Formula 1

(Posledná aktualizácia: 04.09.2018)

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Oficiálny kvalifikačný čas oznámený organizáciou FIA bude použitý na určenie víťazov všetkých stávok na kvalifikáciu.

2.) Tím Head-to-Head stávky (H2H): Stávky budú vyplácané na tím s najlepšie klasifikovaným automobilom v oficiálnom výsledku FIA. Ak nebude v konečnom hodnotení klasifikovaný ani jeden z oboch tímov, tak je víťazom tím s monopostom, ktorý dokončil viac okruhov. Ak sa nekvalifikujú autá žiadneho tímu a najlepšie autá oboch tímov skončia s rovnakým počtom kôl, stratia všetky stávky platnosť. Ak aspoň jeden z dvoch tímov odštartuje menej ako s dvoma pretekármi, všetky stávky stratia platnosť. Počas alebo po ukončení preteku budú diskvalifikovaní hráči považovaní za "nekvalifikovaných" s počtom kôl 0. 

Voľný tréning a kvalifikácia: Ak aspoň jeden z pretekárov nenastúpi na svoju časť kvalifikácie alebo nedokončí svoju individuálnu časť s oficiálnym časom kola, všetky stávky stratia platnosť.

Stávky Head-to-Head na krajiny: pravidlo platí v tom istom zmysle.

3.) Pretekár Head-to-Head stávky (H2H):

  • Voľný tréning a kvalifikácia: Ak aspoň jeden z dvoch pretekárov nenastúpi na svoju časť kvalifikácie alebo nedokončí svoju individuálnu časť s oficiálnym časom kola, všetky stávky stratia platnosť.
  • Preteky: Ak aspoň jeden z dvoch pretekárov nenastúpi na štart, všetky stávky stratia platnosť. Ak sa jeden alebo obaja pretekári neklasifikujú v konečnom hodnotení, tak je víťazom pretekár, ktorý dokončil viac okruhov. Ak sa obaja pretekári neklasifikujú v konečnom hodnotení a obaja majú rovnaký počet dokončených okruhov, všetky stávky stratia platnosť. Počas alebo po ukončení preteku budú diskvalifikovaní hráči považovaní za "nekvalifikovaných" s počtom kôl 0.

4.a) Bude pretekár X klasifikovaný v konečnom hodnotení pretekov? Stávky budú vyhodnotené na základe oficiálnych výsledkov FIA. Ak pretekár nezačne preteky, všetky stávky na neho sa stanú neplatnými. Pretekári, ktorí v pretekoch neodštartujú, budú v oficiálnych výsledkoch klasifikovaní ako "DNS" (neštartujúci). Diskvalifikovaní pretekári budú považovaní za 'neklasifikovaných'.

4.b) Koľko áut bude klasifikovaných v konečnom výsledku? Diskvalifikované autá budú hodnotené ako ‚neklasifikované‘.

5.) "Stávka na zrážku": K zrážke dvoch automobilov Formula 1 dôjde len ak najmenej jeden z 2 pretekárov nemôže dokončiť preteky v dôsledku kolízie. "Nedokončené" znamená vypadnutie v prvom kole, meranom od miesta zrážky medzi dvoma pretekajúcimi súpermi. Ak sú obaja pretekári schopní pokračovať viac ako jedno kolo merané od miesta kolízie, nepovažuje sa to za zrážku.

6.) Koľko vozov nedokončí 1. kolo? Len tí pretekári, ktorí odštartujú na preteku (aj keď iba z boxovej uličky) sa rátajú do hodnotenia. Pretekári, ktorí v pretekoch neodštartujú, budú v oficiálnych výsledkoch klasifikovaní ako "DNS" (neštartujúci). Pretekári, disvalifikovaní počas preteku alebo po jeho ukončení sa nebudú do tejto stávky započítavať.

7.) Safety Car: Ak sa GP začne fázou Safety Car (napríklad kvôli nevľúdnemu počasiu) miesto štartovacích svetiel, táto fáza sa pre stávkové účely nebude považovať za fázu so Safety Car. To isté platí pre fázy Safety Car počas opakovaného štartu priamo po časových úsekoch s červenou vlajkou. Virtuálne Safety Car sa za účelom stávok započítava ako normálne Safety Car.

8.) Ktorý pretekár vypadne z pretekov ako prvý? Na to, aby boli stávky vyhodnotené, musí pretekár odštartovať preteky (aj keď iba z boxovej uličky). Ak pretekár nezačne preteky, všetky stávky na neho sa stanú neplatnými. Pretekári, ktorí v pretekoch neodštartujú, budú v oficiálnych výsledkoch klasifikovaní ako "DNS" (neštartujúci). Pretekári, disvalifikovaní počas preteku alebo po jeho ukončení sa nebudú do tejto stávky započítavať.

9.) Ktorý konštruktér vzdá preteky ako prvý? Ak tím neodštartuje preteky aspoň s jedným pretekárom, budú všetky stávky, podané na tento tím, neplatné. Pretekári, ktorí v pretekoch neodštartujú, budú v oficiálnych výsledkoch klasifikovaní ako "DNS" (neštartujúci). Diskvalifikovaní pretekári sa do tejto stávky nezapočítavajú.

10.) Bude pretekár X v týchto pretekoch bodovať? Ak pretekár nezačne preteky, všetky stávky na neho sa stanú neplatnými. Pretekári, ktorí v pretekoch neodštartujú, budú v oficiálnych výsledkoch klasifikovaní ako "DNS" (neštartujúci). Pretekári, diskvalifikovaní počas pretekov alebo po ich ukončení budú mať výsledok "žiadne body".

11.) Získajú obaja pretekári tímu X v pretekoch body? Na to, aby boli stávky vyhodnotené, musia obidvaja pretekári odštartovať preteky. Pretekári, ktorí v pretekoch neodštartujú, budú v oficiálnych výsledkoch klasifikovaní ako "DNS" (neštartujúci). Pretekári, diskvalifikovaní počas pretekov alebo po ich ukončení budú mať výsledok "žiadne body".

12.) Koľko áut tímu X sa umiestni v konečnej klasifikácii? Na to, aby boli stávky vyhodnotené, musia obidve autá odštartovať preteky. Monoposty, ktoré neodštartujú preteky alebo sa na ne nekvalifikujú, sa považujú podľa oficiálnych výsledkov za "DNS" (neštartujúce). Diskvalifikovaní pretekári budú považovaní za 'neklasifikovaných'.

13.) Najrýchlejší pit-stop pretekov: Za účelom stávok bude čas medzi vstupom a opustením boxovej uličky hodnotený ako trvanie samotného pit-stopu.  Ak sa bude auto nachádzať v boxovej uličke z trestných dôvodov, nebude to hodnotené ako pit-stop. Normálny prejazd cez čiaru 'pitlane', napr. za Safety Car alebo za účelom splnenia časového trestu sa do tejto stávky, musia byť vymenené všetky 4 pneumatiky.