Политика за ползване съдържание на трети лица

Ние се ангажираме да осигуряваме безопасност на Нашите Платформи и Услуги за всички Наши потребители. Настоящата Политика за ползване съдържание на трети лица създадохме, за да Ви запознаем с правилата, свързани с качването на съдържание на трети лица (както този термин е дефиниран в нашите Условия за ползване) на нашите платформи. Моля, имайте предвид, че настоящата Политика за ползване съдържание на трети лица представлява споразумение между Вас и Нас и съставя част от Вашия договор с Нас. Отвреме-навреме е възможно да внасяме изменения, затова Ви препоръчваме да преглеждате редовно Политиката за ползване съдържание на трети лица.

Условията на настоящата Политика за ползване съдържание на трети лица са следните:

1) Ние не претендираме за право на собственост върху каквото и да било съдържание на трети лица (както този термин е дефиниран в нашите Условия за ползване, включително, но без да се ограничава до, снимки на играчите), публикувано от Вас на Нашите платформи. Вие се съгласявате, че носите цялата отговорност за всяко съдържание на трети лица, което публикувате под Вашето потребителско име.

2) С настоящото Вие ни предоставяте неизключителен, безплатен, валиден в целия свят, постоянен лиценз (включително и право на подлиценз) да използваме публикуваното от Вас съдържание на трети лица и да го копираме както смятаме за необходимо с цел да улесним неговото публикуване и съхранение на Нашите платформи или във връзка с всякакви промоции във всички досега познати или разработени в бъдеще медии.

3) Вие Ни гарантирате, че имате пълно право и пълномощия за предоставяне на посочения в т. 2) лиценз и че публикуваното от Вас съдържание на трети лица (а) не нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица, други права на собственост или правото на публичност или поверителност; (б) не нарушава никакви закони, устави, наредби или регламенти; (в) не е накърняващо достойнството, клеветническо, не съдържа незаконна опасност или тормоз; (г) не е вулгарно или порнографско и не съдържа детска порнография; (д) не нарушава законите, свързани с предотвратяване на нелоялна конкуренция, дискриминация или фалшива реклама; (е) не съдържа какъвто и да е вид забранено съдържание на трети лица съгласно посоченото в т.5 по-долу; и (ж) не съдържа вируси, "троянски коне", "червеи", "бомби със закъснител", ботове или други компютърни програми, чиято цел е да повредят, да окажат пагубен ефект, да превземат по измамнически начин или да използват незаконно системи, данни или лична информация.

4) Вие се съгласявате да заплащате всички такси за лицензи, компенсации или каквито и да било други суми, дължими на трети лица във връзка с публикувано от Вас съдържание на трети лица на Нашите платформи.

5) Вие се съгласявате, че съдържание на трети лица се смята за забранено при наличие на някой от долупосочените признаци (но не се ограничава с изброеното):

  1. оскърбително съдържание; съдържание, пропагандиращо расизъм, фанатизъм, омраза или физическо насилие по отношение на група лица или отделни лица или съдържание, притесняващо или тормозещо което и да е лице, или подтикващо към тормоз;
  2. съдържа информация, за която знаете, че е фалшива или заблуждаваща или пропагандира незаконни дейности или поведение, което е оскърбително, заплашително, непристойно, дискредитиращо или клеветническо;
  3. съдържа голота, ексцесивно насилие или обидни теми или линкове към такова съдържание;
  4. способства предаване на лични данни на лица, които не са навършили 18 години;
  5. съдържа информация, която застрашава конфиденциалността и безопасността на което и да е лице;
  6. съдържа неразрешено копиране на защитено от авторско право произведение на друго лице; и
  7. съдържа снимки или видео записи на друго лице, които сте публикували без разрешението на въпросното лице.

Редактирано/Създадено: 17.12.2012 г.