Vad innebär "Visa inte det här meddelandet igen under den här sessionen"?

I samband med spelbekräftelsen ombeds du ange dina spelkupongs- och meddelandeinställningar. En popupsida visas när du trycker på knappen Nästa på spelkupongen.

När du angivit oddsinställningar och inställningar för hur resultatmeddelanden ska skickas till dig kan du även markera kryssrutan Visa inte det här meddelandet igen under den här sessionen för att systemet ska komma ihåg dina senaste inställningar tills du loggar ut från kontot (dvs. avslutar sessionen). Om du markerar rutan blir du inte på nytt ombedd att ange dina inställningar och knappen Nästa visas inte under spelplaceringen.

Om du vill ändra nuvarande inställningar trycker du på  (i sidhuvudet på popupsidan ovanför knappen Bekräfta spel). Sidan med inställningar för spelkupongen visas. Om du trycker på stängs popupsidan.