Formula 1

(Posledná aktualizácia: 27.10.2020)

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1. Stávkovanie na preteky Nasledujúce pravidlá platia pre stávkovanie na preteky:
a.) Ak nie je uvedené inak, výsledok v čase prezentácie na pódiu sa počíta na všetkých trhoch.
b.) Všetci jazdci, ktorí štartujú na pretekoch, sú považovaní za pretekárov pre všetky trhy.
c.) Preteky alebo iné trhy sa rozhodnú podľa oficiálnych výsledkov FIA v čase prezentácie na pódiu bez ohľadu na akékoľvek zmeny v časoch, formáte a dátumoch tréningov, kvalifikácií a/alebo pretekov. Za predpokladu, že sa daná relácia uskutoční do 72 hodín od plánovaného dátumu/času.

2. Stávky na majstrovstvá: nasledujúce pravidlá platia pre stávky na majstrovstvá.
a.) Stávky budú platiť na všetkých jazdcov a konštruktérov, či už súťažia alebo nie. Stávky budú vyhodnotené v súlade s oficiálnym výsledkom vydaným FIA.
b.) Stávky na zápas sezóny budú neplatné, ak sa niektorý z menovaných tímov/jazdcov nezúčastní ďalšej sezóny po uzavretí stávky. Oficiálne poradie FIA určí zúčtovanie, ak sú celkové body identické.

3. Pretekár Head-to-Head stávky (H2H): Platia nasledujúce pravidlá:
a.) Preteky a šprint: ak aspoň jeden z dvoch pretekárov nenastúpi na štart, všetky stávky stratia platnosť. Ak sa jeden alebo obaja pretekári neklasifikujú v konečnom hodnotení, tak je víťazom pretekár, ktorý dokončil viac okruhov. Ak sa obaja jazdci neklasifikujú a majú rovnaký počet dokončených kôl, všetky stávky budú neplatné.
b.) Počas pretekov alebo po nich, až do času prezentácie na pódiu, budú diskvalifikovaní jazdci považovaní za „neklasifikovaných“ s 0 kolami.
c.) Jazdci, ktorí nenastúpia na preteky, budú klasifikovaní ako „DNS“ v oficiálnom výsledku pretekov, potom budú všetky stávky neplatné.
d.) Voľný tréning a kvalifikácia: ak aspoň jeden z dvoch pretekárov nenastúpi na svoju časť kvalifikácie, alebo nedokončí svoju individuálnu časť s oficiálnym časom kola, stratia platnosť všetky stávky.

4. Najrýchlejšia kvalifikácia: platia nasledujúce pravidlá:
a.) Víťazom sa stáva jazdec, ktorý dosiahne najrýchlejší oficiálny kvalifikačný čas v špecifikovanej kvalifikácii.
b.) Akékoľvek následné degradácie sa nepočítajú na účely vyrovnania.
c.) Oficiálne FIA umiestnenia sa počítajú, ak sú časy rovnaké. Opravy pozície po víťaznom ceremoniáli už neovplyvňujú oficiálne výsledky kvalifikácie FIA.

5. Tím Head-to-Head stávky (H2H): Platia nasledujúce pravidlá:
a.) Preteky a šprint: Stávky budú vyplácané na tím s najlepšie klasifikovaným automobilom v oficiálnom výsledku FIA. Ak nebude v konečnom hodnotení klasifikovaný ani jeden z oboch tímov, tak je víťazom tím s monopostom, ktorý dokončil viac okruhov. Ak sa nekvalifikujú autá žiadneho tímu a najlepšie autá oboch tímov skončia s rovnakým počtom kôl, stratia všetky stávky platnosť. Ak aspoň jeden z dvoch tímov štartuje s menej ako dvoma jazdcami, všetky stávky budú neplatné.
b.) Jazdci, ktorí nenastúpia na preteky, budú klasifikovaní ako „DNS“ v oficiálnom výsledku pretekov, potom budú všetky stávky neplatné. Počas pretekov alebo po nich (a do času prezentácie na pódiu) budú diskvalifikovaní jazdci považovaní za „neklasifikovaných“ s 0 kolami.
c.) Voľný tréning a kvalifikácia: ak aspoň jeden z pretekárov nenastúpi na svoju časť kvalifikácie, alebo nedokončí svoju individuálnu časť s oficiálnym časom kola, všetky stávky stratia platnosť.

6. Na klasifikáciu: pri vysporiadaní tohto trhu sa použije oficiálna klasifikácia FIA.
a.) Jazdci, ktorí absolvujú 90 % z počtu kôl dokončených víťazom pretekov, budú klasifikovaní FIA a budú klasifikovaní ako víťazi v stávkovaní „na klasifikáciu“.
b.) Jazdci, ktorí nenastúpia na preteky, budú klasifikovaní ako „DNS“ v oficiálnom výsledku pretekov, potom budú všetky stávky neplatné.

7. Počet vedúcich pretekov: platia nasledujúce pravidlá:
a.) Jazdec, ktorý je na štarte pretekov vo vozidle na najprednejšej pozícii na štartovom rošte, zvyčajne prvá pozícia, sa počíta ako vedúci pretekov.
b.) Po začatí pretekov sa ktorýkoľvek iný jazdec, ktorý dokončí kolo na prvom mieste, počíta ako vedúci pretekov.

8. Skončenie v bodovaní/na pódiu: platia nasledovné pravidlá:
a.) Vyúčtovanie je založené na výsledku v čase pódiovej prezentácie. Následné diskvalifikácie a/alebo odvolania nebudú mať vplyv na stávky.

9. Konečné umiestnenie: toto nezahŕňa kvalifikačnú fázu.
a.) Stávky na konečné umiestnenie jazdca v pretekoch budú vyhodnotené podľa oficiálnych klasifikácií alebo poradia odstúpenia, ak je to vhodné.
b.) Ak uvedený jazdec nezačne zahrievacie kolo alebo preteky, na všetky stávky sa vzťahuje zásada „Všetky stávky platia“, ak nie je priamo v záhlaví stávky uvedené inak. 

10. Bude tam bezpečnostné vozidlo?: tento trh sa bude riešiť podľa vzhľadu bezpečnostného vozidla na trati v ktoromkoľvek bode pretekov. („Virtuálne bezpečnostné vozidlo“ sa nebude počítať na účely zúčtovania). Ak sa použije v ktoromkoľvek bode pretekov, ale bezpečnostné vozidlo sa na trati neobjaví, bude to považované za vystúpenie bez bezpečnostného vozidla.

11. Stávka na zrážku: k zrážke dvoch automobilov Formula 1 dôjde, len ak najmenej jeden z 2 pretekárov nemôže dokončiť preteky v dôsledku kolízie. „Nedokončené“ znamená vypadnutie v prvom kole, meranom od miesta zrážky medzi dvoma pretekajúcimi súpermi. Ak sú obaja pretekári schopní pokračovať viac ako jedno kolo merané od miesta kolízie, nepovažuje sa to za zrážku.

12. Koľko vozov nedokončí 1. kolo?: Len tí pretekári, ktorí odštartujú na preteku (aj keď iba z boxovej uličky) sa rátajú do hodnotenia. Pretekári, ktorí v pretekoch neodštartujú, budú v oficiálnych výsledkoch klasifikovaní ako "DNS" (neštartujúci). Pretekári, disvalifikovaní počas preteku alebo po jeho ukončení sa nebudú do tejto stávky započítavať.

13. Ktorý pretekár vypadne z pretekov ako prvý?: Na to, aby boli stávky vyhodnotené, musí pretekár odštartovať preteky (aj keď iba z boxovej uličky). Ak pretekár nezačne preteky, všetky stávky na neho sa stanú neplatnými. Pretekári, ktorí v pretekoch neodštartujú, budú v oficiálnych výsledkoch klasifikovaní ako "DNS" (neštartujúci). Pretekári, disvalifikovaní počas preteku alebo po jeho ukončení sa nebudú do tejto stávky započítavať.

14. Ktorý konštruktér vzdá preteky ako prvý?: Ak tím neodštartuje preteky aspoň s jedným pretekárom, budú všetky stávky, podané na tento tím, neplatné. Pretekári, ktorí v pretekoch neodštartujú, budú v oficiálnych výsledkoch klasifikovaní ako "DNS" (neštartujúci). Diskvalifikovaní pretekári sa do tejto stávky nezapočítavajú.

15. Bude pretekár X v týchto pretekoch bodovať?: Ak pretekár nezačne preteky, všetky stávky na neho sa stanú neplatnými. Pretekári, ktorí v pretekoch neodštartujú, budú v oficiálnych výsledkoch klasifikovaní ako "DNS" (neštartujúci). Pretekári, diskvalifikovaní počas pretekov alebo po ich ukončení budú mať výsledok "žiadne body".

16. Získajú obaja pretekári tímu X v pretekoch body?:  Na to, aby boli stávky vyhodnotené, musia obidvaja pretekári odštartovať preteky. Pretekári, ktorí v pretekoch neodštartujú, budú v oficiálnych výsledkoch klasifikovaní ako "DNS" (neštartujúci). Pretekári, diskvalifikovaní počas pretekov alebo po ich ukončení budú mať výsledok "žiadne body".

17. Koľko áut tímu X sa umiestni v konečnej klasifikácii?: Na to, aby boli stávky vyhodnotené, musia obidve autá odštartovať preteky. Monoposty, ktoré neodštartujú preteky alebo sa na ne nekvalifikujú, sa považujú podľa oficiálnych výsledkov za "DNS" (neštartujúce). Diskvalifikovaní pretekári budú považovaní za 'neklasifikovaných'.

18. Najrýchlejší pit-stop pretekov: Za účelom stávok bude čas medzi vstupom a opustením boxovej uličky hodnotený ako trvanie samotného pit-stopu.  Ak sa bude auto nachádzať v boxovej uličke z trestných dôvodov, nebude to hodnotené ako pit-stop. Normálny prejazd cez čiaru „pitlane“, napr. za Safety Car alebo za účelom splnenia časového trestu, sa do tejto stávky nezapočítava, musia byť vymenené všetky 4 pneumatiky.