Политика за предотвратяване на нечестно предимство

Ние се ангажираме да предприемем всички необходими мерки, за да предотвратяваме инциденти, които намаляват удоволствието Ви от игра на нашия сайт или осигуряват на друг играч нечестно предимство спрямо Вас.

За тази цел ние забраняваме всички нечестни практики (включително изполването на определени видове онлайн програми за покер). Ние правим това, за да защитим нашите потребители и интегритета на нашите системи.

Какво са нечестни практики?

Нечестни практики са всички методи (включително, но не само, използването на ботове, AI, използване на няколко сметки и/или дейности, проведени в сътрудничество с други играчи), извършени от един или няколко играчи с една или няколко сметки, които могат да поставят всеки друг играч, който не участва в такава дейност, в неизгодна конкурентна позиция. Нечестното предимство в такива дейности се основава до известна степен на скриване от и/или измама на други играчи. Един подход при определянето на такива практики е да се разгледа дали дадена група онлайн потребители, след като получи цялата информация за такава практика, счита съответната практика за нечестна.

Примери за практики, които считаме за нечестни (моля, имайте предвид, че този списък не е изчерпателен, а само изброява видовете практики, които винаги ще смятаме за нечестни):

1. Няколко сметки:

Едно лице има няколко сметки, независимо дали на собствено име или на името на друго лице, с единствената цел да играе едновременно с двете сметки, независимо дали на същата маса или на различни маси. Във всеки случай съгласно нашите Общи условия не е разрешено притежаването на повече от една сметка.

2. Колюзия:

Двама или повече играчи обменят помежду си информация и използват общите си знания, за да спечелят предимство спрямо другите играчи на масата.

3. Манипулация на класирането:

Играчите нарочно губят на масите с ниски залози, за да се класират на по-ниско място от това, което иначе биха заели.

4. Извличане профили на играчи:

Някои компании предлагат за продажба програми, специално създадени да извличат профили на играчи. Тези програми се продават под формата на огромни бази данни за играчите с обещанието, че купувачът на съответната програма може да използва съдържащата се информация в своя полза срещу други играчи. В същото време тези програми събират незабелязано информация за самите Вас и след това я продават на други играчи, които могат да я използват, когато играят срещу Вас онлайн.

Тези програми се базират на история на ръцете на потребителя и обикновено използват следните методи: т.нар. screen-scraping, четене на "Чат с дилъра," и директен достъп до историята на ръцете от компютъра на потребителя, който използва програмата.

5. Използване на ботове:

Някои компании предлагат за продажба програми ("ботове"), специално създадени да играят вместо действителен играч. При това те крият този факт от другите играчи и предотвратяват откриването на използване на такава програма от страна на сайта за онлайн игри. Тези програми се предлагат на пазара с изричното обещание, че потенциалният купувач/потребител ще спечели нечестно предимство спрямо другите онлайн играчи, които не използват тази програма.

Забраняваме ли всички онлайн програми?

Не, определено не. Нашият собствен уебсайт предлага програми за онлайн игра. Нашата цел обаче е да предоставяме и да насърчаваме равнопоставеност и възможно най-приятните изживявания за всички наши потребители.

Как правите разлика между забранени и разрешени програми? Не служат ли много от тези програми просто за тренировка, например за усъвършенстване уменията за игра?

Ние не искаме да забраняваме програми, които дават на потребителите предимство срещу други потребители. Проблемът не е спечелване на предимство, а спечелване на нечестно предимство, което считаме за измама. Такава измама е и навлизането в личната сфера и кражбата на лични данни.

Следователно решаващ фактор не е дали дадена програма дава предимство на потребител спрямо играчи, които не използват тази програма, нито пък е определящо конкретното съдържание.

За нас ключовите критерии, определящи категориите програми, които се стремим да елиминираме на нашия сайт, са: измама и нарушаване на неприкосновеността на личната сфера на нашите клиенти.

Въпреки това желанията на нашите клиенти имат винаги приоритетно значение, когато взимаме решения. Така например ние не се съмняваме, че всичко, което застрашава интегритета на играта или което подкопава доверието на нашите клиенти към една честна игрална среда на нашия сайт, трябва да бъде премахнато. И към това са насочени усилията ни. Но нашите клиенти винаги ще имат последната дума относно това, което искат да играят и срещу кого. Ако клиентите ни искат да играят срещу ботове, ние ще обмислим сериозно това желание. Но отново подчертваме, че ще направим всичко необходимо, за да гарантираме, че нашите потребители не са измамени и че не се нарушава неприкосновеността на личната им сфера.

Нашата забрана засяга програми, които: (i) рекламират като ключова функция, че купувачът/потребителят ще спечели нечестно предимство (много често те използват дори думата "измама") спрямо другите потребители. С други думи те обещават да помагат на играча да мами; или (ii) тяхното използване от страна на купувача/потребителя е предназначено да остане скрито за другите играчи и за "оператора" (т.е. страницата за онлайн игра); или (iii) крадат защитен от закона материал (напр. идентичност на играчи), с което нарушават международните закони за авторско право и Закона за защита на личността.

Някои от компаниите, разработващи програми, които считаме за "забранени" (т.е. които отговарят на горепосочените критерии), твърдят, че целта на техните програми е не да помагат на играча да мами в онлайн играта, а да служат като обучение и тренировка (въпреки че признават, че един безскрупулен потребител действително би могъл да ги използва с цел измама). Да разгледаме за момент това изявление. Каква друга правдоподобна причина има да се разработват и продават програми, обещаващи да Ви дадат нечестно предимство, като в същото време тяхното използване остава скрито за другите играчи и страницата за онлайн игра и да заместват играч на онлайн масата, но по начин, по който другите играчи не могат да установят това? Освен това изтъкването на характеристика, която рекламира техните програми ("за измама"), но отричането на тази характеристика в който и да било друг случай, е меко казано нечестно и със сигурност не допринася за имиджа на нашата индустрия.

Ако компаниите, които правят тези твърдения, бяха честни, щяха да деактивират функцията, чрез която програмата може да остане скрита, тъй като това не би нарушило нейната функционалност.

Какви мерки предприемаме, за да предотвратим използването на ботове?

Нашите усилия могат да се разделят в три категории: (i) идентификация и откриване; (ii) предупреждение към провинилите се потребители/деактивиране на техните сметки; и (iii) допълнителни мерки чрез подобряване избора на опции от страна на потребителите.

Мерките за идентифициране и откриване са вече от известно време в сила. Тези мерки ще продължаваме да усъвършенстваме, така че да можем да откриваме по-точно съществуващите ботове, но което е най-важно - тъй като непрекъснато се разработват и предлагат нови ботове - да можем и да предотвратяваме отрицателното им влияние върху играта на нашия сайт.

Някои програми и техните уебсайтове са по принцип блокирани на нашите системи. Те са следните: WinHoldem, Holdem Memory, PokerBot plus, PokerEdge, Poker Prophecy, Poker Sherlock, PokerBot Pro, Snowie Backgammon, JellyFish Backgammon, BGBlitz, 3DFibs и GNU Backgammon.

Ако тези забранени програми бъдат идентифицирани, използващият ги потребител обикновено се уведомява. В това съобщение ние обясняваме какво смятаме, че прави даденият играч и какви стъпки ще предприемем, в случай че въпросният играч не преустанови незабавно забранената дейност. В краен случай сме готови да блокираме сметката на потребителя и да конфискуваме средствата по тази сметка без предизвестие.

Тези усилия включват ли "извличане на данни" или други инвазивни методи, при които може да се получи достъп до файлове на моя компютър и четенето им?

Да и наистина искаме да знаете, че ние използваме този метод, както и какви точно данни търсим и защо е необходимо това. Може би това е най-добре да се обясни чрез примера за най-познатия начин за извличане на данни. Google, Yahoo, AOL и други подобни фирми събират данни за потребителя (наред с други причини) с чисто комерсилани цели (т.е. за да продават профил на потребител на онлайн рекламодатели). Сега да разгледсаме какво правим ние. Нашият автоматизиран софтуер съобщава всички процеси или програми, действащи на Вашия компютър, които са идентифицирани като забранен софтуер съгласно нашата политика. Ние не претърсваме Вашия твърд диск и не правим снимка на екрана на Вашия компютър. Ограничените данни, които ни се предоставят, се използват само за да претърсваме компютъра на потребителите, докато те играят на нашите маси, единствено с цел откриване на евентуално използване на посочените тук забранени софтуери. Този тип наблюдение остава една от основните мерки за противодействие срещу злоупотреби, причинени от ботове, за които смятаме, че са насочени срещу интересите на нашите играчи. За да научите повече относно нашата обща политика по отношение обработката на данните, моля, посетете Политика за поверителност.

Последици при нечестни практики:

Когато по наше собствено усмотрение установим, че е налице нечеста практика (независимо дали е било спечелено предимство или не), лицето/лицата, отговорно/отговорни за тази практика, понася(т) една от следните последици:

  • Ние изпращаме на извършителя(-ите) имейл и и изискваме незабавно прекратяване на всички нечестни практики.
  • Ние можем да блокираме сметката(-ите) на извършителя(-ите) за целите на провеждане на щателно разследване на нечестните практики.
  • В краен случай си запазваме правото по наше собствено усмотрение да затворим сметката на извършителя за неопределен период от време и да конфискуваме всички средства по съответната сметка (вж. раздели 6, 17 и 18 в нашите Условия за ползване).

Актуализирано/Създадено: 18.12.2012 г.