Jak mogę ustawić powiadomienia o zakładach?

Powiadomienia o zakładach mogą być przesyłane na dwa sposoby: a) przez SMS (wiadomość tekstową) lub b) przez e-mail

Podczas wnoszenia zakładu możesz wybrać metodę powiadomienia. Po wybraniu zakładów oraz stawki, dotknij przycisku "Dalej" na kuponie. Następnym krokiem jest wybranie metody powiadomienia o statusie wniesionych zakładów. Aby wybrać opcję, zaznacz pole obok jej nazwy.

Pamiętaj, że za powiadomienia przez SMS nie są darmowe. Za każdy SMS może zostać pobrana opłata. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami na kuponie zakładów.