Ameriški nogomet

(Zadnja posodobitev: 16.08.2022)

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1.) Podaljšek: Če ni navedeno drugače, se stave poravnajo glede na uradni izid, vključno s podaljškom (izid, ki ga objavi upravni organ za ameriški nogomet).

2.) Igralni čas: Če se tekma opusti pred koncem rednega dela, so izidi uradni po 55 minutah igranja, razen če uradni izid pred tem "objavi upravni organ za ameriški nogomet". Če ni določeno drugače, to pravilo velja za vse vrste stav.
Izjema: Pri stavah live so stave veljavne le, če se tekma zaključi. Če se tekma v kateremkoli trenutku opusti, so vse stave neveljavne, razen tistih, ki so v času prekinitve že odločene.

3.) Datum: Vse tekme morajo biti odigrane na predviden koledarski dan in na predvidenem prizorišču, v nasprotnim primeru so vse stave za dogodek neveljavne.

4.) Stava na zmago: Če se tekma po podaljšku konča neodločeno, so stave na zmago neveljavne.

5.) Handicap: Za poravnavo stave se uporabi izid stave na zmago, ki se prilagodi glede na razpoložljiv handicap ob sklenitvi stave. Primer: Miami +3 @ Green Bay -3. Izid: Miami 21 / Green Bay 25, Green Bay zmaga s handicapom. Če imata ekipi po uporabi handicapa enako število točk, je izid neodločen in vložki se povrnejo. Pravilo o neodločenem izidu se ne nanaša na stave, pri katerih je na voljo možnost handicap z neodločenim izidom.

6.) Skupno št. točk: Stave na skupno število točk se poravnajo glede na seštevek točk obeh ekip, vključno z morebitnim podaljškom. Če je skupno število doseženih točk enako vrednosti stave za skupno število točk, se uporabi pravilo za "neodločeno".  

7.) Četrtina z najvišjim izidom: Vse četrtine igre se morajo zaključiti. Podaljški se ne upoštevajo. Če se tekma opusti, so vse stave neveljavne, razen če je bilo ob prekinitvi največje število točk že doseženo v četrti četrtini.

8.) Polčas z najvišjim izidom: Oba polčasa se morata zaključiti. Podaljški se ne upoštevajo. Če se tekma opusti, so vse stave neveljavne, razen če je bilo ob prekinitvi največje število točk že doseženo v 2. polčasu.

9.) Polčas/končni izid: Podaljški se ne upoštevajo.

10.) Najvišje število točk - ekipa (skupinska stava): Če ekipa sodeluje v dogodku, ki je prekinjen, se upoštevajo točke, ki jih je ekipa dosegla pred prekinitvijo, in vse stave so veljavne. Če se tekma ene od sodelujočih ekip iz kakršnega koli razloga ne začne na načrtovan koledarski dan ali se ne odigra na načrtovanem igrišču, so vse stave neveljavne.

11.) 2. polčas: Stave na 2. polčas se poravnajo na podlagi točk, doseženih v 2. polčasu. Če se celoten 2. polčas ne odigra do konca, so vse stave na 2. polčas razveljavljene, razen če so že določene. Podaljški se upoštevajo za dosežene točke v 2. polčasu in štejejo kot uradni, ne glede na njihovo dolžino.

12.) Izid 1. napada ("drive"): Napad ("drive") se začne po začetku prvega zaustavljanja ("down"). Napad ("drive") se zaključi, ko ekipa, ki napada, bodisi doseže točko bodisi izgubi posest žoge, ne da bi v isti igri ponovno prevzela žogo. Stave se poravnajo glede na izid zadevnega napada. Upošteva se le statistika napada. "Kick off return" in "punt return" za touchdown ne štejeta kot napad ("drive"). Izgubo žoge lahko tvorita le "interception" ali "fumble". Izgubljene žoge, ki jih obramba vrne za touchdown, štejejo kot "izgube žog". V primeru safetyja, izgubljene žoge ob zaustavljanju ali poteka časa, so te vrste stav neveljavne. Vse stave se poravnajo glede na uradne statistike upravnega organa za ameriški nogomet. Pravilo velja tudi za poznejše napade. Na voljo sta 2 stavni možnosti:
- “Zadetek”: to bo zmagovalna izbira, če ekipa napadalcev dobi točko ali če pride do varnostnega ali obrambnega touchdowna
- "Drugačen izid"

13.) Polčas z več doseženimi točkami: Če ni določeno drugače, se podaljški pri izidu ne upoštevajo. Če se tekma opusti pred iztekom 60 minut igre, so vse stave neveljavne, razen če je več točk že doseženih v 2. polčasu; v tem primeru so vse stave veljavne.

14.) Neodločen izid ni na voljo: Če je izid stave na zmago, na skupni izid ali na handicap neodločen in za to možnost ni ponujenih kvot, so vse stave neveljavne.

15.) Zmagovalna prednost: Gre za napoved prednosti, s katero bo zmagala določena ekipa. Pri stavah na zmagovalno prednost se handicap ne uporabi glede za izid tekme. 

16.) Kdo bo dosegel touchdown?: Ta pravila veljajo za stave na to, kdo bo prvi/zadnji/kadarkoli/naslednji dosegel touchdown in stave na prvo ekipo, ki bo dosegla touchdown. Če se tekma opusti, so stave veljavne za izide, ki so že določeni. Podaljšek se pri teh stavah upošteva. Igralec, ki doseže touchdown, je tisti igralec, ki z žogo pride v končno cono nasprotnika (ne podajalec).
Stave na igralce, ki jih upravni organ za ameriški nogomet ne navede kot aktivne, so neveljavne.

17.) Prva/zadnja ekipa, ki bo dosegla točke: Če se tekma opusti, so stave veljavne za izide, ki so že določeni. Podaljšek se pri teh stavah upošteva.

18.) Wincast: Če se tekma opusti, so stave veljavne za izide, ki so že določeni. Podaljšek se pri teh stavah upošteva. Če se tekma opusti, so stave neveljavne. Podaljšek se pri teh stavah upošteva. Stave na igralce, ki jih upravni organ za ameriški nogomet ne navede kot aktivne, so neveljavne. Če se tekma po podaljšku konča z neodločenim izidom, so stave neveljavne.

19.) Posebne stave na igralce: Zadevni igralec mora biti s strani upravnega organa za ameriški nogomet naveden kot aktivni igralec, sicer je stava neveljavna.

20.) Naslednji field goal: Pri tej stavi lahko napoveste, katera ekipa bo dosegla naslednji field goal na tekmi (poskus za field goal ali zgrešeni field goal se ne upošteva).

21.) “Grand Salami”/NFL: Stava se nanaša na skupno število točk na vseh tekmah, odigranih na določen dan (datum tekme). Upoštevajo se samo tekme, odigrane na izbrani dan (v skladu z razporedom lige NFL). Če je katerakoli tekma prestavljena ali so po objavi začetnih kvot programu dodane nove tekme, so vse stave neveljavne. Stave so neveljavne tudi, če se katera od tekem opusti.

22.) Stave na yarde v redni sezoni: Na voljo za passing/receiving/rushing yarde. Stave se poravnajo glede na prvi izid, ki ga objavi pristojen upravni organ za ameriški nogomet. Kasnejše spremembe se za poravnavo stav ne upoštevajo. Če pristojen organ za ameriški nogomet enega od igralcev ali obeh igralcev v 1. tednu redne sezone ne objavi kot aktivnih, so stave neveljavne. 

23.) Koliko zmag v redni sezoni bo dosegla ekipa X?: Stave so veljavne le, če so vse tekme redne sezone zaključene. Če se sezona iz kakršnegakoli razloga skrajša, so vse stave neveljavne, razen če je že dosežena najvišja stavna možnost. V tem primeru so vse stave veljavne.Ta vrsta stave se poravna glede na število zmag, ki jih v skladu z uradnim upravnim organom za ameriški nogomet ekipa doseže v redni sezoni. Neodločen izid ne šteje kot polovica zmage.

24.) Prvaki divizij: Če se sezona iz kakršnegakoli razloga skrajša, se stave poravnajo na osnovi prvaka divizije, ki ga razglasi pristojen upravni organ za ameriški nogomet. Če zmagovalec ni določen, so stave neveljavne.

25.) Največje število X v redni sezoni: Stava se nanaša na:

  • Največje število passing yardov v redni sezoni
  • Največje število rushing yardov v redni sezoni
  • Največje število receiving yardov v redni sezoni
  • Največje število touchdownov v redni sezoni
  • Največje število kicking točk v redni sezoni
  • Največje število sackov v redni sezoni
  • Največje število tacklov v redni sezoni
  • Največje število Interceptionov v redni sezoni

Stave se poravnajo glede na statistiko, ki jo objavi pristojen upravni organ za ameriški nogomet. Največje število tacklov v redni sezoni vključuje asistence.

26.) Pravila za posebne stave na ligo NFL: Posebne stave za ligo NFL temeljijo na vrstah stav, ki se nanašajo na določeno časovno obdobje. Tedenske posebne stave se nanašajo na vse tekme, odigrane v času tedenskega sporeda lige NFL. Posebne stave za zgodnje nedeljske tekme se nanašajo le na tekme, ki se začnejo ob 18:00. Posebne stave za pozne nedeljske tekme se nanašajo le na tekme, ki se začnejo po 21:00, vključno z morebitnimi nedeljskimi nočnimi tekmami. Če ni navedeno drugače, se podaljšek upošteva pri vseh vrstah stav. Za veljavnost stave se morajo vse tekme zaključiti. 

27.) Ekipa z največ/najmanj točkami: Izid temelji na skupnem številu točk posamezne ekipe, vključno s podaljškom. Za poravnavo stave se morajo vse tekme zaključiti. V primeru neodločenega izida velja pravilo "dead heat". 

28.) Tekma z največ/najmanj točkami: Izid temelji na skupnem številu točk na tekmi, vključno s podaljškom. Za poravnavo stav se morajo vse tekme zaključiti. V primeru neodločenega izida velja pravilo "dead heat". 

29.) Najvišja zmagovalna prednost: Izid temelji na najvišji zmagovalni prednosti glede na izid tekme za ustrezno časovno obdobje določene posebne stave. Za poravnavo stav se morajo vse tekme zaključiti in podaljški se upoštevajo. Če zmagovalna prednost ni navedena, se za poravnavo stave kot zmagovalna napoved upošteva "Drugo". 

30.) Ekipa, ki bo prva dosegla touchdown: Stava se poravna glede na to, katera ekipa glede na pristojen upravni organ za ameriški nogomet prva doseže touchdown. V primeru neodločenega izida velja pravilo "dead heat". 

31.) Ekipa z več/manj točkami: Stava se nanaša na skupno število točk, ki jih v časovnem obdobju te posebne stave doseže ekipa z več/manj točkami. Če skupno število točk ni navedeno, se za poravnavo stav kot zmagovalna napoved upošteva "Drugo".  

32.) Ekipa z več/manj točkami (več/manj kot): Stava se nanaša na skupno število točk, ki jih v časovnem obdobju te posebne stave doseže ekipa z več/manj točkami.  

33.) Skupno število touchdownov ekipe/na tekmi: Stava se poravna glede na skupno število touchdownov, ki jih doseže določena ekipa ali ki so doseženi na določeni tekmi, vključno s podaljškom. 

34.) Zmaga v vseh četrtinah/obeh polčasih: Stava je dobljena, če ekipa zmaga v vseh četrtinah/obeh polčasih. V primeru neodločenega izida v kateri koli četrtini ali katerem koli polčasu je stava izgubljena. Podaljšek se pri tej vrsti stave ne upošteva. Za poravnavo stav se morajo vse tekme zaključiti. 

35.) Domišljijske tekme: Gre za tekmo ekip, ki dejansko igrata na ustreznih tekmah lige NFL. Izid domišljijske tekme temelji na izidih, ki ju ekipi dosežeta na tekmah lige, in ki se nato med seboj primerjata. Izide določi uraden upravni organ. Če se katera od tekem v celoti ne zaključi, so stave na ustrezno domišljijsko tekmo neveljavne. Upoštevajo se morebitni podaljški, na voljo pa so le enojne stave. 

36.) Nabor lige NFL: Vse stave na nabor lige NFL se poravnajo glede na uraden vrstni red nabora, ki ga objavi pristojen upravni organ za ameriški nogomet. Za stave na "več/manj kot" se neizbranim igralcem dodeli številka, ki je za eno vrednost višja od zadnje izbire na naboru.

"Mr Irrelevant" je ekipa, ki se dodeli nazadnje izbranemu igralcu na naboru. Izraz "strokovnjak" se nanaša le na igralce na pozicijah "kicker", "punter" in "long snapper" ter ne vključuje igralcev na pozicijah "kickoff returner" ali "punt returner".

Stava "Zadnji igralec v green roomu" se poravna glede na zadnjega izbranega igralca od tistih, ki so povabljeni na nabor v "green room", in ne glede na zadnjo osebo, ki fizično zapusti sobo.

37.) Pozicije igralcev: Pred naborom igralcem določimo igralno pozicijo glede na njihovo verjetno igralno pozicijo. Pozicija, ki jim jo določi pristojen upravni organ za ameriški nogomet, in pozicija, na kateri so igrali na kolidžu, sta nepomembni, saj se lahko spremenita in so končne pozicije igralcem dodeljene šele v njihovih končnih ekipah. Ko igralcu določimo pozicijo, je naša odločitev dokončna. Na zahtevo je mogoče k stavi dodati druge igralce, če jim že ni dodeljena druga pozicija. 

38.) Stave na glavnega trenerja v ligi NFL: Za poravnavo stav se Super Bowl upošteva kot konec sezone za vse stave na glavnega trenerja. Če je trener odpuščen pred Super Bowlom, se šteje, da je bil odpuščen med sezono, čeprav se je sezona za njegovo ekipo že končala.

Če trener da odpoved, se upokoji ali prestopi k drugi ekipi, se za poravnavo stave šteje, kot da je bil odpuščen. 

39.) Vzporedne stave: V primeru opuščene tekme se vsi vložki povrnejo, razen če je bil izid v času igranja že določen. Pri vzporednih stavah na igralce, ki se nanašajo na quarterbacke, morajo zadevni igralci tekmo začeti, sicer je stava neveljavna. Pri vzporednih stavah na ostale igralce mora pristojen upravni organ za ameriški nogomet zadevne igralce navesti kot aktivne, sicer so stave neveljavne. Vse vzporedne stave so le enojne stave. Stave na igralce, ki so navedeni kot neaktivni, so neveljavne. Za tekme lige NCAA se morajo igralci vpisati v statistiko glede na pristojen upravni organ za ameriški nogomet, sicer so stave neveljavne. Če se igralec ne vpiše v statistiko, so stave neveljavne.