŐ IRÁNYADÓNAK.

Abban az esetben, ha a jelen Felhasználási feltételek és az abban említett egyéb dokumentumok vagy játékszabályok között ellentmondás merülne fel, a jelen Felhasználási feltételek az irányadók.

Ha bármilyen kérdése merülne fel a jelen Megállapodásokkal kapcsolatban, azt tanácsoljuk, vegyen igénybe független jogi tanácsadást.

A Szolgáltatások és interaktív funkciók kínálata (beleértve bizonyos játékokat is) a használt Platformtól függően változhat.

Érdemes átolvasni Adatvédelmi szabályzatunkat, amelyben tudatjuk, hogy miként kezeljük és védjük az Ön személyes adatait. A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi és elfogadja az Adatvédelmi irányelveket is.

SPORTFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

A sportfogadási lehetőségeket az alábbi platformokon keresztül biztosítjuk: bwin.com és bármely más, általunk időről időre biztosított sportfogadási platform (együtt a „Sportfogadási lehetőségek”).

Ha Ön használja vagy használni kívánja a Sportfogadási lehetőségeket, akkor ezt a jelen Felhasználási feltételek 28. szakasza szerint kell megtennie, amely kifejezetten a sportfogadási lehetőségekre vonatkozik.

SZERENCSEJÁTÉKOZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

A szerencsejátékozási lehetőségeket az alábbi platformokon keresztül biztosítjuk: bwin.com és bármely más, általunk időről időre biztosított szerencsejátékozási platform (együtt a „Szerencsejátékozási lehetőségek”).

Ha Ön használja vagy használni kívánja a Szerencsejátékozási lehetőségeket, akkor ezt a jelen Felhasználási feltételek 29. szakasza szerint kell megtennie, amely kifejezetten a szerencsejátékozási lehetőségekre vonatkozik.

1. A MEGÁLLAPODÁSOK ALKALMAZHATÓSÁGA

Azzal, hogy a csatlakozás céljából végrehajtott regisztráció alkalmával elismeri, hogy elolvasta a jelen Megállapodásokat és/vagy a Platformokon keresztül nyújtott Szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftverek telepítésekor vagy Fiókjának regisztrációjakor rákattint a Tovább vagy az Elfogadom gombra, vállalja a jelen Megállapodások feltételeinek teljesítését, és tudomásul veszi, hogy a szerződési feltételek nem teljesítésének következményeként a jelen Megállapodások megfelelő részeiben leírtak alapján Önt kizárhatjuk a játékból, Fiókját (az alábbi 3. szakaszban meghatározottak szerint) lezárhatjuk, illetve pénzt veszíthet és/vagy jogi lépéseket kezdeményezhetünk Ön ellen. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodások elfogadása esetén azonnal élvezheti Szolgáltatásaink előnyeit. Ennek következtében, ha a Szolgáltatásokra való regisztráció során Ön elfogadja a jelen Megállapodásokat, a regisztrációt később már nem tudja érvényteleníteni, ugyanakkor lehetősége van arra, hogy felmondja a jelen Megállapodásokat és zárolja Fiókját a lenti 18. szakaszban foglaltaknak megfelelően.

2. A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK JOGSZERŰSÉGE

2.1

A kiskorúak szerencsejátékozása bűncselekménynek minősül. A Szolgáltatások használata csak abban az esetben megengedett, ha a Játékos betöltötte 19. életévét (vagy elérte azt a korhatárt, amelyet a joghatósága szerinti törvény előír), és a hatályos törvények alapján jogszerűen megteheti ezt. Ön megerősíti, hogy Szolgáltatásainkat nem olyan területről veszi igénybe, ahol a fogadás vagy egy játékban való részvétel idején az online szerencsejátékban való részvétel törvénytelen tevékenységnek számít. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Játékos életkorának igazolását kérjük, és a kielégítő igazolás megtörténtéig a Játékos Számláját felfüggeszthetjük. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy Mi nem tudunk jogi tanácsot és biztosítékot adni, és minden körülmények között kizárólag a Játékos a felelős azért, hogy betartsa a vonatkozó hatályos jogszabályokat, és hogy a Szolgáltatásokat csak akkor használja, ha azt semmilyen rendelet nem korlátozza. Ön tudomásul veszi, hogy a kiskorúak nem szerencsejátékozhatnak, és attól függően, hogy Ön honnan veszi igénybe szolgáltatásainkat, az erre irányuló kísérleteket a Szabályozó hatóság tudomására hozhatjuk, amely az ügyet a helyi ügyészség elé viheti. Bizonyos területeken a fenti rendelkezések korlátozása nélkül előfordulhat, hogy Szolgáltatásaink csak korlátozottan érhetők el. A Szolgáltatások használata kizárólag a Játékos lehetősége, döntése és kockázata. Azzal, hogy a Játékos igénybe veszi a Szolgáltatásokat, elismeri, hogy a Szolgáltatásokat semmilyen értelemben nem tartja sértőnek, kifogásolhatónak, igazságtalannak, illetlennek.

2.2

Bármikor bekérhetünk Öntől a személyazonosságot és lakóhelyet igazoló dokumentumok másolatát, és fenntartjuk a jogot bármely tranzakció érvénytelenítésére, amíg nem sikerül személyazonossági adatait ellenőrizni. Ha nem vagyunk képesek kielégítő módon ellenőrizni a Játékos személyazonosságát egy ésszerű időszakon belül, amely időtartamot saját belátásunk szerint határozzuk meg, fenntartjuk a jogot arra, hogy zároljuk Számláját, valamint hogy visszatartsuk a Számla egyenlegét, amíg a hitelesítési folyamat kielégítően befejeződik.

2.3

Ha az ellenőrzéseink elvégzése után Ön kiskorúnak bizonyul, fenntartjuk a jogot arra, hogy érvénytelenítsünk minden olyan tranzakciót, amelyet kiskorúsága idején bonyolított le, és a Fiókját zároljuk.

2.4

Fenntartjuk a jogot, hogy az ellenőrzési folyamatok elvégzésének idejére korlátozzuk a Játékosok számláját, mely idő alatt törvényes és/vagy szabályozási kötelezettségeink szerint, a Játékos csak kifizetést kezdeményezhet a megmaradt egyenlegéből, melyet Számlájára fizetett be bármely kapcsolódó nyereménnyel együtt (beleértve a bónuszokból származó nyereményeket is, ahol a releváns feltételek teljesültek).

3. FIÓK/REGISZTRÁCIÓ

3.1

A Szolgáltatások használatához először Önnek Fiókot kell nyitnia Nálunk. Ön bármely Szolgáltatásunkhoz hozzáférhet Fiókjából (az alábbiakban meghatározottak szerint).

3.2

Ahhoz, hogy Ön fiókot nyithasson Nálunk, meg kell adnia egy egyedi felhasználónevet vagy (adott esetben) felhasználói azonosítót és jelszót, valamint mindazon egyéb adatokat, amelyeket a regisztrációs űrlapunkon kérünk, például (beleértve, de nem kizárólag) az Ön vezeték- és keresztnevét, lakcímét, e-mail címét, nemét, születési dátumát és telefonszámát (a továbbiakban „Fiók”). Az Ön felelőssége, hogy a regisztrációkor vagy azt követően megadott adatok pontosak legyenek, valamint hogy azokat naprakészen tartsa. A regisztrációkor megadott adatok közül néhány (nem mindegyik) bármikor módosítható a Fiók beállításainak megváltoztatásával vagy ügyfélszolgálatunk felkeresésével. További információ Adatvédelmi szabályzatunkban található. Emellett további tájékoztatásért bármikor kapcsolatba léphet velünk.

3.3

Időnként szükségessé válhat egy, a számlára vonatkozó pénznem (a továbbiakban „Számlapénznem”) kiválasztása az elérhető pénznemek közül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Számlapénznem annak kiválasztását követően egynél többször csak Cégünk jóváhagyásával módosítható (amelyet belátásunk szerint visszatarthatunk vagy késleltethetünk). Amennyiben egynél többször kívánja megváltoztatni Számlapénznemét, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. A Számlapénznem módosítása az átváltás idején általunk megállapított feltételek és árfolyamok szerint történik. További részletekért tekintse meg a Gyakran Ismételt Kérdéseinket.

3.4

Számlájának létrehozásához nem kapcsolódik nyitási költség. Cégünk nem bank, és az elhelyezett összegekre semmilyen kormánygarancia nem vonatkozik. A Számlát érintő pénzmozgásokat mindig a Szolgáltatások részeként időről időre meghatározott valutában kell teljesíteni, kamat felszámítása nélkül, és a Játékos feladata annak biztosítása, hogy a Számlára csak olyan pénzforrásból történjen befizetés, amelynek a Játékos a nevesített számlatulajdonosa. Amennyiben a Játékos a Számlájára vagy Számlájáról nem a Számla pénznemében végez befizetést, illetve kifizetést, akkor az ilyen befizetés és/vagy kifizetés az adott időpontban aktuális, általunk meghatározott árfolyam alkalmazásával történik, és kis összegű átváltási díj terhelheti.

3.5

Csak akkor játszhat valódi pénzes játékot, illetve akkor fogadhat, ha Számlájára „valódi pénzösszeget” fizet be az általunk időről időre meghatározott valamilyen módszerrel. Az ilyen összegek akkor jelennek meg az Ön Számláján, amikor hozzánk és/vagy képviselőnkhöz az összeg ténylegesen beérkezik. Korlátozások vonatkozhatnak a Számlára befizethető minimális és maximális összegre is. A korlátok alapja az Ön és a Cégünk között kialakult addigi kapcsolat, a befizetés módja, valamint egyéb, kizárólag a Mi döntésünk alapján meghatározott tényezők. Az aktuális be- és kifizetési lehetőségekkel, illetve a díjakkal kapcsolatos további tudnivalókat a Fizetés GYIK tartalmazza.

3.6

Amennyiben az összes befizetés megérkezett, Ön a Számlájáról bármikor kérhet kifizetést. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a kért kifizetéseket részben vagy egészben ugyanazzal a fizetési móddal és ugyanabban a pénznemben teljesítsük, mint amelynek használatával a befizetés történt.

3.7

Bizonyos Szolgáltatások használatához Önnek le kell töltenie és telepítenie kell az adott Platformon biztosított Szoftvert.

3.8

Nem áll módunkban garantálni semmilyen adott pénznem folyamatos használhatóságát. Amennyiben bekövetkezne az a valószínűtlen esemény, hogy egy adott pénznem támogatását meg kell szüntetnünk, és a Játékos Számlapénzneme nem használható tovább, fenntartjuk a jogot arra, hogy ilyen esetben megköveteljük a Játékostól a Számlapénznem megváltoztatását egy másik elérhető pénznemre az átváltás idején általunk kínált átváltási árfolyamok szerint.

4. VALÓDI SZEMÉLYAZONOSSÁG ÉS EGYETLEN SZÁMLA

Számláján szereplő nevének összhangban kell lennie az Ön valódi és törvényes nevével, valamint személyazonosságával. Ezen kívül a Számla regisztrálásakor azt a nevet kell megadnia, amely a Számlára történő befizetésekhez, illetve az arról történő kifizetésekhez használt hitelkártyákon/bankkártyákon vagy egyéb számlákon található. Anélkül, hogy eltérnénk a fent említettektől, ha olyan bankkártyát vagy bármely más számlát használ, amely nem az Ön valódi és törvényes nevén van és ezzel be- illetve kifizetést hajt végre Számláján, akkor feltételezzük, hogy teljes és megfelelő hozzájárulást kapott attól a jogos tulajdonostól és/vagy személytől, akinek a neve a bankkártyán/bankkártyákon, vagy egyéb számlán/számlákon található. Nincs kötelezettségünk arra, hogy az efféle jóváhagyásokat megvizsgáljuk, valamint hogy felelősséget vállaljunk az Ön értelmezéséért ezen Általános Szerződési Feltételek alapján. Fenntartjuk a jogot, hogy személyazonosságának ellenőrzése céljából bármikor kérjük személyazonosságának kielégítő igazolását (korlátozás nélkül ideértve érvényes útlevél/személyi igazolvány és/vagy a befizetéshez használt kártyák másolatát), valamint címének kielégítő igazolását (korlátozás nélkül ideértve egy új közüzemi számlát vagy banki egyenlegközlőt). Az ilyen jellegű dokumentumok benyújtásának elmulasztása a Számla felfüggesztését vagy zárolását vonhatja maga után, továbbá jogunkban áll visszatartani a Számláján található összegeket, amíg be nem nyújtja ezeket a dokumentumokat és a visszaigazolási folyamat sikeresen le nem zárul. A Platformok használatához kapcsolódóan nem rendelkezhet egynél (1) több Számlával. Amennyiben egynél (1) több Számlával rendelkezik, vagy ha különböző neveken vannak Számlái, azonnali hatállyalfel kell vennie velünk a kapcsolatot ahhoz, hogy a Számlákat összevonhassuk egy (1) Számlává. Fenntartjuk a jogot arra, hogy amennyiben Ön több Számlát nyit, akkor zároljuk Számláját (vagy Számláit). Amennyiben okkal feltételezhető, hogy a céggel szembeni csalás céljából került sor több Számla megnyitására, fenntartjuk a jogot, hogy az említett csalási kísérlethez kapcsolódó bármely tranzakciót érvénytelenítsünk. Amennyiben nem emlékszik a Számlája nevére / felhasználói azonosítójára vagy jelszavára, kérjük,vegye fel velünk a kapcsolatot, és kérjen újat.

5. A CSOPORT ALKALMAZOTTAI, KAPCSOLT VÁLLALATOK, FOGADÓIRODÁK, SPORTOLÓK VAGY TILTOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA NEM ELÉRHETŐ

Amennyiben Ön (i) az Entain, illetve annak bármely közvetlen vagy közvetett leányvállalatának (a továbbiakban a „Csoport”) tisztségviselője, igazgatója, alkalmazottja, tanácsadója vagy megbízottja, továbbá (ii) a Csoport alvállalkozója és beszállítója, valamint (iii) (kizárólag a Sportfogadási szolgáltatásokkal kapcsolatosan) bukmékere, fogadási ügynöke vagy egyéb más olyan személy, aki részt vesz egy általunk fogadásra felkínált esemény létrehozásában, megrendezésében vagy végrehajtásában (beleértve, de nem kizárólag sportolók, atléták, klub és/vagy liga tisztségviselői, tagjai) (a továbbiakban „Játékra nem jogosult személyek”), nem nyithatnak Nálunk Számlát, és sem közvetve, sem közvetlenül nem használhatják a Szolgáltatásokat, kivéve a Csoport alkalmazottjaként történő foglalkoztatásuk körében. Hasonlóképpen a Játékra nem jogosult személyek rokonai sem regisztrálhatnak Nálunk, és sem közvetlenül, sem közvetve nem használhatják egyik Szolgáltatást sem. Jelen esetben a „rokon” fogalom magában foglalja (többek között) a házastársat, az élettársat, a szülőt, a gyermeket és a testvért.

6. A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

6.1

A méltányosság biztosítása érdekében minden általunk megfelelőnek ítélt intézkedést megtehetünk egy tisztességes és kiegyensúlyozott játékkörnyezet megteremtése érdekében.

6.2

A Szolgáltatásokat érintő aktuális és folyamatban lévő tranzakciói sérelme nélkül fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint, és amennyiben a törvény által megengedett, azonnali hatállyal felfüggesszük, módosítsuk, eltávolítsuk és/vagy bővítsük bármely Szolgáltatásunkat. Nem vagyunk felelősek semmilyen hasonló intézkedésért.

6.3

A Szolgáltatások használata során minden jogosulatlan gyakorlat alkalmazása tiltott. Ezeknek az intézkedéseknek az a célja, hogy megvédjük ügyfeleinket, és biztosítsuk a Szolgáltatások integritását. Részletesebb tájékoztatást a jelen Szerződések részét képező Jogosulatlan előnyre vonatkozó szabályzat, valamint a 29.4. pontban található Csalásellenes szabályzat tartalmaz. Amennyiben bármelyik Játékosról kiderül, hogy bármiféle összejátszásban vagy általunk csalásnak tekintett egyéb tevékenységben vesz részt, Fiókja véglegesen zárolható, és a jelen Felhasználási feltételek 17. szakaszában foglaltaknak megfelelően a Játékos Számláján található egyenleget elveszítheti, illetve az visszatartható.

6.4

Platformjainkon nem engedünk közzétenni semmilyen tiltott, Harmadik féltől származó tartalmat (a kifejezésnek a jelen dokumentumban szereplő meghatározásának megfelelően). Részletesebb tájékoztatásért olvassa el a jelen Megállapodások részét képező Harmadik féltől származó tartalmakra vonatkozó irányelveket.

6.5

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor felfüggesszük az Ön hozzáférését bizonyos Szolgáltatásainkhoz, Platformjainkhoz vagy bármely játékunkhoz a Platformunkon.

6.6

A Szolgáltatásaink keretein belül közölt információk nem szolgálnak jogi vagy adótanácsadási célokat, az ilyen tartalmak valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

6.7

Amennyiben nincs másképp feltüntetve, a Szolgáltatások használatával kapcsolatban minden időre vonatkozó utalásban a GMT +1 időzóna van érvényben.

6.8

A Szolgáltatások kizárólag személyes célból vehetők igénybe. A Szolgáltatások nem vehetők igénybe kereskedelmi céllal.

6.9

Komolyan vesszük a Felelősségteljes szerencsejátékozást. Ön nem veheti igénybe Szolgáltatásainkat, amennyiben (i) diagnosztizált szerencsejáték-függőségi problémával küzd, vagy (ii) szerencsejáték-függőségi problémák megoldására irányuló kezelés alatt áll. Ha Ön úgy érzi, hogy elvesztheti vagy már elvesztette irányítását szerencsejátékozási szokásai vagy a szerencsejátékozásra költött összeg felett, azonnal forduljon hozzánk. Kérjük, tekintse meg a Felelősségteljes játék funkciót is, amely fiókja Szolgáltatás bezárása menüpontjában érhető el.

6.10

A törvényi és szabályozási kötelezettségeknek való megfelelés érdekében korlátozásokat vezethetünk be az Ön Fiókjára vonatkozóan (amelyek betéti korlátozásokat is tartalmazhatnak). Ezek a korlátozások hatással lehetnek az Ön Fiókjának használatára, és nem vállalunk felelősséget, ha bármilyen korlátozás befolyásolja a promóció követelményeinek teljesítését és/vagy a bónuszok, előnyök vagy díjak felszabadítását.

6.11

Fenntartjuk jogot, hogy számláját azonnali hatállyal felfüggesszük vagy zároljuk, ha sértegeti alkalmazottainkakat vagy bármely formában rágalmazó vagy helytelen kijelentéseket tesz az Entain csoporton belüli vállalattal kapcsolatban és/vagy bármely személyzetével vagy vezetőjével kapcsolatban vagy ha nem tartja magát a titoktartási megállapodáshoz, melyre kötelezett bármely vállalattal szemben az Entain csoporton belül.

6.12

Tisztában vagyunk vele, hogy egyes felhasználók számára a szerencsejáték problémát jelenthet. Lehetőséget biztosítunk a felhasználóknak arra, hogy kizárják magukat a Weboldal és szolgáltatásaink használatából, illetve más felelősségteljes szerencsejátékozást támogató eszközöket is kínálunk, például időkorlátot vagy pénzügyi limit beállítását. Egyes általunk kínált eszközök más fiókokban is alkalmazhatók, amelyeket a Csoporton belül az Ön fiókjaként tudunk azonosítani. A fiókok azonosítása és összekapcsolása szempontjából elengedhetetlen, hogy a regisztrált adatok azonosak legyenek a különböző fiókokban. Nem vállalunk felelősséget azért, ha Ön a különböző fiókjaiban egymással nem egyező személyes adatokat adott meg.

7. SZERZŐI JOG ÉS VÉDJEGYEK

A feltételek bwin és a Csoport által használt bármely más védjegy a Csoport vagy valamelyik leányvállalata, társult vállalata vagy licencadói védjegyei, szolgáltatási védjegyei és/vagy kereskedelmi nevei. Továbbá minden más, a Csoport által használt anyag, beleértve, de nem kizárólag a szoftvereket, képeket, grafikákat, fényképeket, animációkat, videókat, zenéket, hanganyagokat, szövegeket (és minden ezekben rejlő és ezekhez tartozó szellemi termék szerzői jogait) a Csoport, annak leányvállalatai vagy a cégcsoport valamely cége és/vagy a licenctulajdonosok tulajdona, amelyet szerzői és/vagy szellemi termékekre vonatkozó jogok védenek. Ön nem rendelkezik jogokkal az ilyen szerzői jogi anyagokra vagy védjegyekre vagy szolgáltatási védjegyekre vonatkozóan, és nem használhatja azokat a Csoport írásos engedélye nélkül.

8. ELEKTRONIKAI SZOLGÁLTATÓ

A Szolgáltatások használatához Önnek pénzt kell küldenie számunkra, és bizonyos esetekben pénzt kell fogadnia tőlünk. A pénzügyi tranzakciók feldolgozásához esetleg igénybe vehetjük egy harmadik fél elektronikus fizetés-feldolgozási szolgáltatását és/vagy pénzügyi intézetek („ESP(-k)”) szolgáltatásait. Ön visszavonhatatlanul felhatalmaz bennünket arra, hogy szükség esetén megbízzuk az ilyen ESP-ket azzal, hogy kezeljék a Számláját érintő befizetéseket és pénzfelvételt, és visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy a Platformok megfelelő funkciójával az Ön által elküldött kéréssel összhangban ilyen megbízást adjunk az Ön nevében. Ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az egyes vonatkozó ESP-k használati feltételeit. Amennyiben ellentmondás állna fenn jelen Megállapodások és az adott ESP használati feltételei között, akkor a jelen Megállapodások rendelkezései az irányadók.

9. BÓNUSZOK

Időről időre bónuszösszegeket (a továbbiakban „Bónusz(ok)”) írhatunk jóvá az Ön Számláján. Az ilyen Bónuszokat kizárólag a Szolgáltatások igénybevételével és a vonatkozó bónuszajánlat feltételei szerint lehet felhasználni. Egy Bónusz elfogadásával érvénybe lépnek a bónuszajánlatra vonatkozó kiegészítő feltételek (ha ilyenek nincsenek, akkor a Promóciókra vonatkozó általános szerződési feltételek érvényesek), továbbá az ajánlatban a Bónusz megszerzésére vonatkozó feltételek. Az ajánlatok csak EGYSZER használhatók fel, ha nem vonatkozik rájuk más rendelkezés. Ön nem jogosult semmilyen bónuszból származó összeget vagy Bónuszajánlaton keresztül megszerzett készpénzt felvenni a Számlájáról, ha előbb nem teljesíti a vonatkozó feltételeket, beleértve, de nem kizárólag a selejtezőket és a korlátozásokra vonatkozó feltételeket is. A Sportfogadás szolgáltatásokban a további vonatkozó feltételek betartásán kívül Ön kizárólag abban az esetben jogosult Számlájáról Bónusszal szerzett pénz felvételére, ha a Bónusz összeg ötszörösének, valamint a Bónusz összeget eredményező befizetés ötszörösének megfelelő összegért fogadott 1.7 vagy magasabb tizedes nyereményszorzón.

10. KIFIZETÉSEK

10.1

Az Ön Számlájának egyenlege az a valódi pénzösszeg, amely (Ön által vagy általunk) befizetésre került az Ön Számlájára, csökkentve, illetve növelve a Szolgáltatások használatából eredő, elhatárolt nyereményével (beleértve olyan Bónuszokat, melyek vonatkozó megjátszási korlátozásai nem kerültek teljesítésre), illetve veszteségével, levonva belőle a jutalékokat és a nevezési vagy egyéb díjakat, továbbá levonva belőle az Ön által korábban kifizetett összegeket, valamint az általunk ismert vagy gyanított csalás miatt elvesztett vagy visszakövetelt összegeket vagy más, az Ön bankja vagy más illetékes bank által (akár a fedezet hiánya, akár visszafizetés, akár egyéb indok miatt) el nem fogadott tranzakciók és befizetések miatt büntetésként kiszabott vagy visszakövetelt összegeket, továbbá levonva belőle az esetleges Inaktív számladíjat (lásd 11. szakasz alább) és minden olyan egyéb összeget, amely a jelen Megállapodások alapján levonható vagy levonandó (a továbbiakban „Számlaegyenleg”).

10.2

A készpénz-kifizetési kérelmek elbírálásának alapját a meghatározott összeg tétként történő feltevése, a számlájára történő valódi pénzes befizetés vagy nem korlátozott bónusz, a befizetési módra vonatkozó korlátozások, a megszerzett nyeremények, a bónuszra vonatkozó korlátozás, és/vagy a Biztonsági felülvizsgálatok (lásd az alábbi 16. cikkelyt), valamint a jelen szerződések egyéb vonatkozó rendelkezései képezik. A progresszív jackpot nyeremények esetében előfordulhat, hogy meg kell erősíttetünk a a nyereményt a játék szolgáltatójával. Az ellenőrzési folyamat csúszást okozhat bármely fizetésben/kifizetési kérelem feldolgozásában és akár a jackpot összegének fluktiációját is magával vonzhatja. Minden megteszünk annak érdekében, hogy minden megnyert progresszív jackpot nyereményt 24 órán belül kifizethetővé tegyük, ha minden más szükséges átvilágítási és csalást megelőző ellenőrzés sikeresen lezárult. Minden kifizetett pénzre vonatkoznak a tranzakciós korlátok, a kifizetési módozatokért pedig feldolgozási díjat is felszámítunk, ezekről Önt a kifizetés előtt értesítjük. Az aktuális be-és kifizetési lehetőségekkel, illetve a díjakkal kapcsolatos további tudnivalókat a Kifizetések, GYIK része tartalmazza.

10.3

A nyereményeket a hatályos törvények szerint jelentjük, és visszatartjuk belőlük a törvény által előírt összeget. A kapott nyeremények után fizetendő mindenféle adó megfizetéséért kizárólag a Játékos vállalja a felelősséget. A Számlaegyenleg nem utalható át, nem helyettesíthető és nem váltható át semmilyen más nyereményre. Mivel a kifizetésekhez egy ‘Zárt láncú rendszert’ működtetünk, hogy megvédjük magunkat és ügyfeleinket a kártyalopásoktól és a csalásoktól, időnként az Ön kifizetése több fizetési módra osztható, amikor a rendszerbiztonsági szabályok megkövetelik a pénz visszafizetését a befizetéshez használt fizetési mód(ok) szerint. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a teljes befizetett összegig terjedően a kifizetéseket más kifizetési lehetőségek aktiválása előtt ugyanazon fizetési módokkal teljesítsük, mint amellyel a befizetések kerültek végrehajtásra. Az igénybe vehető fizetési módokat saját belátásunk szerint választjuk ki. Ezekbe tartozhat korlátozás nélkül a hitel-/bankkártyák.

10.4

A kifizetések a lehető leghamarabb (legfeljebb 2 munkanapig tartó belső feldolgozást követően) megtörténnek, bár az elvégzett Biztonsági ellenőrzések (lásd 16. szakasz alább) miatt előfordulhatnak késések, kivéve azokat az eseteket, amikor ilyen kifizetéseket visszatartunk a jelen Megállapodásoknak megfelelően.

11. INAKTÍV SZÁMLÁK DÍJAI ÉS ELHAGYOTT SZÁMLÁK

11.1

Amennyiben Ön egymást követő 365 napon keresztül nem „jelentkezik be” Számlájára számlaneve / felhasználói azonosítója és jelszava megadásával, és így nem használja Fiókját, valamint (i) nem fogad valódi pénzben a Szolgáltatásokon keresztül, illetve (ii) nem vesz részt valódi pénzes nevezési díjú versenyen a Játékszolgáltatásokon keresztül, (iii) nem játszik jutalékos leosztást a Játékszolgáltatásokon keresztül, vagy (iv) nem teljesít befizetést a szükséges módon, akkor a 365 napot (a továbbiakban „Haladékidőszak”) követően Fiókját (valamint minden, a Fiókhoz kapcsolódó ESP-t) „inaktívnak” tekintjük. 

11.2

Amennyiben a Játékos Fiókja inaktívvá vált, jogosultak vagyunk számlavezetési díjat felszámítani („Inaktív számladíj”). A Haladékidőszak lejártát követő napon jogunk van a Játékos Számlaegyenlegéből legfeljebb az Inaktív számladíj összegének levonására, valamint ennek megismétlésére az ezt követő minden harmincadik (30.) napon, ahogyan az az Inaktív számlákra vonatkozó díjszabásban szerepel. A felhasználatlan freeroll belépőket, valamint az azok által szerzett versenypénzeket is eltávolítjuk az Ön Számlájáról, beleértve, de nem kizárólag az olyan versenyeket, melyek freeroll belépői már nem érvényesek. Ha az Ön Számlája tizennyolc egymást követő naptári hónapból álló időszakon át inaktívnak tekinthető, akkor az Ön Számláján fennmaradó pénzösszegeket visszatartjuk, és a Számlát lezárjuk. Az ilyen módon visszatartott összegek visszaigénylése érdekében bármikor felveheti velünk a kapcsolatot.

Leállítjuk az inaktív számla díjának levonását a számlaegyenlegéből, ha Ön újraaktiválja számláját versenyen való részvétellel, készpénzes fogadással vagy téttel, raked hand megjátszásával, befizetéssel vagy a fiók lezárásával, amennyiben a számla lezárása a fenti 18.1. szakasznak megfelelően történik. 

12. HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TARTALOM

12.1

A támadó vagy sértő kifejezések használata elfogadhatatlan chat-szobáinkban, vagy bárhol máshol a Platformokon vagy a Csoportunk munkatársaival folytatott kommunikáció során. Továbbá Önnek nem áll jogában semmilyen médiumban vagy fórumon hamis és/vagy rosszindulatú és/vagy kártékony megjegyzéseket tenni a Csoport működésével kapcsolatban.

12.2

A Harmadik féltől származó tartalmakra vonatkozó szabályzatunknak megfelelően jogunkban áll visszautasítani vagy törölni a Játékos által a Platformokon közzétett bármely szöveget, fájlt, képet, fényképet, videót, hanganyagot vagy bármely más tartalmat (a továbbiakban „Harmadik féltől származó tartalom”), amely saját belátásunk szerint sérti a jelen Megállapodások feltételeit.

12.3

A szabályzat megsértése a Harmadik féltől származó tartalom eltávolításához, a Szolgáltatások Játékos általi használatának felfüggesztéséhez és/vagy olyan lépések megtételéhez vezethet, amelyek ésszerű keretek között szükségesek annak érdekében, hogy biztosítsuk a szabályzat érvényesülését.

13. A FELHASZNÁLÓNÉV/FELHASZNÁLÓI AZONOSÍTÓ ÉS JELSZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A tagságra való jelentkezéskor választott felhasználónév / felhasználói azonosító és jelszó nem közölhető harmadik féllel. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik a felhasználónevének / felhasználói azonosítójának és jelszavának biztonságáért.

Ön beleegyezik abba, hogy felhasználónevét / felhasználói azonosítóját és jelszavát titokban tartja, és senki másnak nem engedi használni. Minden olyan személyt, aki a helyes felhasználónév / felhasználói azonosító és jelszó megadásával azonosítja magát, a Fiók jogos tulajdonosának tekintünk, csakúgy mint a felhasználónév / felhasználói azonosító és jelszó helyes megadásával végzett tranzakciókat. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget az Ön bejelentkezési adatainak illetéktelen vagy csalárd felhasználásából adódóan elszenvedett veszteségekért. Nem vagyunk kötelesek a Fiókhoz tartozó felhasználónevek / felhasználói azonosítók és jelszavak tárolására. Ha elfelejtette felhasználónevét / felhasználói azonosítóját, jelszavát vagy bármely bejelentkezési adatát, és újat szeretne igényelni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Amennyiben Ön nekünk fel nem róható okokból nem találja, elfelejti vagy elveszíti felhasználónevét / felhasználói azonosítóját, jelszavát vagy más bejelentkezéshez szükséges adatot, minket semmilyen felelősség nem terhel.

14. CSALÁSOK, TILTOTT TRANZAKCIÓK & SIKERTELEN BEFIZETÉSEK

Zéró tolerancia van érvényben a nem megfelelő játékra és a tisztességtelen tevékenységekre vonatkozóan. Ha úgy ítéljük meg, hogy Ön csalt vagy megpróbált megkárosítani minket és/vagy a Csoportot vagy a Szolgáltatás valamely felhasználóját bármilyen módon (beleértve, de nem kizárólag a játék manipulálását, a pénzügyi csalást, a több pénznem kezelésére szolgáló funkciók manipulálását vagy a játék/esemény minden lehetséges kimenetelére megtett fogadást), illetve ha azt gyanítjuk, hogy hamis fizetéssel próbálkozott, például lopott bankkártya használatával vagy bármely más törvényellenes eszközzel (például pénzvisszautalással vagy más pénzvisszaszerzési móddal), vagy tiltott tranzakciót (például pénzmosást) végzett, valamint ha az Ön bankja bármilyen okból nem teljesíti az Ön befizetését, fenntartjuk a jogot arra, hogy számláját felfüggesszük és/vagy lezárjuk, és a szabálytalan adósságot a számunkra jogszerűen rendelkezésre álló tetszés szerinti mód alkalmazásával behajtsuk, beleértve, de nem kizárólag (i) számlájának megterhelését az Ön tartozása szerinti összeggel; valamint (ii) külső adósságbehajtó szervezetek megbízását az adósság behajtásával. Ez hátrányos hatással lehet az Ön hitelképességi besorolására, továbbá szükségessé teszi számunkra, hogy személyes adatait (köztük az Ön személyazonosságát) átadjuk a megfelelő szerveknek és, hogy bármely büntetendő vagy gyanús tevékenységet jelentsünk a megfelelő hatóságoknak.

Fenntartjuk a jogot bármely személy vagy csoport minden nyereményének érvénytelenítésére és visszatartására, illetve bármely személy vagy csoport által elnyert játékospontok érvénytelenítésére és visszatartására, amennyiben okkal feltételezhető, hogy az adott személy vagy csoport összehangolt módon eljárva bármilyen módon megkísérelt csalni vagy megkárosítani bennünket és/vagy a csoportot és/vagy a szolgáltatásokat és/vagy a platformokat.

Az adatok védelme, a biztonság és a csalás elkerülése érdekében nem engedélyezzük a Szolgáltatásokban és/vagy a Platformokon elérhető egyik kommunikációs csatorna (beleértve, de nem kizárólag az osztó asztalánál folytatott csevegést is) igénybe vételét sem ajánlatok, termékek és szolgáltatások kiajánlására vagy hirdetésére (akár az Öné, akár harmadik félé). Kifejezetten tilos levelet küldenie vagy velük más módon kapcsolatba lépnie ajánlat, termék vagy szolgáltatás ajánlása vagy hirdetése céljából.

A Sportfogadás szolgáltatásokra vonatkozóan, abban az esetben, ha bármilyen manipulációra (esemény vagy nyereményszorzók befolyásolása) gyanakszunk, fenntartjuk a jogot arra, hogy saját hatáskörünkben (i) felfüggesszük az esemény vagy eseménysorozat szerepeltetését piacainkon, és (ii) elhalasszuk és/vagy visszatartsuk az eseménnyel vagy eseménysorozattal kapcsolatos nyeremények kifizetését, amíg az esemény vagy eseménysorozat integritását az illetékes sportszövetség visszaigazolja.

Abban az esetben, ha az illetékes sportszervezetek megerősítik, hogy aktív manipulációra került sor bármely esemény vagy eseménysorozat esetében, fenntartjuk a jogot arra, hogy saját hatáskörünkben felfüggesszünk minden, az érintett eseményekre megtett fogadást, akár belső információkkal rendelkező személy tette meg azokat, akár bárki más, aki véleményünk szerint bármilyen módon érintett a manipulációban.

Fenntartjuk a jogot, hogy azokat az összeget, melyekkel tartozik nekünk levonjuk egyenlegéből vagy bármely későbbi nyereményéből vagy számlájára jóváírt befizetésekből.

15. HIBÁK

Amennyiben a Játékos a Számlájával kapcsolatban, illetve tétjére vagy fogadására vonatkozó számításokkal, pénznemek közötti átváltások során bármilyen hibára figyel fel, haladéktalanul értesítenie kell bennünket. Olyan rendszer- vagy játékhiba (a játék logikájának normális működésétől való bármiféle eltérés) esetén, amelyek hibákat okoznak az esélyek kiszámításában, a díjakban, a jutalékokban, a Bónuszokban, a kifizetésekben vagy a pénznemátváltásokban (a továbbiakban „Hiba”), arra törekszünk, hogy minden, a Hiba által közvetlenül érintett Játékost a Hiba bekövetkeztét megelőző helyzetbe hozzuk. Minden olyan szorzó megjelenítési hiba, mely harmadik felek általi szorzó összehasonlító oldalakon jelenik és mely egy hibából ered, Hibának minősül. Fenntartjuk a jogot, hogy minden ilyen Hiba által érintett tétet és fogadást nullának és érvénytelennek nyilvánítsunk, és az Ön számlájáról a megfelelő tétekhez és fogadásokhoz kapcsolódó bármely összeget levonjunk, vagy – ha erre nincs fedezet – követeljük, hogy az ilyen tétekhez és fogadásokhoz kapcsolódó tartozását kiegyenlítse. Minden esetben, amikor (belátásunk szerint) azt állapítjuk meg, hogy egy Hibát valaki jogtalan előny elérésére használ fel, jogosultak vagyunk ezt a tevékenységet a jelen Használati feltételek 17. szakaszában (Visszavonás & Számlazárolás) foglaltaknak megfelelően megítélni.

Ha egy hiba vagy IT meghibásodás befolyással van a nyereményalapra, akkor megtesszük a megfelelő lépéseket, hogy visszaállítsuk a résztvevők helyzetet arra, mely fennállt volna abban az esetben, ha a hiba vagy meghibásodás nem következett volna be, beleértve, (ahol ez megfelelő) a nyereményalap egyenlő részletekben történő elosztását is az érintett játékosok között.

16. BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT

A rendszer magas szintű biztonságának és egységének megőrzése érdekében fenntartjuk annak jogát, hogy bármikor biztonsági vizsgálatot hajtsunk végre a Játékos személyazonosságának, korának, a megadott regisztrációs adatoknak az ellenőrzése, a Szolgáltatások használatának ellenőrzése céljából, beleértve, de nem kizárólag a jelen Szerződések feltételeinek, valamint a Csoport szabályainak a Játékos általi teljesítését, valamint a Szolgáltatásokon keresztül a Játékos által végzett tranzakciók ellenőrzését a jelen Megállapodások és a vonatkozó jogszabályok esetleges megsértésének felderítése céljából (a továbbiakban „Biztonsági felülvizsgálat”). Ezért Ön felhatalmaz bennünket és megbízottainkat arra, hogy bármilyen megkeresést intézzünk Önhöz, illetve az Ön által megadott vagy a jelen Megállapodások alapján megadandó adatokat hitelesítés céljából, szükség esetén bármely harmadik fél rendelkezésére bocsássuk, így többek között jelentést kérjünk hitelképességéről és/vagy más módon vessük össze adatainkat harmadik fél által kezelt adatbázisok adataival. Továbbá a Biztonsági felülvizsgálatok elvégzése érdekében Ön vállalja, hogy kérésünkre mindenkor biztosítja számunkra ezeket az adatokat, illetve dokumentumokat.

17. VISSZAVONÁS & SZÁMLAZÁROLÁS

17.1

FENNTARTJUK ANNAK JOGÁT, HOGY SAJÁT KIZÁRÓLAGOS DÖNTÉSÜNK ALAPJÁN AZ ÖN SZÁMLÁJÁVAL, BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ ESP-SZÁMLÁVAL (a fogalomnak a 8. szakaszban található meghatározásának megfelelően), BÁRMELY, ÖN ÁLTAL MÁS, A CSOPORT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGY NEVÉBEN MŰKÖDTETETT WEBHELYEN ÉS/VAGY KASZINÓBAN ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSNÁL VEZETETT SZÁMLÁVAL, TOVÁBBÁ A JÁTÉKOK IGÉNYBE VÉTELE ESETÉN BÁRMELY, A KÖZÖS JÁTÉK/ASZTAL PLATFORMOT KÖZÖSEN HASZNÁLÓ SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN FELMONDJUK A JELEN MEGÁLLAPODÁSOKAT, VISSZATARTSUK A SZÁMLÁJÁN TALÁLHATÓ ÖSSZEGET, FELFÜGGESSZÜK A SZÁMLÁJÁT, ÉS A SZÁMLÁRÓL BEHAJTSUK BÁRMELY ÉRINTETT KIFIZETÉS, BÓNUSZ ÉS NYEREMÉNY ÖSSZEGÉT, HA:

17.1.1

Ön súlyosan megszegi a jelen szerződések valamely pontját;

17.1.2

Tudomásunkra jut, hogy Ön csalásra, összejátszásra (a visszaterhelést is beleértve), illetve törvénytelen vagy helytelen tevékenységre (beleértve, de nem kizárólag a több pénznem kezelésére szolgáló funkciók manipulálását) használta vagy próbálta használni a szolgáltatásokat;

17.1.3

Tudomásunkra jut, hogy Ön valamely másik online játékban vagy szolgáltatásban játszott, és ott csalással, összejátszással (a visszaterhelést is beleértve) vagy törvénytelen vagy helytelen cselekedettel gyanúsították meg;

17.1.4

Ön „visszaterhelte” vagy megtagadta bármely vásárlását vagy befizetését, amelyet a Számláján végzett;

vagy

17.1.5

Öncsődbe megy, vagy a világ bármely pontján ehhez hasonló eljárás indul Ön ellen.

18. FELMONDÁS & SZOLGÁLTATÁS ZÁROLÁS

18.1

Ön jogosult arra, hogy fiókját bármikor lezárja nálunk, és a jelen szerződéseket hét (7) napos felmondási idővel felmondja, amennyiben a számlaegyenlegén található teljes összeg kifizetését kezdeményezi és erről e-mailben írásbeli értesítést küld nekünk. A felmondási idő lejárta után fiókja lezártnak minősül. A számlazárásig tartó felmondási idő alatt Ön teljes felelősséggel tartozik a fiókján keresztül végzett tevékenységekért.

18.2

Ha ideiglenesen le szeretné zárni fiókját, kérjük, aktiváljon határozatlan időre szóló szolgáltatás zárolást az összes játékszolgáltatásra vonatkozóan. Emiatt a “Szolgáltatás zárolás” funkcióval ideiglenesen lezárt számlák esetében is felszámításra kerül az inaktív számlák kezelési költsége.

18.3

A 17. szakaszban foglaltak sérelme nélkül jogunkban áll a jelen Megállapodásokat hét (7) napos felmondási határidővel felmondani az Ön által megadott e-mail címre elküldött (vagy elküldeni próbált) értesítés útján. Amennyiben a felmondást Mi kezdeményezzük, arról e-mail formájában értesítést küldünk, és amennyiben a felmondás nem a 17. szakasz alapján történik, visszatérítjük az Ön részére a Számláján található egyenlegét, amint az ésszerűen kivitelezhető. Amennyiben a felmondás a 17. szakasz rendelkezéseinek értelmében történik, az Ön Számláján található kifizetések, Bónuszok és nyeremények összege elveszettnek tekintendők és nem téríthetők vissza.

18.4

Jelen Megállapodások felmondása nincs hatással a folyamatban lévő tétekre és fogadásokra, AMENNYIBEN a folyamatban lévő tétek és fogadások érvényesek, és semmilyen módon nem sértik a jelen Megállapodásokat.

18.5

A Használati feltételek következő szakaszai a jelen Megállapodások bármelyik fél által történő felmondása esetén is érvényben maradnak: 14., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24. és 25., valamint az ezek értelmezéséhez szükséges bármely egyéb szakaszok.

19. KÁRTÉRÍTÉS

ÖN ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKAT KIZÁRÓLAG A SZERZŐDÉSEKBE FOGLALT SZABÁLYOKNAK ÉS FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA. ÖN TELJES MÉRTÉKBEN KÖTELES KÁRTALANÍTANI MINKET A SZÁMUNKRA (VAGY A CSOPORT BÁRMELYIK TAGJA SZÁMÁRA) A JELEN MEGÁLLAPODÁSOK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ MEGSÉRTÉSÉBŐL ADÓDÓ BÁRMELY VESZTESÉGGEL VAGY KÖLTSÉGGEL SZEMBEN (BELEÉRTVE AZ ÉSSZERŰ JOGI KÖLTSÉGEKET IS).

20. SZÜNET ÉS ÖNKIZÁRÁS

20.1

Ön kérelmet nyújthat be ideiglenes szünet tartására, határozatlan idejű önkizárásra, valamint befizetési limitek létrehozására a Fiókjában elérhető felelős játék funkció használatával, amely belépést követően a Fiókom - Adataim - Felelős játék menüpontban vagy ide kattintva érhető el. Amennyiben a Játékos igénybe veszi valamelyik lehetőséget, Számlájáról nem kerül levonásra Inaktív számla díj. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a fenti intézkedések bármelyikét saját belátásunk szerint megtegyük az Ön Fiókjával kapcsolatban.

20.2

Amennyiben Ön a Csoport bármelyik vállalata által biztosított Platformokkal összefüggésben határozatlan időre bármelyik önkizárási eszköz használata mellett döntött, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megadott önkizárási időszakon belül a Csoport más vállalatainál sem nyithat vagy használhat Számlát (a továbbiakban a „Csoport vállalatainál létrehozott további számla”).

20.2.1

Abban az esetben, ha sikerült számlát nyitnia vagy használnia a Csoport bármely vállalata által biztosított Platformok bármelyikén, miközben Ön az önkizárást választotta, 48 órán belül minden ésszerű intézkedést megteszünk annak megakadályozására, hogy valódi pénzes játékban fogadni tudjon a szolgáltatásainkban. Abban az esetben, ha a Csoport bármely vállalata által biztosított Platformon nyitott számlát önkizárást gyakorló egyénekhez tudjuk társítani, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy a tudomásszerzéstől számított 48 órán belül megakadályozzuk a hozzáférést az adott Számlához.

20.3

Amennyiben Ön megsérti a fenti 20.2. pontot, Cégünk/a Csoport bármelyik vállalata emellett jogosult (de nem köteles) felfüggeszteni az Ön által esetleg befizetésre kerülő (vagy korábban befizetett) összegeket a Csoport vállalatainál létrehozott további Számlákon.

20.4

Az egyértelműség érdekében leszögezzük, hogy amennyiben Ön megsérti a fenti 20.2. pontot, sem Mi, sem a Csoport bármelyik vállalata nem köteles a Játékosnak visszatéríteni a Csoport vállalatainál létrehozott további számlákon a Játékos által megadott önkizárási időszak alatt megjátszott összegeket.

20.5

A Játékosnak lehetősége van napi, heti és/vagy havi befizetési limitek megadására. A befizetési limit csökkentések azonnal érvénybe lépnek. A játékszenvedély megelőzése érdekében az összes befizetési limit megemelésére és/vagy törlésére vonatkozó kérelem a kérelmezéstől számított 24 óra elteltével kerül feldolgozásra. A befizetési limiteket a fiókja Felelős Szerencsejátékozás menüpontja alatt állíthatja be vagy módosíthatja.

21. KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK

21.1

A PLATFORMOK HASZNÁLATA, A PLATFORMOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOFTVEREK LETÖLTÉSE ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA VAGY A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN ÁLTALUNK NYÚJTOTT INFORMÁCIÓ KIZÁRÓLAGOSAN A JÁTÉKOS LEHETŐSÉGE, VÁLASZTÁSA ÉS KOCKÁZATA.

21.2

AMILYEN MÉRTÉKBEN A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT, NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET: (i) A PLATFORMOKON ELÉRHETŐVÉ TETT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK HIBÁS MŰKÖDÉSÉÉRT, (ii) A 15. SZAKASZBAN ISMERTETETT HIBÁKÉRT, (iii) ADATVESZTÉST OKOZÓ PROGRAMHIBÁKÉRT, VÍRUSOKÉRT, VALAMINT (iv) SZÁMÍTÓGÉPES KÖRNYEZETBEN, MOBILTELEFONON VAGY MOBILESZKÖZÖN, ILLETVE SZOFTVEREKBEN FELMERÜLŐ EGYÉB KÁR OKOZÁSÁÉRT.

21.3

NEM VÁLLALUNK TOVÁBBÁ FELELŐSSÉGET AZÉRT, HA A JÁTÉKOS ÁLTALUNK NEM JAVASOLT MÓDON, ESZKÖZZEL VAGY MÓDSZERREL PRÓBÁLJA MEG A SZOLGÁLTATÁSOKAT HASZNÁLNI. NEM VAGYUNK KÖTELESEK REDUNDÁNS VAGY HÁTTÉRHÁLÓZATOT ÉS/VAGY RENDSZERT FENNTARTANI.

21.4

A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁT ÉSSZERŰ SZAKÉRTELEMMEL ÉS GONDOSSÁGGAL, ALAPVETŐEN A SZERZŐDÉSBEN ISMERTETETT MÓDON VÉGEZZÜK. A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI ÍGÉRETEKET NEM TESZÜNK, ILLETVE TOVÁBBI GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK.

21.5

A JELEN MEGÁLLAPODÁSOKBÓL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE AZ ÁLTALUNK A PLATFORMOKON ELÉRHETŐVÉ TETT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOK JÁTÉKOS ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ FELELŐSSÉGÜNK – ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL EREDŐ, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁRRÓL (BELEÉRTVE A MULASZTÁST IS) VAGY EGYÉB KÁRRÓL VAN SZÓ – AZ ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL FELÉ BÁRMELY TIZENKÉT (12) HÓNAP SORÁN NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN SZÁMLÁJÁRA AZ UGYANAZON TIZENKÉT (12) HÓNAP ALATT A FELELŐSSÉG KÉRDÉSÉT FELVETŐ SZOLGÁLTATÁS KAPCSÁN BEFIZETETT TÉTEK, JUTALÉKOK ÉS/VAGY DÍJAK ÖSSZEGÉT.

21.6

A CSOPORT (BELEÉRTVE TISZTSÉGVISELŐIT, IGAZGATÓIT, MEGBÍZOTTAIT ÉS ALKALMAZOTTAIT) NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖN FELÉ SZERZŐDÉSES, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (A MULASZTÁST IS IDEÉRTVE) VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT BÁRMELY ÜZLETI VESZTESÉGÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATVESZTÉST, AZ ELMARADT HASZNOT, BEVÉTELT VAGY ÜZLETI LEHETŐSÉGET, JÓ HÍRNEVE VAGY MEGBECSÜLÉSE CSORBULÁSÁT, AZ ÜZLET MEGHIÚSULÁSÁBÓL FAKADÓ KÁRT, ILLETVE A JELEN MEGÁLLAPODÁSOKBÓL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ, A CSOPORT ÁLTAL JELENLEG ELŐRE NEM LÁTHATÓ BÁRMILYEN EGYÉB VESZTESÉGET.

21.7

A JELEN SZERZŐDÉSEK EGYETLEN RÉSZE SEM ZÁRJA KI FELELŐSSÉGÜNKET A SAJÁT HANYAGSÁGUNKBÓL SZÁRMAZÓ CSALÁSRA, HALÁLESETRE, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSRE VONATKOZÓAN.

21.8

AMENNYIBEN A SZERZŐDÉSEK BÁRMELY RÉSZE JOGELLENESNEK, ÉRVÉNYTELENNEK VAGY BÁRMILYEN OKBÓL VÉGREHAJTHATATLANNAK BIZONYUL, AKKOR A SZERZŐDÉSEK EZEN RÉSZE LEVÁLASZTHATÓ A SZERZŐDÉSEK TÖBBI RÉSZÉTŐL ANÉLKÜL, HOGY A SZERZŐDÉSEK TÖBBI RÉSZE ÉRVÉNYÉT ÉS VÉGREHAJTHATÓSÁGÁT VESZTENÉ.

22. ÉRTESÍTÉSEK/PANASZOK

22.1

Amennyiben Önnek panasza van a szolgáltatásunkkal kapcsolatos magatartásunk bármely vonatkozásával kapcsolatban, azt az eredeti incidens időpontját követő lehető legrövidebb időn belül be kell nyújtania nekünk. Ehhez első körben forduljon az Ügyfélszolgálathoz. Panaszok nem tehetők közzé a közösségi médián keresztül. Az Ön felelőssége teljes összefoglalót adni panaszáról minden lényeges részlettel, beleértve de nem korlátozva a specifikus tranzakciós adatokra; pontos dátum, idő és időzóna; bármilyen felmerülő screenshot vagy videóanyag; kapott promóciós anyag másolata; stb.

22.2

Amennyiben Ön nem elégedett azzal a megoldással, amelyet az Ügyfélszolgálat a panaszára felkínált, a 22.1 pontban feljebb ismertetett folyamat szerint benyújthatja panaszát írásban a következő címre: complaints@bwin.com. Írásbeli értesítést a következő címre küldhet számunkra a Játékos: Customer Services Manager, Suite 711, Europort, Gibraltár. Hacsak jelen Szerződés másképp nem rendelkezik, a Játékos számára minden értesítést arra az e-mail címre küldünk, amelyet Számlája regisztrálásakor megadott. Az Ön felelőssége, hogy ennek az e-mail címnek a változását szoftverünk „E-mail módosítása” funkciója segítségével tudtunkra adja, és hogy e-mail postafiókját rendszeresen megnézze, nem érkezett-e levél tőlünk.

22.2.1

(i) Visszaigazolást kap panasza beérkezéséről 24 órán belül attól számítva, hogy megkaptuk panaszát. A végső álláspont e-mailen keresztül kerül biztosításra nyolc héten belül attól számítva, hogy beérkezett, kivéve ha időközben sikertelenül lép kapcsolatba a panasz folyamattal. Amennyiben több információra van szükségünk Öntől, a periódus szünetel, amíg Ön nem biztosítja a megfelelő információkat, mely után a folyamat onnan folytatódik, ahonnan abbamaradt.

(ii) Panasz procedúránk véget ér, amennyiben panasza megoldatlan marad nyolc hét után is (az Ön által biztosításra váró információk beérkezéséig tartott szüneteket is beleértve) miután azt megkaptuk, vagy megoldatlan helyzetnek nyilvánítottuk, vagy nem sikerült végleges álláspontot találni kevesebb, mint nyolc héten belül. Ilyen esetben írunk Önnek egy végleges válasz e-mailt az ügyet illetően.

22.3

Amennyiben Ön nem elégedett a fent leírt panasztételi eljárás során kapott végső válaszunkkal, és Ön az Egyesült Királyságban játszik, felveheti a kapcsolatot alternatív vitarendezési (ADR) szolgáltatónkkal, az Independent Betting Adjudication Service (“IBAS”) szolgáltatóval. Az IBAS egy vitarendezési szolgáltató, melyet független jogalanyként jelöltünk ki, hogy alternatív vitarendezési megoldásokat kínáljon fel a viták (nevezetesen minden olyan panasz, amely a panaszos szerencsejátékának kimenetelére vonatkozik, és nem a fent leírt panaszkezelési eljárásunk szerint kerül megoldásra) esetén. Az Alternatív Vitarendezési Szolgáltatás (ADR) térítésmentes. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az IBAS elutasíthatja a vitarendezésre vonatkozó panaszokat, ha azok komolytalan vagy zaklató jellegűek.

Ha Ön nem az Egyesült Királyságban játszik a szolgáltatások igénybevételének időpontjában, kérjük, panasz benyújtásához forduljon a Gibraltar Gambling Commissionerhez a gccomplaints@gibraltar.gov.gi címen.

Minden panasszal vagy vitával kapcsolatban Ön és Mi köztünk zajló megbeszélés – beleértve a panasz/vita részleteit, bármely vizsgálatot, és/vagy bármely ügyfélszolgálati levelezést a panasz/vita feloldásának részeként – bizalmas, azzal a céllal, hogy a vitát békésen oldjuk fel. Ön beleegyezik, hogy nem teszi elérhetővé a megbeszélések létezését vagy tartalmát harmadik személyek részére (beleértve a médiát vagy közösségi médiát/chat-szobákat vagy más hasonló fórumokat), kivéve az Ön tanácsadóit (ügyvédeket, pénzügyi tanácsadókat, egészségügyi szakembereket, biztosítókat stb.), releváns szabályozói szerveket vagy bűnüldöző ügynökségeket, vagy vitarendező szolgáltatókat, vagy ahogy azt a törvény megköveteli vagy tiltja.

23. ADATVÉDELEM

23.1

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk bármely megbízottjával, aki ezeket az adatokat kizárólag ugyanazon célokra használhatja fel, mint amelyeket Mi megadunk, illetve a jelen Megállapodások feltételeivel összhangban. Az Ön személyes adatait az Adatvédelmi szabályzattal összhangban használjuk fel. Abban az esetben, ha partnerségre lépünk egy harmadik féllel, aminek során bizonyos feladatokat végeznek el számunkra, vagy a harmadik fél márkaneve alatt működünk, jogunkban áll megosztani és/vagy áthelyezni az Ön személyes adatait és minden egyéb vonatkozó olyan adatot, amely ilyen harmadik fél Szolgáltatásának a használatához szükséges. A Szolgáltatás használatával és a jelen feltételek elfogadásával Ön ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és a kapcsolódó rendeletek értelmében megoszthassuk és/vagy átadhassuk ezeket az információkat és az Ön személyes adatait ilyen harmadik felek számára.

23.2

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a webhelyünk minden használatát, az Ön és Mi közöttünk létrejött e-mailek, SMS-üzenetek és telefonhívások mindegyikét rögzíthetjük. Az ilyen módon létrejövő dokumentumok a mi tulajdonunkat képezik, és felhasználhatók bizonyítékként bármely vita esetén, illetve az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének javítása céljából.

24. ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen Megállapodásokra Kahnawake törvényei vonatkoznak, és azok alapján értelmezendők. A jelen megállapodásokkal vagy azok érvényesítésével kapcsolatos jogviták esetén az ügyfél lakóhelye szerinti közigazgatási járásbíróság tekintendő a felelősnek. Amennyiben a jelen Megállapodások bármely része bármilyen szempontból érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az nem befolyásolja a Megállapodások fennmaradó részének érvényességét, amely érvényes és végrehajtható marad.

25. ÁTRUHÁZÁS

Fenntartjuk annak jogát, hogy ezeket a Megállapodásokat részben vagy egészben bárki részére előzetes értesítés (és az Ön beleegyezése) nélkül átruházzuk, átadjuk, licencbe adjuk, ígérvényezzük, amennyiben az ilyen átruházás az Ön szempontjából azonos vagy nem kevésbé előnyös feltételekkel történik. Ön semmilyen, a jelen Megállapodásokból eredeztethető jogát vagy kötelezettségét nem ruházhatja át, licencezheti, illetve semmilyen más módon nem adhatja át másnak.

26. HARMADIK FÉL JOGAI

26.1

Hacsak a jelen Megállapodások kifejezetten nem rendelkeznek úgy, hogy egy harmadik fél a saját jogán érvényesítse a jelen Megállapodások rendelkezéseit, akkor a szerződő feleken kívül a helyi törvények és jogszabályok alapján senkinek sincs joga ahhoz, hogy a jelen Megállapodások rendelkezéseire hivatkozzék vagy azok betartását megkövetelje, de ez nem érinti a harmadik fél olyan jogait, amelyeket nem helyi törvények vagy jogszabályok biztosítanak.

26.2

Félreértések elkerülése végett leszögezzük, hogy a Csoport összes tagja a jelen Megállapodások szándékolt, harmadik félnek tekinthető kedvezményezettje.

27. A TELJES MEGÁLLAPODÁS, MÓDOSÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS

Ön teljes egészében megértette és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen Megállapodások jelenlegi és általunk időről időre módosított és/vagy kiegészített tartalmát. Bármikor jogunkban áll módosítani a jelen Megállapodásokat úgy, hogy az új feltételekről e-mail útján értesítjük Önt. Bármely ilyen módosítás harminc (30) napon belül lép hatályba attól az időponttól számítva, amikor a módosításokról e-mailben értesítjük Önt (‘Értesítés’). Ha valamelyik módosítás az Ön számára elfogadhatatlan, akkor a 18.2. pont szerint fel kell hagynia a szerencsejátékkal és zárolnia kell Fiókját. Amennyiben eltelik a közzétételtől számított harminc (30) nap, úgy tekintjük, hogy Ön a módosítást kötelező érvénnyel elfogadta. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy a játékot megelőzően elolvassa ezeket a Megállapodásokat és a módosításokat. A jelen Megállapodások és a bennük hivatkozott dokumentumok jelentik az ilyen értelmű teljes és végleges megállapodást Ön és miközöttünk, és érvénytelenítenek minden Ön és közöttünk korábban létrejött megállapodást.

28. SPORTFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

28.1

Az alábbi feltételek kizárólag a Sportfogadási szolgáltatások használatára vonatkoznak. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen 28. szakasz és a jelen Felhasználási Feltételek többi szakasza közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen 28. szakasz a mérvadó, amennyiben az a Sportfogadási szolgáltatás Ön által történő használatára alkalmazható.

28.2. A Sportfogadási szolgáltatások szabályai és eljárásai

A Sportfogadási szolgáltatásokat a Sportfogadási szolgáltatások szabályai általánosan elfogadott rendelkezéseinek és a konkrét Eseményhez, játékhoz vagy versenyhez kapcsolódó bármely más oldalnak megfelelően („Szabályok”) kell használni. Tanácsoljuk a Szabályok gondos átolvasását.

28.3. Fogadási szabályok

A fogadási eredmények közlésénél fenntartjuk a jogot a szimbólumok (például 1,X,2) és rövidítések használatára. A Sportfogadási szolgáltatásoknál folyamatosan elérhetővé teszünk egy Súgó funkciót, amely tájékoztatást ad a fogadás típusairól és a használt szakkifejezésekről. Tétek megtétele előtt erősen ajánlott megismerkedni az adott fogadás pontos részleteivel. Az események, valamint az eseményszorzók megjelenítésekor a lap tetején és alján látható további információk az adott esemény fogadási szabályainak részét képezik, és eltérés esetén elsőbbséget élveznek a jelen feltételekkel szemben. Tanácsoljuk a fent említett információk gondos elolvasását.

28.3.1. Tétek korlátozása

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy korlátozzuk az egyes tétek, illetve több fogadás összegének nagyságát.

28.3.2. Nyeremények korlátozása

A sportfogadási lehetőségeken keresztül bármely 24 órás időszakon belül megnyerhető maximális összeg a választott pénznemtől függően 300 000 CHF, 310 000 USD, 250 000 EUR, 200 000 £, 1 800 000 DKK, 2 100 000 SEK, 1 800 000 NOK, 950 000 PLN, 6 000 000 CZK, 7 200 000 HUF, 490 0000 000 BGN, 500 000 YTL, 1 800 000 HRK, 1 000 000 RON, 9 000 000 RUB, 175 000 LVL, 860 000 LTL, 1 700 000 ARS, 4 000 000 MXN, 350 000 CAD. A maximális nyeremény független a megtett vagy függőben lévő fogadások számától, valamint a megtett vagy függőben lévő összeg nagyságától, és a fogadás vagy tét Cégünk által történő elfogadása nem jelenti azt, hogy a teljes nyeremény kifizetésre kerül, amennyiben a nettó nyeremény meghaladja a Cégünk által fentebb meghatározott maximális nyereményt. Önnek tudomásul kell vennie, hogy nem kapja meg a teljes kifizetést, amennyiben nettó nyereménye túllépi ezt a korlátot.

A maximális nyereményösszeg, amelyet a sportfogadási lehetőségeken keresztül bármely fogadás révén nyerhet, a választott pénznemtől függően 15 500 CHF, 12 000 USD, 10 000 EUR, 7 000 £, 75 000 DKK, 92 000 SEK, 82 500 NOK, 44 500 PLN, 300 000 CZK, 2 500 000 HUF, 17 000 YTL, 70 000 HRK, 30 000 RON, 300 000 RUB, 7 000 LVL, 35 000 LTL, 20 000 BGN, 70 000 ARS, 170 000 MXN, 14 000 CAD.

Ezen limitek csupán hozzávetőleges értékek, és függenek az árfolyam-ingadozástól. Fenntartjuk a jogot arra, hogy időről időre a nyereményekre vonatkozóan különböző határértékeket szabjunk meg.

28.3.3. Nyeremények kiszámítása

Fix nyereményszorzójú fogadás esetén a nyeremény a tét és a fix nyereményszorzó szorzata lesz. Élő fogadások esetén Ön elfogadja a tizedes nyereményszorzók változásait a fogadás során. A tizedes nyereményszorzó-változáson azon változásokat értjük, amelyekre a kimenetel fogadószelvényhez történő felvitele és a tét általunk történő elfogadása között kerül sor. Ezt követően a tizedes nyereményszorzó megjelenik a fogadás megerősítéséről szóló értesítésében. Abban az esetben, ha Ön egynél több fogadást tesz meg (beleértve az egyszeri és kombinált fogadások kombinációját is), és össznyereménye meghaladná a fenti 28.3.2. pontban szereplő összeget, jogunkban áll a tétet addig csökkenteni, amíg a lehetséges nyeremény a limiten belül marad.

28.3.4. Fogadások és eredmények pontossága

Annak érdekében, hogy a lehető legpontosabb fogadásokat és eredményeket biztosíthassuk, az Ön Számláján szereplő összegeket négy tizedes jeggyel számoljuk. Technikai okokból az Ön Számlaegyenlege csak két tizedes jegyig jelenik meg, ami időről időre négy tizedes jegyről két tizedes jegyig való kerekítés esetén változhat.

28.4. Feltételek elfogadása és érvényesítése

28.4.1

A fogadásokat a Sportfogadási szolgáltatásokon keresztül kell megtenni.

28.4.2

A fogadás akkor tekinthető érvényesnek, ha távoli szervereinktől megerősítették az elfogadást. A megerősítés megtörtént, ha a fogadás megjelenik a felhasználó fiókjában a „Fogadásaim" menüpont alatt. A tét megtétele és elfogadása után az Ön számláját a megfelelő összeggel megterheljük. Az elfogadást követően a tét nem vonható vissza és semmilyen módon nem módosítható.

28.4.3

Egy fogadás megtétele során Ön megerősíti, hogy nincs semmilyen előzetes tudomása az Esemény kimeneteléről, amelyre fogadást köt („Esemény”). Amennyiben a fogadás elfogadása során olyan információ kerül nyilvánosságra, amely befolyásolhatja az Esemény kimenetelét, fenntartjuk a jogot arra, hogy megváltoztassuk az elfogadás határidejét vagy érvénytelenítsük a megtett fogadásokat.

28.4.4

Fenntartjuk a jogot, hogy bármely fogadást érvénytelenítsünk, beleértve többek között azokat a fogadásokat is, amelyek véletlenül kerültek elfogadásra, ha az Ön számláján nem volt elegendő pénz a fogadás megtételéhez. A fentiekre tekintettel, amennyiben az Ön Számlaegyenlege csak részben fedezi egy fogadás tétjét, fenntartjuk a jogot arra, hogy az Ön fogadását az Ön Számlaegyenlegével megegyező téttel fogadjuk el. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy minden szükséges intézkedést megtegyünk annak érdekében, hogy megvédjük Önt a további veszteségektől, amennyiben Ön egy négyhetes időszakban legalább 5000 eurót (vagy más pénznemben ennek megfelelő összeget) veszített.

28.4.5

Minden fogadás megtételének és elfogadásának az Esemény megkezdését megelőzően kell megtörténnie. Az Esemény kezdete után megtett vagy elfogadott tétek érvénytelenné válnak, kivéve azokat a fogadási ajánlatokat, amelyek értelemszerűen csak az Esemény kezdete után válhatnak elérhetővé (például élő vagy outright fogadások).

28.4.6

Élő fogadások esetén a televíziós közvetítés vagy az adatátvitel késleltetése miatt előfordulhat, hogy a tétet nem megfelelő áron teszik meg közvetlenül azután, hogy a választott résztvevő/csapat jelentős előnyhöz jutott – ilyen esetekben a kimeneteltől függetlenül jogunkban áll érvényteleníteni a fogadást.

28.4.7

Ha egy Esemény törlésre vagy érvénytelenítésre kerül, az érintett kijelölés semleges (1,00) értékű tizedes nyereményszorzóval kerül beszámításra. Egyetlen tét esetén visszatérítjük a tét összegét. Kombinált fogadás esetén, ha a fogadási események egy részét törölték, de a többi fogadási esemény nyerésre áll, a kombinált fogadás megnyertnek tekintendő, de az össznyeremény-szorzó a nem törölt eseményeknek megfelelően változik.

28.4.8

Nem fogadunk el többszörös fogadást abban az esetben, ha a fogadás egyik elemének eredménye elősegíti egy másik elem eredményét.

28.4.9

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármely fogadást részben vagy teljes egészében visszautasítsunk, a kétértelmű fogadásokat pedig érvénytelennek tekintsük.

28.4.10

Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint, e-mailes értesítéssel és azonnali hatállyal felfüggesszünk, módosítsunk, eltávolítsunk és/vagy bővítsünk bármely Sportfogadási szolgáltatást, valamint, amennyiben a törvény által megengedett, nem vagyunk felelősek semmilyen hasonló intézkedésért.

28.5. Számlapénznem módosítása

Félreértések elkerülése végett leszögezzük, hogy amennyiben Ön a fogadás érvényességi ideje alatt módosítja Számlapénznemét, minden nyereményt az új Számlapénznemre váltunk át a kifizetés idején érvényes átváltási árfolyamok szerint.

29. SZERENCSEJÁTÉKOZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

29.1

Az alábbi feltételek kizárólag a Játék szolgáltatások használatára vonatkoznak. Bármilyen ellentmondás esetén a 28. pont és jelen Használati feltételek további pontjai között a jelen Használati feltételek további pontjai érvényesek. Ha ezen Szerződéi Feltételek és az általunk kínált játékokban elérhető szabályok között ellentmondás állna fent, akkor ezek a Szerződési Feltételek maradnak érvényben.

29.2. Játékpénzes és Valódi pénzes Játék

A Szerencsejátékozási szolgáltatásokra való regisztrációval Ön [a Szoftver (a kifejezés definícióját a jelen dokumentum későbbi része tartalmazza) segítségével] mind „játékpénzes” játékokban és versenyeken (a továbbiakban „Játékpénzes játék” vagy „Ingyenes játék”), mind „valódi pénzes” játékokban és versenyeken (a továbbiakban „Valódi pénzes játék” vagy „Valódi pénzzel játszható játék”) részt vehet. A Játékpénzes játékban való részvételhez nem kell semmit sem vásárolni, költsége csak a Szerencsejátékozási szolgáltatások elérésének van, amelyet internet- vagy telefonszolgáltatójának kell megfizetnie. A Játékpénzes játékokban nem kell pénzben fogadnia. Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint, e-mailes értesítéssel és azonnali hatállyal felfüggesszünk, módosítsunk, eltávolítsunk és/vagy bővítsünk bármely Szerencsejátékozási szolgáltatást, valamint, amennyiben a törvény által megengedett, nem vagyunk felelősek semmilyen hasonló intézkedésért.

29.3. Szerencsejátékozási szolgáltatások szabályai és eljárásai

A Szerencsejátékozási szolgáltatásokat a Játékszabályok részben meghatározott, általánosan elfogadott játékszabályokkal, valamint az Ön által használt Szerencsejátékozási szolgáltatásokra vonatkozó eljárásokkal összhangban kell használnia, amelyek leírása kifejezetten a(z) bwin.com online weboldal Játékok menüpontjában található, beleértve, de nem kizárólagosan a Promóciók menüpontot, a Versenyek menüpontot, a Játékszabályok & Szabályok menüpontot, a b'friends menüpontot, a Hogyan kell játszani, az Asztali tétek, a Versenyek, a Versenyszabályok, a Póker etikett menüpontokat, és minden olyan oldalt, amely kifejezetten egy adott eseményhez, játékhoz vagy versenyhez kapcsolódik, és azt szabályozza („Szabályok").

29.4. Csalás

29.4.1. Csalásellenes szabályzat

Elkötelezettek vagyunk a Szerencsejátékozási szolgáltatások jogosulatlan használatának megakadályozásában, beleértve, de nem kizárólag a játékosok közötti összejátszás, az automatajátékosok (bot-ok), a zsetonfelhalmozás, a szkriptelés, valamint minden, a nem megfelelő magatartás különböző formáit magába foglaló cselekvések megelőzése terén, amelyek révén a játékosok jogosulatlan előnyhöz juthatnak (Jogosulatlan előnyre vonatkozó szabályzat) az oldalon játszó többi játékossal szemben. Eltökélt szándékunk továbbá, hogy felismerjük és megakadályozzuk minden olyan program használatát, amely a mesterséges intelligencia eszköztárával operál Platformjainkon, így többek között az ellenfél játékstílusát kiderítő, csaló és minden egyéb olyan program használatát, amelyről feltételezhető, hogy Önt jogtalan előnyhöz juttathatja azon játékostársaival szemben, akik nem használnak efféle programokat vagy rendszereket („MI-programok”). Ön elfogadja, hogy különböző lépéseket teszünk (többek között a Játékosok számítógépén futó programok listájának lekérése) a MI-programok felderítése és megelőzése érdekében. Ön vállalja továbbá, hogy nem vesz igénybe ilyen és ehhez hasonló MI-programokat és/vagy említett jellegű programokat. Abban az esetben, ha azt gyanítjuk, hogy egy játékos érintett a 28.4. pontban leírt bármely cselekményben, azt sportszerűtlen magatartásnak vagy csalásnak minősítjük, és fenntartjuk a jogot arra, hogy saját hatáskörünkben úgy döntsünk, hogy zároljuk az érintett Játékos Számláját és véglegesen visszatartsuk az elérhető összegeket az érintett Számlákról. Egyetlen Játékosnak sincs joga arra kérni minket, hogy bármilyen más lépést tegyünk az összejátszással, csalással, szkripteléssel vagy a tisztességtelen vagy csalárd magatartás bármely más formájával gyanúsított játékosokkal szemben. Amennyiben egy játékos csalást követ el egy másik játékossal szemben szolgáltatásaink igénybe vétele közben, csak azt az összeget juttatjuk vissza, amelyet az érintett játékos a csalás következtében vesztett el abban az esetben, ha sikerül beazonosítanunk a csaló számláját és hozzáférünk az érintett összeghez. Amennyiben egynél több Játékos érintett a csalásban, és sikerül beazonosítanunk a csaló Számlát, a Számlán lévő megmaradt összeget a károkozás arányában elosztjuk a csalás sértettjei között.

29.4.2. Összejátszás és csalás

Összejátszásra akkor kerül sor, ha két vagy több Játékos megkísérel jogosulatlan előnyhöz jutni azáltal, hogy megosztják egymással a lapokkal vagy bármi mással kapcsolatos információkat. Bármely Játékost, aki megítélésünk szerint összejátszik vagy megpróbál összejátszani bármely más Játékossal vagy Játékosokkal szolgáltatásaink használata közben, végleg eltilthatunk szolgáltatásaink vagy a Szoftver használatától, Számláját pedig azonnal és véglegesen zárolhatjuk, valamint jogunkban áll a Játékos Számláján található teljes összeget elkobozni. Ha azt gyanítja, hogy bármely játékos összejátszik egy másikkal vagy csal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

29.4.3. Automatajátékosok (bot-ok)

A Bot programok igénybe vétele tilos és használatukat másik játékosokra nézve hátrányosnak tekintjük. Programunk a következő műveletek egyikét vagy akár mindegyikét végrehajthatja annak érdekében, hogy felfedje a tiltott, automatikus programok használatát, valamint hogy biztosítsa minden felhasználó számára a szabálykövető játékkörnyezetet: (1) a Szolgáltatások használata során az aktív szoftveres alkalmazások felülvizsgálata; (2) a Szolgáltatások használata során az aktív folyamatok felülvizsgálata; és (3) a Szolgáltatásokhoz és a webhelyhez kapcsolódó mappák fájljainak felülvizsgálata annak ellenőrzése céljából, hogy a szoftvernek nem módosított (nem hackelt) változata fut-e a számítógépen. Ha e folyamatok bármelyike során gyanús alkalmazást vagy folyamatot észlelünk, szoftverünk átvizsgálhatja az ahhoz kapcsolódó fájlokat, és egy szűrőt (pl. egy az alkalmazáshoz vagy folyamathoz kapcsolódó fájlokat azonosító profilt) hozhat létre az ismert jogszerűtlen automatizált programokkal való összevetés céljából. Szoftverünk nem hajt végre semmilyen véletlenszerű, merevlemeze, eszközei vagy fájljai nagyobb elemeire kiterjedő keresést, és nem továbbít nekünk vagy harmadik fél számára semmilyen, a fent ismertetett jogszerűtlen automatizált programok használatának észleléséhez szükségesen kívüli egyéb információt. Szoftverünk nem módosítja a számítógépén vagy egyéb eszközein lévő fájlokat vagy adatokat, és nem akadályozza egyéb alkalmazásainak működését. Szoftvercsomagunk eltávolításával bármikor leállíthatja szoftverünk használatát. A törvény előírásainak betartása érdekéből folytatjuk le ezeket a vizsgálatokat azzal a céllal, hogy minden Játékosunk számára biztonságos és fair játék-platformot teremtsünk. Kérjük olvassa el adatvédelmi irányelveinket itt.

29.4.4. Zsetonfelhalmozás

Zsetonfelhalmozásra akkor kerül sor, ha bármely Játékos szándékosan veszít el egy leosztást azért, hogy zsetonjait átjátssza egy másik Játékos számára. Bármely játékost, aki szolgáltatásaink használata közben részt vesz, vagy megpróbál részt venni zsetonfelhalmozásban egy másik játékossal, végleg eltilthatunk szolgáltatásaink használatától, számláját pedig azonnal és véglegesen zárolhatjuk. Ha azt gyanítja, hogy bármely játékos zsetonfelhalmozásban vesz részt, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

29.5. Szoftver

A Szerencsejátékozási szolgáltatásokat nyújtó Platformokon közzétett szoftvereket (a továbbiakban „Szoftver”) Ön telepítheti és használhatja merevlemezről vagy egyéb adattároló eszközről, illetve a Szoftverről biztonsági másolatot készíthet, feltéve, hogy a használat és a biztonsági másolat kizárólagosan azt célozza, hogy Ön a Megállapodások előírásainak megfelelően személyesen részt vegyen a Szerencsejátékozási szolgáltatásokban, feltéve továbbá, hogy a telepítés és használat egy olyan számítógépen vagy eszközön történik, amelynek Ön az elsődleges felhasználója. A Szoftver szerkezete, felépítése és kódja a Csoport és/vagy a Csoporttal kapcsolatban álló más cégek és/vagy a licenctulajdonosok értékes üzleti titkát képezi. A Szoftverrel kapcsolatban Ön kizárólag arra szerez jogot, hogy a Szoftvert a jelen Megállapodások rendelkezéseinek megfelelően használja. Hacsak a törvény kifejezetten másképp nem rendelkezik, határozottan tilos a Szoftvert vagy a Szoftver bármely részét módosítani, lefordítani, visszafejteni, bármilyen módon megkísérelni a Szoftver szerkezetének vagy forráskódjának felderítését, továbbá a Szoftver alapján nem készíthető, nem tehető közzé és nem terjeszthető semmilyen alkalmazás vagy munka – Ön e tiltó rendelkezések mindegyikét elfogadja. Ön beleegyezik abba, hogy a Szoftvert nem szállítja, nem adja át, nem exportálja olyan országba, illetve nem használja olyan módon, amelyet tiltanak a vonatkozó törvények, korlátozások vagy szabályok.

29.6. Közös játékok, asztal- és adatbázisplatform

Jogunkban áll, de nem vagyunk kötelesek olyan közös asztalokat, szervereket, adatbázisplatformokat vagy rendszereket (a továbbiakban „Közös játék/Asztalplatform”) létrehozni és üzemeltetni, amelyek segítségével a Szerencsejátékozási szolgáltatások felhasználói más weboldalakról és játékszervezőktől érkező Játékosokkal játszhatnak ugyanazon Közös játékban/Asztalplatformon. Ha felhasználásra kerül ilyen Közös játék/Asztalplatform, akkor Ön tudomásul veszi, hogy a Cég kizárólagos döntése alapján kerülhet be ezekbe a Közös játékokba/Asztalplatformokra, és amennyiben megsérti valamely, a Közös játék/Asztalplatformon működő webhely vagy játékszervező szabályait és feltételeit, a Cég részben vagy teljesen kizárhatja Önt a rendszerből, és így Ön nem játszhat semmilyen olyan weboldalon vagy játékszervezőnél, amely a Közös játékot/Asztalplatformot használja. Korlátozás nélkül az egynél több Számla használatára vonatkozó tilalomra vonatkozóan (lásd 4. szakasz), megkövetelhetjük, hogy Önnek a Közös játékban/Asztalplatformon is csak egyetlen Számlája legyen.

29.7. Játékpénzes játék és befizetés Valódi pénzes Számlára

A „játékpénzbeli” összegeknek nincs értékük, és a „valódi pénzes” összegektől elkülönítve kezeljük őket. Nem utalhatók át „valódi pénzes” Számlára, és nem válthatók át semmilyen valutára. Nem ígérjük, hogy pontosan nyilvántartjuk az Ön birtokában levő játékzsetonok számát, és a játékzsetonjai bármikor elveszhetnek. Továbbá fenntartjuk a jogot arra, hogy korlátozzuk a játékpénzes számlákon nyilvántartott zsetonok mennyiségét.

29.8. Játékkal kapcsolatos vitás kérdések rendezése

Ön fenntartás nélkül elfogadja, hogy véletlenszám-generátor (a továbbiakban „RNG”) szoftver hajtja végre a kártyakeveréseket, az osztásokat és a Szerencsejátékozási szolgáltatásokban előforduló egyéb véletlenszerű eseményeket. Ha eltérés mutatkozik a Szoftvernek az Ön számítógépére telepített és ott használt, valamint a szerverünkön található verziója által mutatott eredmények között, a szerverünkön található eredmény a mérvadó. Ön elfogadja továbbá, hogy (egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek elvitatása nélkül) az általunk nyilvántartott adatok határozzák meg, hogy Ön milyen feltételekkel veheti igénybe a Szerencsejátékozási szolgáltatásokat, hogy azok milyen következményekkel járnak, és milyen körülmények között következtek be.

29.9. Valódi pénzes Játékok és a Versenyek pénzneme

Ha egy Valódi pénzes játék vagy Verseny csak olyan pénznemben érhető el, amely eltér az Ön Számlapénznemétől, egyes esetekben lehetőséget kaphat arra, hogy a vonatkozó Játékra/Versenyre eltérő pénznemében nevezzen. Ilyen esetekben a nevezési díjra (és minden esetleges nyereményre) a Cég által meghatározott feltételek és az aktuális átváltási árfolyamok érvényesek. További részletekért tekintse meg a Gyakran Ismételt Kérdéseinket. Minden más esetben csak az aktuális Számlapénznemben lehet téteket és fogadásokat elhelyezni.

JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK KINYOMTATÁSA ÉS MEGŐRZÉSE ERŐSEN AJÁNLOTT. JAVASOLJUK TOVÁBBÁ, HOGY NYOMTASSA KI ÉS ŐRIZZE MEG A TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ÖSSZES TRANZAKCIÓS NYUGTÁT ÉS JÁTÉKSZABÁLYT.

Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhető Ügyfélszolgálatunkhoz.