Co oznacza "Nie pokazuj tej wiadomości podczas tej sesji"?

Podczas stawiania zakładów zostaniesz poproszony o wybór ustawień oraz powiadomień. Okienko to wyświetlone zostanie po dotknięciu przycisku "Dalej" po wybraniu zakładów.

Po wybraniu ustawień komunikacji oraz akceptacji zmian kursów, możesz zaznaczyć pole "Nie pokazuj tej wiadomości podczas tej sesji". System zapamięta Twoje ustawienia do momentu wylogowania (czyli przerwania tej sesji). Jeśli zaznaczysz to pole, system nie będzie wyświetlał okna ustawień po dotknięciu przycisku "Dalej" podczas wnoszenia zakładów.

Aby zmienić ustawienia, dotknij pola   (na nagłówku okna nad przyciskiem "Postaw zakład"). Zostaniesz przeniesiony do strony ustawień. Dotykając pola  możesz zamknąć okno.