Formula 1

(Zadnja posodobitev: 27.10.2020)

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1. Stave na dirke: Za stave na dirke veljajo naslednja pravila:
a.) Če ni navedeno drugače, za vse stave velja rezultat, naveden v času razglasitve na zmagovalnem odru.
b.) Vsi vozniki, ki startajo na dirki, so obravnavani kot vozniki za vse stave.
c.) Stave za dirke in druge stave se poravnavajo v skladu z uradnimi rezultati FIA v času razglasitve zmagovalcev na zmagovalnem odru, ne glede na morebitne spremembe časov, formata in datumov treningov, kvalifikacijskih voženj in/ali dirk. Pogoj za to je, da se ustrezni dogodek odvije v roku 72 ur od načrtovanega datuma/ure.

2. Stave na prvenstvih: Za stave na prvenstvih veljajo naslednja pravila:
a.) Stave veljajo za vse voznike in konstruktorje, ne glede na to, ali tekmujejo ali ne. Stave se poravnavajo v skladu z uradnim rezultatom, ki ga objavi FIA.
b.) Sezonske stave na dirke so neveljavne, če po sklenitvi stave navedena ekipa/voznik ne sodeluje več v sezoni. Če je skupni seštevek točk enak, bo o poravnavi odločila uradna razvrstitev FIA.

3. Stave Head-to-Head (H2H) na voznike: Veljajo naslednja pravila:
a.) Race and Sprint: Če se najmanj eden od obeh voznikov ne pojavi na startu, so vse stave neveljavne. Če se en voznik/oba voznika ne uvrsti/uvrstita, je zmagovalec voznik, ki je zaključil več krogov. Če se oba voznika ne uvrstita in imata enako število zaključenih krogov, bodo vse stave neveljavne.
b.) Med dirko ali po njej do časa razglasitve na zmagovalnem odru se diskvalificirane voznike obravnava kot 'neuvrščene' z 0 krogi.
c.) Vozniki, ki ne začnejo dirke, se v uradnih rezultatih dirke označijo z "DNS" (Did Not Start)., v tem primeru so vse stave neveljavne.
d.) Prosti trening in kvalifikacije: Če najmanj eden od obeh voznikov ne starta v svoji seriji ali individualne serije ne zaključi z uradnim časom za krog, so vse stave neveljavne.

4. Najhitrejši v kvalifikacijah: Veljajo naslednja pravila:
a.) Voznik, ki doseže najhitrejši uradni kvalifikacijski čas v navedeni kvalifikacijski dirki, je zmagovalec.
b.) Morebitne kasnejše razveljavitve ne štejejo za namen stave.
c.) Štejejo uradne uvrstitve FIA, če so časi identični. Popravek položaja po slovesni razglasitvi zmagovalcev ne vpliva več na uradne rezultate kvalifikacij FIA.

5. Stave Head-to-Head (H2H) na ekipe: Veljajo naslednja pravila:
a.) Race and Sprint: Stave se poravnajo glede na ekipo z najbolje uvrščenim dirkalnikom na uradni razvrstitvi Mednarodne avtomobilistične zveze FIA. Če se dirkalniki nobene ekipe ne uvrstijo, zmaga ekipa, katere dirkalnik zaključi največ krogov. Če se dirkalniki nobene od ekip ne uvrstijo in sta najboljša dirkalnika obeh ekip zaključila enako število krogov, so vse stave neveljavne. Če vsaj ena od obeh ekip starta z manj kot dvema voznikoma, so vse stave neveljavne.
b.) Vozniki, ki ne začnejo dirke, se v uradnih rezultatih dirke označijo z "DNS" (Did Not Start), v tem primeru so vse stave neveljavne. Med dirko ali po njej (in do časa razglasitve na zmagovalnem odru) se diskvalificirani vozniki štejejo za 'neuvrščene' z 0 krogi.
c.) Prosti trening in kvalifikacije: Če vsaj eden od voznikov ne začne svoje serije ali individualne serije ne zaključi z uradno priznanim časom za krog, so vse stave neveljavne.

6. Za razvrstitev (To Be Classified): Pri poravnavi teh stav se uporablja uradna razvrstitev FIA.
a.) Vozniki, ki zaključijo 90 % števila krogov, ki ga je zaključil zmagovalec dirke, bodo razvrščeni s strani FIA in bodo v stavah "Za razvrstitev" razvrščeni kot zmagovalci.
b.) Vozniki, ki ne začnejo dirke, se v uradnih rezultatih dirke označijo z "DNS" (Did Not Start), v tem primeru so vse stave neveljavne.

7. Število vodilnih na dirki: Veljajo naslednja pravila:
a.) Voznik, ki je v avtu v najbolj sprednjem položaju v razporedu, običajno v najboljšem startnem položaju, na začetku dirke šteje za vodilnega na dirki.
b.) Po startu dirke vsak drug voznik, ki prvi zaključi krog, šteje kot vodilni na dirki.

8. Zaključek po točkah/na zmagovalnem odru: Veljajo naslednja pravila:
a.) Poravnava temelji na rezultatu v času predstavitve na zmagovalnem odru. Kasnejše diskvalifikacije in/ali pritožbe ne vplivajo na stave.

9. Končna uvrstitev: To ne vključuje stopnje kvalifikacij.
a.) Stave na končno uvrstitev voznika na dirki bodo poravnane glede na uradne razvrstitve ali vrstni red odstopanja, če obstaja.
b.) Če navedeni voznik ne starta niti v krogu ogrevanja niti na dirki, za vse stave velja pravilo "Vse stave so veljavne", če ni v glavi stave navedeno drugače. 

10. Ali bo prisotno varnostno vozilo?: Ta stava se poravnava glede na pojav varnostnega vozila na dirkališču v kateremkoli trenutku dirke. ('Virtualno varnostno vozilo' ne šteje za namene poravnave.) Če se varnostno vozilo uporablja v kateremkoli trenutku dirke, vendar se ne pojavi na dirkališču, se to poravna, kot da se varnostno vozilo ni pojavilo.

11. Stava na trčenje: Trčenje dveh dirkalnikov formule 1 velja samo, če zaradi trka vsaj eden od obeh voznikov ne more zaključiti dirke. "Nezaključena" dirka pomeni, da dirkač izpade v prvem nadaljnjem krogu, ki se meri od kraja trčenja med obema dirkačema. Če lahko oba voznika dirko nadaljujeta več kot en krog, merjen s kraja trčenja, se dogodek ne upošteva kot trčenje.

12. Koliko dirkalnikov ne bo zaključilo prvega kroga?: Štejejo le vozniki, ki dejansko začnejo dirko (četudi iz boksov). Vozniki, ki ne začnejo dirke, se v uradnih rezultatih dirke označijo z "DNS" (Did Not Start). Vozniki, diskvalificirani med dirko ali po njej, se za to stavo ne upoštevajo.

13. Kateri voznik bo na dirki prvi odstopil?: Za vrednotenje stave mora voznik dejansko začeti dirko (četudi iz boksov). Če voznik ne začne dirke, so vse stave nanj neveljavne. Vozniki, ki ne začnejo dirke, se v uradnih rezultatih dirke označijo z "DNS" (Did Not Start). Vozniki, diskvalificirani med dirko ali po njej, se za to stavo ne upoštevajo.

14. Kateri konstruktor bo na dirki prvi odstopil?: Če ekipa dirke ne začne vsaj z enim voznikom, so vse stave na to ekipo neveljavne. Vozniki, ki ne začnejo dirke, se v uradnih rezultatih dirke označijo z "DNS" (Did Not Start). Diskvalificirani vozniki se za to stavo ne upoštevajo.

15. Ali bo voznik x v dirki osvojil točke?: Če voznik ne začne dirke, so vse stave nanj neveljavne. Vozniki, ki ne začnejo dirke, se v uradnih rezultatih dirke označijo z "DNS" (Did Not Start). Vozniki, diskvalificirani med dirko ali po njej, se vrednotijo kot "brez točk".

16. Ali bosta oba voznika ekipe x na dirki osvojila točke?:  Stave so veljavne le, če oba voznika začneta dirko. Vozniki, ki ne začnejo dirke, se v uradnih rezultatih dirke označijo z "DNS" (Did Not Start). Vozniki, diskvalificirani med dirko ali po njej, se vrednotijo kot "brez točk".

17. Koliko dirkalnikov ekipe x se bo uvrstilo v končni vrstni red?: Stave so veljavne le, če oba dirkalnika začneta dirko. Dirkalniki, ki ne začnejo dirke, se v uradnih rezultatih dirke označijo z "DNS" oz. kot tisti, ki se niso kvalificirali za dirko. Diskvalificirani vozniki se vrednotijo kot "neuvrščeni".

18. Najhitrejši postanek v boksih na dirki: Pri stavah se kot trajanje postanka v boksih upošteva čas, ko voznik zapelje na stezo za bokse in jo zapusti.  Če voznik skozi bokse zapelje zaradi kazni, to ne šteje kot postanek v boksih. Običajna vožnja skozi bokse (npr. za varnostnim vozilom ali zaradi kazni) se za to stavo ne upošteva; zamenjane morajo biti vse 4 pnevmatike.