Golf

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1. Stave na zmagovalca: Za stave na zmagovalca veljajo naslednja pravila:
a) Vse stave na igralca, ki ne uspe startati v prvem krogu, so neveljavne.
b) Vse stave na igralce, ki ne bodo uspeli kvalificirati v turnir, se štejejo kot izgubljene.
c) Vse stave na igralce, ki odstopijo ali so diskvalificirani v kateremkoli krogu, se štejejo kot izgubljene.
d) Če je igralec umaknjen pred pričetkom turnirja, bomo vašo stavo poravnali kot neveljavno in vam povrnili vložek. Če je igralec že startal, se šteje, da je sodeloval na turnirju, in vaša stava bo poravnana kot izgubljena. Stave so veljavne potem, ko igralec starta pri svoji prvi luknji. Če igralec ne starta, so stave na 2. ali 3. žogico, v kateri bi moral sodelovati, neveljavne. Če je določen krog prekinjen, so stave na ta krog neveljavne.
e) Za namene poravnave bomo v primeru, da se na turnirju zmanjša predvideno število lukenj, igralca, ki prejme trofejo (in zaključi z najnižjim rezultatom, vključno z dodatno igro, če obstaja), šteli za zmagovalca. Edina izjema pri tem je naslednja:

  • Vse stave na zmagovalca bodo razveljavljene za turnirje, ki se v celoti odigrajo na drugih igriščih od tistih, na katerih so bili prvotno predvideni.
  • Na turnirjih, na katere vpliva slabo vreme, se stave poravnavajo glede na uradne rezultate ne glede na odigrano število krogov. Če je turnir prekinjen, so vse stave, sklenjene po zadnjem zaključenem krogu, neveljavne. Vse stave, sklenjene pred zadnjim zaključenim krogom, bodo poravnane glede na rezultat, ki ga objavi uradni organ upravljanja takoj po zaključku tekme/tekmovanja. Vsi kasnejši popravki ali spremembe tega rezultata ne veljajo za namene poravnave stav.
f) Stave na zmagovalca turnirja se poravnavajo glede na igralca, ki osvoji trofejo.
g) Če se turnir preloži, stave ostanejo veljavne.

2. Stave na 18 lukenj: Za seštevne tekme veljajo naslednja pravila.
a) Po zaključku 18 lukenj bo igralec z najnižjim rezultatom zmagovalec;
b) cena za neodločen rezultat bo ponujena za stave na dve žogici. Pri stavah na tri žogice, kjer dva ali več igralcev zaključi z enakim rezultatom, veljajo pravila za izenačen izid.
c) Če je igralec umaknjen pred pričetkom turnirja, bomo vašo stavo poravnali kot neveljavno in vam povrnili vložek. Če je igralec že startal, se šteje, da je sodeloval na turnirju, in vaša stava bo poravnana kot izgubljena. Stave so veljavne potem, ko igralec starta pri svoji prvi luknji. Če igralec ne starta, so stave na 2. ali 3. žogico, v kateri bi moral sodelovati, neveljavne. Če je določen krog prekinjen, so stave na ta krog neveljavne.
d) Če so v parih 2/3 žogic kakšne spremembe za določen krog, se stave poravnavajo glede na prvotne pare/skupine.
e) Dodatne igre ne štejejo za nobeno stavo na zadnji krog v tekmi z 18 luknjami.

3. Stave na vodilnega igralca kroga:  Stave se poravnajo po koncu določenega kroga in sicer v skladu s pravili za stave "Each Way" ob njihovi sklenitvi. Velja pravilo za izenačen izid. Stave se poravnavajo samo na podlagi dejanskih zabeleženih rezultatov prvega kroga.

4. Stave na 72 lukenj: Za stave na 72 lukenj veljajo naslednja pravila:
a) Igralec, ki doseže najvišjo uvrstitev na koncu turnirja, vključno z dodatnimi igrami, je zmagovalec. Ta pravila veljajo tudi, če se turnir zmanjša s predvidenega števila lukenj, če je razglašen zmagovalec in je na koncu turnirja podeljena trofeja;
b) Če en igralec izpade pri rezu, se drugi šteje za zmagovalca. Če pa oba igralca izpadeta pri rezu, se za zmagovalca šteje tisti, ki ima najnižji rezultat.
c) Če je en igralec diskvalificiran pred zaključkom dveh krogov ali potem, ko sta oba igralca uspešno prestala rez, se drugi igralec šteje za zmagovalca. Če pa je en igralec diskvalificiran v trajanju določenega kroga po rezu, medtem ko je bil njegov nasprotnik pri rezu že izločen, je diskvalificirani igralec zmagovalec;
d) Če je igralec umaknjen pred pričetkom turnirja, bomo vašo stavo poravnali kot neveljavno in vam povrnili vložek. Če je igralec že startal, se šteje, da je sodeloval na turnirju, in vaša stava bo poravnana kot izgubljena. Stave so veljavne potem, ko igralec starta pri svoji prvi luknji. Če igralec ne starta, so stave na 2. ali 3. žogico, v kateri bi moral sodelovati, neveljavne. Če je določen krog prekinjen, so stave na ta krog neveljavne.

5. Skupinske stave: Te stave omogočajo stave na skupine igralcev. Če kateri od igralcev ne sodeluje, se uporabi odbitek v skladu s pravilom Tattersalls Rule 4 (c).

Cena nesodelujočega igralca pri sklepanju stave

Decimalke

Odbitek

1/9 ali manj

1.11/ ali manj

90 p

2/11 do 2/17

1.18 do 1.12

85 p

1/4 do 1/5

1.25 do 1.20

80 p

3/10 do 2/7

1.30 do 1.29

75 p

1/5 do 2/3

1.40 do 1.33

70 p

8/15 do 4/9

1.53 do 1.45

65 p

8/13 do 4/7

1.62 do 1.57

60 p

4/5 do 4/6

1.80 do 1.66

55 p

20/21 do 5/6

1.95 do 1.83

50 p

Izenačeno na 6/5

2.00 do 2.20

45 p

5/4 do 6/4

2.25 do 2.50

40 p

8/5 to 7/4

2.60 do 2.75

35 p

9/5 to 9/4

2.80 do 3.25

30 p

5:1

3.40 do 4.00

25 p

5:1

4.20 do 5.00

20 p

9/2 do 11/2

5.50 do 6.50

15 p

6/1 do 9/1

7.00 do 10.00

10 p

10/1 do 14/1

11.00 do 15.00

5 p

Več kot 14/1

Več kot 15.00

Brez odbitka


a) Skupinske stave na turnirjih: Če kateri od igralcev ne starta na turnirju, bodo vse stave na tega igralca neveljavne. Če ste sklenili zmagovalno stavo na druge igralce v isti skupini, lahko za vaš dobitek uporabimo pravilo Tattersalls Rule 4(c) na podlagi igralca, ki je bil umaknjen.
b) Te se potem poravnavajo glede na igralca, ki je na koncu turnirja dosegel najvišjo uvrstitev, vključno z morebitnimi dodatnimi igrami. To velja tudi, če oba igralca (ali vsi igralci) 'izpadeta pri rezu'. Vse stave v zvezi s konkretnimi krogi določenega posameznika se poravnavajo glede na število udarcev, zabeleženih na seštevni kartici, ki jo tekmovalec podpiše ob koncu igre.

6. Stave na match igre na 18/36 lukenj: Za match igre veljajo naslednja pravila. Če je igralec umaknjen pred pričetkom turnirja, bomo vašo stavo poravnali kot neveljavno in vam povrnili vložek. Če je igralec že startal, se šteje, da je sodeloval na turnirju, in vaša stava bo poravnana kot izgubljena. Stave so veljavne potem, ko igralec starta pri svoji prvi luknji. Če igralec ne starta, so stave na 2. ali 3. žogico, v kateri bi moral sodelovati, neveljavne. Če je določen krog prekinjen, so stave na ta krog neveljavne.

7. Stave na match igre na turnirju: To velja za stave na match igre za določen turnir.
a) Če je en igralec diskvalificiran ali se umakne pred zaključkom dveh krogov, se njegov nasprotnik šteje za zmagovalca, tudi če ne prestane reza.
b) Če oba igralca prestaneta rez in je eden od igralcev diskvalificiran ali se umakne v 3. ali 4. krogu, za namene poravnave drugega igralca štejemo za zmagovalca. Če je drugi igralec v stavi na match igro že izpadel pri rezu, bo zmagovalec igralec, ki je bil diskvalificiran ali je bil umaknjen, vendar je prestal rez. Če sta oba igralca diskvalificirana, je stava na match igro neveljavna, ne glede na to, kdaj je igralec diskvalificiran.
c) Pri stavah na match igre vedno navedemo ceno za neodločen izid. Vaša stava je uspešna, če oba igralca zaključita neodločeno za isto mesto. Te se potem poravnavajo glede na igralca, ki je na koncu turnirja dosegel najvišjo uvrstitev, vključno z morebitnimi dodatnimi igrami. To velja tudi, če oba igralca (ali vsi igralci) 'izpadejo pri rezu'.
d) Vse stave v zvezi s konkretnimi krogi določenega posameznika se poravnavajo glede na število udarcev, zabeleženih na seštevni kartici, ki jo tekmovalec podpiše ob koncu igre.

8. Stave na zmagovalca luknje:  Stava na to, kateri od naštetih igralcev bo zabeležil najnižji izid na navedeno luknjo:
a) Če več kot en navedeni igralec zabeleži najnižji izid, veljajo pravila za izenačen izid.
b) Če se igralec v času navedene luknje umakne, bodo stave na tega igralca poravnane tako, kot da je izgubil.
c) Če navedena luknja ni zaključena, bodo vsi rezultati neveljavni, razen če je bil rezultat luknje določen.

9. Rezultat na luknjo X: Kjer so stave na to, da bo določen igralec dosegel določen rezultat, na primer birdie, bogey, albatross, eagle itd. pri določeni luknji (npr. prva luknja), bodo stave poravnane glede na rezultat dejanske številke luknje (luknje z zastavico s to številko) in ne glede na število opravljenih lukenj. Če je na primer Tiger Woods startal pri 10. luknji za začetek svojega kroga, se stava ne bi poravnavala glede na prvo luknjo, pri kateri je igral Tiger Woods, kar bi bilo, če bi Tiger Woods zaključil igro pri prvi luknji na igrišču (zastavica s številko 1). Če se izbrani igralec umakne po startu pri navedeni luknji, se stava poravna kot neveljavna. Če se izbrani igralec umakne pred startom pri navedeni luknji, se stave poravnajo kot neveljavne. 

10. Stave na naslednje 2/3 luknje: Stava na to, kateri od naštetih igralcev bo zabeležil najnižji skupni rezultat za navedene luknje (npr. luknje 1—3).
Če najnižji rezultat zabeleži več kot eden od naštetih igralcev, veljajo pravila za izenačen izid.
Če se igralec v času navedenih lukenj umakne, bodo stave na tega igralca poravnane tako, kot da je izgubil.
Če navedene luknje niso zaključene, bodo vsi rezultati neveljavni, razen če je bil rezultat lukenj določen.

11. Stava na to, ali bo igralec pri navedeni luknji dosegel najmanj izid birdie: Če se igralec umakne po startu pri navedeni luknji, se stava poravna kot neveljavna.

12. Stave na to, da bo igralec pri naslednjih 2/3 luknjah dosegel najmanj izid birdie: Stava na to, ali bo igralec pri navedeni luknji dosegel najmanj izid birdie: (npr. luknje 1—3):
a) Če se igralec umakne potem, ko je startal pri prvi od navedenih lukenj, se stava poravna kot neveljavna, razen če je rezultat že znan.
Če se igralec umakne pred startom pri navedeni luknji, so stave neveljavne.

13. Stave na to, da bo igralec pri naslednji luknji dosegel največ rezultat bogey: Stava na to, ali bo igralec pri navedeni luknji dosegel najmanj izid birdie.
a) Če se igralec umakne po startu pri navedeni luknji, se stava poravna kot neveljavna.
b) Če se igralec umakne pred startom pri navedeni luknji, se stave poravnajo kot neveljavne.

14. Stave na to, da bo igralec pri naslednjih 2/3 luknjah dosegel največ rezultat bogey: Stava na to, ali bo igralec pri navedeni luknji dosegel najmanj izid birdie: (npr. luknje 1—3):
a) Če se igralec umakne potem, ko je startal pri prvi od navedenih lukenj, se stava poravna kot neveljavna, razen če je rezultat že znan.
b) Če se igralec umakne pred startom pri navedeni luknji, se stave poravnajo kot neveljavne.

15. Stave na to, da bo igralec pri naslednji luknji dosegel najmanj izid eagle: Stava na to, ali bo igralec pri navedeni luknji dosegel najmanj izid eagle.
a) Če se igralec umakne po startu pri navedeni luknji, se stava poravna kot neveljavna.
b) Če se igralec umakne pred startom pri navedeni luknji, se stave poravnajo kot neveljavne.

16. Izenačen/neodločen izid: Če cena za izenačen izid ni na voljo, veljajo pravila za neodločen izid, npr. če ste stavili na zmagovalca ali uvrstitev in so pogoji, navedeni za turnir, za prvih pet mest, bomo tri igralce, ki so izenačeni za četrto mesto, kot da imajo neodločen izid za četrto, peto in šesto mesto. V tem primeru bomo poravnali z izgubljeno 1/3 vložka in poravnanima 2/3 vložka na verjetnost za celotno uvrstitev za stave na zmagovalca ali uvrstitev za te igralce.

17. Stave handicap na turnirju: Če je igralec izločen pri rezu, diskvalificiran ali se v času turnirja umakne, bodo stave na tega igralca poravnane tako, kot da je izgubil. Velja samo za predvidenih 72 lukenj. Luknje v dodatnih igrah ne štejejo. Če se turnir skrajša na manj kot 72 lukenj, so vse stave handicap neveljavne. Za namene stav štejejo samo igralci, navedeni na seznamu handicapov. Veljajo pravila za izenačen izid.

18. Stave na 2 ali 3 žogice: Pri stavah na 2 žogici se ponudi cena za izenačen izid. Pri stavah na 3 žogice, pri katerih imajo igralci v krogu enak rezultat, se rezultat izenačen izid in veljajo pravila za neodločen rezultat.
V primeru prerazvrstitve 2 ali 3 žogic so vse stave na prvotne skupine veljavne.

19. Race to Dubai/US Money List: Stave na Race to Dubai/US Money List so stave, ki napovedujejo, kateri igralec bo ob koncu sezone na prvem mestu na uradnem seznamu denarja, ne glede na to, kdo tekmuje. V Evropi temu pravimo 'Race to Dubai', v Združenih državah pa 'US Money List'. Stave se določajo glede na skupnega zmagovalca po zadnjem ustreznem turnirju in nanje ne vplivajo kasnejši vnosi ali spremembe.

20. Uvrstitev med najboljših 5/najboljših 10/najboljših 20: Stava, da bo igralec zaključil na prvih 5, prvih 10 ali prvih 20 mestih na določenem turnirju. Na turnirjih, kjer so na voljo te stave, veljajo pravila za izenačen izid. 

21. Stave na bogey/par/birdie/eagle: Kjer je navedena cena za to, da bo igralec v določenem krogu dosegel določeno število dogodkov (na primer "3 birdieje"), to pomeni, da se mora ta dogodek zgoditi v navedenem številu primerov. Primer: Če je stava, da bo "igralec dosegel 3 birdieje", igralec pa doseže 2 birdieja, 1 eagla in 15 parov, je stava izgubljena, razen če izrecno navaja: "dosegel najmanj 3 birdieje".

22. Krog brez bogeyja: Stave so izgubljene, če igralec na katerikoli luknji doseže bogey ali manj. 

Definicije:

Albatross – rezultat manj kot 3 pare na luknji 
Eagle– rezultat manj kot 2 para na luknji
Birdie – rezultat manj kot 1 par na luknji
Par – rezultat match par na luknji
Bogey – rezultat 1 dodatni par na luknji
Dvojni bogey – rezultat 2 dodatna para na luknji

23. Poravnava stave: Vse dobljene stave se poravnajo v skladu s kvotami, ki so prikazane ob sprejemu stave. To izključuje vse očitne zaznavne napake. Stave se poravnajo v skladu s pravili za sklepanje stav na ponudbo, ki veljajo ob sklenitvi stave.

24 Izbran za igranje v ekipi/na turnirju (npr. Ryder Cup): Zmaga stava, ki pravilno napove, ali bo igralec igral v določeni ekipi ali na določenem turnirju. Igralci morajo biti ob otvoritveni slovesnosti navedeni kot del sodelujoče ekipe, sicer stave niso veljavne

25. Dogodki za ekipe, na primer Ryder Cup: Če pride do sprememb pri dolžini, formatu ali zaporedju igranja na turnirju, lahko veljajo naslednja pravila za Ryder Cup ali vsako drugo obliko golfa, ki temelji na ekipah:
a) Če se turnir igra v krajšem formatu, kot je bilo prvotno predvideno, se stave na skupnega zmagovalca ali skupne igralce poravnavajo glede na uradno razglašeni rezultat, razen kadar se po sklenitvi stave igra ne odvija več. Vendar pa bodo naslednje stave razglašene za neveljavne:

  • pravilni izidi
  • Handicap
  • točke posameznih igralcev
  • zmagovalna prednost.
b) Ne glede na spremembe zaporedja igranja ali formata, če je mogoče določiti rezultat, vse stave na pravilne rezultate, zmagovalno prednost, najboljše igralce in druge stave na podlagi zaključka turnirja ostanejo veljavne. Vendar pa obstajajo naslednje izjeme tega pravila, pri katerih bodo stave razveljavljene:
  • Po sklenitvi stave se igra ne nadaljuje več.
  • Stava na seštevek točk igralca.
  • Stave na določen del igre, na primer zmagovalec 1. dneva ali zmagovalec sobotne igre s štirimi žogicami, se poravnajo, kakor se ti spopadi odigrajo, ne glede na spremembe dneva, časa ali zaporedja, v katerem se igra odvija.

26. Žogica na čistini: Ta stava se poravna glede na končno pozicijo žogice po začetnem udarcu. Za poravnavo stave se uporabijo uradni viri. Če prek omenjenih virov ali televizijskih posnetkov ni mogoče določiti rezultata, so stave neveljavne.

27. Uvrstitev na zadnje mesto: Zmaga stava, ki pravilno napove zadnjeuvrščenega igralca na turnirju. Stave na igralce, ki odstopijo, preden je zaključenih 72 lukenj, se poravnajo kot izgubljene. Če je izid na zadnjem mestu neodločen, velja pravilo za izenačen izid.

28. Stave na najboljšo narodnost: Pri teh stavah se lahko doda druge igralce. Če je zmagovalec igralec, ki ni na seznamu, so vse stave veljavne. Za stave, sklenjene, preden kateri od naštetih igralcev odstopi, se lahko uporabi odbitek po pravilu 4.