Üçüncü Taraf İçerik Politikası

Platformlarımızın ve üyelerimize sunduğumuz hizmetlerimizin güvenliği bizim için ilk sırada yer almaktadır. Üçüncü Taraf İçeriklerinin yüklenmesi (Kullanım Şartnamesi’de belirtildiği üzere) ile ilgili şartlar hakkında bilgilenmek adına burada Üçüncü Taraf İçerik Politikası ile ilgili bilgilerin bir özetini bulabilirsiniz. Lütfen bu Üçüncü Taraf İçerik Politikası yönergesinin tarafınız ve şirketimiz arasında bir anlaşma olduğuna ve bizimle yaptığınız sözleşmenin bir parçası olduğuna dikkat ediniz. Üçüncü Taraflar İçerik Politikası tarafımızdan zaman zaman değiştirilebileceği için bu yönergeyi belirli aralıklarla takip etmenizi tavsiye ederiz.

Üçüncü Taraf İçerik Politikası şartları şunlardır:

1) Tarafınızdan platformlarımıza yüklenen Üçüncü Taraf İçerikleri (Kullanım Şartnamesi’de belirtildiği üzere, kullanıcı resimleriyle sınırlı olmamak kaydıyla) ile ilgili mülkiyet hakkı talep etmemekteyiz. Kullanıcı adınız altında sunduğunuz tüm Üçüncü Taraf İçerikleri ile ilgili her türlü sorumluluğun size ait olduğunu kabul etmiş olursunuz.

2) Böylelikle bize, platformlarımızdaki güncel veya geliştirilebilir ortamlarda sunduğumuz promosyonlarda girdiğiniz üçüncü taraf içeriklerini kullanabilme ve saklama hakkı tanıyan, herhangi bir sınırlama veya imtiyaz ihtiva etmeyen, tüm dünyada geçerli süresiz bir lisans sunmuş olursunuz.

3) Bununla beraber bize 2. maddede belirtilen içerikler hakkında lisans vermek de dahil olmak üzere her türlü hak ve tasarrufa sahip olduğunuzu; ve de (a) bunu yaparken herhangi bir kişi ya da kurumun fikri mülkiyet haklarının yanı sıra mahremiyet, yayın veya patent haklarına tecavüz etmediğinizi; (b) herhangi bir yasa, resmi yönetmelik veya talimatnameye aykırı bir davranışta bulunmadığınızı;(c) herhangi bir kişi ya da kuruma iftira, ticari itibarsızlaştırma, yasalar önünde tehtid ya da hakaret sayılabilecek ifadelerde bulunmadığınızı; (d) müstehcen, pornografik veya çocuk pornografisi ihtiva eden içerikler paylaşmadığınızı; (e) haksız rekabet, ayrımcılık ya da yanlış reklam konularında herhangi bir yasaya karşı gelmediğinizi; (f) aşağıdaki 5. maddede belirtilen yasaklı üçüncü taraf içeriklerini paylaşmadığınız ve (g) paylaştığınız içeriklerin sistem, veri ve kişisel bilgilere müdahele etme, zarar verme veya el koymak amacıyla virüs, truva atı, solucan, zaman bombası, cancel bot ve benzeri programlar ihtiva etmediğini beyan etmiş olursunuz.

4) Platformlarımızda paylaştığınız Üçüncü Taraf İçeriklerinin herhangi bir kişi veya kurumun haklarına tecavüz etmesi durumunda, oluşabilecek her tür telif ücreti, harç veya benzeri giderlerin sizin tarafınızdan karşılanacağını kabul etmiş olursunuz.

5) Aşağıda belirtilen Üçüncü Taraf İçeriklerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) yasak olduğunu kabul etmiş sayılırsınız:

  1. saldırgan, ırkçı, ayrımcı, bağnaz, bir kişi veya gruba karşı nefreti veya şiddeti teşvik eden, kişilere karşı her tür istismara ve hakarete yol açan veya savunan;
  2. kasten yanlış bilgi içeren, yasa dışı eylemleri duyuran, tehtidkar, mütecaviz, müstehcen, itibarsızlaştırıcı veya hakaret oluşturan;
  3. çıplaklık, şiddet veya saldırı içeren veya bu tarz içeriklere yönlendiren;
  4. 18 yaşını doldurmamış kişilerin kişisel bilgilerini talep eden;
  5. herhangi bir kişinin güvenliğine veya mahremiyetine zarar verici bilgiler içeren;
  6. başka bir kimsenin sahip olduğu fikri mülkiyet veya telif haklarına konu olan ürünlerin izinsiz kopyalarını içeren ve
  7. izinsiz bir şekilde bir başkasının resim veya video çekimininden oluşan içerikler paylaşılmamalıdır.

Değiştirilme/Oluşturulma tarihi: 17.12.2012