Co oznacza "Nie pokazuj tej wiadomości podczas tej sesji"?

Podczas wnoszenia zakładów zostaniesz poproszony o wybór ustawień oraz powiadomień. Okienko to wyświetlone zostanie po dotknięci przycisku "Dalej" po wybraniu zakładów.

Po wybraniu ustawień komunikacji oraz akceptacji zmian kursów, możesz zaznaczyć pole "Nie pokazuj tej wiadomości podczas tej sesji". System zapamięta Twoje ustawienia do momentu wylogowania (czyli przerwania tej sesji). Jeśli zaznaczysz to pole, system nie będzie wyświetlał okna ustawień po dotknięciu przycisku "Dalej" podczas wnoszenia zakładów.

Aby zmienić ustawienia, dotknij pola  (na nagłówku okna nad przyciskiem "Wnieś zakład"). Zostaniesz przeniesiony do strony ustawień. Dotykając pola możesz zamknąć okno.