Γενικοί όροι συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες 24.05.2016

1. Εισαγωγή

1.1 Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο (γενικοί όροι συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες) ισχύουν για όλες τις προσφορές που διατίθενται μέσω των πλατφορμών μας (έκαστη ως προσφορά) και, από κοινού με τυχόν ισχύοντες ειδικούς όρους προσφορών, οι οποίοι ενδέχεται επίσης να αναφέρονται ως "βασικοί όροι", και οι οποίοι ορίζονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα κάθε σχετικής προσφοράς (ειδικοί όροι προσφοράς) και οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών και οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών του Market και η Πολιτική Απορρήτου των Χρηστών (από κοινού οι κανόνες), αποτελούν νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ ημών και υμών και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή μας. Με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε προσφορά, υποδηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους κανόνες.

1.2 Πρέπει να ελέγχετε τους παρόντες γενικούς όρους συμμετοχής σε προσφορές και τυχόν ισχύοντες ειδικούς όρους προσφοράς προτού συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε προσφορά.

1.3 Σε περίπτωση αντίφασης ή ανακολουθίας μεταξύ των παρόντων γενικών όρων συμμετοχής σε προσφορές, τυχόν ισχυόντων ειδικών όρων προσφοράς και των Γενικών Όρων Συναλλαγών, θα ισχύουν οι ειδικοί όροι προσφοράς και θα έπονται οι παρόντες γενικοί όροι συμμετοχής σε προσφορές, αλλά μόνο μέχρι του βαθμού που απαιτείται για την επίλυση της συγκεκριμένης αντίφασης ή ανακολουθίας.

1.4 Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των παρόντων γενικών όρων συμμετοχής σε προσφορές επιλέγοντας τη δυνατότητα εκτύπωσης από το μενού του προγράμματος περιήγησής σας.

1.5 Η χρήση κάθε πλατφόρμας και τυχόν διαθέσιμων υπηρεσιών μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας από μέρους σας υπόκειται στους κανόνες.

2. Προσφορές και περίοδοι προσφορών

2.1 Ενδέχεται να διοργανώνουμε κατά καιρούς προσφορές και αυτές οι προσφορές μπορεί να είναι προσφορές μπόνους (ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για μπόνους πραγματικών χρημάτων ή κινήτρου άλλης μορφής), κληρώσεις, διαγωνισμοί, αγώνες, πρωταθλήματα, τουρνουά ή άλλη μορφή προσφοράς ή συνδυασμός οιονδήποτε εξ αυτών. Η συγκεκριμένη μορφή της προσφοράς θα περιγράφεται και τα στοιχεία της θα ορίζονται αναλυτικά, στις ανακοινώσεις (όπως μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου, αναδυόμενα παράθυρα στον υπολογιστή και επιστολές) που εκδίδουμε για να σας ενημερώνουμε για κάθε προσφορά (έκαστη ως ανακοίνωση προσφοράς) και/ή στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα της κάθε προσφοράς.

2.2 Για τους σκοπούς όλων των προσφορών, ο διοργανωτής είναι η οντότητα με την οποία συνάψατε σύμβαση σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών ("εμείς", "εμάς" και "μας").

2.3 Η χρονική περίοδος ισχύος κάθε προσφοράς (περίοδος προσφοράς) θα καθορίζεται στους ισχύοντες προκαθορισμένους όρους προσφοράς. Κάθε προσφορά θα ολοκληρώνεται αυτόματα με τη λήξη της σχετικής περιόδου προσφοράς, οπότε και δεν θα είναι δυνατή καμία περαιτέρω συμμετοχή στη συγκεκριμένη προσφορά. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθορίζεται περίοδος προσφοράς, η σχετική προσφορά θα ολοκληρώνεται όταν αποσύρεται από την πλατφόρμα.

3. Ανακοινώσεις προσφορών

3.1 Εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικά στην Ανακοίνωση προσφοράς, η συμμετοχή σε κάθε Προσφορά αφορά όλους τους παίκτες από οποιαδήποτε πλατφόρμα μας αλλά περιορίζεται σε μία ανά άτομο, οικογένεια, νοικοκυριό, διεύθυνση ή οργανισμό όπου αποστέλλουμε την ανακοίνωση προσφοράς. Σε συγκεκριμένες προσφορές, διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού συμμετοχής σε παίκτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Σε περίπτωση κατά την οποία η ανακοίνωση προσφοράς επιτρέπει πολλαπλούς συμμετέχοντες, διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού του αριθμού των συμμετοχών, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

3.2 Εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην ανακοίνωση προσφοράς, προορίζεται για τον συγκεκριμένο παραλήπτη ή τη συγκεκριμένη κατηγορία παραληπτών και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Εάν δεν είστε ο νόμιμος παραλήπτης ή δεν ανήκετε στην νόμιμη κατηγορία παραληπτών, η προσφορά είναι άκυρη.

4. Καταλληλότητα συμμετοχής σε προσφορές

4.1 Για να είστε κατάλληλοι για συμμετοχή σε οποιαδήποτε προσφορά, πρέπει:
(α) να είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, ή άνω της νόμιμης ηλικίας ενηλικίωσης που ισχύει στη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία σας,
(β) να έχετε νόμιμο δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας,
(γ) εάν η προσφορά προορίζεται συγκεκριμένα για άτομα που κατοικούν και/ή βρίσκονται σε συγκεκριμένη χώρα όπως καθορίζεται στους ισχύοντες ειδικούς όρους προσφοράς, να κατοικείτε ή να βρίσκεστε στη συγκεκριμένη χώρα,
(δ) εκτός κι αν οι ισχύοντες ειδικοί όροι προσφοράς αναφέρουν ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής όπου "δεν απαιτείται αγορά" και σύμφωνα με την ενότητα 5.2 παρακάτω, να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή σας στην πλατφόρμα για τη σχετική υπηρεσία και να έχετε δημιουργήσει λογαριασμό πραγματικών χρημάτων (λογαριασμός) σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας,
(ε) να πληροίτε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο καταλληλότητας όπως ορίζεται στις ανάλογες ενότητες των παρόντων γενικών όρων συμμετοχής σε προσφορές όσον αφορά συγκεκριμένες γενικές κατηγορίες προσφοράς και στους ισχύοντες ειδικούς όρους προσφοράς, και
(στ) να μην είστε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (όπως ορίζεται στην ενότητα 6 που ακολουθεί).

(Παίκτης με δικαίωμα συμμετοχής).

4.2 Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε προσφορά, η οποία αναφέρεται ότι προορίζεται για νέους παίκτες ή η οποία περιγράφεται ως προσφορά "νέου παίκτη" ή "εγγραφής" (ή κάτι παρόμοιο), δεν πρέπει να έχετε δημιουργήσει κατά το παρελθόν λογαριασμό, ούτε να έχετε πραγματοποιήσει κατάθεση σε λογαριασμό σε καμία από τις υπηρεσίες μας. Οι εν λόγω προσφορές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με καμία άλλη προσφορά.

4.3 Η ταυτότητα κάθε συμμετέχοντα σε μια προσφορά θα καθορίζεται από όλα ή οποιονδήποτε συνδυασμό των κάτωθι: όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου, αριθμός πιστωτικής/ειδικής/χρεωστικής κάρτας, διεύθυνση IP και οποιαδήποτε άλλη μορφή ταυτότητας η οποία ενδέχεται να απαιτηθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε επιπρόσθετες πληροφορίες εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένες προσφορές.

5. Συμμετοχή σε προσφορές

5.1 Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε προσφορά είναι εθελοντική. Διαθέτετε την επιλογή απόρριψης συμμετοχής σε οποιαδήποτε προσφορά αγνοώντας απλώς ή μην κάνοντας δεκτή (όπως ισχύει) τη σχετική ανακοίνωση προσφοράς.

5.2 Για να συμμετάσχετε σε μια προσφορά, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που ορίζονται στη σχετική ανακοίνωση προσφοράς, στην ατομική ιστοσελίδα της συγκεκριμένης προσφοράς και, όπου ισχύει, στους ειδικούς όρους προσφοράς. Σε περιπτώσεις όπου η ανακοίνωση προσφοράς ή η σελίδα υποδηλώνει ότι δεν απαιτείται αγορά για τη συμμετοχή στην προσφορά, μπορείτε να συμμετάσχετε αποστέλλοντας μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση που καθορίζεται εκεί.

5.3 Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στους ισχύοντες ειδικούς όρους προσφοράς, η συμμετοχή σε κάθε προσφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

6. Παίκτες χωρίς δικαίωμα συμμετοχής και αποκλεισμένοι παίκτες

6.1 Προϊστάμενοι, διευθυντές, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι της εταιρείας bwin.party digital entertainment plc ή οποιασδήποτε θυγατρικής, μητρικής ή συνεργαζόμενης εταιρείας ή οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους προμηθευτές ή πωλητές αυτών (συμπεριλαμβανομένων εταιρειών διαφήμισης, εκτύπωσης και δημοσίων σχέσεων) ή κάθε προϊστάμενος, διευθυντής, εργαζόμενος, σύμβουλος ή αντιπρόσωπος οιασδήποτε οντότητας που σχετίζεται με κάθε προσφορά ή συγγενείς των προαναφερθέντων ατόμων. Ο όρος "συγγενής" περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, σύζυγο, σύντροφο, παιδί ή αδερφό/ή και οποιοδήποτε άτομο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τα προαναφερθέντα άτομα.

6.2 Όσοι κατοικούν σε Νεβάδα, Περιφέρεια Κολούμπια, Φλόριντα, Ιλινόις, Άιοβα και Ρόοντ Άιλαντ καθώς και οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές περιφέρεις όπου η συμμετοχή σε προσφορές και/ή κατάκτηση επάθλων μετρητών θεωρείται παράνομη (συλλογικά ως μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα).

Τα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε προσφορά.

6.3 Εάν κάποιος παίκτης, που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, συμμετάσχει σε οποιαδήποτε προσφορά, διατηρούμε το δικαίωμα χωρίς να επηρεάζονται τυχόν άλλα δικαιώματα που απορρέουν από τους κανόνες, να ζητήσουμε την επιστροφή τυχόν μπόνους, πληρωμής, επάθλου ή άλλου βραβείου, ακόμη κι από τον λογαριασμό του συγκεκριμένου παίκτη.

6.4 Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αποκλείσουμε οποιονδήποτε παίκτη που κλέβει ή που πλαστογραφεί ή προσπαθεί να πλαστογραφήσει τη διαδικασία συμμετοχής σε κάθε προσφορά ή τη λειτουργία αυτής, ή που η συμπεριφορά του συνιστά παραβίαση των κανόνων, είναι αντίθετη στο πνεύμα των κανόνων ή τους σκοπούς της σχετικής προσφοράς ή που, κατά τη γνώμη μας, καταστήσει ανυπόληπτους εμάς ή οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου μας ή τις αντίστοιχες επωνυμίες του.

7. Απαιτούμενες καταθέσεις

7.1 Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία στους ειδικούς όρους προσφοράς αναφέρεται ότι υπάρχει διαθέσιμη διαδρομή "δεν απαιτείται αγορά" (ή άλλη διαθέσιμη παροχή), η συμμετοχή σε οποιαδήποτε προσφορά υπόκειται στο να έχετε πραγματοποιήσει την απαιτούμενη ελάχιστη κατάθεση στον λογαριασμό σας όταν τον δημιουργήσετε, όπως απαιτείται (απαιτούμενη κατάθεση) εκτός κι αν στους ειδικούς όρους προσφοράς καθορίζεται ότι απαιτείται διαφορετικό ποσό απαιτούμενης κατάθεσης.

7.2 Οι μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ λογαριασμών παικτών (ο παίκτης 'Α' μεταφέρει χρήματα στον παίκτη 'Β') και οι αντιστροφές εξαργυρώσεων δεν θεωρούνται καταθέσεις για τους σκοπούς οιασδήποτε απαίτησης ελάχιστης απαιτούμενης κατάθεσης.

8. Περιορισμοί αποδέσμευσης και αποπληρωμής

8.1 Σε σχέση με ορισμένες προσφορές, πρέπει να εκπληρωθούν συγκεκριμένες απαιτήσεις εκταμίευσης ή, όπου ισχύει, περιορισμοί εξαργύρωσης, εκτός από τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στους παρόντες γενικούς όρους συμμετοχής σε προσφορές, προτού οποιοδήποτε μπόνους μπορεί να χρησιμοποιηθεί, παιχτεί ή, όπου ισχύει, εξαργυρωθεί ή ως προϋπόθεση για την καταλληλότητα για κάποιο έπαθλο ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό, αγώνα, πρωτάθλημα ή τουρνουά. Οποιοσδήποτε πρόσθετος περιορισμός ή απαίτηση θα εμπεριέχεται ή θα αναφέρεται στους ισχύοντες ειδικούς όρους προσφοράς. Επιτρέπεται μόνο να κάνετε ανάληψη από το λογαριασμό οποιωνδήποτε ποσών που αποκτήθηκαν μέσω μπόνους στην ενότητα αθλημάτων όταν έχετε πληρώσει τους περιορισμούς πονταρίσματος που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη προσφορά μπόνους. Όλα τα μπόνους πρέπει να ποντάρονται σε αποδόσεις από 1,70 και πάνω.

Οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετούνται σε αρχική τιμή ιπποδρομιών δεν θα μετρούν στο πλαίσιο πλήρωσης των παρόντων περιορισμών αποδέσμευσης μπόνους.

Σε περίπτωση κατά την οποία εξαργυρώσετε κεφάλαια για τα οποία έχετε λάβει, ή έχετε δικαίωμα να λάβετε, μπόνους χωρίς να έχετε εκπληρώσει τυχόν ισχύουσα απαίτηση εκταμίευσης, περιορισμό εξαργύρωσης ή γενικό κριτήριο καταλληλότητας, θα εκχωρήσετε ολόκληρο το ποσό του μπόνους και τυχόν κέρδη που προέρχονται από το ποσό του μπόνους και εμείς θα έχουμε δικαίωμα αφαίρεσης αυτών από τον λογαριασμό σας.

8.2 Σε περίπτωση κατά την οποία υφίσταται απαίτηση για κάποια προσφορά ως προς συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών, παρτίδων ή πονταρισμάτων που πρέπει να παιχτούν ή να τοποθετηθούν, δεν θα μετράνε παιχνίδια, παρτίδες ή πονταρίσματα που παίζονται ή τοποθετούνται σε τραπέζια τουρνουά (εκτός εάν η προσφορά είναι τουρνουά) ή σε οποιαδήποτε τραπέζια εικονικών χρημάτων.

8.3 Σε περίπτωση κατά την οποία υφίσταται απαίτηση για κάποια προσφορά ως προς τη συλλογή συγκεκριμένου αριθμού πόντων, η αναφορά στους πόντους θα αφορά μόνο πόντους που συλλέγονται αποκλειστικά κατά τη σχετική περίοδο προσφοράς, εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στους ισχύοντες ειδικούς όρους προσφοράς. Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στους ισχύοντες ειδικούς όρους προσφοράς, οι πόντοι που συλλέγονται μέσω "ανανέωσης" ή έχουν εξαργυρωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εκτός της σχετικής προσφοράς, δεν θα υπολογίζονται για τη συγκεκριμένη απαίτηση, και σε περίπτωση που έχετε εξαργυρώσει πόντους στα πλαίσια κάποιας προσφοράς, δεν θα μπορείτε να τους αξιώσετε εκ νέου μελλοντικά.

8.4 Σε περίπτωση κατά την οποία υφίσταται απαίτηση για κάποια προσφορά ως προς τοποθετημένα πονταρίσματα, τότε, εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στους ισχύοντες ειδικούς όρους προσφοράς, πονταρίσματα που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε παιχνίδι (i) ρουλέτας κόκκινο, μαύρο, μονό, ζυγό, μεταξύ του τόξου 1 - 18 ή μεταξύ του τόξου 19 - 36, (ii) Blackjack μονής τράπουλας, (iii) Bonus Pairs Blackjack, (iv) Triple Card Poker, (v) Texas Hold'em Bonus Poker, (vi) Final Score World Cup και (vii) Tens or Better δεν θα μετράνε ως έγκυρα πονταρίσματα για τους σκοπούς εκπλήρωσης των απαιτήσεων εξαργύρωσης ή πονταρίσματος οποιασδήποτε προσφοράς.

9. Καταβολή μπόνους

9.1 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 παραπάνω, εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στους ισχύοντες ειδικούς όρους προσφοράς, όλα τα μπόνους πραγματικών χρημάτων θα καταβάλλονται στους λογαριασμούς των παικτών που τα δικαιούνται εντός επτά (7) ημερών από τη συμμετοχή στην αντίστοιχη προσφορά.

9.2 Η χρήση τυχόν μπόνους πραγματικών χρημάτων από μέρους σας υπόκειται στον έλεγχο από μέρους μας για ακανόνιστα μοτίβα παιχνιδιού. Για τη διασφάλιση του δίκαιου παιχνιδιού και για την ορθή χρήση των μπόνους, θεωρούμε το ποντάρισμα χαμηλού περιθωρίου, το ισόποσο ποντάρισμα, τα πονταρίσματα μηδενικού ρίσκου και τα πονταρίσματα αντασφάλισης ως ακανόνιστο παιχνίδι όταν χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση μπόνους. Επιπρόσθετα παραδείγματα ακανόνιστων μοτίβων παιχνιδιού περιλαμβάνουν επίσης, χωρίς περιορισμό, τα εξής: (i) τοποθέτηση μονού αποδεκτού ή παρολί πονταρίσματος ελάχιστης αξίας πενήντα τοις εκατό του μπόνους σε οποιοδήποτε παιχνίδι, ατομική παρτίδα ή γύρο, δημιουργία κάβας και σημαντική αλλαγή του παικτικού μοτίβου (μέγεθος πονταρίσματος, τύπος παιχνιδιού, δομή πονταρίσματος κ.λπ.) με σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων εκταμίευσης του μπόνους, (ii) τοποθέτηση μεγάλων πονταρισμάτων που οδηγούν σε σημαντικό κέρδος και επερχόμενη μείωση του μεγέθους πονταρίσματος ίση με ή μεγαλύτερη από το εβδομήντα πέντε τοις εκατό του προηγούμενου μέσου μεγέθους πονταρίσματος έως ότου εκπληρωθούν οι απαιτήσεις εκταμίευσης του μπόνους, (iii) εάν υποπτευόμαστε εύλογα ότι προσπαθήσατε να επωφεληθείτε από μια προσφορά μπόνους καλή τη πίστει για τη βελτίωση της διασκέδασής σας (για παράδειγμα, μετά την αποδοχή του μπόνους, εκπληρώσατε τις απαιτήσεις πονταρίσματος και στη συνέχεια πραγματοποιήσατε ανάληψη των κεφαλαίων). Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι υφίσταται ακανόνιστο μοτίβο παιχνιδιού, διατηρούμε το δικαίωμα παρακώλυσης της εξαργύρωσης κεφαλαίων από τον λογαριασμό σας και/ή το δικαίωμα παρακράτησης τυχόν εκ των κερδών σας που προέρχονται από τη χρήση του μπόνους από μέρους σας.

9.3 Σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερα μπόνους πραγματικών χρημάτων ή τυχόν υπερβάλλουσα πληρωμή καταβληθούν κατά λάθος σε έναν παίκτη, διατηρούμε το δικαίωμα χωρίς να επηρεάζονται τυχόν άλλα δικαιώματα που απορρέουν από τους κανόνες, να ζητήσουμε την επιστροφή του ποσού τυχόν επιπρόσθετου μπόνους πραγματικών χρημάτων ή πληρωμής από τον λογαριασμό του συγκεκριμένου παίκτη.

9.4 Σύμφωνα με την πολιτική μηδενικής ανοχής μας σε περίπτωση κατάχρησης μπόνους όπως περιγράφεται ανωτέρω, ένα μέγιστο ποντάρισμα ύψους £5 ανά γύρο στα φρουτάκια και £50 ανά γύρο σε οποιαδήποτε άλλα ισχύοντα παιχνίδια θα εφαρμόζεται στα χρήματα μπόνους και τις καταθέσεις που σχετίζονται με αυτά. Οποιοιδήποτε παίκτες αποδειχθεί ότι καταχρώνται το μέγιστο όριο πονταρίσματος που έχουμε θέσει, θα χάνουν ολόκληρο το μπόνους τους καθώς και οποιαδήποτε χρήματα μπόνους έχουν απομείνει και τα κέρδη που προέκυψαν από αυτά.

10. Έπαθλα

10.1 Οι παίκτες που κερδίζουν έπαθλα ως αποτέλεσμα τυχόν προσφοράς που αποτελείται από κλήρωση, διαγωνισμό, αγώνα, πρωτάθλημα ή τουρνουά (αντίστοιχα νικητής και έπαθλο) πρέπει να αποδεχτούν το εν λόγω έπαθλο "ως έχει" και δεν έχουν δικαίωμα εξαργύρωσης της αξίας σε μετρητά εκτός κι αν εμείς, κατά την απόλυτη κρίση μας, επιλέξουμε να προσφέρουμε τέτοιου είδους εξαργύρωση της αξίας σε μετρητά (η οποία ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από την πλήρη αξίας του επάθλου). Διατηρούμε, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα αντικατάστασης τυχόν επάθλου με ένα ή περισσότερα έπαθλα (εκτός από την εξαργύρωση της αξίας σε μετρητά) ίδιας κατ' ουσία αξίας. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να κάνουμε κάτι τέτοιο εάν είναι η παράδοση ενός συγκεκριμένου επάθλου στη γεωγραφική τοποθεσία του νικητή είναι παράλογα ή αδικαιολόγητα ακριβή.

10.2 Τα έπαθλα θα κληρώνονται τυχαία και, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι παίκτες με δικαίωμα συμμετοχής, δεν θα σημειωθεί ευνοιοκρατία ως προς φύλο, ηλικία, γεωγραφική περιοχή, χρονική διάρκεια ιδιότητας μέλους, χρήσης συγκεκριμένου καναλιού τυχερών παιγνίων ή πλατφόρμας από πλευράς του παίκτη ή ως προς οποιονδήποτε άλλον παράγοντα.

10.3 Όλα τα έπαθλα θα κληρώνονται τη στιγμή ή εντός του χρονικού εύρους που καθορίζεται στους ισχύοντες ειδικούς όρους προσφοράς και, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο παρόν, το χρηματικό έπαθλο θα καταβάλλεται στον λογαριασμό του νικητή. Σε περιπτώσεις όπου έχουμε κανονίσει την παράδοση μη χρηματικού επάθλου σε εσάς, ενδέχεται να απαιτείται υπογραφή για την παράδοση, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να παραλάβετε εσείς οι ίδιοι οποιοδήποτε συγκεκριμένο έπαθλο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της περίπτωσης κατά την οποία η παράδοση του συγκεκριμένου επάθλου είναι παράλογα ή αδικαιολόγητα ακριβή. Σε περίπτωση μη χρηματικού επάθλου, θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να επικοινωνήσουμε με τον νικητή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον λογαριασμό του. Ωστόσο, εάν δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με τον νικητή εντός 30 ημερών από τη στιγμή που κέρδισε το έπαθλο, διατηρούμε το δικαίωμα επιλογής άλλου νικητή που θα αντικαταστήσει τον αρχικό νικητή ή το δικαίωμα ολοκληρωτικής έκπτωσης του επάθλου χωρίς ευθύνη έναντι του νικητή.

10.4 Διατηρούμε το δικαίωμα μη απονομής επάθλου ή το δικαίωμα να ζητήσουμε επιστροφή τυχόν απονεμημένου επάθλου σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει δικαίωμα λήψης τέτοιου είδους επάθλου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι ο νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση του γεγονότος ότι έχει δικαίωμα λήψης τυχόν επάθλου) ή εάν έχουμε λόγους για τον αποκλεισμό του νικητή σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 6.4.

10.5 Εάν συμμετέχετε σε αγώνα, πρωτάθλημα ή τουρνουά και δεν είστε σε θέση, για οιονδήποτε λόγο, ή επιλέξετε να μη συνεχίσετε στον επόμενο γύρο έχοντας ήδη προκριθεί σε αυτόν, θα εκχωρήσετε τη θέση σας και δεν θα έχετε δικαίωμα λήψης τυχόν επάθλου που πρόκειται να απονεμηθεί στον επόμενο ή σε μελλοντικούς γύρους, ούτε δικαίωμα λήψης του τελικού επάθλου.

10.6 Τυχόν δικαίωμα λήψης επάθλου δεν είναι μεταβιβάσιμο.

10.7 Ο νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν φόρου που σχετίζεται με το εν λόγω έπαθλο και για τυχόν κόστη που σχετίζονται με το έπαθλο ή τη χρήση του, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του κόστους συμμόρφωσης με τυχόν απαιτήσεις της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας. Παραδείγματα τέτοιου είδους σχετιζόμενου κόστους περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την περίπτωση κατά την οποία ένα έπαθλο είναι αυτοκίνητο, την ασφάλεια ή την άδεια οδήγησης αυτού ή, σε περίπτωση που το έπαθλο είναι ταξίδι στο εξωτερικό, απαιτήσεις που σχετίζονται με διαβατήριο, βίζα και ταξιδιωτική ασφάλιση ή, σε περίπτωση που το έπαθλο αφορά συγκεκριμένη τοποθεσία (για παράδειγμα εκδήλωση, δραστηριότητα ή διακοπές), το κόστος ταξιδιού προς και από τη συγκεκριμένη τοποθεσία (εκτός κι αν το έπαθλο συμπεριλαμβάνει το κόστος ταξιδιού ή αποτελείται από πτήση, σιδηροδρομικό ταξίδι ή ταξίδι με πλοίο, οπότε ο νικητής είναι υπεύθυνος για το ταξίδι προς και από το σημείο της αναχώρησης).

10.8 Σε περίπτωση κατά την οποία το έπαθλο αποτελείται από εκδήλωση, διακοπές ή την εκτέλεση υπηρεσίας, ο νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τυχόν κράτηση ή με άλλους όρους ή οδηγίες του ανάλογου τρίτου παρόχου ή διοργανωτή και πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους περιορισμούς ως προς τις ημερομηνίες και ώρες που σχετίζονται με το έπαθλο (το οποίο ενδέχεται να μην μπορεί να επαναπρογραμματιστεί) και με κάθε άλλον περιορισμό καταλληλότητας που επιβάλλεται από τον ανάλογο τρίτο πάροχο η διοργανωτή. Η σύμβαση σε σχέση με κάθε τέτοια εκδήλωση, δραστηριότητα, διακοπές ή υπηρεσία θα πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ του νικητή και του ανάλογου τρίτου παρόχου ή διοργανωτή και εμείς δεν θα είμαστε συμβαλλόμενοι στη συγκεκριμένη σύμβαση ούτε θα έχουμε τυχόν υποχρέωση σε σχέση με την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση, η οποία θα είναι αποκλειστική ευθύνη του ανάλογου τρίτου παρόχου ή διοργανωτή. Δεν θα παρέχουμε καμία μορφή ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό τυχόν ασφάλειας αστικής ευθύνης ή ασφάλεια έναντι της ακύρωσης για κάθε έπαθλο που αποτελείται από εκδήλωση, δραστηριότητα, διακοπές ή υπηρεσία.

10.9 Σε περίπτωση κατά την οποία, σε σχέση με οποιοδήποτε Έπαθλο, χρησιμοποιήσουμε τυχόν επωνυμία ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, τα συγκεκριμένα θα ανήκουν αποκλειστικά στο αντίστοιχο τρίτο μέρος. Δεν αξιώνεται, ούτε θα πρέπει να συμπεραίνεται καμία άδεια, συγγένεια, χορηγία ή έγκριση από τη χρήση αυτών των επωνυμιών ή εμπορικών σημάτων ή από τη χρήση οποιασδήποτε φωτογραφίας του επάθλου. Οποιαδήποτε φωτογραφία χρησιμοποιείται για την προώθηση ενός επάθλου προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης και το πραγματικό έπαθλο ενδέχεται να διαφέρει από το είδος που εμφανίζεται στην φωτογραφία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εξής: μάρκα, μοντέλο, προδιαγραφές, χρώμα, τελείωμα, συσκευασία και άλλες λειτουργίες.

10.10 Η προσφορά συγκεκριμένου επάθλου από μέρους μας δεν υποδηλώνει καμία συγγένεια, χορηγία ή έγκριση από μέρους μας οιουδήποτε τρίτου κατασκευαστή, προμηθευτή, παρόχου ή διοργανωτή.

10.11 Ο νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του επάθλου. Εκτός των όσων αναφέρονται ρητώς στους παρόντες γενικούς όρους συμμετοχής σε προσφορές, δεν πραγματοποιείται, εκχωρείται ή γίνεται δεκτή καμία δήλωση, εγγύηση, προϋπόθεση και δεν θα ισχύει κανένας άλλος όρος μεταξύ ημών και τυχόν ατόμου, σε σχέση με οποιοδήποτε έπαθλο συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τυχόν όρων για καταλληλότητα, αξιοπιστία, ικανοποιητική ποιότητα ή καταλληλότητα χρήσης, ούτε τυχόν άλλοι υπονοούμενοι όροι. Όλα τα παραπάνω εξαιρούνται από μέρους μας στο μέγιστο δυνατό επιτρεπτό σημείο που προστάζει η νομοθεσία.

11. Κληρώσεις

11.1 Όσον αφορά σε κάθε κλήρωση, οι νικητές θα κληρώνονται τυχαία από όλες τις συμμετοχές που έχουν υποβληθεί σωστά (οι λεπτομέρειες την διαδικασίας που ακολουθείται ορίζονται στην παράγραφο 11.2 παρακάτω (η "διαδικασία κλήρωσης")) και, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι παίκτες είναι παίκτες με δικαίωμα συμμετοχής, δεν θα σημειωθεί ευνοιοκρατία ως προς φύλο, ηλικία, γεωγραφική περιοχή, χρονική διάρκεια ιδιότητας μέλους, χρήσης συγκεκριμένου καναλιού τυχερών παιγνίων ή πλατφόρμας από πλευράς του παίκτη ή ως προς οποιονδήποτε άλλον παράγοντα.

11.2 Η διαδικασία κλήρωσης έχει ως εξής:
(α) Κάθε έγκυρη συμμετοχή που υποβάλλεται από κάθε παίκτη με δικαίωμα συμμετοχή στην κλήρωση θα ταξινομείται τυχαία σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Microsoft Excel και θα λαμβάνει έναν τυχαίο μοναδικό αριθμό λαχνού, ξεκινώντας από τον αριθμό 1 και περιλαμβάνοντας το σύνολο των συμμετοχών για την εν λόγω κλήρωση (καθένα "μοναδικό αναγνωριστικό"),
(β) Η λειτουργία τυχαίας δημιουργίας αριθμών στο Microsoft Excel θα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των νικητήριων μοναδικών αναγνωριστικών που θα αντιστοιχούν στο πλήθος των νικητών που πρόκειται να κληρωθούν στη συγκεκριμένη κλήρωση.
(γ) Ο όρος "κριτής κλήρωσης" αναφέρεται στον διευθυντή προσφορών μας ή τυχόν άλλον εντεταλμένο υπεύθυνο,
(δ) Η κλήρωση θα πραγματοποιείται στην έδρα μας στο Γιβραλτάρ από τον κριτή της κλήρωσης υπό την παρουσία ενός μέλους του νομικού τμήματός μας ως μάρτυρα.

12. Δωρεάν περιστροφές καζίνο (Casino Freespins)

12.1 Τα Casino Freespins προσφέρονται κατά διαστήματα σε ορισμένους προκρινόμενους παίκτες με τη μορφή είτε μπόνους είτε επιβράβευσης. Τα Casino Freespins αποτελούνται από έναν αριθμό περιστροφών σε συγκεκριμένα παιχνίδια “κουλοχέρηδων” δωρεάν. Ο ακριβής αριθμός των Casino Freespins που χορηγούνται θα εμπίπτει εξ ολοκλήρου στη διακριτική μας ευχέρεια και θα υπόκειται στους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 12.2 και 12.3 παρακάτω.

12.2 Τα Casino Freespins δύνανται να προσφέρονται/εκδίδονται σε προκρινόμενους παίκτες στο πλαίσιο οποιασδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις:

(a) όταν ένας προκρινόμενος παίκτης εγγράφεται σε κάποια προσφορά που περιλαμβάνει Casino Freespins,

(β) όταν ένας προκρινόμενος παίκτης λαμβάνει μέρος σε προσφορά όπου εκδίδονται Casino Freespins με την ολοκλήρωση μιας επιτυχούς κατάθεσης,

(γ) στο πλαίσιο κάποιας προωθητικής ενέργειας, ή

(δ) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

12.3 Οι ακριβείς όροι για τη διεκδίκηση οποιωνδήποτε Casino Freespins θα καθορίζεται στους αντίστοιχους συγκεκριμένους όρους συμμετοχής. Ελλείψει οποιωνδήποτε συγκεκριμένων όρων συμμετοχής που δηλώνουν το αντίθετο, θα ισχύουν οι ακόλουθοι όροι συμμετοχής για τα Casino Freespins:

(a) Τα Casino Freespins θα χορηγούνται σε προκρινόμενους παίκτες ως κωδικός μπόνους που θα μπορεί να εισαχθεί κατά την πραγματοποίηση κατάθεσης (εφόσον ισχύει).

(β) Εναλλακτικά, τα Casino Freespins μπορούν να προσφερθούν σε προκρινόμενους παίκτες καθορίζοντας ένα χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου ο προκρινόμενος παίκτης θα πρέπει να διεκδικήσει τα Casino Freespins, σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα παύει να ισχύει.

(γ) Μόλις εκδοθούν, τα Casino Freespins θαέχουν περίοδο ισχύος εντός της οποίας ο προκρινόμενος παίκτης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα Casino Freespins ,διαφορετικά αθ λήγουν αυτομάτως.

(δ) Οποιαδήποτε κέρδη προκύπτουν από Casino Freespins δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως για παιχνίδι σε οποιαδήποτε άλλα παιχνίδια. Μετά την ολοκλήρωση όλων των Casino Freespins, ο προκρινόμενος παίκτης θα λάβει ένα μπόνους που θα υπόκειται σε περιορισμούς ανάληψης.

(ε) Με τη λήξη ισχύος των Casino Freespins, εάν έχετε εναπομένουσες Casino Freespins, διατηρούμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε οποιαδήποτε κέρδη και οποιεσδήποτε εναπομένουσες Casino Freespins.

(e) (στ) Τέλος, τα Casino Freespins μπορούν να αξιοποιηθούν αποκλειστικά σε συγκεκριμένους κουλοχέρηδες κατά διαστήματα.

13. Δημοσιότητα και πνευματική ιδιοκτησία

13.1 Με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε προσφορά στην οποία κερδίζετε έπαθλο ή η οποία έχει τη μορφή αγώνα, πρωταθλήματος ή τουρνουά και στην οποία προχωρήσατε με επιτυχία στον δεύτερο ή σε μεταγενέστερους γύρους, αποδέχεστε να συνεργάζεστε σε κάθε δραστηριότητα διαφήμισης, μάρκετινγκ και δημοσιότητας, την οποία δημιουργούμε ή κανονίζουμε με δικά μας έξοδα. Αποδέχεστε επίσης εάν σας ζητηθεί (α) να φοράτε ρουχισμό ή στολή με την επωνυμία μας που θα σας παράσχουμε και (β) να υπογράψετε, εάν σας ζητηθεί, αμετάκλητη φόρμα απαλλαγής η οποία θα μας επιτρέπει, χωρίς την καταβολή τυχόν αποζημίωσης, να χρησιμοποιούμε το όνομα, τη φωτογραφία, τη φιγούρα, τα στοιχεία της χώρας και/ή της πόλης στην οποία κατοικείτε, τυχόν σχόλια που κάνατε ή αφορούν εσάς, και τη συμπερίληψη τυχόν τέτοιας πληροφορίας και τυχόν εγγραφής ή εκπομπής για διαφημιστικούς σκοπούς, σε οποιοδήποτε μέσο, σε ολόκληρο τον κόσμο.

13.2 Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε οποιαδήποτε εκδήλωση την οποία διοργανώνουμε ή προγραμματίζουμε σε συνδυασμό με την προσφορά, αποδέχεστε να μη χρησιμοποιείτε εμπορικά σήματα ή διαφημιστικό υλικό οποιουδήποτε οργανισμού που θεωρούμε ανταγωνιστή μας, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ή διαφημιστικού υλικού καμίας άλλης εταιρείας τυχερών παιγνίων και αποδέχεστε ότι δεν θα συμπεριφέρεστε με τρόπο που, κατά την εύλογη γνώμη μας, καταστήσει ανυπόληπτους εμάς ή τους συνεργάτες μας ή οποιαδήποτε από τις εταιρείες μας ή τις αντίστοιχες επωνυμίες τους. Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης αυτής της απαίτησης, διατηρούμε το δικαίωμα της μη απονομής επάθλου ή το δικαίωμα να ζητήσουμε την επιστροφή τυχόν επάθλου που απονεμήθηκε.

13.3 Όσον αφορά τυχόν υποβολή ή καταχώριση που πραγματοποιείτε κατά τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε προσφορά, εγγυάστε ότι το σχετικό υλικό θα αποτελεί προσωπικό σας έργο και δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Αποδέχεστε να εκχωρείτε όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) κάθε τέτοιου υλικού (και σε περίπτωση ύπαρξης ηθικών δικαιωμάτων, αποδέχεστε την παραίτησή σας από αυτά) και αποδέχεστε να επικυρώνετε όλα τα έγγραφα και να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε άλλη εύλογη ενέργεια για να διασφαλίζετε το εμπράγματο δικαίωμά μας ως προς το εν λόγω υλικό και να μας επιτρέπετε την πλήρη χρήση και εκμετάλλευση αυτού.

14. Μετατροπή συναλλαγματικής ισοτιμίας

14.1 Σε περίπτωση κατά την οποία αναφέρεται χρηματικό ποσό σε οποιαδήποτε επικοινωνία ή διαφήμιση ή άλλο προωθητικό υλικό για κάποια προσφορά (ποσό προσφοράς), και υπάρχει απαίτηση μετατροπής του εν λόγω ποσού προσφοράς στο νόμισμα του λογαριασμού σας, τότε η συγκεκριμένη μετατροπή θα υπόκειται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που έχουμε στη διάθεσή μας κατά τον χρόνο της μετατροπής. Ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας για επιπρόσθετες λεπτομέρειες. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να υπόκεινται σε γρήγορες μεταβολές και ότι επομένως δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αλλαγές στη συναλλαγματική ισοτιμία από τη στιγμή της πρόσκλησή σας για συμμετοχή στην προσφορά έως τη στιγμή της μετατροπής.

15. Η ευθύνη μας

15.1 Εκτός από το ότι δεν αποκλείουμε ή περιορίζουμε την ευθύνη μας για προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο που προκαλείται από αμέλειά μας ή για δόλια παρερμηνεία ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν περιορίζεται ή αποκλείεται βάσει νόμου, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη σε σχέση με τη συμμετοχή σας (ή την αδυναμία συμμετοχής) σε οποιαδήποτε προσφορά, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, τυχόν χρήσης από μέρους σας (ή αδυναμίας χρήσης) οποιουδήποτε επάθλου, στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό που προστάζει ο νόμος.

15.2 Εάν οποιαδήποτε προσφορά είναι αδύνατο να εκτελεστεί όπως προγραμματίστηκε, συμπεριλαμβανομένων τυχών τεχνικών προβλημάτων ή συνθηκών πέραν του ελέγχου μας, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη και δεν θα απονεμηθεί κανένα απολύτως μπόνους, πληρωμή ή έπαθλο.

15.3 Ενδέχεται να επιβάλλουμε περιορισμούς στον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών κατάθεσης, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι εν λόγω περιορισμοί επηρεάσουν την ικανότητά σας να ολοκληρώσετε τις απαιτήσεις οποιασδήποτε προωθητικής ενέργειας και/ή να αποδεσμεύσετε οποιοδήποτε μπόνους, προνόμιο ή έπαθλο.

16. Τροποποίηση και τερματισμός των προσφορών, τροποποίηση των κανόνων

16.1 Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης, διακοπής ή τερματισμό οποιασδήποτε προσφοράς ή οποιοσδήποτε πλευράς αυτής, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της περίπτωσης κατά την οποία έχουν παρουσιαστεί σφάλμα στην εκτύπωση, την παραγωγή, τη διανομή ή οποιοδήποτε άλλο σφάλμα σε οποιαδήποτε ανακοίνωση προσφοράς ή στην πλατφόρμα, ή όπου έχει παρουσιαστεί σφάλμα στην παραγωγή ή τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς που επηρεάζει το αποτέλεσμα της προσφοράς ή τον αριθμό των συμμετεχόντων ή το ύψος των αξιώσεων.

16.2 Οι κανόνες μπορούν να τροποποιηθούν από εμάς ανά πάσα στιγμή με τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στις αντίστοιχες σελίδες της πλατφόρμας. Σας προτείνουμε να ελέγχετε τακτικά τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις προσφορών. Με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή σας στην προσφορά, αποδέχεστε τυχόν τέτοιους τροποποιημένους όρους.

17. Διοργανώσεις Live Πόκερ

17.1 Οι νικητές θα λάβουν μέρος σε live τουρνουά ως μέλος της ομάδας μας.

17.2 Οι νικητές δεν δύνανται να ανταλλάξουν το πακέτο εισιτηρίου ενός live τουρνουά έναντι χρηματικού επάθλου.

17.3 Αυτοί οι όροι live διοργάνωσης πόκερ δύνανται να αντικατασταθούν από κανόνες συγκεκριμένου live τουρνουά που ανακοινώνονται από το διοργανωτή του live τουρνουά. Εάν οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων όρων live διοργάνωσης πόκερ αντικατασταθούν από κανόνα ενός live τουρνουά, τότε οι εναπομένουσες διατάξεις των παρόντων όρων live διοργάνωσης πόκερ θα διατηρήσουν την πλήρη ισχύ τους.

17.4 Εάν ο νικητής δεν είναι σε θέση να λάβει μέρος σε συγκεκριμένη live διοργάνωση, μπορούμε να παρέχουμε στο νικητή τη δυνατότητα να λάβει μέρος σε εναλλακτική live διοργάνωση ίσης ή μικρότερης αξίας. Εάν εμείς, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, θεωρήσουμε ότι το εναλλακτικό live τουρνουά θα είναι μικρότερης αξίας, ο χρήστης μπορεί να λάβει τη διαφορά αξίας του buy-in σε μετρητά. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλο εναλλακτικό live τουρνουά, το πακέτο επάθλου μπορεί να ακυρωθεί.

17.5 Εάν δεν μπορούμε να στείλουμε τον νικητή σε live τουρνουά για λόγους πέραν του ευλόγου ελέγχου μας ή για λόγους που σχετίζονται με το σκοπό αποστολής του χρήστη στο live τουρνουά, ο χρήστης θα λάβει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εναλλακτικό live τουρνουά.

17.6 Οποιαδήποτε αντικατάσταση live τουρνουά είναι απόφαση δική μας κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

17.7 Έχουμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αποφασίσουμε να μην στείλουμε ομάδα σε κάποια live διοργάνωση. Θα ενημερώσουμε τον νικητή τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από την έναρξη του live τουρνουά αναφέροντας το λόγο(ους) της μη συμμετοχής. Θα παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής σε εναλλακτικό live τουρνουά.

17.8 Εάν ο χρήστης σταλεί σε εναλλακτικό live τουρνουά, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος, απώλεια ή ζημία προκύψει ως αποτέλεσμα αυτού.

17.9 Ως μέλος της ομάδας μας, τα ακόλουθα έξοδα που σχετίζεται με τη live διοργάνωση μπορούν να καλυφθούν από εμάς. Το κόστος που καταβάλλεται εξαρτάται από την αξία του πακέτου που κέρδισε ο νικητής:

α) Βuy-in τουρνουά: Θα καλύψουμε το κόστος για το buy-in του τουρνουά.

β) Έξοδα ταξιδίου και χρήματα για προσωπικά έξοδα: Ενδεχόμενως να καλύψουμε το κόστος ταξιδίου και να παρέχουμε χρήματα στον νικητή για προσωπικά του έξοδα. Το καταβληθέν ποσό θα ανακοινώνεται μέσω των αντιπροσώπων μας και θα καταβάλλεται στον νικητή πριν από την αναχώρησή του για τη live διοργάνωση. Το ποσό μπορεί να καλύπτει οποιαδήποτε έξοδα και δαπάνες έχει ο παίκτης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην τοποθεσία του live τουρνουά. Το ποσό θα πιστώνεται στο λογαριασμό που διατηρεί ο παίκτης στην ιστοσελίδα μας.

γ) Διαμονή ξενοδοχείου: Θα καλύψουμε τα έξοδα διαμονής ξενοδοχείου. Οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος, π.χ. γεύματα, εξυπηρέτηση δωματίου, τηλεφωνικές κλήσεις κτλ. αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του νικητή.

17.10 Με τη συμμετοχή σε ένα live τουρνουά ή σε οποιαδήποτε δευτερεύουσα διοργάνωση, ο νικητής θα φροντίζει ώστε η ενδυμασία μας να είναι πάντοτε εμφανής εκτός εάν υπάρχει σχετική ρητή απαγόρευση από το διοργανωτή του τουρνουά.

17.11 Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε live τουρνουά, ο νικητής δηλώνει τη συγκατάθεσή του να δώσει συνέντευξη και/ή να συνεργαστεί με εταιρίες δημοσίων σχέσεων για λογαριασμό μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά συνέντευξη από το συνεργείο μας σε καθημερινή βάση και παροχή οποιωνδήποτε πρόσθετων πληροφοριών που ενδεχομένως να είναι ενδιαφέρουσες για την ιστοσελίδα μας. Διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα να αντιγράφουμε, αναπαράγουμε και χρησιμοποιούμε όλες ή τμήμα των συνεντεύξεων ή των άλλων δράσεων, όπως φωτογραφίες και video του νικητή. Ο νικητής παραιτείται του δικαιώματος επιθεώρησης και έγκρισης της εν λόγω χρήσης.

17.12 Εάν δώσει συνέντευξη σε σχέση με ένα live τουρνουά σε τρίτο μέρος, ο νικητής θα αναφέρει ότι προκρίθηκε στο live τουρνουά παίζοντας στην ιστοσελίδα μας, εκτός εάν ο διοργανωτής του τουρνουά απαγορέψει παρόμοια ανακοίνωση.

17.13 Ο παίκτης γνωρίζει και δηλώνει τη συγκατάθεσή του σε εμάς να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες και video του νικητή καθώς και το πραγματικό όνομα και το ψευδώνυμό του σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα σε σχέση με την αναφορά του live τουρνουά.

17.14 Μπορούμε να προσφέρουμε αποζημίωση για πρόσθετες δραστηριότητες μετά τη λήξη του live τουρνουά, στις οποίες μπορεί να ζητηθεί η συμμετοχή του νικητή. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες εκτός της περιόδου live τουρνουά υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση του νικητή.

17.15 Εάν ο νικητής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, ο νικητής θα λάβει απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικές διόργανώσεις με την ομάδα μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόκρισης σε διοργανώσεις και live διοργανώσεις. Θα ενημερώσουμε το νικητή εγγράφως σχετικά με την απαγόρευση και τις ενδεχόμενες κυρώσεις παρόμοιας απαγόρευσης.

17.16 Σε περίπτωση που ένας νικητής με απαγόρευση συμμετάσχει και κερδίσει έπαθλα σε προκριματική διοργάνωση, το έπαθλο θα του αφαιρεθεί.

17.17 Μπορούμε να διοργανώσουμε πρόσθετες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ενός live τουρνουά. Δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε ενδεχομένως συμβεί στον νικητή κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων. Ο νιτητής είναι πάντοτε υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια και θα πρέπει να συμπεριφέρεται αναλόγως. Αυτό ισχύει για όλο το διάστημα που ο νικητής είναι ενεργό μέλος της ομάδας μας.

17.18 Το εκτιμώμενο συνολικό έπαθλο που αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας, είναι εγγυημένο μόνο για τον νικητή που θα λάβει μέρος σε όλες τις πρόσθετες δραστηριότητες. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη εάν ο νικητής αποφασίσει να μην λάβει μέρος ή η συμμετοχή του παρακωληθεί για προσωπικούς λόγους ή λόγω του παιχνιδιού στο τουρνουά.

17.19 Σε περίπτωση διαφωνιών σχετικά με τους όρους συμμετοχής στο πακέτο επάθλου, η απόφασή μας θα είναι οριστική και δεσμευτική για τα μέρη.

17.20 Ο νικητής πρέπει να έχει το νόμιμο όριο ηλικίας για να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε live τουρνουά, ενώ αποτελεί αποκλειστική δική του ευθύνη να παρέχει πιστοποίηση νόμιμης ηλικίας. Η πιστοποίηση των εγγράφων περί νόμιμου ορίου ηλικίας μπορεί να ζητηθεί από εμάς ανά πάσα στιγμή.

17.21 Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του νικητή να πληρεί τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε ταξιδιωτικής βίζας ή άλλους όρους, όπως εμβολιασμό, κτλ. που απαιτούνται για την είσοδο του νικητή στη χώρα/περιοχή στην οποία διεξάγεται το live τουρνουά.

17.22 Ο νικητής θα πρέπει να φέρει μαζί του πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία διαμονής. Εάν δεν εκπληρώσει αυτό το κριτήριο, αυτό εναλλακτικά μπορεί να σημαίνει ότι εμείς θα αναγκαστούμε να κανονίσουμε πιθανώς κατώτερου επιπέδου διαμονή. Όλα τα πρόσθετα και συνδεδεμένα με τη διοργάνωση έξοδα στην εν λόγω τοποθεσία αποτελούν ευθύνη του νικητή.

17.23 Ο νικητής είναι προσωπικά υπεύθυνος για οποιουσδήποτε φόρους προκύψουν από την απόκτηση του επάθλου.

18. Γενικά

18.1 Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε τυχόν ή όλα τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τους κανόνες.

18.2 Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει δικαίωμα επιβολής των κανόνων εναντίον μας.

18.3 Η αποτυχία επιβολής από μέρους μας κάποιου δικαιώματος που αναφέρεται στους κανόνες δεν οδηγεί σε αποποίησή του.

18.4 Εάν οποιοδήποτε μέρος των κανόνων θεωρηθεί νομικά ανεφάρμοστο, όλα τα υπόλοιπα μέρη των κανόνων δεν θα επηρεαστούν και θα παραμείνουν σε ισχύ.

18.5 Οι προσδιορισμοί και οι αποφάσεις μας σε όλα τα ζητήματα είναι οριστικές και δεν θα γίνεται δεκτή καμία ένσταση. Τυχόν αμφισβήτηση ή κατάσταση που δεν καλύπτεται από τους κανόνες θα επιλύεται από τη διοίκησή μας με τρόπο που θεωρείται ο δικαιότερος για όλους τους εμπλεκόμενους και, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επόμενη ενότητα, η συγκεκριμένη απόφαση θα είναι οριστική και δεσμευτική για όλους τους παίκτες.

18.6 Εσείς και εμείς αποδεχόμαστε ότι η νομοθεσία του Γιβραλτάρ ισχύει στους κανόνες και ότι τυχόν αντιδικία μεταξύ ημών και υμών η οποία οφείλεται ή σχετίζεται με τους κανόνες ή τυχόν προσφορά θα επιλύεται αποκλειστικά στα δικαστήρια του Γιβραλτάρ.

18.7 Εάν οι παρόντες γενικοί όροι συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες ή τυχόν ισχύοντες ειδικοί όροι προσφοράς μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες πέραν των αγγλικών, τότε η έκδοση στα αγγλικά θα υπερισχύει σε περίπτωση τυχόν ανακολουθίας.

Εάν έχετε τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.