Smernica v zvezi z vsebinami tretjih ponudnikov

Varnost in varovanje naših platform in storitev za vse naše stranke je naša najvišja prioriteta. Sestavili smo smernico v zvezi z vsebinami tretjih ponudnikov, s pomočjo katere Vas želimo seznaniti z določili v zvezi z nalaganjem vsebin tretjih ponudnikov (v skladu z definicijo v naših Pogojih za uporabo) na naše platforme. Upoštevajte, da smernica v zvezi z vsebinami tretjih ponudnikov predstavlja dogovor med Vami in nami in je del Vaše pogodbe z nami. Smernico v zvezi z vsebinami tretjih ponudnikov lahko občasno spremenimo in Vam zato priporočamo, da jo redno spremljate.

Pogoji te smernice v zvezi z vsebinami tretjih ponudnikov so:

1) Ne lastimo si lastninskih pravic za vsebine tretjih ponudnikov (v skladu z definicijo v naših Pogojih za uporabo, vključno s slikami strank, a ne omejeno nanje), ki jih naložite na naše platforme. Strinjate se, da ste sami odgovorni za vsebine tretjih ponudnikov, ki jih naložite pod svojim uporabniškim imenom.

2) S tem na nas prenašate ne-ekskluzivno, brezplačno, neomejeno licenco (vključno s pravico do izdajanja podlicence), ki velja po vsem svetu in s katero lahko Vašo vsebino tretjih ponudnikov uporabljamo ter izdelamo toliko njenih kopij, kot je potrebno za postavljanje in shranjevanje Vaše vsebine tretjih ponudnikov na naših platformah ali za njeno uporabo v zvezi s poljubnimi promocijami v vseh trenutno znanih in v prihodnosti razvitih medijih.

3) Zagotavljate nam, da imate pooblastilo in dovoljenje, da pod točko 2) omenjeno licenco prenesete in da vsebina tretjih ponudnikov, ki ste jo naložili, (a) ne krši pravic umskega dela tretjih, drugih lastniških pravic ali pravic objave oz. pravic na varovanje zasebnosti; (b) ne krši zakonov, predpisov, odlokov ali določil; (c) ni obrekljiva, ali takšne vrste, da bi z njo nekoga očrnili, mu nezakonito grozili ali ga nezakonito nadlegovali; (d) ni opolzka ali pornografska in ne vsebuje otroške pornografije; (e) ne krši zakonov za preprečevanje nepravične konkurence, diskriminacije in nepravičnega oglaševanja; (f) ne predstavlja vrste prepovedane vsebine tretjih ponudnikov v skladu s spodaj navedeno 5. točko in (g) ne vsebuje virusov, trojancev, črvov, časovnih bomb, programov cancelbot ali drugih splošnih računalniških programov, katerih cilj je poškodovati, škodljivo motiti, nedovoljeno prestreči ali na nezakonit način uporabljati sistem, podatke ali osebne informacije.

4) Strinjate se, da boste poravnali vse licenčne pristojbine, druge pristojbine ali morebitne druge zneske, ki jih je treba plačati tretji stranki za to, da lahko na naše platforme naložite vsebine tretjih ponudnikov.

5) Pripoznavate, da spodaj navedene točke (a ne omejeno nanje) predstavljajo prepovedane vsebine tretjih ponudnikov. Vsebina tretjih ponudnikov, ki:

  1. je nespodobna, spodbuja rasizem, fanatizem, bes ali kakršnokoli vrsto telesnih poškodb proti skupini ali posamezniku oz. osebo izkorišča, nadleguje ali podpira njeno izkoriščanje;
  2. vsebuje informacije, za katere veste, da so napačne ali zavajajoče oz. oglašujejo nelegalne aktivnosti ali vedenje, ki je žaljivo, grozeče, opolzko, obrekljivo ali klevetniško;
  3. vsebuje goloto, ekscesivno nasilje ali nespodobne teme oz. povezave do takšnih vsebin;
  4. zbira podatke oseb, mlajših od 18 let;
  5. vsebuje informacije, ki za kogarkoli predstavljajo tveganje na področju varstva podatkov ali varnostno tveganje;
  6. predstavlja neodobreno kopijo dela, za katerega ima druga oseba avtorske pravice; in
  7. vsebuje fotografijo ali video posnetek druge osebe, ki ste ga objavili brez njenega dovoljenja.

Spremenjeno/sestavljeno 17. decembra 2012