Golf

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1. Stávky na celkové víťazstvo: Pre stávky na celkové víťazstvo platia tieto pravidlá:
a.) Všetky stávky na hráča, ktorý neodpáli v prvom kole, sú neplatné.
b.) Všetky stávky na hráčov, ktorí sa nekvalifikujú na turnaj, sa považujú za prehrané.
c.) Všetky stávky na hráča, ktorý odstúpi alebo je diskvalifikovaný v ktoromkoľvek kole, budú považované za prehrané.
d.) Ak hráč odstúpi pred začiatkom turnaja, vašu stávku vyhodnotíme ako neplatnú a vrátime vám vklad. Ak hráč už odpálil, považuje sa za účastníka turnaja a vaša stávka bude vyhodnotená ako prehraná. Stávky platia, keď hráči odpália na svoju prvú jamku. Ak hráč neodpáli, stávky s porovnaním dvoch alebo troch hráčov, ktoré sa ho týkajú, sú neplatné. Ak je kolo zrušené, stávky na kolo sú neplatné.
e.) Na účely vyhodnotenia platí, že ak má turnaj znížený plánovaný počet jamiek, budeme za víťaza považovať hráča, ktorý získa trofej (a skončí s najnižším skóre, vrátane play-off, ak sa to dá použiť). Z tohto pravidla existuje jediná výnimka:

  • Všetky stávky na celkový výsledok budú neplatné pri turnajoch, ktoré sa celé odohrajú na iných ihriskách, než na ktorých sa plánovalo hrať pôvodne.
  • Na turnajoch ovplyvnených zlým počasím budú stávky vyplácané na základe oficiálnych výsledkov bez ohľadu na počet odohraných kôl. Ak je turnaj zrušený, všetky stávky podané po poslednom dokončenom kole budú neplatné. Všetky stávky podané pred posledným dokončeným kolom budú vyhodnotené na základe výsledku zverejneného oficiálnym riadiacim orgánom ihneď po skončení zápasu/súťaže. Akékoľvek následné opravy alebo úpravy tohto výsledku sa nebudú na účely vyhodnotenia vzťahovať.
f.) Turnajové stávky na celkový výsledok sa vyplácajú podľa toho, ktorý hráč vyhrá trofej.
g.) Ak je turnaj preložený, stávky zostanú v platnosti.

2. Stávky na 18 jamiek: Nasledujúce pravidlá platia pre udalosti hry na údery.
Po odohraní 18 jamiek bude za víťaza považovaný hráč s najnižším skóre;
b.) pri stávkach s porovnaním výsledkov dvoch hráčov (2 ball betting) bude ponúknutá cena za remízu. Ak pri stávkach s porovnaním výsledkov 3 hráčov skončia dvaja alebo viacerí hráči s rovnakým skóre, budú platiť pravidlá nerozhodného výsledku.
d.) Ak hráč odstúpi pred začiatkom turnaja, vašu stávku vyhodnotíme ako neplatnú a vrátime vám vklad. Ak hráč už odpálil, považuje sa za účastníka turnaja a vaša stávka bude vyhodnotená ako prehraná. Stávky platia, keď hráči odpália svoju prvú jamku. Ak hráč neodpáli, stávky na 2 alebo 3 loptičky, ktoré mal zahrať, sú neplatné. Ak je kolo zrušené, stávky na kolo sú neplatné.
d.) Ak dôjde k akýmkoľvek zmenám v dvojiciach pri hre 2/3 hráčov pre toto kolo, stávky sa vyhodnotia na pôvodné dvojice/skupiny.
e.) Play-off sa nezapočítava do žiadnej stávky na posledné kolo 18-jamkového zápasu.

3. Stávky na lídrov kôl:  Stávky budú vyhodnotené po dokončení konkrétneho kola a podľa podmienok pre delenú stávku na víťaza a umiestnenie ponúknutých v čase podania stávky. Platia pravidlá nerozhodného výsledku. Stávky budú vyhodnotené iba na základe skutočne zaznamenaných výsledkov prvého kola.

4. Stávky na lepší výsledok turnaja medzi dvomi hráčmi: Nasledujúce pravidlá platia pre stávky na lepší výsledok turnaja medzi dvomi hráčmi:
a.) Hráč, ktorý dosiahne najvyššie umiestnenie na konci turnaja, vrátane prípadných play-off, bude považovaný za víťaza. Toto pravidlo stále platí, ak sa zníži plánovaný počet jamiek v turnaji, pokiaľ je vyhlásený víťaz a na konci turnaja sa udeľuje trofej;
b.) Ak jeden hráč nedosiahne cut (kvalifikačné skóre do finálovej časti), za víťaza bude považovaný druhý hráč. Ak však cut nedosiahnu obidvaja hráči, za víťaza sa bude považovať hráč s najnižším skóre.
c.) Ak je jeden hráč diskvalifikovaný buď pred dokončením dvoch kôl, alebo potom, čo obaja hráči dosiahnu cut, za víťaza bude považovaný druhý hráč. Ak je však hráč diskvalifikovaný v priebehu kola po cute, keď jeho súper už nedosiahol cut, bude diskvalifikovaný hráč považovaný za víťaza;
d.) Ak hráč odstúpi pred začiatkom turnaja, vašu stávku vyhodnotíme ako neplatnú a vrátime vám vklad. Ak hráč už odpálil, považuje sa za účastníka turnaja a vaša stávka bude vyhodnotená ako prehraná. Stávky platia, keď hráči odpália na svoju prvú jamku. Ak hráč neodpáli, stávky s porovnaním dvoch alebo troch hráčov, ktoré sa ho týkajú, sú neplatné. Ak je kolo zrušené, stávky na kolo sú neplatné.

5. Stávky na skupiny hráčov: Tento trh ponúka možnosti stávok na skupiny hráčov. Ak sa jeden z hráčov nedokáže zúčastniť, bude sa uplatňovať zníženie ekvivalentné pravidlu Tattersalls Rule 4 (c).

Cena za nezúčastneného hráča pri podaní stávky

Desatiny

Zníženie podľa R4

1/9 alebo menej

1.11/ alebo menej

90 pencí

2/11 až 2/17

1.18 : 1.12

85 pencí

1/4 až 1/5

1.25 : 1.20

80 pencí

3/10 až 2/7

1.30 : 1.29

75 pencí

2/5 až 1/3

1.40 : 1.33

70 pencí

8/15 až 4/9

1.53 : 1.45

65 pencí

8/13 až 4/7

1.62 : 1.57

60 pencí

4/5 až 4/6

1.80 : 1.66

55 pencí

20/21 až 5/6

1.95 : 1.83

50 pencí

Všetko do 6/5

2.00 : 2.20

45 pencí

5/4 až 6/4

2.25 : 2.50

40 pencí

8/5 až 7/4

2.60 : 2.75

35 pencí

9/5 až 9/4

2.80 : 3.25

30 pencí

12/5 až 3/1

3.40 : 4.00

25 pencí

16/5 až 4/1

4.20 : 5.00

20 pencí

9/2 až 11/2

5.50 : 6.50

15 pencí

6/1 až 9/1

7.00 : 10.00

10 pencí

10/1 až 14/1

11.00 : 15.00

5 pencí

Nad 14/1

Viac ako 15.00

Žiadna zrážka


a.) Stávky na turnajovú skupinu: Ak jeden z hráčov v skupine na turnaji neodpáli, všetky stávky podané na tohto konkrétneho hráča budú neplatné. Ak ste podali výhernú stávku na ďalších hráčov v tejto skupine, môžeme na vaše výhry použiť ekvivalent pravidla Tattersalls Rule 4(c) na základe ceny hráča, ktorý odstúpil.
b.) Tieto stávky sa vyhodnotia podľa hráča, ktorý dosiahne najvyššie umiestnenie na konci turnaja vrátane play-off jamiek, ak sa hrali. Bude to platiť, aj keď obidvaja (alebo všetci) hráči „nedosiahnu cut“. Všetky stávky týkajúce sa konkrétneho kola (kôl) jednotlivého hráča sa vyhodnotia na základe počtu úderov zaznamenaných na výsledkovej karte (score card) podpísanej daným súťažiacim po dokončení hry.

6. Stávky na zápas na 18/36 jamiek: Nasledujúce pravidlá platia pre udalosti hry na lepšieho z dvojice hráčov. Ak hráč odstúpi pred začiatkom turnaja, vašu stávku vyhodnotíme ako neplatnú a vrátime vám vklad. Ak hráč už odpálil, považuje sa za účastníka turnaja a vaša stávka bude vyhodnotená ako prehraná. Stávky platia, keď hráči odpália na svoju prvú jamku. Ak hráč neodpáli, stávky s porovnaním dvoch alebo troch hráčov, ktoré sa ho týkajú, sú neplatné. Ak je kolo zrušené, stávky na kolo sú neplatné.

7. Stávky na lepšieho z dvoch hráčov na turnaji (match betting): Týka sa to stávok na lepšieho z dvojice hráčov v konkrétnom turnaji.
a.) Ak je jeden hráč diskvalifikovaný alebo odstúpi pred dokončením dvoch kôl, jeho súper sa považuje za víťaza, aj keď nedokáže dosiahnuť cut.
b.) Ak obaja hráči dosiahnu cut a hráč je diskvalifikovaný alebo odstúpi počas 3. alebo 4. kola, považujeme druhého hráča za víťaza na účely vyhodnotenia stávky. Ak druhý hráč zahrnutý v stávke na lepšieho z dvojice hráčov už nedosiahol cut, víťazom sa stane hráč, ktorý bol diskvalifikovaný alebo odstúpil, ale dosiahol cut. Ak sú obaja hráči diskvalifikovaní, stávka na lepšieho z dvojice hráčov je neplatná bez ohľadu na to, kedy je hráč diskvalifikovaný.
c.) Pri stávke na lepšieho z dvojice hráčov budeme vždy uvádzať cenu za remízu. Vaša stávka je úspešná, ak obidvaja hráči skončia nerozhodne na rovnakej pozícii. Tieto stávky sa vyhodnotia podľa hráča, ktorý dosiahne najvyššie umiestnenie na konci turnaja vrátane play-off jamiek, ak sa hrali. Bude to platiť, aj keď obidvaja (alebo všetci) hráči „nedosiahnu cut“.
d.) Všetky stávky týkajúce sa konkrétneho kola (kôl) jednotlivého hráča sa vyhodnotia na základe počtu úderov zaznamenaných na výsledkovej karte (score card) podpísanej súperom po dokončení hry.

8. Stávky na víťaza jamky:  Stávka na to, ktorý z uvedených hráčov zaznamená najnižšie skóre na určenej jamke:
a.) Ak viac ako jeden z určených hráčov zaznamená najnižšie skóre, budú platiť pravidlá nerozhodného výsledku.
b.) Ak hráč odstúpi počas hry na určenú jamku, stávky na tohto hráča budú vyhodnotené ako prehraté.
c.) V prípade, že uvedená jamka nebude dohraná, všetky výsledky budú neplatné, pokiaľ nebude určený výsledok jamky.

9. Skóre na jamke X: Keď sú ceny za hráča, ktorý dosiahne určité skóre, napríklad Birdie, Bogey, Albatross, Eagle atď. na konkrétnej jamke (napr. prvá jamka), stávky sa vyhodnotia na základe skóre na aktuálnom čísle jamky (jamka s týmto číslom vlajky) a nie čísle dokončenej jamky. Napríklad, ak Tiger Woods začne svoje kolo odpalom na jamke 10, stávka sa nevyhodnotí podľa toho, ako zahral Tiger Woods svoju prvú jamku, ale podľa toho, ako zahral prvú jamku na ihrisku (vlajka číslo 1). Ak vybraný hráč odstúpi po odpale na uvedenej jamke, stávka bude vyhodnotená ako neplatná. Ak vybraný hráč odstúpi pred odpalom na uvedenej jamke, stávky budú vyhodnotené ako neplatné. 

10. Stávky na víťaza nasledujúcich 2/3 jamiek: Stávky na to, ktorý z uvedených hráčov zaznamená najnižšie celkové skóre na určených jamkách (napr. jamky 1 – 3).
Ak viac ako jeden z menovaných hráčov zaznamená najnižšie skóre, budú platiť pravidlá nerozhodnutého výsledku.
Ak hráč odstúpi počas hry na určené jamky, stávky na tohto hráča budú vyhodnotené ako prehraté.
V prípade, že určené jamky nebudú dohrané, všetky výsledky budú neplatné, pokiaľ nebude určený výsledok jamiek.

11. Stávka na to, či hráč zahrá Birdie alebo ešte lepší výsledok na určenej jamke: Ak vybraný hráč odstúpi po odpale na uvedenej jamke, stávka bude vyhodnotená ako neplatná.

12. Stávky na dosiahnutie birdie alebo ešte lepšieho výsledku na nasledujúcich 2/3 jamkách: Stávka na to, či hráč zahrá birdie alebo ešte lepší výsledok na niektorej z určených jamiek (napr. jamky 1 – 3).
a.) Ak hráč odstúpi po odpale na prvej z uvedených jamiek, stávka bude vyhodnotená ako neplatná, pokiaľ už nie je výsledok známy.
b.) Ak vybraný hráč odstúpi pred odpalom na uvedenej jamke, stávky budú vyhodnotené ako neplatné.

13. Stávky, že hráč zahrá bogey alebo ešte horší výsledok na ďalšej jamke: Stávka na to, či hráč zahrá birdie alebo ešte lepší výsledok na určenej jamke.
a.) Ak hráč odstúpi po odpale na uvedenej jamke, stávka bude vyhodnotená ako neplatná.
b.) Ak hráč odstúpi pred odpalom na uvedenej jamke, stávky budú vyhodnotené ako neplatné.

14. Stávky, že hráč zahrá bogey alebo ešte horší výsledok na nasledujúcich 2/3 jamkách: Stávka na to, či hráč zahrá birdie alebo ešte lepší výsledok na niektorej z určených jamiek (napr. jamky 1 – 3). a.) Ak hráč odstúpi po odpale na prvej z uvedených jamiek, stávka bude vyhodnotená ako neplatná, pokiaľ už nie je výsledok známy.
b.) Ak hráč odstúpi pred odpalom na uvedenej jamke, stávky budú vyhodnotené ako neplatné.

15. Stávky na to, či hráč zahrá ígl alebo ešte lepší výsledok na nasledujúcej jamke: Stávka na to, či hráč zahrá ígl alebo ešte lepší výsledok na určenej jamke.
a.) Ak hráč odstúpi po odpale na určenej jamke, stávka bude vyhodnotená ako neplatná.
b.) Ak hráč odstúpi pred odpalom na určenej jamke, stávky budú vyhodnotené ako neplatné.

16. Remíza/Nerozhodný výsledok: Ak cena za remízu nie je k dispozícii, budú sa uplatňovať pravidlá nerozhodného výsledku. Ak ste napr. uzavreli delenú stávku na víťaza a umiestnenie a podmienky stanovené pre turnaj platia pre prvých päť miest, budeme troch hráčov, ktorí dosiahnu remízu na štvrtom mieste, považovať za hráčov s nerozhodným výsledkom pre štvrté, piate a šieste miesto. Potom sa vyrovnáme pri strate 1/3 vkladu a 2/3 vkladu vyrovnanými pri plnom kurze za umiestnenie pre každú z delených stávok na víťaza a umiestnenie pre každého z týchto hráčov.

17. Stávky na handicap v turnaji: Ak hráč nedosiahne cut, je diskvalifikovaný alebo odstúpi počas turnaja, stávky na tohto hráča budú vyhodnotené ako prehraté. Počíta sa iba naplánovaných 72 jamiek. Play-off jamky sa nepočítajú. Ak je turnaj skrátený na menej ako 72 jamiek, všetky stávky na handicap sú neplatné. Na účely stávok sa počítajú iba hráči na zozname handicapov. Platia pravidlá nerozhodného výsledku.

18. Stávky s porovnaním výsledkov 2 a 3 hráčov: Pri stávkach s porovnaním výsledkov 2 hráčov sa ponúkne cena za remízu. Pri stávkach s porovnaním výsledkov 3 hráčov platí že, ak majú hráči v kole rovnaké skóre, výsledok bude remíza a budú platiť pravidlá nerozhodného výsledku.
Pokiaľ sa udalosť, ktorej sa týka stávka s porovnaním výsledkov 2 alebo 3 hráčov, preorganizuje, v platnosti ostanú stávky na pôvodné skupiny.

19. Rebríčky Race to Dubai/US Money List: Stávky podané na Race to Dubai/US Money List sú stávky, ktoré predpovedajú, ktorý golfista bude na konci sezóny na vrchole oficiálneho rebríčka príjmov pri účasti na všetkých príslušných turnajoch. V Európe sa to volá „Race to Dubai“ a v USA „US Money List“. Stávky určí celkový víťaz po poslednom príslušnom turnaji a žiadne následné preskúmania alebo zmeny na ne nebudú mať vplyv.

20. Dokončenie s umiestnením medzi najlepších 5/najlepších 10/najlepších 20: Stávka, že hráč na konkrétnom turnaji dosiahne umiestnenie v Top 5, Top 10 alebo Top 20. Na turnajoch, kde sa tieto stávky ponúkajú, platia pravidlá nerozhodného výsledku. 

21. Stávky, že hráč zahrá Bogey/Par/Birdie/Ígl: Ak je cena ponúknutá za hráča, ktorý dosiahne určité skóre v stanovenom počte prípadov počas kola (napríklad „skórovať 3 birdie“), vzťahuje sa to na udalosť, ktorá sa musí uskutočniť v špecifikovanom počte opakovaní. Napríklad: Ak je stávka „Hráč zahrá 3 birdie“ a hráč zahrá v kole 2 birdie, 1 ígl a 15 raz par, stávka bude prehraná, pokiaľ výber konkrétne neuvádza: "zahrá 3 birdies alebo dosiahne ešte lepší výsledok".

22. Kolo bez bogey Stávka bude prehraná, ak hráč na ktorejkoľvek jamke zahrá bogey alebo ešte horšie. 

Definície:

Albatros – Skóre 3 údery pod par na jamke 
Ígl – Skóre 2 údery pod par na jamke
Birdie – Skóre 1 úder pod par na jamke
Par – Skóre je rovnaké ako par na jamke
Bogey – Skóre je 1 úder nad par na jamke
Double Bogey – Skóre 2 údery nad par na jamke

23. Vyhodnotenie stávky: Všetky výherné stávky musia byť vyhodnotené pri kurzoch zobrazených na webovej stránke v okamihu, keď stávka bola akceptovaná. To neplatí pre akékoľvek jasne viditeľné chyby. Stávky budú vyhodnotené za podmienok ponúknutých v čase podania stávky.

24. Byť vybraný pre tím/na turnaj (napr. Ryder Cup): Výherné stávky musia tipovať na to, či bude hráč vybraný, aby hral v konkrétnom tíme alebo na turnaji. Aby stávky platili, hráči musia byť vyhlásení za súčasť hrajúceho tímu na zahajovacej slávnosti.

25. Udalosti založené na tíme, napríklad Ryder Cup: Ak dôjde k zmene dĺžky, formátu alebo hracieho poradia turnaja, na Ryder Cup alebo akúkoľvek inú formu tímového golfu sa môžu vzťahovať nasledujúce pravidlá:
a.) Ak sa turnaj hrá v kratšom formáte, ako bol pôvodne plánovaný, stávky na celkového víťaza turnaja alebo najlepšieho hráča sa vyhodnotia na základe oficiálne vyhláseného výsledku okrem prípadov, keď sa po uzavretí stávky už nehrá. Nasledujúce stávky sa však vyhlásia za neplatné:

  • presné skóre
  • hendikepy
  • body jednotlivého hráča
  • výherné náskoky.
b.) Pokiaľ bude možné určiť výsledok a bez ohľadu na akékoľvek zmeny v poradí hry alebo formáte platí, že všetky stávky na presné skóre, výherné náskoky, najlepších hráčov a iné stávky na základe ukončenia turnaja platia. Existujú však nasledujúce výnimky z tohto pravidla, pri ktorých bude stávka neplatná:
  • Po uzavretí stávky sa už nehrá.
  • Stávky na celkový počet bodov hráča.
  • Stávky na konkrétnu časť hry, napríklad na víťaza dňa 1 alebo víťaza sobotňajšieho fourballu, budú vyhodnotené ako zahrané remízy bez ohľadu na zmenu dňa, času alebo poradia, v ktorom sa hrá.

26. Odpal na fairway: Tieto stávky sú vyhodnotené na základe miesta, kam doletí loptička po odpale. Na vyhodnotenie budú použité oficiálne zdroje. Ak sa nebude dať určiť oficiálny výsledok pomocou týchto zdrojov alebo televíznych záberov, stávky budú neplatné.

27. Kto sa umiestni ako posledný: Výherné stávky tipujúce, kto sa umiestni na turnaji posledný. Akékoľvek stávky podané na hráčov, ktorí odstúpia pred odohraním 72 jamiek, budú vyhodnotené ako prehrané. Ak bude na poslednom mieste viac hráčov, platia pravidlá nerozhodného výsledku.

28. Stávky na najlepšiu národnosť: K týmto stávkam sa dajú pridať aj iní hráči. Ak sa za víťaza považuje hráč, ktorý nie je uvedený, všetky stávky platia. Zrážka podľa pravidla 4 sa môže uplatniť na stávky podané pred odstúpením ktoréhokoľvek z uvedených hráčov.