Τι σημαίνει το “Να μην εμφανιστεί ξανά κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας”;

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθέτησης ενός στοιχήματος, θα σας ζητηθεί να καθορίσετε τις ρυθμίσεις και τις ενημερώσεις του κουπονιού. Η αναδυόμενη σελίδα εμφανίζεται πατώντας στο πλήκτρο “Επόμενο” του κουπονιού.

Αφού καθορίσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις σχετικά με την αποδοχή αποδόσεων και τον επιθυμητό τρόπο ενημέρωσής σας, μπορείτε επίσης να επισημάνετε το κουτάκι “Να μην εμφανιστεί ξανά κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας” ώστε να δώσετε εντολή στο σύστημα να θυμάται τις τελευταίες σας ρυθμίσεις έως ότου αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας (δηλ. έως την ολοκλήρωση της συνεδρίας σας). Επιλέγοντας αυτό το κουτάκι, δεν θα σας ζητηθεί ξανά να ορίσετε τις ρυθμίσεις σας και το πλήκτρο “Επόμενο” δεν θα εμφανίζεται κατά τη διαδικασία τοποθέτησης στοιχήματος.

Για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας, πατήστε στο  (στην κεφαλίδα της αναδυόμενης σελίδας πάνω από το πλήκτρο “Τοποθέτηση στοιχήματος”) για να εμφανιστεί η σελίδα με τις ρυθμίσεις κουπονιού. Πατώντας στο μπορείτε να κλείσετε την αναδυόμενη σελίδα.