Politika o nepoštenih prednostih

Nemudoma bomo uvedli vse potrebne ukrepe za preprečitev dogodkov in dejanj, ki bi vplivala na Vašo zabavo pri igranju na naši spletni strani ali na podlagi katerih bi drugi igralci pred Vami lahko pridobili nepravično prednost.

Za zaščito naših strank in zagotavljanje integritete naših sistemov prepovedujemo vsa nepoštena dejanja (vključno z uporabo določenih online programov za poker).

Kaj so nepoštena dejanja?

Nepoštena dejanja so vse metode (med drugim uporaba programov BOT, programov z umetno inteligenco, več računov in/ali dogovori z drugimi igralci, a ne omejeno nanje), ki jih izvaja igralec (ali več igralcev) z enim računom (ali z več računi) in tako druge igralce, ki takšnih dejanj ne izvajajo, spravljajo v slabši položaj. Nepoštena prednost pri uporabi takšnih aktivnosti nastane zato, ker uspeh teh igralcev do določene mere temelji na prikrivanju in/ali prevari drugih igralcev. Pri presoji o takšnih dejanjih je treba premisliti, če bi skupina uporabnikov, po tem, ko bi bila seznanjena s takšnimi metodami, v večini presodila, da so nepoštene.

Primeri dejanj, ki so po naši presoji nepoštena (upoštevajte, da seznam ni popoln in navaja le vrste dejanj, ki jih v vsakem primeru ocenjujemo kot nepoštene):

1. Večkratni računi:

Oseba, ki ima več računov, ne glede na to, če na svoje ime ali v imenu druge osebe, z edinim namenom, da istočasno igra na obeh računih, ne glede na to, če za eno mizo ali za različnimi mizami. V skladu z našimi Splošnimi pogoji poslovanja v nobenem primeru ni dovoljeno imeti več kot en račun.

2. Nedovoljeno združevanje (»collusion«):

Dva igralca ali več igralcev si izmenjuje skupno znanje s ciljem, da pridobijo prednost pred drugimi igralci za mizo.

3. Manipulacija uvrstitev:

Igralci, ki za mizami z nizkimi vložki namenoma izgubljajo, da ohranijo nižjo uvrstitev, kot bi jo dosegli sicer.

4. Povzemanje profilov igralcev:

Določena podjetja ponujajo programe, ki so zasnovani z namenom, da povzemajo profile igralcev in jih nato v obliki zelo obsežnih baz s podatki igralcev prodajajo z obljubo, da lahko kupec teh programov podatke, ki jih programi vsebujejo, uporabi kot prednost pred drugimi igralci. Istočasno ti programi neopazno zbirajo podatke o Vas – Vaši podatki se nato prodajo drugim igralcem, ki lahko te podatke pri spletnih igrah ponovno uporabijo proti Vam.

Ti programi temeljijo na zgodovini kombinacij igralcev in običajno uporabljajo naslednje metode: t.i. screen scraping, branje "klepeta delivca " in neposreden dostop do kombinacij na računalnikih igralcev, ki ta program uporabljajo.

5. Uporaba programov "BOT":

Nekatera podjetja ponujajo t. i. programe BOT – to so programi, ki so razviti posebej zato, da igrajo namesto (človeškega) igralca. To je pred drugimi igralci seveda prikrito in stran, ki ponuja spletne igre, tega ne more prepoznati. Ti programi se oglašujejo z izrecno obljubo, da bo potencialni kupec/igralec lahko pridobil nepošteno prednost pred drugimi igralci, ki tega programa ne uporabljajo.

Ali prepovedujemo oz. poskušamo preprečiti uporabo vseh online programov?

Ne, seveda ne. Naša stran ponuja programe za online igranje. Naš cilj je ustvarjanje in oglaševanje uravnoteženih igralnih pogojev in zagotavljanje kar najboljšega igralnega doživetja za vse igralce.

Kako razlikujemo med prepovedanimi in dovoljenimi programi? Ali niso številni tovrstni programi namenjeni treningu, npr. izboljšanju igralnih spretnosti?

Ne želimo prepovedati nobenih programov, s katerimi lahko igralci pridobijo prednost pred drugimi igralci. Težava ni pridobivanje prednosti, ampak pridobivanje nepoštene prednosti, kar štejemo kot prevaro. Prav tako je to poseg v zasebnost in kraja podatkov.

Za začetek pri razlikovanju ni odločilno vprašanje, če igralec z uporabo določenega programa pridobi prednost pred drugimi igralci, ki programa ne uporabljajo, niti ni odločilna posebna vsebina.

Po našem mnenju sta bistveni merili pri določanju programov, ki jih želimo izključiti iz uporabe na naši strani, prevara in kršenje zasebnosti naših strank.

Vendar pa želje naših strank vedno vplivajo na naše odločitve. Nedvomno velja, da je treba vse, kar vpliva na integriteto igranja in krha zaupanje naših strank v pošteno igralno okolje na naši spletni strani, izključiti. In ravno to je naš cilj. A naše stranke imajo vedno zadnjo besedo v zvezi s tem, kaj želijo igrati in proti komu. Če želijo naše stranke igrati proti programom BOT, bomo o tej želji premislili. Vsekakor pa bomo storili vse potrebno, da naše stranke ne bodo prevarane in da ne bo prišlo do poseganja v njihovo zasebnost.

O prepovedi govorimo v zvezi s programi: (i) ki se oglašujejo s tem, da bo kupec/uporabnik pred drugimi igralci pridobil nepošteno prednost (v tej zvezi se pogosto uporablja pojem "prevara"). Drugače rečeno ti programi obljubljajo, da bodo igralcu pomagali goljufati; ali (ii) katerih uporaba s strani kupca/uporabnika se pred drugimi igralci in ponudnikom (to je spletnem igralnem prostoru) prikrije, ali (iii) ki kradejo zakonsko varovane materiale (npr. identitete igralcev) in s tem kršijo mednarodne zakone o avtorskih pravicah in zakone za zaščito osebnostnih pravic.

Nekatera podjetja, ki razvijajo programe, za katere menimo, da so »prepovedani« (pomeni, da izpolnjujejo zgornja merila), sicer zagotavljajo, da namen njihovih programov ni pomoč igralcu pri prevari drugih igralcev pri spletnih igrah, ampak da služijo kot pomoč pri treningu (ob tem pa priznavajo, da jih lahko nemoralen uporabnik program dejansko izkoristi za prevaro). Na kratko se ustavimo tukaj. Kakšne druge sprejemljive razloge lahko najdemo za razvoj in prodajo programov, ki obljubljajo pridobivanje nepoštene prednosti, medtem ko lahko ostanete prikriti pred drugimi igralci in spletnim okoljem in lahko igralce za spletno mizo nadomestijo tako, da drugi tega ne prepoznajo? Od tod izhaja dejstvo, da po eni strani podjetja poudarjajo značilnost programa ("prevaro"), po drugi strani pa to značilnost popolnoma zanikajo – blago rečeno je to nepošteno in zagotovo ne pripomore k izboljšanju podobe naše panoge.

Če bil podjetja, ki stojijo za takšnimi izjavami, bila poštena, bi ukinila funkcijo, s katero je mogoče program skriti, saj to ne bi vplivalo na njegovo vrednost.

Kakšne ukrepe uvajamo pri preprečevanju uporabe programov BOT?

Naši ukrepi so razdeljeni na tri kategorije: (i) prepoznavanje in razkrivanje, (ii) opozarjanje in izključitev kršiteljev (iii) dodatni ukrepi z izboljšano izbiro možnosti za naše stranke.

Protiukrepe na področju prepoznavanja in razkrivanja izvajamo že nekaj časa. Te ukrepe bomo še naprej izboljševali, da bomo lažje razkrivali obstoječe programe BOT in, kar je še pomembneje, saj se novi programi BOT nenehno razvijajo in uporabljajo, preprečevali, da bi ti vplivali na igralno doživetje na naši spletni strani.

Naši sistemi načelno blokirajo določene programe in njihove spletne strani. Mednje sodijo: WinHoldem, Holdem Memory, PokerBot plus, PokerEdge, Poker Prophecy, Poker Sherlock, PokerBot Pro, Snowie Backgammon, JellyFish Backgammon, BGBlitz, 3DFibs in GNU Backgammon.

Če naš sistem prepozna te prepovedane programe, se igralca, ki jih uporablja, obvesti. V sporočilu igralca seznanimo z njegovim dejanjem in mu razložimo, kaj bomo storili, če takoj ne preneha s temi aktivnostmi. V izjemnih primerih bomo račun igralca brez predhodnega obvestila blokirali in zasegli denar na njegovem računu.

Ali ta prizadevanja vključujejo tudi t.i. izkopavanje podatkov oz. druge napadalne metode, pri katerih gre za dostopanje do podatkov na računalniku ali njihovo branje?

Da. In želimo tudi, da veste, da to počnemo, katere posebne podatke iščemo in zakaj jih potrebujemo. Morda je to najlažje razložiti na podlagi najbolj znane vrste izkopavanja podatkov. Google, Yahoo, AOL in podobna podjetja zbirajo podatke o uporabnikih, med drugim iz komercialnih razlogov (da lahko uporabniške profile nato prodajo spletnim oglaševalcem). Mi počnemo naslednje: naša samodejna programska oprema javlja vse procese in programe, ki delujejo na Vašem računalniku, in ki v skladu z našimi določili veljajo za prepovedano programsko opremo. Ne pregledujemo Vašega trdega diska in tudi ne izdelujemo posnetkov Vašega računalnika. Nekaj malo podatkov, ki so nam na voljo, uporabimo izključno za to, da pregledamo računalnike igralcev, medtem ko igrajo za našimi mizami in sicer izključno za razkrivanje morebitne uporabe tukaj navedenih prepovedanih programov. Ta vrsta nadzora je še zmeraj eden najpomembnejših ukrepov proti zlorabi programov BOT – zlorabi, ki po našem mnenju ni v interesu naših igralcev. Podrobnejše informacije v zvezi z našimi splošnimi smernicami glede obdelave podatkov si oglejte pod Varstvo podatkov.

Posledice nedovoljenih dejanj:

Če, po lastni presoji, ugotovimo katero od nedovoljenih dejanj (ne glede na to, če je igralec s tem pridobil prednost ali ne), osebo ali osebe, ki je/so odgovorne za to metodo, čaka/-jo naslednje posledica/-e:

  • kršilcu/-em pošljemo e-sporočilo in ga/jih pozovemo k takojšnji prekinitvi vseh nedovoljenih dejanj;
  • začasno zapremo račun oz. račune kršilca, da lahko nedovoljena dejanja temeljito preiščemo;
  • pridržujemo si pravico, da po lastni presoji dokončno zapremo račun oz. račune kršilca, pri čemer zapade celotno dobroimetje na računu/-ih (glej 6., 17. in 18. odstavek naših Pogojev za uporabo).

Posodobljeno/sestavljeno 18. decembra 2012.