Šípky

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Stávky na celkové víťazstvo Všetky stávky zostávajú v platnosti, pokiaľ nie je uvedené inak. Môžu sa uplatniť zrážky podľa pravidla č. 4. 

2.) Stávkovanie pred zápasom Ak zápas začne, ale nebude dokončený, bude za víťaza určený hráč, ktorý postúpi do ďalšieho kola, ak bude v prvom legu hodená aspoň jedna šípka niektorým z hráčov. Na podujatia šípiek Premier League môžu byť stávky na zápasy ponúkané vo forme stávok na 1 X 2 a stávok 1 2. Vo vyhodnotení stávok 1 X 2 je zahrnutá možnosť remízy. Stávky na 1 2 budú neplatné, ak sa zápas skončí remízou.

3.) Stávkovanie počas zápasu Stávky na kurzy ktoréhokoľvek zrušeného zápasu pred jeho úplným dokončením povinného počtu častí/setov budú neplatné, až na výnimku tých stávok, ktorých výsledok bol už stanovený v čase zrušenia. Napríklad, celkový počet legov bol v čase zrušenia prekročený.

4.) Hendikepové stávky 1 2 a 1 X 2 na legy/sety V prípade, že povinný počet častí/setov nebol dokončený, bol zmenený, alebo sa odlišuje od tých, ktoré boli v ponuke za stávkovými účelmi, potom budú všetky stávky neplatné. Všetky stávky budú neplatné, ak nie je zápas dokončený, s výnimkou tých stávok, ktorých výsledok bol stanovený už v čase pred vyhlásením odstúpenia.

5.) Priemery jednotlivých hráčov Všetky stávky budú neplatné, ak nie je zápas dokončený. Stávky budú vyhodnotené na základe výsledkov na webovej stránke oficiálneho riadiaceho orgánu turnaja, ako napr. webová stránka PDC: www.pdc.tv . Na turnajové priemery hráčov Tipujte na to, či turnajový priemer vybraného hráča bude viac alebo menej ako špecifikovaná línia. Tam, kde je ponúkané, kategória stávok na "hráčsky priemer na turnaji" bude vyhodnotené v súlade s prvými výsledkami, publikovanými na webovej stránke príslušného riadiaceho orgánu. Akékoľvek ďalšie úpravy prvotného rozhodnutia nebudú brané do úvahy. Stávky budú vyhodnotená na dve desatinné miesta: kde je priemer 104,03 v kategórií stávok na viac/menej 104,0, pričom toto bude vyhodnené ako "Viac". Kde kategória stávok skončí presne na líniu k dvom desatinným miestam, stávky budú neplatné. Napríklad viac/menej 103,5 a výsedok je 103,50. Všetky stávky na turnajové hráčsk priemery budú neplatné, ak nie je turnaj dokončený.

6.) Individuálna ukončovacia tabuľka hráča Ak nie je zápas dokončený, potom sú všetky stávky neplatné, ak už nebola prekročená stanovená hodnota kurzu.

7.) Stávky na prvý/ďalší leg/sety Všetky stávky budú neplatné, ak prvý/ďalší leg/set nebol dokončený, pokiaľ už nebol výsledok stanovený.

8.) Víťazné double v prvom/záverečnom legu - Farba Bull (stred) sa počíta ako červená. Stávky platia len v prípade, ak je daný leg dokončený.

9.) Víťazné double v prvom/ďalšom/záverečnom legu - Hodnota Bull sa počíta ako akékoľvek iné, ak to nie je uvedené. Stávky platia len v prípade, ak je daný leg dokončený.

10.) Kto ovládne prvé 3 legy Stávky platia len v prípade, ak ktorýkoľvek z hráčov vyhrá 3 legy.

11.) Najvyšší Checkout (ukončovacie tabuľky) 1 X 2 Ak nie je zápas dokončený, potom sú všetky stávky neplatné, ak už nebola prekročená stanovená hodnota kurzu.

12.) Celková suma zápasových checkoutov Všetky stávky budú neplatné, ak príslušný leg/set nebol dokončený, pokiaľ už nebol výsledok stanovený.

13.) Celkové počet legov/setov Ak nie je zápas dokončený, potom sú všetky stávky neplatné, ak už nebola prekročená stanovená hodnota kurzu.

14.) Najviac 180-ok Všetky stávky budú neplatné, ak nie je zápas dokončený.  Ak nie je ponúknutá kurz na remízu potom platia pravidlá nerozhodnej hry.

15.) Stávky na celkový počet 180-ok Všetky stávky budú neplatné, ak príslušný leg/set nebol dokončený, pokiaľ už nebol výsledok stanovený.

16.) Prvých/Ďalších/Posledných 180 Všetky stávky budú neplatné, ak zápas nebol dokončený, pokiaľ už nebol výsledok stanovený. Ak nebola zaznamenaná žiadna 180-ka, stávky budú neplatné.

17.) Celkových/Najviac 180-ok na turnaji Pravidlá dead heat platia, ak dvaja alebo viac hráčov hodili rovnaký počet 180-ok. Všetky stávky budú neplatné, ak nie je turnaj dokončený.

18.) 170 Finish v zápase Všetky stávky budú neplatné, ak zápas nebol dokončený, pokiaľ už nebol výsledok stanovený.

19.) Stávky na prvú šípku Vyhodnotenie je na prvú šípku alebo sadu šípiek hodených v konkrétnom legu/sete. Odrazenie šípky od terča a hod mimo terča sú pri vyhodnotení považované za možnosť „iné”.

20.) Výhra druhého hádzajúceho hráča (First Break of Throw) Všetky stávky budú neplatné, ak zápas nebol dokončený, pokiaľ už nebol výsledok stanovený. Ak nevyhrá druhý hádzajúci hráč v zápase, potom budú stávky neplatné.

21.) 9 Dart Finish (hra s 9 šípkami) Všetky stávky budú neplatné, ak zápas nebol dokončený, pokiaľ už nebol výsledok stanovený. Pre hráča, ktorý zaznamená 9-šípkový finiš na vybranom turnaji musí hráč hodiť 1 šípku na to, aby stávky zostali v platnosti. Bude na turnaji 9-šípkový finiš – turnaj musí byť dokončený, iba ak už nebol stanovený. Stávky budú platiť nezávisle od odstúpenia hráča.

22.) Správne skóre set/zápas VVšetky stávky budú neplatné, ak set/zápas nebol dokončený, pokiaľ už nebol výsledok stanovený.

23.) Najvyšší checkout pre turnaj Pravidlá dead heat platia, ak dvaja alebo viac hráčov majú rovnaký najvyšší checkout. Všetky stávky budú neplatné, ak nie je zápas dokončený.

24.) King of the OcheTáto kategória stávok platí na rovnakého hráča, ktorý vyhral zápas, zaznamenal najviac 180-ok a najvyšší checkout v rovnako zápase. Ak akákoľvek z týhto kategórií stávok skončí remízou, potom všetky stávky budú vyhodnotené ako prehrávajúce. Všetky stávky budú neplatné, ak nie je zápas dokončený.

25.) Ligová súťaž Ak by mal hráč odstúpiť z ligovej súťaže pred jej dokončením, napríklad Premier League, potom stávky na daného hráča budú neplatné, iba ak vyhodnotenie nebolo už určené a akákoľvek stávka "finiš na konci" bude vyhlásená za neplatnú.


26.) Špeciály na Premier League 
Postúpi/Nepostúpi do semifinále - Hráč sa musí zapojiť do jedného ligového zápasu, aby stávky zostali v platnosti. Pozícia Ligovej Fázy - Vyhodnotenie bude určené na základe hráčskej pozície, na ktorej sa hráč v ligovej fáze súťaže nachádzal.

Zostúpi - poslední dvaja hráči ligovej tabuľky (ktorí budú následne vyradení zo súťaže) považovaní za víťazov za účelom vyhodnotenia.

Víťaz regulárnej sezóny - Za účelom vyhodnotenia sa berie ten hráč, ktorý bude na prvom mieste ligovej tabuľky dokončenie ligovej fázy súťaže.

27.) Týždenné špeciály na šípky (Premier League) Stávky na ktorúkoľvek udalosť v týždni budú neplatné, ak sa rozpis zmení kvôli chorobe a výchádzajú z predpokladu, že hráči odohrajú jeden zápas, pokiaľ nebolo v pôvodnom rozpise uvedené niečo iné.

28.) Denné špeciály na šípky Stávky na ktorékoľvek z uvedených denných kategórií budú neplatné, ak sa akýkoľvek z uvedených zápasov neuskutoční. Špeciálne stávky na double/treble budú neplatné, ak konkrétny hráč nehrá.