Americký futbal

(Posledná aktualizácia: 16.08.2022)

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Predĺženie: Ak nie je uvedené inak, stávky budú vyhodnotené na základe oficiáleneho výsledku, vrátane nadstaveného času (Výsledok, ako je vyhlásený riadiacim orgánom amerického futbalu).

2.) Hracia doba: Ak je zápas prerušený pred dohratím regulárneho hracieho času, za výsledok sa považuje oficiálny výsledok po 55 minútach, iba ak je oficiálny výsledok 'vyhlásený riadiacim orgánom amerického futbalu' predtým. Ak nie je stanovené inak, toto pravidlo platí pre všetky typy stávok.
Výnimka: Zápas so "Stávkami live" musí byť dokončený na to, aby stávky zostali v platnosti. Ak je zápas kedykoľvek predčasne ukončený, všetky stávky budú neplatné, okrem stávok, ktoré už boli rozhodnuté v čase predčasného ukončenia.

3.) Dátum: Všetky zápasy musia byť odohrané v stanovený kalendárny deň (platnom pre miesto konania) a na stanovenom mieste. V inom prípade budú všetky stávky neplatné.

4.) Money Line: Keď sa zápas skončí remízov po nadstavenom čase, potom stávky na Money Line budú neplatné.

5.) Bodový Spread (Hendikep): Výsledok použitý na vyhodnotenie je Money Line, prispôsobený tzv. bodovy spread (hendikep) line v čase podania stávky. Napríklad: Miami +3 @ Green Bay -3. Výsledok: Miami 21 / Green Bay 25, Green Bay vyhrá na bodový spread. V prípade vyrovnaného skóre po použitom bodovom spreade stávka ma za výsledok tzv. "Push", čiže remízu a stávky sú vrátené. Pravidlo Push neplatí pri stávkach s dostupnou remízou pri bodovom spreade.

6.) Celkový počet bodov: Celkové body sú vyhodnotené v kombinácii skóre oboch tímov, vrátane odohratých nadstavených časov. V prípade celkového rovnakého skóre pri stávke Celkové body platí pravidlo "Push", čiže remízy. 

7.) Štvrtina s najvyšším skóre: Všetky štyri štvrtiny zápasu musia byť dohrané. Predĺženie sa nepočíta. Ak je zápas predčasne ukončený, potom sú všetky stávky neplatné, ak v čase ukončenia vo 4. štvrtine už nebol zaznamenaný najvyšší počet bodov.

8.) Polčas s najvyšším skóre: Musia byť dohrané obidva polčasy zápasu. Predĺženie sa nepočíta. Ak je zápas predčasne ukončený, potom budú všetky stávky neplatné, iba ak bola väčšina skóre zaznamenaná v 2. polčase v čase prerušenia.

9.) Polčas / regulárna hracia doba: Predĺženie sa nepočíta.

10.) Najvyššie body tímu (Stávkovanie na skupiny): Ak sa tím zúčastnil predčasne ukončenej udalosti, tak body, ktoré tento tím získal pred predčasným ukončením sa počítajú a všetky stávky sú platné. Ak jeden zo zúčastnených tímov nezačne podľa rozpisu na plánovanom mieste z akéhokoľvek dôvodu, potom budú všetky stávky neplatné.

11.) Druhý polčas: O stávkach podaných v druhom polčase sa bude rozhodovať na základe bodov získaných v druhom polčase. Ak sa celá druhý polčas nedohrá do konca, budú všetky stávky druhého polčasu neplatné, pokiaľ to už nebolo určené. Časy predĺženia sa počítajú do skóre druhého polčasu a sú považované za oficiálne, bez ohľadu na dĺžku alebo prerušenie predĺženia.

12.) 1. Drive (útok) bude ma za výsledok: Drive je považovaný za zahájení prvého downu. Drive sa považuje za skončený, keď útočiaci tím buď zaskóruje, alebo stratí držanie lopty bez toho, aby získal loptu v rovnakej lopte. Výsledok je vyhodnotení na základe príslušnej prebiehajúceho útoku. Počítajú sa iba štatistiky útoku. Úvodný výkop sa vracia a punt (kop) vracia za touchdowny, ktoré sa nepočítajú ako drive. Iba interception alebo fumgle sa pokladajú za turnovery (návraty lopty). Turnovery, ktoré sú vratené obranou pre touchdown budú vyhodnotené ako turnover. V prípade safety, turnoveru pri downoch alebo pri vypršanom čase sú všetky stávky pri týchto kategóriách neplatné. Všetky typy stávok sú vyhodnotené pri oficiálnych štatistikách riadiaceho orgánu amerického futbalu. Toto pravidlo platí aj pre stávky na nasledujúce drivy. Existujú 2 stávkové možnosti:
- Skóre: Toto je víťazná možnosť, ak útočiaci tím skóruje alebo ak je dosiahnutý safety alebo defenzívny touchdown. 
- “Akýkoľvek iný výsledok”.

13.) Najviac bodov v ktorý polčas: Nadstavený čas sa nepočíta za výsledok, iba ak je inak uvedené. Ak je zápas predčasne ukončený pred uplynutím 60 minút hry, potom budú všetky stávky neplatné, iba ak bolo zaznamenaných viac bodov v druhom polčase, v ktorom prípade zostávajú všetky stávky v platnosti.

14.) Neponúkaná žiadna remíza: Ak sa stávky na víťaza, total alebo hendikep skončia nerozhodne a pre túto možnosť neboli ponúknuté žiadne kurzy, všetky stávky sú potom neplatné.

15.) Výherné náskoky: Toto sa zakladá na tipe víťazného náskoku ktoréhokoľvek tímu v zápase. Víťazný náskok stávky od začiatku. 

16.) Skórujúci Touchdown: Platia tieto pravidlá v stávkach na skórujúcich Prvého/Posledného/Ľubovoľného/Ďalšieho/Prvého tímu, ktorý zaskóruje touchdown. V prípade prerušeného zápasu platia stávky na skóre, ktoré už padlo, pre tieto typy stávok sa počíta nadstavený čas. Skórujúci hráč touchdownu je hráč, ktorý ho zaznamená posunutím lopty do konečnej zóny súpera. (napr. nie prihrávajúci hráč.)
Stávky sú neplatné na hráčov, ktorí nie sú uvedení ako aktívni riadiacim orgánom amerického futbalu.

17.) Prvý/Posledný tím na skóre: V prípade prerušenia zápasu platia stávky na skóre, ktoré sa už uskutočnilo. Pre tieto typy stávok sa počíta nadstavený čas.

18.) Wincast: V prípade prerušenia zápasu platia stávky na skóre, ktoré sa už uskutočnilo. Pre tieto typy stávok sa počíta nadstavený čas. V prípade prerušeného zápasu sú stávky neplatné. Pre tieto typy stávok sa počíta nadstavený čas. Stávky sú neplatné na hráčov, ktorí nie sú uvedení ako aktívni riadiacim orgánom amerického futbalu. Ak sa zápas skončí remízou po nadstavenom čase, potom sú stávky neplatné.

19.) Špeciálne stávky na hráčov: Príslušný hráč musí byť uvedený ako aktívny príslušným riadiacim orgánom amerického futbalu na to, aby stávky zostali v platnosti.

20.) Ďalší Field Goal: Táto kategória stávok Vám umožňuje staviť na tím, ktorý zaskóruje ďalší field goal. (Pokus o field goal a nezdarený neplatí.)

21.) “Grand Salami”/NFL: Táto stávka sa týka celkového počtu bodov, skórovaných počas všetkých zápasov hraných v daný deň (dátum konania na mieste). Počítajú sa len zápasy hrané v daný deň (podľa rozpisu NFL). Ak by mali byť niektoré zápasy odložené, alebo akékoľvek zápasy budú odložené alebo pridané do rozpisu po oznámení počiatočných kurzov, potom všetky stávky strácajú platnosť. Ak sa skončí zápas v priebehu hry, potom sú všetky stávky neplatné.

22.) Stávky na yardy v zápasoch regulárnej sezóny: K dispozícii pri yardoch v prihrávkach/príjmoch/rushing. Stávky budú vyhodnotené na prvé výsledky zverejnené príslušným riadiacim orgánom amerického futbalu, pričom následné dodatky budú ignorované za účelmi vyhodnotenia. Stávky budú neplatné, ak jeden alebo obaja hráči sú uvedení ako neaktívni prostredníctvom príslušného riadiaceho orgánu amerického futbalu v 1. týždni regulárnej sezóny. 

23.) Koľko regulárnych víťazstiev zaznamená tím x?: Stávky platia len v prípade dokončenia všetkých zápasov. Ak je sezóna z akéhokoľvek dôvodu skrátená, potom sú všetky stávky neplatné. Pokiaľ je dosiahnutá najvyššia možná varianta, pri ktorej zostávajú všetky stávky v platnosti.Tieto typy stávok budú vyhodnotené podľa počtu víťazstiev, ktoré má tím počas regulárnej sezóny podľa oficiálneho riadiaceho orgánu amerického futbalu. Remíza sa nepočíta ako polovičné víťazstvo.

24.) Majstri divízie: Ak sa sezóna z akéhokoľvek dôvodu skráti, stávky budú vyhodnotené na základe divizného majstra vyhláseného riadiacim orgánom amerického futbalu. Stávky sú neplatné, ak nie je vyhlásený žiaden víťaz.

25.) Najviac v regulárnej sezóne X: Platí pre:

  • Najviac prihrávok v yardoch v regulárnej sezóne
  • Najviac rushing yardov v regulárnej sezóne
  • Najviac príjmov v yardoch v regulárnej sezóne
  • Najviac touchdownov v regulárnej sezóne
  • Najviac bodov z kopov v regulárnej sezóne
  • Najviac sackov v regulárnej sezóne
  • Najviac tacklov v regulárnej sezóne
  • Najviac interception v regulárnej sezóne

Stávky budú vyhodnotené podľa štatistík publikovaných príslušným riadiacim orgánom amerického futbalu. Najviac tacklov v regulárnej sezóne, vrátane asistencií.

26.) Špeciálne pravidlá NFL: Špeciály NFL sa zakladajú na časovo špecifických typoch stávok. Platia týždenné špeciály na všetky zápasy, ktoré sú hrané počas rozpisu zápasov v týždni NFL. Nedelňajšie skoré špeciály platia iba na zápasy, ktoré sa začnú o 18:00. Neskoré nedelňajšie špeciály platia iba na zápasy, ktoré sa začnú o 21:00 a neskôr, vrátane ktoréhokoľvek zápasu v nedeľu neskoro večer. Nadstavený čas platí pre všetky typy stávok, ktoré sa hrajú za účelom vyhodnotenia, iba ak nie je uvedené inak. Stávky platia len v prípade dokončenia všetkých zápasov. 

27.) Najviac skórujúci / Najmenej skórujúci tím: Výsledky vychádzajú z jednotlivých tímov, vrátane celkových bodov v ktoromkoľvek odohratom nadstavenom čase. Všetky zápasy musia byť dokončené za účelmi vyhodnotenia. V prípade remízy platia pravidlá dead heat. 

28.) Najviac skórujúci / Najmenej skórujúci zápas: Výsledok vychádza z celkových bodov, vrátane odohratného nastaveného času. Všetky zápasy musia byť dokončené za účelmi vyhodnotenia. V prípade remízy platia pravidlá dead heat. 

29.) Najvyšší víťazný náskok: Výsledky sa zakladajú najvyššom víťaznom náskoku na základe výsledku príslušného časového obdobia konkrétnych špeciálov. Všetky zápasy musia byť dokončené za účelmi vyhodnotenia a v prípadoch odohratia platí nastavený čas. Ak nie je víťazný náskok uvedený, “Field” (pole) je určené ako víťaz za účelom vyhodnotenia stávky. 

30.) Tím skórujúci najrýchlejší touchdown: Výsledky vychádzajú z tímov, ktoré zaznamenajú najskorší touchdown na základe časov príslušného riadiaceho orgánu amerického futbalu. V prípade remízy platia pravidlá dead heat. 

31.) Tím s najvyšším celkovým skóre / Najnižšie celkové skóre:: Tieto typy stávok sa týkajú celkového počtu bodov skórovaných tímom, ktorý zaskóruje najviac / najmenej bodov pre daný čas v rámci typov stávok. V prípade neuvedenia celkového počtu bodov za účelom výsledkov bude “Field” platiť ako víťaz. 

32.) Najvyššie celkové skóre tímu / Najnižšie celkové skóre tímu (Viac / Menej): Typy stávok sa týkajú cekového zaznamenaného počtu bodov tímom, ktorý zaskóruje najviac / najmenej bodov pre dané obdobie typu stávok. 

33.) Tím celkovo / Touchdowny v zápase: Výsledky vychádzajú z celkového počtu touchdownov, ktoré boli zaznamenané špecifickým tímom, vrátane akéhokoľvek nastaveného času. 

34.) Na Výhru každej štvrtiny / Na výhru oboch polčasov: Tím musí vyhrať individuálnu štvrtinu / polčas na to, aby stávky zostali v platnosti. V prípade remízy v ktorýchkoľvek stávkach na štvrtiny alebo polčasy ide o prehry. Nadstavený čas pre tento typ stávok neplatí. Zápasy musia byť dokončené za účelmi vyhodnotenia. 

35.) Zápasy Mythical: Zápasy sa týkajú dvoch tímov, ktoré hrajú príslušné zápasy v týždňoch NFL. Výsledky závisia na individuálnom skóre tímu v ich príslušných zápasov proti súperom počas cez mythical weekendy. Oficiálny riadiaci orgán určuje skóre v prípade, že zápas nebol úplne dokončený, pričom stávky na príslušný mythical zápas sú neplatné. Všetky skóre zahŕňajú odohratý nadstavený čas. Toto sa týka iba jednoduchých stávok. 

36.) NFL Draft: Všetky typy stávok na NFL Draft budú vyhodnotené podľa oficiálneho poradia draftu, uvedeného príslušným riadiacim orgánom Amerického futbalu. Za účelmi typov stávok Viac/Menej, nedraftovaní hráči dostanú číslo vyššie ako posledné číslo posledného výberu draftu.

Mr Irrelevant je pojem daný poslednému vybranému hráčovi na drafte. Pojem 'špecialista' sa týka iba kickerov (kopačov), punterov a long snapperov a netýka sa výkopu alebo punt returnerov.

Typy stávok 'Posledný hráč, ktorý opustí Zelenú miestnosť' budú vyhodnotené na základe posledného draftovaného hráča, z ktorých tí, ktorí boli na drafte v Zelenej miestnosti a nezakladajú sa na poslednej osobe, ktorá fyzicky opustí miestnosť.

37.) Pozície hráčov: Hráči pred draftom sú priradení k hráčskej pozícií nami na základe ich pravdepodobnej pozície, na ktorej budú hrať. Pozícia hráča, ktorí sú uvedení príslušným riadiacim orgáno amerického futbalu a pozícia, na ktorej hrali na univerzite je ireletvantná, keďže tieto sa môžu častokrát zmeniť a finálne pozície nie sú určené, až kým sa hráč nedostane do svojho tímu. Keď je pozícia nami priradená, ide o finálne rozhodnutie. Iní hráči môžu byť priradení k typom stávok na požiadanie, iba ak nie sú už priradení k inej pozícii. 

38.) Typy stávok na trénerov NFL: Za účelmi vyhodnotenia Super Bowl bude použitý za označenie konca sezóny pre všetky typy stávok na hlavných trénerov. Ktorýkoľvek tréner, vyhodený pred Super Bowl, bude považovaný za vyhodeného počas sezóny a to aj vtedy, ak sezóna hráča skončila.

V prípade, že hlavný tréner odstúpi, ide do dôchodku alebo je vymenený do iného tímu, budeme ho pri vyhodnotení stávky považovať za vyhodeného. 

39.) Propozičné stávky: V prípade prerušeného zápasu sú všetky stávky vrátené, iba ak je výsledok už určený priebehom hry, ktorá sa už uskutočnila. Typy stávok ako sú propozičné stávky, ktoré sa týkajú daných quarterbackov znamenajú, že príslušný/í hráč/i musia začať hru, aby stávky boli v platnosti. Pre všetky ostatné propozičné stávky ohľadne daných hráčov znamenajú, že daní hráči musia byť uvedení ako aktívni príslušným orgánom amerického futbalu, aby stávky zostali v platnosti. Všetky propozičné stávky sú iba jednoduché. Hráči, ktorí sú neaktívni, neplatia. V zápasoch NCAA musia hráči zaznamenať štatistiku ako je určené príslušným riadiacim orgánom amerického futbalu, aby stávky zostali v platnosti. Ak hráč nezaznamená štatistiku, potom sú stávky neplatné.