Výsledkové tabuľky

Každé live podujatie ponúka dva rôzne typy výsledkových tabuliek: a) mini scoreboard a b) tabuľku/scoreboard s kompletným náhľadom.

Mini scoreboard si môžete pozrieť automaticky bez prístupu na špeciálnu stránku a kompletnú tabuľku na stránke podujatia.

Pre prístup ku kompletnému náhľadu podujatia jednoducho ťuknite na podujatie alebo na tlačidlo  v pravom dolnom rohu podujatia.

[ Screen of mini scoreboard ]

[ Screen of full scoreboard ]

Kompletný náhľad stránky obsahuje štyri (4) sekcie:

  1. Top lištu, ktorá obsahuje spätné tlačidlo a “Krajinu|Názov ligy”
  2. Výsledkové informácie (odohratý čas, aktuálne skóre alebo výsledky setov) a displej s poslednými kľúčovými udalosťami v hre
  3. Skupinové menu kategórie
  4. Plochu pre všetky kategórie a ich možnosti stávok

Upozorňujeme, že stávku môžete pridať na stávkový tiket jednoducho ťuknutím na akékoľvek hodnoty kurzov.