Podmienky ohľadne prerušenia spojenia a stornovania

 1. Pokiaľ nie je uvedené inak, nasledujúce podmienky používania stanovujú pravidlá a postupy, týkajúce sa práv všetkých hráčov v prípade prerušenia spojenia a stornovania hier.
 2. Ochrana pred prerušením spojenia je nástroj, chrániaci hráčov v prípade neočakávaného prerušenia ich internetového spojenia vtedy, keď sú zapojení do hry o bank. Ak bude prerušené spojenie hráča s internetom, bude mu (za predpokladu, že má k dispozícii ochranu pred prerušením spojenia) aj naďalej povolená účasť v aktuálnom kole a hra o tú časť banku, na ktorej sa až do momentu prerušenia spojenia finančne podieľal.
 3. Snažíme sa ponúkať našim hráčom optimálnu ochranu pred prerušením. Naším cieľom je chrániť hráčov a súčasne vykonávať primerané kontroly tak, aby sa zamedzilo zneužívaniu ponúkanej ochrany.
 4. Ochrana pred prerušením je určená výlučne pre prípady neúmyselného prerušenia spojenia. Akékoľvek zneužitie týchto podmienok úmyselným prerušením spojenia môže mať za následok stratu výhier, diskvalifikáciu z turnaja, stratu ochrany pred prerušením spojenia alebo vylúčenie z internetovej stránky.
 5. Náš softvér je schopný rozpoznať a posúdiť, či bol hráč skutočne odpojený od internetu, a to ešte pred tým, ako mu bude udelená ochrana pred prerušením spojenia. Ak bude hráč chcieť využiť ochranu pred prerušením spojenia na krátku prestávku, bude to hodnotené ako zloženie.
 6. Hráči musia akceptovať riziko prerušenia spojenia a ak k nemu príde, mali by sa znovu prihlásiť a čím skôr začať opäť hrať. Kontaktujte svojho poskytovateľa internetu a spýtajte sa ho, ako môže napomôcť zníženiu rizika prerušenia spojenia. Za prerušenia spojenia hráčov nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
 7. V prípade, že spojenie hráča s internetom bude prerušené v priebehu hry a ochrana pred prerušením spojenia je k dispozícii, hráč bude môcť ďalej hrať o tú časť banku, do ktorého investoval. Hráč bude môcť vyhrať tú sumu, ktorá sa v momente prerušenia spojenia nachádzala v banku.
 8. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto podmienok a vo všetkých takýchto prípadoch padne konečné rozhodnutie na základe vlastného uváženia. Zmena týchto podmienok a príslušné rozhodnutia budú oznámené v elektronickej a/alebo písomnej forme.

Záchrana Lifeline

Pri určitých stoloch nie je normálna ochrana pred prerušením spojenia k dispozícii (pri všetkých turnajoch a niektorých zvláštne označených stoloch s cash games). Pri takýchto stoloch nájdete v lobby označenie "No DP" (Žiadna ochrana pred prerušením). V prípade, že je internetové spojenie hráča, ktorý sa aktuálne podieľa na banku jedného z týchto stolov, jednoznačne prerušené, systém tomuto hráčovi poskytne viac času na opätovné prihlásenie a pokračovanie v hre.

Čas, ktorý bude hráčovi poskytnutý naviac, sa vypočíta podľa veľkosti aktuálneho banku:

 • Pri hrách Stud „X“ sa rovná nižšiemu vkladu
 • Pri hrách Flop „X“ sa rovná Big Blind

Pri stoloch, ktoré nie sú Heads-up:

 • Žiadne predĺženie času pri banku do 5 x X.
 • 20 sekúnd pri banku medzi 5 x X a 20 x X.
 • 30 sekúnd pri banku medzi 20 x X a 40 x X.
 • 45 sekúnd pri banku medzi 40 x X a 80 x X.
 • 60 sekúnd pri banku nad 80 x X.

Pri stoloch Head-up:

 • 20 sekúnd pri banku medzi 0 a 5 x X.
 • 30 sekúnd pri banku medzi 5 x X a 10 x X.
 • 45 sekúnd pri banku nad 10 x X.

Systém poskytne predĺženie času len vtedy, keď hráč s prerušeným spojením a) sa podieľa na banku a b) neaktivoval možnosť „Check“. Túto záchrannú funkciu nazývame Lifeline.

Lifeline je jednoducho vyjadrené čas, poskytnutý navyše, počas ktorého sa hráč môže rozhodnúť, čo chce v prípade prerušenia spojenia urobiť, keď je na rade. Úmyselné zneužívanie tejto funkcie má za následok stratu žetónov i peňazí.

Na vytvorenie nového spojenia majú hráči čas 60 sekúnd, vrátane Lifeline. Pri vytvorení nového spojenia v 56. sekunde, má hráč od tohto momentu najmenej 20 sekúnd čas na reakciu: je to „stávková prestávka“ navyše.

Tu je krátky prehľad stolov a turnajov, poskytujúcich záchranu Lifeline alebo normálnu ochranu pred prerušením spojenia:

 • Každý stôl (normálny, turnaj pri jednom stole, turnaj pri viacerých stoloch) poskytuje buď Lifeline alebo ochranu pred prerušením spojenia; žiadny stôl neposkytuje obidve funkcie naraz.
 • Všetky turnajové stoly sú stolmi s Lifeline.
 • Hracie stoly live môžu poskytovať buď Lifeline alebo ochranu pred prerušením spojenia.
 • Turnaje pri jednom stole alebo turnaje pri viacerých stoloch nemajú v lobby označenie ako stoly s Lifeline.
 • Live hry s Lifeline sú v lobby označené „No DP“.

Kým naši hráči spĺňajú vyššie uvedené podmienky, majú k dispozícii neobmedzený počet Lifeline.

Hráčovi, ktorému softvér z dôvodu prerušenia spojenia poskytol čas navyše, pošleme správu prostredníctvom chatu.

Ak má hráč, ktorému bolo uznané prerušenie spojenia, k dispozícii možnosť „Check“, zvolí systém automaticky túto možnosť, a to bez poskytnutia času navyše.

Ochrana pred prerušením spojenia pri turnajoch Sit & Go s jedným stolom

Pri všetkých turnajoch Sit & Go s jedným stolom sme zrušili ochranu pred prerušením. V prípade, že stratíte spojenie, bude to hodnotené, ako keby ste boli zložili karty. K tejto zmene sme pristúpili na základe priania našich hráčov.

Ochrana pred prerušením spojenia pri turnajoch Sit & Go s viacerými stolmi

Pri turnajoch Sit & Go s viacerými stolmi nie je k dispozícii žiadna ochrana pred prerušením. Ak stratíte spojenie, bude to automaticky hodnotené ako keby ste boli zložili karty.

Ochrana pred prerušením pri turnajoch s viacerými stolmi

Pri všetkých turnajoch s viacerými stolmi sme zrušili ochranu pred prerušením. V prípade, že stratíte spojenie, bude to hodnotené, ako keby ste boli zložili karty. K tejto zmene sme pristúpili na základe priania našich hráčov.

Pravidlá zrušenia hry

Hry skutočných peňazí

Hráčom bude vrátená presná suma peňazí, ktorú mali v čase zrušenia.

Hry s hracími peniazmi

Hráčom bude vrátená presná suma žetónov, ktoré pôvodne priniesli k stolu, keďže nezaznamenávame informácie o listoch s hracími peniazmi.

Všetky turnaje skutočných peňazí (Sit & Go a plánované)

Prosím, pozrite si turnajové pravidlá ohľadne pravidiel zrušení jednodstolových Sit & Go, viacstolových Sit & Go a viacstolových turnajov.

Blackjack

Ak bude Vaše spojenie prerušené počas hrania hry Blackjack, prihláste sa, prosím, opäť na svoje konto. Vo svojej hre budete môcť pokračovať odtiaľ, kde nastalo prerušenie. V prípade, že k prerušeniu prišlo po tom, ako ste odoslali informácie, zobrazí sa nasledujúca sekvencia alebo nasledujúci výsledok tak, ako by Vaše spojenie nebolo bývalo prerušené.

Pokiaľ problémy pretrvávajú aj naďalej, obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis. Danú situáciu dôkladne prešetríme. Straty, ktorých dôvodom bola chyba nášho systému, Vám budú okamžite refundované.

Deal Making

Ak k prerušeniu príde vo chvíli, keď sa práve dohovárate s iným hráčom o výške výplaty, pokračuje Vaša dohoda normálne. Vyskytnúť sa môžu nasledovné situácie:

 • Vaše spojenie bude opäť vytvorené ešte v priebehu dohody a Vy sa do nej opäť zapojíte.
 • Vaše spojenie nebude obnovené pred odmietnutím dohody z dôvodu prekročenia času.
 • Počas prerušenia Vášho spojenia ostatní hráči dohodu odmietli a hra pokračuje ďalej.
 • Prerušenie spojenia je hodnotené ako odmietnutie: to znamená, že k dohode nepríde, pretože je potrebný súhlas všetkých hráčov pri stole a Vám sa nepodarilo včas nadviazať nové spojenie a dohodu potvrdiť. to znamená, že k dohode nepríde, pretože je potrebný súhlas všetkých hráčov pri stole a Vám sa nepodarilo včas nadviazať nové spojenie a dohodu potvrdiť.

Používanie platforiem podlieha Podmienkam používania.