Дартс

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Залози на краен победител Всички залози остават в сила, освен ако не е посочено друго. Може да се прилагат удържания съгласно правило 4. 

2.) Залози преди мача Ако мачът започне, но не е завършен, играчът, който преминава към следващия кръг, се оценява като победител, при условие че един от играчите е хвърлил стреличка в първия лег. За състезания по дартс във Висшата лига залозите могат да бъдат предложени във формат "1X2" и "1 2 - Кой ще спечели?". За целите на оценяването маркетът 1X2 включва опцията "Равенство". Ако мачът завърши с равенство, залозите "1 2 - Кой ще спечели?" ще бъдат отменени.

3.) Залози на живо Залозите на мач, който е прекратен преди завършване на предписания брой легове/сетове, ще бъдат отменени, с изключение на залозите, чийто резултат вече е бил определен към момента на прекратяването на мача. Пример: стойността за общ брой легове е превишена към момента на прекратяването на мача.

4.) Хендикап залози на легове/сетове - 1X2 и 1 2  Ако предписаният брой легове/сетове не е завършен, бил е променен или се различава от предложения за целите на залаганията, всички залози ще бъдат отменени. Ако мачът не е завършен, всички залози ще бъдат отменени, с изключение на залозите, чийто резултат вече е бил определен към момента на прекратяването на мача.

5.) Среден резултат на отделните играчи Ако мачът не е завършен, всички залози ще бъдат отменени. Залозите се оценяват въз основа на резултатите в официалния уебстайт на организаторите на турнира, например PDC Уебсайт:  class="normaltextrun" www.pdc.tv . Среден резултат на отделните играчи в турнира Предскажете дали средния резултат на отделния играч в турнира ще бъде Над или Под определената линия. Маркетът "Среден резултат на играча в турнира", където се предлага, ще бъде оценяван въз основа на резултатите, първо публикувани в уебсайта на организаторите на турнира. Всички последващи корекции на първоначалното решение няма да се прилагат. Залозите ще бъдат оценявани до два десетични знака, където среден резултат от 104,03 при линия на маркета Над/Под 104.0 ще бъде оценен като "Над". Когато маркетът финишира точно на линията на два десетични знака, залозите ше бъдат отменени. Например: Над/Под 103,5 и резултатът е 130,50. Всички залози на среден резултат на играча в турнира ще бъде отменени, ако турнирът не завърши.

6.) Чекаут на отделните играчи Ако мачът не е завършен, всички залози ще бъдат отменени, освен ако стойността вече не е била превишена.

7.) Маркети на първи/следващ лег/сет Ако първият/следващият лег/сет не е завършен, всички залози ще бъдат отменени, освен ако резултатът не е бил вече определен.

8.) Печеливш дубъл в първия/следващия/последния лег - цвят "Бул" се брои като червен цвят. За да са валидни залозите, съответният лег трябва да бъде завършен.

9.) Печеливш дубъл в първия/следващия/последния лег - стойност "Бул" се брои като "Друга стойност", ако не е посочено друго. За да са валидни залозите, съответният лег трябва да бъде завършен.

10.) Първи до 3 лега За да са валидни залозите, един от играчите трябва да спечели 3 лега.

11.) Най-висок чекаут - 1X2 Ако мачът не е завършен, всички залози ще бъдат отменени, освен ако стойността вече не е била превишена.

12.) Общ брой чекаути в мача Ако мачът или съответният лег/сет не е завършен, всички залози ще бъдат отменени, освен ако резултатът не е бил вече определен.

13.) Общ брой легове/сетове Ако мачът не е завършен, всички залози ще бъдат отменени, освен ако стойността вече не е била превишена.

14.) Най-много 180-ки Ако мачът не е завършен, всички залози ще бъдат отменени.  Ако не е предложен коефициент за равенство, важи правилото "dead-heat".

15.) Маркети на общ брой 180-ки Ако мачът или съответният лег/сет не е завършен, всички залози ще бъдат отменени, освен ако резултатът не е бил вече определен.

16.) Първа/Следваща/Последна 180-ка Ако мачът не е завършен, всички залози ще бъдат отменени, освен ако резултатът не е бил вече определен. Ако не са отбелязани 180 точки, залозите ще бъдат отменени.

17.)  Общ брой/Най-много 180-ки в турнира  Важи правилото "dead heat", ако двама или повече играчи хвърлят равен брой 180-ки. Ако турнирът не завърши, всички залози ще бъдат отменени.

18.) Резултат от 170 точки в мача Ако мачът не завърши, всички залози ще бъдат отменени, освен ако резултатът не е бил вече определен.

19.) Маркети за първата стреличка Оценяването е въз основа на първата стреличка или набор от стрелички, хвърлени в определен лег/сет. Отскачането/падането на стреличката от дъската се счита като "Други" за целите на оценяването.

20.) Първи пробив  Ако мачът не е завършен, всички залози ще бъдат отменени, освен ако резултатът не е бил вече определен. Ако няма пробив в мача, всички залози ще бъдат отменени.

21.) Финиш с 9 стрелички Ако мачът не е завършен, всички залози ще бъдат отменени, освен ако резултатът не е бил вече определен.  За "Играч да запише Финиш с 9 стрелички в Турнира" - избраният играч трябва да хвърли поне 1 стреличка, за да е валиден залогът. За "Ще има ли Финиш с 9 стрелички в Турнира" - Турнирът трябва да бъде завършен, ако изходът вече не е бил определен. Залозите остават валидни, независимо от оттеглянето на играча.

22.) Точен резултат Сет/Мач  Ако сетът/мачът не е завършен, всички залози ще бъдат отменени, освен ако резултатът не е бил вече определен.

23.)  Най-висок чекаут в турнира  Важи правилото "dead heat", ако двама или повече играчи имат един и същ най-висок чекаут. Ако турнирът не завърши, всички залози ще бъдат отменени.

24.) King of the Oche Този маркет се отнася за един играч, който печели мача, реализира най-много 180-ки и постига най-висок чекаут в същия мач. Ако някой от тези маркети завърши с равенство, тогава всички залози се оценяват като губещи.  Ако мачът не е завършен, всички залози ще бъдат отменени.

25.)  Първенство  Залозите на играч оттеглил се от първенство преди края му, например Висшата лига, ще бъдат отменени, ако вече не са били оценени и всеки маркет "Да завърши последен" ще бъде отменен.


26.) Специални залози за Висшата лига Ще достигне/няма да достигне до полуфинала - За да са валидни залозите, играчът трябва да участва в един мач от лигата. Класиране във фазата на лигата - Оценяването се определя според класирането на играчите във фазата на лигата.


Победител в редовния сезон - За целите на оценяването това се отнася до играча, който е начело в класирането на лигата след class="normaltextrun" края на фазата на лигата в състезанието..

27.) Специални седмични залози на дартс (Висша лига) Залозите за дадена седмица ще бъдат отменени, ако програмата се промени поради болест. Маркетите се базират на принципа, че всеки играч играе в един мач, освен ако в програмата не е посочено друго.

28.) Специални дневни залози на дартс Залозите за даден ден ще бъдат отменени, ако някой от мачовете не се играе. Специалните залози на дубъл/требъл ще бъдат отменени, ако един от състезателите не играе.