Politika o korištenju sadržaja trećih osoba

Sigurnost i zaštita naših platformi i usluga za sve naše kupce naši su prioriteti. Ovu politiku o korištenju sadržaja trećih osoba sastavili smo kako bismo Vas upoznali s pravilima učitavanja sadržaja trećih osoba (kako je taj pojam definiran u našim uvjetima korištenja) na naše platforme. Ne zaboravite, ova politika o korištenju sadržaja trećih osoba predstavlja dogovor između Vas i nas i činit će dio Vašeg ugovora s nama. Povremeno možemo unositi izmjene ove politike o korištenju sadržaja trećih osoba, stoga Vam preporučamo da redovito provjeravate njezin sadržaj.

Uvjeti ove politike politike o korištenju sadržaja trećih osoba su kako slijedi:

1) Ne polažemo prava vlasništva nad bilo kojim sadržajem trećih osoba (kako je taj pojam definiran u našim uvjetima korištenja i uključujući, ali ne ograničavajući se na, slike igrača) koje Vi objavljujete na našim platformama. Slažete se da ste isključivo Vi odgovorni za sadržaj trećih osoba koji ste objavili pod Vašim korisničkim imenom.

2) Ovime nam dajete neisključivu, oslobođenu naknade, važeću svagdje u svijetu, trajnu licencu (uključujući i pravo na pod-licencu) za korištenje i kopiranje Vašeg sadržaja trećih osoba kako smatramo potrebnim kako bismo olakšali njegovu objavu i pohranjivanje na našim platformama vezano uz bilo koje promocije u svim medijima poznatim sada ili razvijenim kasnije.

3) Jamčite nam da imate puno pravo i ovlasti dodijeliti licencu navedenu pod 2) gore i da sadržaj treće strane koji ste objavili (a) ne krši bilo koja prava intelektualnog vlasništva treće strane, druga prava vlasništva ili prava na objavu ili privatnost; (b) ne krši bilo koje zakone, propise, uredbe ili odredbe; (c) nije pogrdan, klevetnički, nezakonito prijeteći ili nezakonito uznemiravajući; (d) nije vulgaran ili pornografski i ne sadrži dječju pornografiju; (e) ne krši bilo koje zakone vezno uz nepoštenu konkurenciju, diskriminaciju ili lažno oglašavanje; (f) ne predstavlja neki od oblika zabranjenog sadržaja kako je definirano u paragrafu 5 u nastavku i (g) ne sadrži viruse, Trojanske konje, crve, tempirane bombe, cancelbots ili druge uobičajene računalne programe kojima je cilj oštetiti, ometati, lažnim predstavljanjem preuzeti ili neovlašteno koristiti bilo koji sustav, podatke ili osobne informacije.

4) Slažete se da ćete platiti sve naknade, provizije ili druge iznose koje dugujete trećim osobama kao rezultat Vaše objave bilo kojeg sadržaja trećih osoba na bilo kojoj našoj platformi.

5) Slažete se da sljedeće čini (ali se ne ograničava na) zabranjeni sadržaj trećih osoba: Sadržaj trećih osoba koji:

  1. je uvredljiv, potiče rasizam, fanatizam, mržnju ili fizičku povredu bilo koje vrste bilo kojoj grupi ili pojedincu ili iskorištava, maltretira ili zagovara maltretiranje bilo koje osobe;
  2. sadrži informacije za koje znate da su netočne ili obmanjujuće ili potiče nezakonite aktivnosti ili ponašanje koje je uvredljivo, prijeteće, sramotno, klevetničko ili pogrdno;
  3. sadrži golotinju, pretjerano nasilje ili uvredljive teme ili linkove na bilo koji takav sadržaj;
  4. sakuplja osobne podatke od bilo kojih osoba mlađih od 18 godina;
  5. sadrži informacije koje predstavljaju rizik privatnosti ili zaštite bilo koje osobe;
  6. sadrži neovlaštene kopije rada druge osobe zaštićenog autorskim pravom; i
  7. sadrži fotografije ili video zapise druge osobe koje ste Vi objavili bez odobrenja te osobe.

Izmijenjeno/sastavljeno 17. prosinca 2012.