ОБЩИ УСЛОВИЯ, КАКТО СА ИЗМЕНЕНИ НА 01.11.2022 Г. (КАНАДА) 

ВАЖНО - МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, СЛЕД ТОВА РАЗПЕЧАТАЙТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ И ГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ИМЕЙЛИ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ, SMS СЪОБЩЕНИЯ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, ДАННИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ, ПРАВИЛА НА ИГРИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА И/ИЛИ УСЛУГИТЕ. НИЕ НЯМА ДА СЪХРАНЯВАМЕ ДОГОВОРА СИ С ВАС, ЗАТОВА ВИ МОЛИМ ДА ГО РАЗПЕЧАТАТЕ ЗА ВАШИЯ АРХИВ. ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА (КАКТО Е ОПРЕДЕЛЕНО ПО-ДОЛУ).

Услугите се предоставят на Вас от bwin.com се предоставят от:

Entain компания

Адрес

Фирмен номер

LC International Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

46808

В тези Общи условия наричаме съответната компания Entain Group „Ние", „Нас" или „Нашия/Нашата/Нашите", според случая.

Вие приемате да сте обвързани с този договор, като кликнете върху бутона „Изпрати" или върху бутона „Съгласявам се" и/или като използвате Услугите (както този термин е дефиниран по-нататък). След като Вие (както този термин е дефиниран по-нататък) кликнете върху бутона „Изпрати" или върху бутона „Съгласявам се" или когато Вие използвате Услугите, между (а) Вас, крайния потребител („Вие"), и (b) Нас се сключва правно обвързващо споразумение по тези Общи условия.

Информация за лиценз

ElectraWorks Limited e лицензирана и регулирана от Kahnawake Gaming Commission според Kahnawake Gaming Law (референтен номер на лиценз 885). Крайните потребители, намиращи се в [JURISDICTION], се наричат „Играчи" в настоящите Общи условия.

Ние предоставяме Услуги в bwin.com, и която и да е друга онлайн или мобилна платформа, предоставена от Нас (като всеки индивидуален сайт се счита за „Платформа"), на която имате достъп до Наши Услуги за залагания, игри или други залози, включително, но не само, до Услугите за спортни залагания и Услугите за игри, дефинирани по-долу, използвайки Вашата Сметка („Услуги").

В случай че имате оплаквания, претенции или спорове, касаещи някой от резултатите по отношение на Услугите или която и да е друга дейност, извършвана от Нас, Вие трябва най-напред да се свържете с Нас, съгласно Раздел 22 по-долу.

Настоящите Общи условия, заедно с Политиката за поверителност, Правилата за предоставяне на услуги за спортни залагания, Общите условия за излъчване на видео от спортни събития, раздела „Турнири", разделите „Как се играе"/„Как да започна" и разделите „Правила на играта", „Често задавани въпроси", всички допълнителни правила на игрите, Политиката за прекъсване на връзката и отмяна на играта, Стандартните условия за провеждане на промоции, Политиката за такси и комисиони (където е приложима), Политиката за ползване на съдържание на трети страни и всички други допълнителни правила и условия, публикувани в Платформите и доведени до Вашето знание чрез имейл, които са специално свързани и регулират конкретно събитие, игра, софтуер, промоция или турнир, съставляват правно обвързващо споразумение между Вас и Нас („Споразумения"). При получаване на имейл с уведомление относно промени в правилата или условията на Споразуменията, Вие имате възможност да спрете да играете и/или да закриете Сметката си съгласно Раздел 18. Съветваме Ви внимателно да прочетете всички тези документи, тъй като всеки от тях представлява съставна част на правнообвързващото споразумение между Вас и Нас.

АКО НАСТОЯЩИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ СА ПРЕВЕДЕНИ НА ДРУГ ЕЗИК, ПРИОРИТЕТ ИМА ВЕРСИЯТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, В СЛУЧАЙ НА ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ПРЕВОДА И ВЕРСИЯТА НА ДОКУМЕНТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Моля, имайте предвид, че настоящите Общи условия имат приоритет в случай на противоречие между тези Общи условия и които и да е други правила на игри или други документи, които настоящите Общи условия касаят.

Ако Вие имате въпроси относно настоящите Споразумения, Ние бихме Ви насърчили да потърсите независим юридически съвет.

Услугите и интерактивните функции (включително определени игри) може да варират в зависимост от Платформата, която използвате за достъп до тях.

Бихме искали да насочим вниманието Ви и към Нашата Политика за поверителност, която описва начина, по който Ние обработваме и защитаваме Вашата лична информация. С приемането на настоящите Общи условия, Вие също така признавате и приемате Политиката за поверителност.

УСЛУГИ ЗА СПОРТНИ ЗАЛАГАНИЯ

Услугите за спортни залагания са услугите, предоставяни от Нас чрез следните Платформи: bwin.com и всички други платформи за спортни залагания, предоставени временно от Нас (общо „Услугите за спортни залагания").

Ако в момента използвате или възнамерявате да използвате Услугите за спортни залагания, трябва да го правите в съответствие с Раздел 28 на настоящите Общи условия, който касае конкретно Услугите за спортни залагания.

УСЛУГИ ЗА ИГРИ

Услугите за игри са услугите, предоставяни от Нас чрез следните Платформи: bwin.com и всички други платформи за игри, предоставени временно от Нас (общо „Услугите за игри").

Ако в момента използвате или възнамерявате да използвате Услугите за игри, трябва да го правите в съответствие с Раздел 29 на настоящите Общи условия, който касае конкретно Услугите за игри.

1. ПРИЛОЖИМОСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Като потвърдите при регистрацията си, че сте прочели настоящите Споразумения и/или като кликнете върху бутон „Изпрати" или „Съгласявам се'" при инсталирането на който и да е софтуер, свързан с предоставяните чрез Платформите Услуги или при регистрирането на Вашата Сметка, Вие се съгласявате да спазвате условията на настоящите Споразумения и потвърждавате, че неспазването от Ваша страна на условията в настоящите Споразумения може да доведе до дисквалификация, закриване на Вашата Сметка (както е дефинирана в Раздел 3 по-долу), конфискуване на средства и/или съдебни действия срещу Вас, в зависимост от случая и както е посочено по-нататък в настоящите Споразумения. Вие се съгласявате, че ако приемете настоящите Споразумения, Ние незабавно ще започнем да Ви предоставяме Услугите за ползване. В резултат на това, ако Вие приемете настоящите Споразумения, когато се регистрирате за Нашите Услуги, впоследствие Вие няма да можете да отмените регистрацията си, въпреки че можете да закриете Сметката си, съгласно Раздел 18 по-долу.

2.ЗАКОННОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1

Участието на непълнолетни лица в хазартни игри е нарушение на закона. Вие може да използвате Услугите, само ако имате навършени 19 години (или сте достигнали пълнолетие според законодателството на Вашата държава) и използването на тези Услуги е законно съгласно действащото във Вашата държава законодателство. Вие потвърждавате, че няма да ползвате достъпа до Нашите Услуги от територия, в която е незаконно да участвате в онлайн игри в момента на поставяне на залог или на участие в игра. Ние си запазваме правото да изискаме от Вас доказателство за Вашата възраст и Вашата сметка може да бъде блокирана, докато не ни предоставите задоволително доказателство за удостоверяване на възрастта. Вие разбирате и се съгласявате с това, че Ние не можем да Ви предоставяме юридически консултации или гаранции и че Вие поемате пълната отговорност за съблюдаване на всички норми на действащото във Вашата държава законодателство и че имате пълно законово право да използвате настоящите Услуги. Вие се съгласявате, че участието в хазартни игри на непълнолетни лица е неприемливо и, в зависимост от това откъде ползвате достъп до Нашите Услуги, Ние имаме право да информираме за всякакъв вид опит за подобно участие регулаторните органи, които от своя страна могат да отнесат въпроса към местните съдебни власти. Освен посоченото по-горе достъпът до Нашите Услуги може да бъде ограничен за определени територии. Всяко използване на Услугите се осъществява по Ваше собствено желание, по Ваша преценка и на Ваш риск. Използвайки Услугите, Вие потвърждавате, че не смятате настоящите Услуги за обидни, предизвикващи възражения, нечестни или нецензурни по какъвто и да е начин.

2.2

Ние може да изискаме от Вас копия от Вашите документи за самоличност и доказателства за постоянен адрес по всяко време и си запазваме правото да анулираме всички направени от Вас транзакции, докато успеем да верифицираме Вашите данни за самоличност. Ако не сме в състояние да установим по удовлетворяващ начин Вашата самоличност в рамките на разумен период, определен от Нас по Наше собствено усмотрение, Ние си запазваме правото да преустановим или да закрием сметката Ви, както и да задържим баланса във Вашата сметка, докато процедурата за верификация не бъде завършена по удовлетворяващ начин.

2.3

Ако при приключване на процеса на верификация от Наша страна Вие се окажете непълнолетни, Ние си запазваме правото да анулираме на основание Вашето непълнолетие всички направени транзакции и да закрием Сметката Ви.

2.4

Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до Сметката на всеки Играч’ на основание извършване на верификация, като през това време, вследствие на Нашите правни и/или регулаторни задължения, Играчите имат право само да теглят оставащите баланси, депозирани в техните Сметки, както и свързаните печалби (включително печалби от бонуси, когато съответните условия са спазени).

3. СМЕТКА/РЕГИСТРАЦИЯ

3.1

За да използвате Услугите, Вие трябва първо да регистрирате Сметка при Нас. Вие можете да ползвате достъп до Нашите Услуги през Вашата Сметка (както е дефинирана по-долу).

3.2

Вие можете да регистрирате Сметка при Нас, като изберете уникално наименование на сметка или потребителско име (според случая) и парола и въведете в Нашия формуляр за регистрация допълнителната информация, която изискваме, например (но не само) Вашите име и фамилия, адрес, имейл, пол, дата на раждане и телефонен номер („Сметка"). Вие гарантирате, че данните, които предоставяте при регистрацията или след това, са точни и актуални. Може да имате възможност да промените някои (но не всички) данни, които сте предоставили при регистрацията, като промените настройките на предпочитанията на Сметката си или като се свържете с Нас. Моля, разгледайте Нашата Политика на поверителност за повече подробности. Можете също така да се свържете с Нас за повече информация.

3.3

Освен това е възможно да бъдете помолени да изберете предпочитана валута за Вашата Сметка от наличните в конкретния момент валути („Валута на Сметката"). Моля, имайте предвид, че след като веднъж сте направили избор, Вие няма да можете да променяте Валутата на Вашата Сметка повече от веднъж без Наше одобрение (което може да бъде отказано или забавено по Наше собствено усмотрение). В случай че искате да промените Валутата на Вашата Сметка повече от веднъж, моля, свържете се с Нас. Всички промени във Валутата на Сметката се извършват съгласно условията и при обменните валутни курсове, които Ние предлагаме в момента на конвертирането. Моля, разгледайте Нашите „Често задавани въпроси" за повече подробности.

3.4

За откриването на сметка не се плаща такса. Ние не сме банка и средствата не са застраховани от правителствена агенция. Всички плащания в и от Вашата сметка се осъществяват във валутите, достъпни за Услугите в дадения момент и не носят лихви. Вие гарантирате, че всички плащания във Вашата сметка постъпват от източник на плащане, за който Вие се явявате притежател на сметката. Ако извършвате депозит към или теглене от Вашата сметка във валута, различна от Валутата на Вашата Сметка, внасянето на депозита и/или тегленето на средствата се осъществява според обменния курс, който предлагаме в момента на извършване на депозита/тегленето и може да бъде начислена малка комисиона за конвертиране.

3.5

За да играете Игри с истински пари или да поставите залог, Вие трябва да внесете сума с истински пари във Вашата Сметка чрез някой от начините, определени от Нас в конкретния момент. Тези средства ще бъдат депозирани във Вашата Сметка, когато въпросните средства бъдат реално получени от Нас и/или от Нашите агенти. Минимални и максимални лимити могат да се прилагат върху плащанията към Вашата Сметка в зависимост от Вашата история при Нас, начина на депозиране и други фактори, определяни единствено по Наше собствено усмотрение. За повече подробности относно актуалните начини за депозиране, възможностите за теглене и комисионите, моля, вижте „Често задавани въпроси относно плащанията".

3.6

Вие можете да заявите теглене от Вашата Сметка по всяко време, при условие че всички извършени плащания са били получени. Ние си запазваме правото да изплатим всяко заявено теглене, частично или изцяло, чрез същия начин на плащане и в същата валута, в която са направени депозитите.

3.7

За да използвате определени Услуги е възможно първо да трябва да изтеглите и инсталирате софтуер, предоставен от съответната Платформа.

3.8

Не можем да гарантираме постоянна наличност на някоя определена валута. В малко вероятния случай че ни се наложи да спрем да поддържаме конкретна валута и при това Валутата на Вашата Сметка стане неналична, Ние си запазваме правото да изискаме от Вас да конвертирате Валутата на Вашата Сметка в друга предпочитана от Вас достъпна валута по обменния валутен курс, който предлагаме в момента на превалутирането.

4. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА И ЕДНА СМЕТКА

Името на Вашата сметка трябва да съвпада с Вашето истинско име, регистрирано в официалните документи и името, указано при регистрацията на Вашата сметка, трябва да съвпада с името на кредитната карта или на други платежни сметки, използвани за извършване на депозит или получаване на средства във Вашата сметка. Без да се отменя горепосоченото, в случай че Вие използвате кредитна/и карта/и или други разплащателни сметки, които не отговарят на Вашето истинско и законово име и на Вашата самоличност за извършване на депозити или получаване на пари във Вашата Сметка, Ние ще приемем, че Вие сте получили пълно и достатъчно съгласие от пълноправния собственик и/или лицето, на чието име е/са тази/тези кредитна/и карта/и или друга/и разплащателна/и сметка/и. Ние не сме задължени по никакъв начин да проучваме наличието на подобно съгласие и в съответствие с настоящите Общи условия не носим никаква отговорност за Вашите заявления. За удостоверяване на Вашата самоличност Ние си запазваме правото да изискаме по всяко време доказателство за потвърждение на самоличността (включително, но не само, копия на валиден паспорт/лична карта и/или копие на използваната платежна карта) и потвърждение на адреса (включително, но не само, скорошна сметка за комунални услуги или банково извлечение). Ако не предоставите необходимите документи, Сметката Ви може да бъде блокирана или закрита, а също така можем да удържим баланса на Вашата сметка, докато не ни предоставите необходимите документи и процесът на верификация не бъде изпълнен по удовлетворителен начин. Вие не може да притежавате повече от една (1) Сметка във връзка с използването на Платформите. Ако Вие имате повече от една (1) Сметка или Сметки, регистрирани на различни имена, трябва да се свържете с Нас незабавно, за да обединим Вашите Сметки, така че да имате само една (1) Сметка. Ние си запазваме правото да закрием Вашата сметка/Вашите сметки, ако отворите няколко сметки. Ако имаме основателни причини да смятаме, че сте отворили няколко сметки с намерението да измамите компанията, Ние си запазваме правото да отменим всички транзакции, свързани с дадения опит за измама. В случай че сте загубили Вашите Наименование на сметка/ Потребителско име или парола, моля, свържете се с Нас за да Ви предоставим нови.

5. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА ГРУПАТА, СВЪРЗАНИ ЛИЦА, БУКМЕЙКЪРИ, УЧАСТВАЩИ В СПОРТ ИЛИ ЗАБРАНЕНИ ЛИЦА

Ако Вие сте (i) висш мениджър, директор, служител, консултант или агент на Entain или на някое от нейните преки или непреки дъщерни дружества („Групата"), (ii) доставчик или продаващ услуги на Групата, (iii) (само във връзка с Услугите за спортни залагания) букмейкър или агент по залагания или лице, свързано по някакъв друг начин със създаването, организирането или провеждането на събитие, за което Ние приемаме залози (включително, но не само, спортисти, атлети, официални представители, членове на спортни клубове и/или лиги), Вие нямате право да регистрирате Сметка при Нас или да използвате директно или индиректно нашите Услуги („Неоторизирано лице") освен по време на служебните Ви задължения като служител на Групата. По същия начин на роднини на Неоторизирани лица, не е разрешено да се регистрират при Нас или да използват директно или индиректно Нашите Услуги. За тези цели терминът „роднина" включва (но не се ограничава до) всеки съпруг/съпруга, партньор, родител, дете, брат или сестра.

6. ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

6.1

В интерес на това да гарантираме справедливост, Ние може да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за целесъобразни, за да създадем справедлива и балансирана среда за играене на игри.

6.2

Без ущърб на Вашите текущи и незавършени транзакции, свързани с Услугите, Ние си запазваме правото да спираме временно, променяме, отменяме и/или добавяме Услуги по Наше собствено усмотрение и до степента, разрешена от закона. Ние не носим отговорност за подобни действия.

6.3

Ние забраняваме използването на всички нечестни практики при използването на Услугите. Правим това, за да защитим Нашите клиенти и да запазим почтеността на Услугите. Моля, за повече подробности прочетете Нашата Политика за предотвратяване на нечестно предимство, която е неразделна част от тези Споразумения, както и Нашата Политика за защита от нечестна игра в Раздел 29.4. Ако бъде установено, че клиент участва под каквато и да е форма в тайно разменяне на информация (колюзия) или други дейности, които Ние считаме за измама, Неговата/Нейната Сметка може да бъде завинаги закрита и може да съществува риск балансът в нея да бъде конфискуван или задържан съгласно Раздел 17 на настоящите Общи условия.

6.4

Ние забраняване публикуването на забранено Съдържание на Трети страни (както този термин е дефиниран по-нататък) в Нашите Платформи. Моля, за повече подробности прочетете Нашата Политика за ползване на съдържание на трети страни, която е неразделна част от настоящите Споразумения.

6.5

Ние си запазваме правото да блокираме Вашето използване на определени услуги, платформи или игри на нашите платформи за определен период от време.

6.6

Нито една комуникация или информация, публикувана в Нашите Услуги, не е предназначена да бъде правен или данъчен съвет и Ние не поемаме отговорност относно който и да е начин да се разчита на подобно съдържание.

6.7

За целите на определяне на точно време във връзка с Вашето използване на Услугите Ние използваме часовата зона GMT +1, освен ако не е посочено друго.

6.8

Вашето използване на Услугите е предназначено само за Ваша лична употреба. Нямате право да използвате Услугите за какъвто и да е вид търговски цели.

6.9

Ние се отнасяме сериозно към Отговорната игра. Ако (i) Вие сте били диагностицирани с психично разстройство, свързано с хазартни игри, или (ii) сте подложени на лечение вследствие на психично разстройство, свързано с хазартни игри, Вие нямате право да използвате Нашата Услуга. Ако усещате, че сте загубили или може да загубите контрол върху участието си в хазартни игри или разходите си за хазартни игри или се усещате в състояние на риск от загуба на контрол, трябва незабавно да Ни уведомите. Моля, разгледайте функцията „Отговорна игра”, налична в раздел „Закриване на услугата" във Вашата Сметка.

6.10

За да спазим законовите и регулаторни задължения, е възможно да поставим ограничения върху Вашата Сметка (включително ограничения за депозит). Тези ограничения може да имат ефект върху Вашето използване на Вашата Сметка и Ние не носим отговорност, ако някое от тези ограничения засегне възможността Ви да изпълните изискванията за участие в дадена промоция и/или за изплащане на даден бонус, ползи или награди.

6.11

Ние си запазваме правото да блокираме временно или незабавно да закрием Вашата Сметка, в случай че злоупотребите с някой от Нашите служители или направите (или заплашите да направите) клеветнически или неверни изявления относно някоя от компаниите в рамките на Entain Group и/или някой от нейните служители или мениджъри или в случай че нарушите което и да е задължение за поверителност, дължимо от Вас на компания в рамките на Entain Group.

6.12

Ние разбираме, че участието в хазартни игри може да се превърне в проблем за някои потребители. Ние осигуряваме на потребителите възможност да се изключат от използването на Уебсайта и на Нашите услуги и да използват други инструменти за отговорно участие в хазартни игри, които Ние предлагаме, като временно изключване или настройка на финансови лимити по отношение на тяхното участие в хазартни игри. Някои от инструментите, които предлагаме, може да се прилагат и при други сметки, които съумеем да идентифицираме като Ваша собственост в рамките на Групата. Във всеки случай идентифицирането на Ваши сметки зависи от това дали регистрираната информация е еднаква при всяка от тези сметки. Ние не можем да поемем отговорност, ако Вие сте предоставили несъответстващи си лични данни за всяка от тези сметки.

7. АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Термините bwin и всички други марки, използвани от Групата, са търговски марки, марки на услуги и/или търговски наименования на Групата или на някое от нейните дъщерни дружества или асоциирани компании, или на нейни лицензодатели. Освен това всички други материали, използвани от Групата, включително, но не само, софтуер, изображения, илюстрации, графики, снимки, анимация, видеозаписи, музика, аудиозаписи, текстове (и всякакъв вид права на интелектуална собственост върху тези и относно всички подобни) са собственост на Групата или на някое от нейните дъщерни дружества или асоциирани компании и/или на нейни лицензодатели и са защитени от Закона за авторското право и/или друг вид права на интелектуалната собственост. Вие не получавате никакви права върху такива материали, защитени с авторско право или търговски марки или марки на услуги и не може да ги използвате без писмено разрешение от Групата.

8. ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

За да използвате Услугите, ще изискаме от Вас да ни изпратите пари и може да изискаме да приемете плащане от Нас. Ние може да използваме оператори на електронни разплащания на трети страни и/или финансови институции („Доставчици на електронни услуги") за обработването на финансовите транзакции. Вие неотменимо Ни упълномощавате при необходимост да инструктираме такива Доставчици на електронни услуги за обработката на депозити по Сметката и тегления от Вашата Сметка и Вие неотменимо се съгласявате, че Ние имаме право да даваме такива инструкции от Ваше име съгласно Вашите заявки, подадени с помощта на съответната функция в Нашите Платформи. Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Общите условия за ползването на услугите на съответния Доставчик на електронни услуги. В случай на противоречие между настоящите Споразумения и Общите условия, настоящите Споразумения имат приоритет.

9. БОНУСИ

От време на време може да Ви предлагаме допълнителни или бонусни суми, които да бъдат изплатени от Нас по Вашата Сметка („Бонус(и)"). Такива Бонуси могат да се използват само във връзка с конкретни Услуги, указани в момента на предлагане на Бонуса. Приемането на който и да е Бонус става в съответствие с допълнителни Общи условия, които Ние може да Ви предоставим за съответното Бонусно предложение, а ако няма такива, в съостветствие със Стандартните условия за провеждане на промоции и ограниченията за усвояване на бонус, съдържащи се в съответната оферта. Офертите може да се използват само ВЕДНЪЖ, освен ако не е посочено друго. Вие нямате право да теглите каквито и да е Бонусни суми от Вашата Сметка и не може да усвоявате в кеш парични средства, получени от Бонус, без преди това да сте изпълнили приложимите условия, включително, но не само, по отношение на всички квалифициращи изисквания или ограничения. По отношение на Услугите за спортни залагания, в добавка към всички допълнителни приложими услови, Вие може да теглите от Вашата Сметка средства, получени чрез Бонус, само след като сте заложили сума в 5-кратен размер на Бонуса и в 5-кратен размер на сумата на депозита, за който сте получили Бонуса, при десетичен коефициент 1,7 или по-висок.

10. ТЕГЛЕНИЯ

10.1

Балансът на Вашата Сметка представлява сумата от истински пари, която е била внесена в Сметката Ви (от Вас или от Нас), плюс всички печалби (включително бонуси, които не отговарят на приложимите ограничения за залагане) и/или минус всички загуби, начислени при използването на Услугите, без сумите на рейка или входните или други такси, ако са приложими, и без предварително изтеглените от Вас суми или анулирани или отхвърлени от Нас суми поради някакъв вид известна или предполагаема измама или в следствие на депозити или други транзакции, отказани или отменени от Вашата банка или друга релевантна банка, свързана с трета страна (независимо дали е в резултат на недостатъчни средства, възстановени такси или други), както и такси за неактивна сметка (виж Раздел 11 по-долу) или суми, които подлежат на приспадане или конфискация съгласно тези Споразумения („Баланс на сметката“).

10.2

Приемането на заявки за теглене подлежи на условието да сте извършили депозит с истински пари във Вашата сметка и да сте заложили достатъчна сума или да сте получили неподлежащ на ограничения бонус, или да имате натрупана печалба. При това са в сила всички ограничения според метода на депозит, ограниченията за усвояване на бонуса и/или проверки за сигурност (вж. Раздел 16 по-долу) и всички други разпоредби в обхвата на настоящото Споразумение. В случай на печалба от прогресивен джакпот е възможно да поискаме проверка на печалбата от страна на доставчика на играта. Процедурата за верификация може да доведе до забавяне на заявките за плащане/теглене, както и до промени в сумата на джакпота. Ще се постараем да направим всяка сума, спечелена от прогресивен джакпот, достъпна за теглене в рамките на 24 часа, при условие че всички други необходими проверки и проверки за откриване на възможни измами са били успешно завършени. Сумите, които теглите, подлежат на транзакционни лимити и методи на теглене, за които ще бъдете уведомени преди теглене. За допълнителна информация относно актуалните опции за депозит и теглене, както и за съответните такси, моля, посетете страницата Често задавани въпроси относно плащанията.

10.3

Можем да докладваме и да задържим всяка сума от Вашите печалби, за да спазим всички приложими закони. Всички дължими данъци, свързани с присъдени на Вас печалби, са изцяло Ваша отговорност. Балансът на сметката не може да бъде прехвърлен, заменен или разменен за друга награда. Тъй като използваме ‘Система от затворен цикъл’ за осъществяване на тегления с цел да защитим както Нас, така и Нашите клиенти от кражба на карти и измами, в някои случаи Вашето теглене може да бъде разделено на множество начини на плащане, когато правилата за сигурност на системата изискват връщането на средства към платежния/ите метод/и, използван/и за извършване на депозит. Ние си запазваме правото да извършваме плащанията чрез същите методи на плащане, използвани за извършване на Вашия депозит, до пълната сума на внесения депозит. Едва след това ще бъдат активирани други методи за теглене. Приложимите методи на плащане се избират изцяло по наша преценка и могат да включват (но не се ограничават до) кредитни/дебитни карти.

10.4

Плащанията се извършват във възможно най-кратки разумно възможни срокове (като вътрешната обработка отнема до 2 работни дни). Въпреки това е възможно да възникнат закъснения, поради проверки за сигурност, извършени от Нас (виж Раздел 16 по-долу). Също така е възможно да задържим плащания в съответствие с тези Споразумения.

11. ТАКСИ ЗА НЕАКТИВНА СМЕТКА И ОТКАЗ ОТ СМЕТКИ

11.1

Ако не установите достъп чрез „Влизане" във Вашата Сметка, използвайки своето Наименование на сметка, Потребителско име и парола, и (i) не поставите паричен залог чрез Услугите или (ii) не участвате в турнир с плащане на парична входна такса чрез Услугите за организиране на игри, или (iii) не играете ръка с рейк чрез Услугите за организиране на игри, или (iv) не извършите депозит, както е приложимо, за период от 365 последователни дни, то след изтичането на тези 365 дни („Гратисния период') Вашата Сметка (и всяка свързана сметка при Доставчик на електронни услуги) ще се счита за „Неактивна". 

11.2

След като Сметката Ви бъде счетена за „Неактивна", Ние имаме право да начисляваме административна такса („Такса за неактивна сметка"). Ние може да приспаднем сума до размера на Таксата за неактивна сметка от баланса на Вашата Сметка в деня след края на Гратисния период и след това на всеки тридесет (30) дни, съгласно Графика за таксите за неактивна сметка. Ние също така ще премахнем от Вашата Сметка всички неизползвани турнирни пари за участие във фрийрол турнири, включително, но не само, в случаите, когато турнирът, за който се отнася участието във фрийрол, вече не е валиден. Ако Ние продължим да считаме Вашата Сметка за „Неактивна" за период от осемнадесет (18) последователни календарни месеца, с цел да защитим Вашите пари Ние може да задържим всички останали пари в Сметката Ви и да закрием Вашата Сметка. Вие можете да се свържете с Нас и да поискате възстановяване на удържаните пари по всяко време.

Ние ще спрем да удържаме Такса за неактивна сметка от Баланса на Вашата Сметка, ако Вашата Сметка бъде активирана отново чрез участие в турнир или извършване на паричен залог, игра на ръка с рейк или внасяне на депозит, както и ако Вашата Сметка бъде закрита в съответствие с т. 18.1 по-горе. 

12. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

12.1

Не се допускат обидни и оскърбителни изказвания от Ваша страна в Нашите табла за чат, както и другаде в Платформите или при комуникация със служители на Групата. В допълнение към това Вие нямате право да помествате неверни и/или злонамерени и/или клеветнически коментари във връзка с дейността на Групата в които и да е медии или форуми.

12.2

Съгласно условията на Нашата Политика за ползване на съдържание на трети страни Ние можем да отхвърлим или изтрием текстове, файлове, изображения, снимки, видеозаписи, звукозаписи или други материали („Съдържание на трети страни"), публикувани от Вас в Платформите, които, по Наше собствено усмотрение, нарушават условията на настоящите Споразумения.

12.3

Всяко нарушение на тази политика може да доведе до премахване на съответното Съдържание на трети страни, забрана да използвате Услугите и/или до други подобни действия, които разумно сметнем за необходими, за да осигурим съблюдаването на тези разпоредби.

13. РАЗКРИВАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЕ НА СМЕТКА / ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

Наименованието на сметка / Потребителското има и паролата, които сте избрали при кандидатстването за членство, не трябва да се разкриват на трета страна. Вие носите пълна отговорност за сигурността на Вашите Наименование на сметка / Потребителско има и парола.

Вие се съгласявате да пазите Вашите Наименование на сметка / Потребителско име и парола в тайна и поверителност и да не допускате някой друг да ги използва. Всяко лице, което се идентифицира чрез въвеждане на правилни Наименование на сметка / Потребителско име и парола, се счита от Нас за законен притежател на Сметката и всички транзакции, при които Наименованието на сметка / Потребителското име и паролата са въведени правилно, се считат за валидни. В никакъв случай Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби, понесени от Вас в резултат на неоторизирано използване или злоупотреба с Вашите данни за влизане. Ние не сме задължени да съхраняваме Наименования на сметка / Потребителски имена или пароли. Ако сте загубили Вашето Наименование на сметка / Потребителско име, парола или други данни за влизане в Сметката, моля, свържете се с Нас, за да Ви предоставим нови. Ако сте въвели погрешно, забравили или загубили Вашите Наименование на сметка / Потребителско име, парола или други данни за влизане в Сметката в резултат на други действия и не на Наша грешка, Ние не носим отговорност до степента, позволена от закона.

14. ИЗМАМНИ ДЕЙНОСТИ, ЗАБРАНЕНИ ТРАНЗАКЦИИ И НЕУСПЕШНИ ДЕПОЗИТИ

Ние имаме политика на нулева толерантност към некоректна игра и дейности, свързани с измама. Ако по Наше собствено усмотрение преценим, че сте измамили или се опитвате да измамите Нас и/или Групата или друг потребител на Нашите Услуги, включително, но не само, чрез манипулиране на игра или измама при плащане, манипулация на мултивалутни средства, залагане на всички възможни резултати на мач или събитие или ако Ви подозираме в измама при извършване на плащане, включително в използване на откраднати кредитни карти или друг вид измамническа дейност (включително, но не само, сторниране на плащане или друг вид връщане на плащане) или забранена транзакция (включително, но не само, пране на пари) или ако Вашите депозити не са били покрити от Вашата банка по каквато и да е причина, Ние си запазваме правото да блокираме временно и/или закрием Вашата Сметка и да използваме всички съществуващи законови методи, за да компенсираме възникналите непокрити задължения, включително, но не само, (i) удържане на дължимата от Вас сума от Вашата Сметка и (ii) използване на външни агенции за събиране на дългове с цел събиране на дълга. Това може да се отрази неблагоприятно върху кредитния Ви рейтинг и ще изисква от Нас да предадем Вашите лични данни (включително Вашата самоличност) на съответните агенции, както и да докладваме всички криминални и съмнителни дейности пред съответните органи.

Ние си запазваме правото да анулираме или задържим частично или напълно печалба на лице или група лица и да анулираме или задържим Точки на Играча, събрани от дадено лице или група лица, ако с основание предполагаме, че съответното лице или група лица са действали съвместно в опит да измамят или да нанесат вреда по някакъв начин на Нас и/или Групата и/или Услугите и/или Платформите.

В интерес на защита на данните, сигурността и избягването на измами Ние не разрешаваме използването на който и да е от комуникационните канали, включени в Услугите и/или Платформите (включително, но не само, чат табла на масата на дилъра), с цел предлагане и промотиране на оферти, продукти и услуги (независимо дали са Ваши или на трета страна). На Вас е изрично забранено да публикувате информация или да се свързвате с Нашите клиенти с цел да предлагате или промотирате оферти, продукти или услуги.

Ако по отношение на Услугите за спортни залагания подозираме, че е имало фалшифициране на резултат от мач, фалшифициране на цена или друга манипулация на събитие, Ние си запазваме правото по Наше собствено усмотрение (i) да прекратим предлагането на дадено събитие или серия от събития на някой от нашите пазари и (ii)да забавим и/или задържим плащанията за дадено събитие или серия от събития на някой от Нашите пазари, докато бъде потвърдена почтеността на въпросното събитие или серия от събития от съответната спортна федерация.

В случай че съответният управляващ орган в сферата на спорта потвърди, че е налице активна манипулация на събитие или серия от събития, Ние си запазваме правото по Наше абсолютно усмотрение да отменим всички направени залози за тези събития, както от физическо лице, идентифицирано като притежаващо вътрешна информация или знания относно залаганията, така и от всяко друго физическо лице, което по Наше основателно мнение е свързано с, действа от името на или по някакъв друг начин има връзка с такова лице.

Имаме право да възстановим суми, които ни дължите, като удържим съответната сума от Вашия баланс или от бъдещи печалби или депозити, кредитирани по Вашата сметка.

15. ГРЕШКИ

Вие трябва да ни уведомите веднага щом установите каквато и да е грешка във връзка с Вашата Сметка или с изчисляването на поставен от Вас залог, както и във връзка с конвертирането на валута. В случай на такава грешка или неизправност в системата или грешка в играта (отклонение от нормалното функциониране на логиката на играта по каквато и да е причина), която има за резултат грешка при изчислението на коефициенти, разходи, такси, рейк, бонуси или изплащания или до грешки при конвертиране на валута, както е приложимо, („Грешка") Ние ще се опитаме да поставим всички пряко засегнати от такава Грешка страни в позицията им преди възникване на грешката. Всички грешки в коефициентите, показани в уебсайт за сравнение на коефициенти на трета страна, причинени от техническа грешка, се считат за Грешка. Ние си запазваме правото да обявим за нищожни и недействителни залозите, които подлежат на такава Грешка, и да изтеглим от Вашата Сметка парите, свързани със съответните залози. Ако средствата във Вашата Сметка са недостатъчни, Ние може да изискаме от Вас да Ни платите съответния остатък от сумата, свързана с тези залози. При всички обстоятелства, при които Ние (по Наше собствено усмотрение) установим, че е използвана Грешка за спечелване на нечестно предимство, Ние си запазваме правото да сметнем тази дейност за предмет на Раздел 17 (Конфискация & Закриване на сметка) на настоящите Общи условия.

В случай че грешка или ИТ неизправност засегне обединения награден фонд, ще предприемем разумни стъпки, за да възстановим участниците на позицията, на която биха били, ако грешката или неизправността не бяха възникнали, включително, когато е уместно, чрез разпределяне на наградния фонд поравно между всички засегнати участници.

16. ПРОВЕРКА НА СИГУРНОСТТА

За да поддържаме високо ниво на сигурност и почтеност в системата, Ние си запазваме правото да извършваме проверка на сигурността по всяко време, за да потвърдим Вашата самоличност, възраст, предоставените от Вас регистрационни данни и да проверим Вашето използване на Услугите, включително, но не само, спазването на условията в настоящите Споразумения и политиките на Групата, както и финансовите Ви транзакции, извършени чрез Услугите, за потенциално нарушение на настоящите Споразумения и на приложимото право („Проверка на сигурността"). В това си качество Вие упълномощавате Нас и Нашите агенти да правим проучвания за Вас и да ги използваме и разкриваме на трета страна, която смятаме, че е необходима за потвърждаване на информацията, която Ни предоставяте или би трябвало да Ни предоставите съгласно настоящите Споразумения, включително, но не само, нареждане за кредитен отчет и/или друг вид верифициране на информацията спрямо бази данни на трети лица. Освен това, за да се улесните тези Проверки на сигурността, Вие се съгласявате да предоставяте въпросната информация или документация, която Ние по Наше собствено усмотрение може да изискаме.

17. КОНФИСКАЦИЯ & ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКА

17.1

НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАШЕ СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ И ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШАТА СМЕТКА, ВСЯКА СВЪРЗАНА СМЕТКА ПРИ ДОСТАВЧИЦИ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ (както този термин е дефиниран в т. 8), ВСИЧКИ СМЕТКИ, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ НА ДРУГИ САЙТОВЕ И/ИЛИ КАЗИНА И/ИЛИ УСЛУГИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА ИЛИ УПРАВЛЯВАНИ ОТ ГРУПАТА ИЛИ ОТ ИМЕТО НА ГРУПАТА, И В СЛУЧАЙ ЧЕ ВИЕ ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ ЗА ИГРИ И КОИТО ДА Е ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ОБЩА ПЛАТФОРМА ЗА ИГРИ/МАСИ, ДА ПРЕКРАТИМ НАСТОЯЩИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ДА ЗАДЪРЖИМ БАЛАНСА ПО ВАШАТА СМЕТКА, ДА ПРЕКРАТИМ ВАШАТА СМЕТКА И ДА ПРИСПАДНЕМ ОТ ТАЗИ СМЕТКА СУМАТА НА ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ ИЗПЛАЩАНИЯ, БОНУСИ И ПЕЧАЛБИ, АКО:

17.1.1

Вие сте извършили съществено нарушение на някое от условията в настоящото Споразумение;

17.1.2

Установим, че Вие сте използвали или сте се опитали да използвате Услугите с цел измама, нечестна игра (включително по отношение на сторнирани плащания) или незаконна или нечестна дейност (включително, но не само, манипулация на мултивалутни средства);

17.1.3

Установим, че Вие сте играли на друг сайт за онлайн игри или услуги и че сте заподозрени в измама, нечестна игра (включително по отношение на сторнирани плащания) или незаконна или нечестна дейност;

17.1.4

Вие сте сторнирали или отказали които и да е от покупките или депозитите, които сте внесли във Вашата Сметка;

или

17.1.5

Вие сте изпаднали в несъстоятелност и подлежите на аналогично производство някъде по света.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ & ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

18.1

Имате право да закриете Вашата Сметка при Нас по всяко време и да приключите тези договори с период на предизвестие от седем (7) дни, като изтеглите целия баланс по Вашата Сметка и ни изпратите писмено уведомление по имейл. След като периодът на предизвестие приключи, Вашата Сметка ще се счита за закрита. По време на периода на предизвестие, докато Сметката бъде закрита, Вие носите цялата отговорност за всички дейности, извършвани чрез Вашата Сметка.

18.2

Ако искате да закриете временно Вашата Сметка, моля, активирайте „Закриване на услуга за неопределено време" за всички Услуги за игри. По тази причина таксата за управление на неактивни сметки се събира също и за сметки, които са временно закрити чрез функцията „Закриване на услуга".

18.3

Без ограничение спрямо Раздел 17 Ние имаме право да прекратим тези Споразумения с предизвестие от седем (7) дни (или опит за предизвестие) до Вас, изпратено на посочения от Вас имейл адрес. В случай на прекратяване от Наша страна Ние ще изпратим до Вас уведомление за прекратяването чрез имейл и, освен ако прекратяването не е съгласно Раздел 17, ще върнем баланса по Вашата Сметка във възможно най-кратък разумно приложим срок. Ако Ние сме прекратили съгласно Раздел 17, всички изплащания, бонуси и печалби във Вашата Сметка стават невъзстановяеми и се смятат за конфискувани.

18.4

Прекратяването на тези Споразумения не засяга непогасените залози, ПРИ УСЛОВИЕ че непогасените залози са валидни и по никакъв начин не нарушават тези Споразумения.

18.5

Следните раздели от настоящите Общи условия остават задължителни и след прекратяване на Споразуменията и за двете страни: 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 и 25, а така също и всички останали раздели, които се изискват за целите на тяхното тълкуване.

19. КОМПЕНСАЦИЯ

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ ЕДИНСТВЕНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ В СПОРАЗУМЕНИЯТА. ВИЕ ЩЕ НИ КОМПЕНСИРАТЕ В ПЪЛЕН РАЗМЕР ЗА ВСИЧКИ ЗАГУБИ ИЛИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСНОВАТЕЛНИ СЪДЕБНИ ТАКСИ), КОИТО НИЕ (ИЛИ ЧЛЕН НА НАШАТА ГРУПА) ПОНАСЯМЕ И КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПОРАДИ НАРУШАВАНЕТО НА ТЕЗИ СПОРАЗУМЕНИЯ ОТ ВАС.

20. ВРЕМЕННО ИЗКЛЮЧВАНЕ И САМОИЗКЛЮЧВАНЕ

20.1

Вие имате право да правите заявки за временно изключване, самоизключване за неопределен период от време и за определяне на лимити за депозит с помощта на функцията за отговорна игра, достъпна във Вашата Сметка през Сметка, Моите данни, раздел „Отговорна игра" във Вашата Сметка или като кликнете тук. Ако решите да използвате някоя от опциите за замразяване или самоизключване във връзка с Вашата сметка, няма да Ви бъде начислена такса за неактивен профил. Ние си запазваме правото да предприемем която и да е от гореспоменатите мерки по отношение на Вашата Сметка по Наше собствено усмотрение.

20.2

Ако сте избрали да се самоизключите за неопределен период от време от някоя от Платформите, предоставяни от компания на Групата, Вие признавате и приемате, че не Ви е разрешено да отваряте или използвате Сметка при друга компания на Групата („Допълнителна сметка в Групата") по време на периода, който се избрали.

20.2.1

В случай че сте успели да отворите или използвате Сметка в някоя от Платформите, предоставени от която и да е компания на Групата, докато сте избрали да се самоизключите, Ние ще вземем всички основателни мерки, за да Ви предпазим от участие в игри със залагане на истински пари във всичките Ни услуги в рамките на 48 часа. В случай че можем да свържем Сметки, отворени в Платформа, предоставена от която и да е компания на Групата, с физически лица в период на самоизключване, Ние ще направим всички основателни стъпки, за да попречим на достъпа до тази Сметка в рамките на 48 часа от момента на установяване.

20.3

В случай на нарушение от Ваша страна по т. 20.2, Ние и/или която и да е компания от Групата имаме допълнително право (но не задължение) да блокираме всички средства, които депозирате (или сте депозирали преди това) в Допълнителна сметка в Групата.

20.4

С цел да избегнем съмнение, в случай на нарушение от Ваша страна по т. 20.2 по-горе, нито Ние, нито която и да е компания от Групата имаме задължение да Ви възстановим средства, които сте заложили в Допълнителна сметка в Групата по време на периода, който сте избрали.

20.5

Ние Ви предлагаме възможност да определите индивидуален дневен, седмичен и/или месечен лимит за депозити. Заявките за намаляване на лимита на депозит се обработват незабавно. С цел предотвратяване на хазартна зависимост всички заявки за увеличаване и/или премахване на лимитите за депозит ще бъдат обработени след период на изчакване от 24 часа. Вие можете определите или променяте своите лимити за депозит в раздел „Отговорна игра" на Вашата Сметка.

21. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ

21.1

ВАШИЯТ ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМИТЕ, ИЗТЕГЛЯНЕТО НА КАКЪВТО И ДА Е СОФТУЕР, СВЪРЗАН С УСЛУГИТЕ ОТ ПЛАТФОРМИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, Е ПО ВАШЕ СОБСТВЕНО РЕШЕНИЕ, УСМОТРЕНИЕ И РИСК.

21.2

ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА (i) КАКВАТО И ДА Е НЕИЗПРАВНОСТ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ ОТ ПЛАТФОРМИТЕ, (ii) ГРЕШКИ, КАКТО СА ОПИСАНИ В РАЗДЕЛ 15, (iii) БЪГОВЕ ИЛИ ВИРУСИ, ПРИЧИНЯВАЩИ ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЛИ (iv) КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ЩЕТИ, НАНЕСЕНИ НА ВАШЕТО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН, МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ИЛИ СОФТУЕР.

21.3

ОСВЕН ТОВА НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ОПИТИ ОТ ВАША СТРАНА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ ЧРЕЗ МЕТОДИ, СРЕДСТВА ИЛИ НАЧИНИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ОТ НАС. ОТ НАС НЕ СЕ ИЗИСКВА ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ДУБЛИРАЩИ ИЛИ РЕЗЕРВНИ МРЕЖИ И/ИЛИ СИСТЕМИ.

21.4

НИЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ С НЕОБХОДИМОТО УМЕНИЕ, ГРИЖА И УСТОЙЧИВОСТ, КАКТО Е ОПИСАНО В СПОРАЗУМЕНИЯТА. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ДРУГИ ОБЕЩАНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ.

21.5

НАШАТА МАКСИМАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ КОЯТО И ДА Е ТРЕТА СТРАНА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ТЕЗИ СПОРАЗУМЕНИЯ ИЛИ ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, КОИТО ОСИГУРЯВАМЕ ОТ ПЛАТФОРМИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ ИЗВЪНДОГОВОРНО НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО, ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА В КОЙТО И ДА Е ПЕРИОД ОТ ДВАНАДЕСЕТ (12) МЕСЕЦА ДО СУМАТА, АКО ИМА ТАКАВА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛИ ОТ ВАШАТА СМЕТКА, ЗА ЗАЛОЗИ, РЕЙКОВЕ И/ИЛИ ТАКСИ, СПОРЕД СЛУЧАЯ, В СЪЩИЯ ПЕРИОД ОТ ДВАНАДЕСЕТ (12) МЕСЕЦА И ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГА, СПРЯМО КОЯТО Е ВЪЗНИКНАЛА ВЪПРОСНАТА ОТГОВОРНОСТ.

21.6

ГРУПАТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕЙНИТЕ МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ) НЕ НОСИ ДОГОВОРНА И ИЗВЪНДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО, ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ ЗАГУБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, БИЗНЕС, ВЪЗМОЖНОСТИ, ИМИДЖ, РЕПУТАЦИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДИМИ В МОМЕНТА ОТ ГРУПАТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЕЗИ СПОРАЗУМЕНИЯ ИЛИ ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ.

21.7

НИЩО В ТЕЗИ СПОРАЗУМЕНИЯ НЕ ДЕЙСТВА ТАКА, ЧЕ ДА ИЗКЛЮЧИ ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НИЕ МОЖЕ ДА ИМАМЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗМАМА ИЛИ СМЪРТ, ИЛИ ТЕЛЕСНА ТРАВМА, ПРИЧИНЕНИ ЗАРАДИ НЕБРЕЖНОСТ ОТ НАША СТРАНА.

21.8

АКО НЯКОЯ ЧАСТ ОТ СПОРАЗУМЕНИЯТА СЕ СЧИТА ЗА НЕЗАКОННА, НИЩОЖНА ИЛИ ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА НЕПРИЛОЖИМА, В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ВЪПРОСНАТА ЧАСТ СЕ СЧИТА ЗА ОТДЕЛИМА ОТ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СПОРАЗУМЕНИЯТА И НЕ ЗАСЯГА ВАЛИДНОСТТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ОСТАНАЛИТЕ РАЗПОРЕДБИ.

22. ЗАБЕЛЕЖКИ/ОПЛАКВАНИЯ

22.1

Ако имате оплаквания относно някой аспект от начина Ни на предлагане на Услугите, Вие трябва да Ни изпратите своето оплакване във възможно най-кратък разумно приложим срок след датата на първоначалния инцидент, за който се отнася оплакването, като се свържете с екипа „Обслужване на клиенти". Жалби не могат да се подават чрез социалните медии. Вие сте отговорни за предоставяне на пълна обобщена информация за оплакването си с всички съответни подробности, включително (но не само) подробности за конкретната транзакция, точна дата, час и часова зона, екранна снимка или евентуален видео материал, копие на получени рекламни материали и т.н.

22.2

Ако не сте доволни от решението на проблема, предоставено от екип „Обслужване на клиенти" в рамките на предвидената в т. 22.1. процедура, можете да изпратите оплакването си в писмена форма до complaints@bwin.com. Освен това можете да ни уведомите в писмена форма на адрес: Customer Services Manager, Suite 6 Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar. Известията ни, адресирани до Вас, ще бъдат изпращани на имейл адреса, който сте предоставили при регистрацията на Вашата сметка (освен ако не е посочено друго). Вие носите отговорност да ни уведомите относно евентуални промени на своя имейл адрес чрез функцията 'Промени имейл адреса' в нашия софтуер и да проверявате редовно своята електронна поща за имейли от нас.

22.2.1

(i) В рамките на 24 часа след получаване на оплакването Ви (подадено съгласно горепосочената процедура), ще Ви изпратим потвърждение за получаването му. Окончателното становище ще Ви бъде изпратено по електронната поща в рамките на 8 седмици след получаване на оплакването, освен ако не успеете да се справите своевременно с процеса на подаване на оплаквания. В случай че от Вас се изисква допълнителна информация, този период ще бъде прекъснат до момента, в който я предоставите. След това процедурата ще продължи от момента, в който е била спряна.

(ii) Процедурата за обработка на оплаквания се прекратява, ако оплакването Ви остане нерешено в продължение на 8 седмици след получаването му (като се вземат предвид всички прекъсвания за предоставяне на информация); ако не сме в състояние да вземем решение или ако стигнем до окончателно становище за по-малко от 8 седмици. Ние ще Ви изпратим имейл с окончателен отговор по въпроса.

22.3

Ако не сте доволни от Нашия окончателен отговор в рамките на процедурата за обработка на оплаквания, посочена по-горе, и сте Играч от Обединеното кралство, можете да се свържете с агенцията за алтернативно разрешаване на спорове – Независимата служба за обсъждане на залози (Independent Betting Adjudication Service) “IBAS”. IBAS е организацията за разрешаване на спорове, избрана от нас в качеството си на независима страна, предоставяща алтернативни услуги за разрешаване на спорове (а именно всякакви оплаквания, свързани с резултатите от транзакции в игрите и нерешени чрез Нашата процедура за разглеждане на оплакванията, посочена по-горе). Услугите по алтернативно разрешаване на спорове се предоставят безплатно. Моля, имайте предвид, че IBAS може да отхвърли оплаквания, отнасящи се до разрешаване на спорове, на основанието, че те са несериозни или злонамерени.

Ако не сте Играч от Обединеното кралство по време на получаване на Услугите, моля, свържете се с Гибралтарската комисия по хазарта на gccomplaints@gibraltar.gov.gi, за да подадете оплакване.

Всички дискусии между Вас и Нас, свързани с жалба или спор, включително подробности за спора/жалбата, отправени запитвания и/или всяка кореспонденция, свързана с обслужване на клиенти, извършена като част от разрешаването на спор/жалба, са поверителни и целят разрешаване на спора по взаимно съгласие. Вие се съгласявате да не разкривате съществуването или съдържанието на подобни дискусии на трета страна (включително пред медиите или чрез социалните мрежи/стаи за чат или други подобни форуми), с изключение на това да разкривате подробности на Вашите съветници (адвокати, финансови съветници, здравни специалисти, застрахователи и др.), на съответните регулаторни или правоприлагащи органи, служби за решаване на спорове или както се изисква или е разрешено от закона.

23. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

23.1

Ние може да съобщаваме Вашите лични данни на Наши агенти, които могат да използват въпросната информация единствено за същите цели, които са определени от Нас, и в съответствие с условията на тези Споразумения. Ние ще използваме Вашите лични данни в съответствие с Политиката за поверителност. В случаите, в които встъпваме в партньорство с трета страна, при което тя изпълнява определени функции за Нас или Ние работим под марката на трета страна, Ние може да споделим и/или предадем Вашата лична информация и други данни, свързани с Вашето използване на Услугите, на съответната трета страна. Като използвате Услугите и приемате настоящите условия, Вие давате своето съгласие, за целите на всяко и което и да е приложимо законодателство за защита на личните данни и свързаните с него разпоредби, Ние да споделяме и/или предаваме тази информация и лични данни на съответните трети страни.

23.2

Вие трябва да имате предвид, че всяко използване на Нашия уебсайт, имейлите, съобщенията чрез SMS и телефонните разговори между Вас и Нас ще бъдат записвани. Тези записи са Наша собственост и могат да бъдат използвани като доказателство в случай на спор или за подобряване на обслужването на клиентите.

24. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящите споразумения се уреждат и тълкуват съгласно законодателството на Канауейк. В случай на правни спорове, свързани с настоящите договори или тяхното прилагане, административният окръжен съд по местоживеене на клиента’ се счита за отговорен. Ако някоя част от настоящите Споразумения се признае за невалидна, незаконна или неприложима в каквото и да е отношение, това няма да се отрази на валидността на останалите части на Споразуменията, които остават валидни и приложими съгласно техните условия.

25. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА

Ние си запазваме правото да прехвърляме, възлагаме, предоставяме с подлиценз или преотстъпваме, напълно или частично, правата и задълженията по тези Споразумения на лица (без Ваше съгласие), като Ви уведомим за такова прехвърляне чрез имейл и при условие, че всяко такова прехвърляне е при същите условия или при не по-малко изгодни за Вас условия. Вие не може да възлагате, предоставяте с подлиценз или прехвърляте по какъвто и да е друг начин Вашите права и задължения по настоящите Споразумения.

26. ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ

26.1

Освен в случаите, в които тези Споразумения изрично предвиждат, че трета страна има право да прилага дадено условие от тези Споразумения, лице, което не е страна по настоящите Споразумения, няма право съгласно местния закон или устав да разчита на или да прилага което и да е условие на тези Споразумения, но това не засяга никое от правата или обезщетенията на трета страна, които съществуват или са налични по друг начин освен съгласно местния закон или устав.

26.2

С цел да се избегне съмнение, всеки член на Групата представлява предвидена трета страна бенефициент по тези Споразумения.

27. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПОПРАВКИ И ИЗМЕНЕНИЯ

Вие напълно разбирате и се съгласявате да сте обвързани от тези Споразумения и измененията по тях, които ще внасяме от време на време. Ние може да внесем изменения в настоящите Споразумения по всяко време, като Ви изпратим уведомление за новите условия чрез имейл. Всяко такова изменение влиза в сила в срок от тридесет (30) дни от момента на изпращане на уведомяващия за изменението имейл до Вас (‘Уведомление’). Ако някое изменение е неприемливо за Вас, единствената Ви възможност е да спрете да играете и да закриете Вашата Сметка съгласно т. 18.2. Ако продължите да използвате Услугите след изтичането на съответния период от тридесет (30) дни, това ще се счита за обвързващо приемане на измененията от Ваша страна. Вие носите пълната отговорност за това да преглеждате настоящите Споразумения и всички Уведомления всеки път, когато играете. Настоящите Споразумения и реферираните тук документи съставляват пълния и окончателен договор между Вас и Нас във връзка с тези Споразумения и заменят всички предишни Споразумения между Вас и Нас.

28. УСЛУГИ ЗА СПОРТНИ ЗАЛАГАНИЯ

28.1

Следните условия се прилагат само за Вашето използване на Услугите за спортни залагания. Моля, имайте предвид, че в случай на противоречие между настоящия Раздел 28 и останалите Раздели в настоящите Общи условия настоящия Раздел 28 е с предимство, доколкото се отнася до Вашето използване на Услугите за спортни залагания.

28.2. Правила и процедури на Услугите за спортни залагания

Вие сте длъжни да ползвате Услугите за спортни залагания съгласно общоприетите правила за провеждането на игри, определени в Нашите Правила на Услугите за спортни залагания и на всяка друга страница, която урежда и се отнася специално до конкретното събитие, мач или турнир („Правила"). Съветваме Ви внимателно да прочетете тези Правила.

28.3. Правила за залагане

Ние си запазваме правото да използваме символи (като 1,Х,2) и абревиатури за обозначаването на резултатите от залаганията. Ние ще поддържаме винаги и по всяко време раздел „Помощ" относно Услугите за спортни залагания, осигурявайки информация за видовете залози и прилаганите правила. Съветваме Ви да се запознаете точно и внимателно с подробностите за всеки залог, преди да го поставите. Всяка допълнителна информация, добавена над или под събитията и коефициентите, представлява част от правилата на залагане за конкретното събитие и в случай на несъответствие ще има приоритет пред тези условия. Ние Ви съветваме да прочетете подробно цялата тази информация.

28.3.1 Лимити на залозите

Ние си запазваме правото да ограничаваме максималната сума, поставена на всеки единичен или комбиниран залог.

28.3.2 Лимити на печалбите

Максималната обща сума, която може да спечелите чрез Услугите за спортни залагания в рамките на 24-часов период, е, в зависимост от избраната от Вас валута, CHF 300 000, USD 310 000, EUR 250 000, £200 000, DKK 1 800 000, SEK 2 100 000, NOK 1 800 000, PLN 950 000, CZK 6 000.000, HUF 72 000 000, BGN 490 000 000, YTL 500 000, HRK 1 800 000, RON 1 000 000, RUB 9 000 000, LVL 175 000, LTL 860 000, ARS 1 700 000, MXN 4 000 000, CAD 350 000. Този максимум се прилага независимо от броя на поставените или изчакващите залози или от размера на заложените или заявените за залагане суми и приемането на Вашия залог от Нас не представлява съгласие за изплащане, ако Вашата нетна печалба превишава Нашия лимит на печалбите (виж по-горе). Ваше задължение е да знаете, че няма да получите плащане, ако Вашата нетна печалба превишава този лимит.

Максималната сума за единичен залог, която Ви е разрешено да спечелите чрез Услугите за спортни залагания, е, в зависимост от избраната от Вас валута, CHF 15 500, USD 12 000, EUR 10 000, £7 000, DKK 75 000, SEK 92 000, NOK 82 500, PLN 44 500, CZK 300 000, HUF 2 500 000, YTL 17 000, HRK 70 000, RON 30 000, RUB 300 000, LVL 7 000, LTL 35 000, BGN 20 000, ARS 70 000, MXN 170 000, CAD 14 000.

Тези лимити са само приблизителни стойности и са зависими от колебанията в обменните валутни курсове. Ние си запазваме правото да налагаме различни лимити на печалбите от време на време.

28.3.3 Изчисляване на печалбите

При залозите с фиксирани десетични коефициенти печалбите се изчисляват, като се умножи сумата на залога с фиксирания десетичен коефициент. При залагания на живо Вие приемате всякакъв вид промени в десетичните коефициенти по време на процеса на поставяне на залога. Под „промени на десетичните коефициенти" се разбират промените между добавянето на пика към талона за залагания и приемането на залога от Нас. Десетичните коефициенти след това се показват в съобщението за потвърждение на Вашия залог. В случай че Вие сте направили повече от един залог (включително комбинацията от единични и комбинирани залози) и Вашата обща печалба превишава лимитите на печалбите, посочени в т. 28.3.2 по-горе, Ние имаме право да предприемем намаляване в необходимата степен, така че да спазим лимитите на печалбите.

28.3.4 Точност на залози и резултатите

С цел да осигурим възможно най-голямата точност на всички залози и резултати, Ние изчисляваме средствата във Вашата Сметка до четвъртия знак след десетичната запетая. По технически причини балансът на Вашата Сметка може да се показва само до два знака след десетичната запетая, което може в някои случаи да доведе до несъответствия, тъй като стойността с четири знака след десетичната запетая се закръгля до стойност с два знака след десетичната запетая.

28.4 Приемане и потвърждение на условията

28.4.1

Залозите трябва да са направени чрез Услугите за спортни залагания.

28.4.2

Залогът се счита за валиден след потвърждение за приемането му от Нашите отдалечени сървъри. Залогът е потвърден, когато се появи в Сметката на потребителя в раздел „Моите залози". Когато залогът е поставен и приет, съответната сума се приспада от Вашата Сметка. След като бъдат приети, залозите не могат да бъдат отменени или променени по някакъв начин.

28.4.3

Когато поставяте залог, Вие потвърждавате, че предварително не знаете резултата на съответното събитие, на което залагате („Събитие"). Ако в периода на приемане на залози се оповести информация, чрез която резултатът на някое Събитие може да бъде определен, Ние си запазваме правото да променим крайния срок за приемане на залози или да анулираме поставените залози.

28.4.4

Ние си запазваме правото да анулираме който и да е залог, включително, но не само, всеки залог, приет по грешка, ако във Вашата Сметка няма достатъчно средства, за да бъде покрита сумата на залога, поставен преди провеждането на Събитието. В съответствие със заявеното по-горе, ако балансът на Вашата Сметка покрива частично сумата на залог, Ние си запазваме правото да приемем Вашия залог със сума, равна на стойността на баланса по Сметката Ви. Ние също така си запазваме правото да предприемем всички мерки, необходими с цел да Ви предпазим от по-нататъшни загуби, в случай че сте загубили 5 000 EUR (или еквивалентна сума) или повече в рамките на период от четири седмици.

28.4.5

Всички залози трябва да бъдат направени и приети преди началото на съответното Събитие. Всеки залог, поставен или приет след началото на Събитието, се анулира, освен ако офертата за залагането не е изрично предназначена за наличен залог след началото на Събитието (напр. залагания на живо, краен победител).

28.4.6

Ако в случай на залагания на живо забавяне в телевизионното предаване или на излъчването на данни стане причина за поставяне на залог на неправилна цена, веднага след което избраният участник/отбор спечели значително предимство, Ние си запазваме правото да анулираме залога, печалбата или загубата.

28.4.7

Ако Събитие бъде отменено или счетено за анулирано, съответната селекция се смята с неутрален десетичен коефициент едно (1,00). При единичен залог сумата на залога се връща. При комбинирани залози, при които отмененото Събитие присъства заедно с други валидни събития с печеливша прогноза, комбинираният залог се счита за спечелен, но общите коефициенти се коригират по съответния начин.

28.4.8

Комбинирани залози не се приемат, ако резултатът на една част от залога влияе върху резултата на друга.

28.4.9

Ние си запазваме правото да откажем изцяло или частично който и да е залог, а всички съмнителни залози ще бъдат анулирани.

28.4.10

Ние си запазваме правото да прекратяваме, променяме, премахваме и/или добавяме Услуги за спортни залагания по Наше абсолютно усмотрение с незабавен ефект, като Ви уведомим чрез имейл и, до степента, позволена от закона, не носим отговорност за такива действия.

28.5 Промени на валутата на сметката

С цел да се избегне съмнение, в случай че промените Валутата на Вашата Сметка по време на жизнения цикъл на залога, всички печалби ще бъдат конвертирани в новата Валута на Вашата Сметка по обменните валутни курсове в момента на изплащането.

29. УСЛУГИ ЗА ИГРИ

29.1

Следните условия се прилагат само са Вашето използване на услугите по предоставяне на хазартни игри. Имайте предвид, че в случай на противоречие между Раздел 29 и останалите раздели от настоящите Общи условия предимство ще имат останалите раздели от тези Общи условия. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и правилата, изобразени в предлаганите от нас игри, с предимство са настоящите Общи условия.

29.2 Игри с виртуални пари и Игри с истински пари

Като се регистрирате за Услугите за игри, Вие получавате достъп (чрез Софтуера (както е описан по-долу)) както до игри и турнири с „виртуални пари" (съответно „Игри с виртуални пари" или „Безплатни игри"), така и до игри и турнири с „истински пари" (съответно „Игри с истински пари" или „Игри за истински пари") чрез Услугите за игри. Не е необходимо и не се изисква да плащате, за да участвате в Игрите с виртуални пари, с изключение на разходите, които може да възникнат при получаването на достъп до Услугите за игри, начислявани от Вашия доставчик на интернет услуги или на телекомуникационни услуги. Можете да участвате в игрите с виртуални пари, без да правите залагания с истински пари. Ние си запазваме правото да прекратяваме, променяме, премахваме и/или добавяме Услуги за спортни залагания по Наше собствено усмотрение с незабавен ефект, като Ви уведомим чрез имейл и, до степента, позволена от закона, не носим отговорност за такива действия.

29.3 Правила и процедури на Услугите за спортни залагания

Вие сте длъжни да ползвате Услугите за игри в съответствие с общоприетите правила за игра, определени в Раздел „Правила на играта", и процедурите, свързани с Услугата за игри, която използвате, изрично посочени в Раздел „Игри" на bwin.com уебсайт, включително, но не само, раздел „Промоции", раздел „Турнири", раздел „Инструкции за игра и правила", раздел b'friends, разделите „Как се играе", „Залози на маса", „Турнири", „Правила на турнирите", раздел „Покер етикет" и всяка друга страница, която се отнася конкретно до и регулира съответното събитие, игра или турнир („Правила").

29.4 Измами

29.4.1 Политика за предотвратяване на измами

Ние сме ангажирани с това да предотвратяваме използването на нечестни практики в Услугите за игри, включително, но не само, тайно разменяне на информация между играчите (колюзия), автоматични играчи (ботове), умишлена загуба в полза на определен играч (чип-дъмпинг), скриптиране и други форми на некоректно поведение, които осигуряват на играчите нечестно предимство (Политика за предотвратяване на нечестно предимство) спрямо други играчи на сайта. Ние също така сме ангажирани с откриване и предотвратяване на използването на софтуерни програми, създадени с цел да опосредстват на Нашите Платформи игра с помощта на изкуствен интелект, включително, но не само, софтуер за профилиране на опонента, софтуер за измами или други подобни, за които смятаме, че Ви дават нечестно предимство спрямо други играчи, които не използват такива програми или системи („AI Софтуер"). Вие потвърждавате, че сте съгласни Ние да предприемаме мерки за откриване и предотвратяване на използването на такива програми и методи, използващи AI Софтуер (включително, но не само, четене на списъка на работещите в момента програми на компютъра на играча), и Вие се съгласявате да не използвате AI Софтуер и/или други подобни програми. В случай че имаме подозрения, че даден играч е участвал в която и да е практика от споменатите в т. 29.4 или в каквито и да е други практики, които Ние считаме за непочтени или измамни, Ние си запазваме правото по Наше собствено усмотрение да блокираме Неговата/Нейната Сметка и окончателно да задържим наличните средства по такива Сметки. Никой играч няма право да изисква от Нас да предприемаме каквито и да е други мерки срещу играчи, заподозрени в участие в тайно разменяне на информация (колюзия), измама, скриптиране или каквато и да е друга форма на непочтено или измамно поведение. Ако даден играч е бил измамен от друг играч при използване на Услугите, Ние само ще възстановим сумата, която играчът е загубил в резултат на това, че е бил измамен, в случай че можем да намерим сметката, от която е била извършена измамата, и осъществим достъп до въпросните средства. В случай че повече от един играч е потърпевш от измамата и Ние можем да намерим сметката, от която е била извършена измамата, оставащите средства в свързаната с измамата сметка ще бъдат разпределени на пропорционална база според загубите на всеки засегнат играч.

29.4.2 Колюзия и измама

Колюзия (тайно разменяне на информация) е налице, когато двама или повече играчи се опитват да спечелят нечестно предимство чрез споделяне на информация за своите карти или друг вид информация помежду си. Всеки играч, който по Наше основателно мнение осъществява или се опитва да осъществи колюзия с друг играч, докато използва Услугите, може да получи окончателна забрана за ползване на Услугите или Софтуера и Сметката му/ѝ да бъде незабавно закрита. Ние имаме правото да задържим всички пари, налични в Сметката на такъв играч. Ако имате подозрения, че даден играч осъществява колюзия с друг играч или мами, моля, свържете се с Нас.

29.4.3 Автоматични играчи (ботове)

Използването на софтуерни ботове е забранено, тъй като смятаме това за нечестно спрямо другите играчи. Нашият софтуер може да изпълнява всички или някои от следните функции, за да открие използването на незаконни автоматизирани програми и да гарантира, че поддържаме игрална среда „без измами“ за всички потребители: (1) да сканира Вашия списък с активни софтуерни приложения, докато използвате Услугите; (2) да сканира Вашия списък с активни процеси, докато използвате Услугите; (3) да сканира файловете във Вашите Услуги и програмни папки, свързани с уебсайта, за да е сигурно, че се използват само "нехакнати" версии на нашия софтуер. Ако някой от горепосочените процеси разкрие подозрително приложение, Нашият софтуер може да сканира файловете, свързани с въпросното съмнително приложение или процес и да състави мрежа (т.е. профил, характеризиращ файловете, свързани с приложението или процеса), която да бъде сравнена с профилите на известни за нас незаконни автоматизирани програми. Нашият софтуер няма да извършва произволно търсене на големи части от Вашия хард диск, оборудване или файлове и няма да предава информация на нас или на трета страна, с изключение на информацията, необходима за разкриване използването на незаконни автоматизирани програми, както е описано по-горе. Нашият софтуер няма да променя файлове или информация на Вашия компютър или друго оборудване и няма да попречи на функцията на Вашите приложения. Можете да прекратите използването на нашия софтуер по всяко време чрез деинсталиране на софтуерния пакет. Извършването на този процес се базира на законен интерес и целта ни е да предоставим на всички наши играчи безопасна и честна игрална платформа. С нашата Политика за поверителност можете да се запознаете тук.

29.4.4 Умишлена загуба в полза на определен играч (чип-дъмпинг)

Чип-дъмпинг (умишлена загуба в полза на определен играч) е налице, когато даден играч умишлено губи ръка с цел да прехвърли своите чипове на друг играч. Всеки играч, когото с основание заподозрем в участие или опит за участие в чип-дъмпинг с който и да е друг играч, докато използва Услугите, може да получи окончателна забрана за ползване на Услугите и Сметката му/ѝ може да бъде незабавно закрита. Ако имате подозрения, че даден играч участва в чип-дъмпинг, моля, свържете се с Нас.

29.5 Софтуер

Вие може да инсталирате и използвате софтуера, който Ние Ви предоставяме на Платформите, които използвате за достъп до Услугите за игри, („Софтуер") на твърд диск или друго устройство за съхранение и да правите резервни копия на Софтуера, при условие че те са предназначени единствено за Ваша лична употреба при ползване на Услугите за игри съгласно настоящите Споразумения и също така, че инсталацията и употребата им се извършват на компютър или друго устройство, на което Вие сте основен потребител. Структурата, организацията и кодът на Софтуера са ценна търговска тайна на Групата и/или на свързаните с нея компании, и/или на нейните лицензодатели. Вие не получавате никакви други права върху Софтуера, освен правото да го ползвате в съответствие с настоящите Споразумения. Освен ако не е изрично разрешено от закона, на Вас е строго забранено и Вие се съгласявате да не променяте, адаптирате, превеждате, възпроизвеждате, декомпилирате, разглобявате или да се опитвате по друг начин да откриете изходния код на Софтуера или на която и да е част от него или да създавате, публикувате или разпространявате производни продукти от Софтуера. Вие се съгласявате, че Софтуерът няма да бъде изпращан, преместван или експортиран в която и да е държава или използван по някакъв начин, забранен от приложимо право, ограничения или разпоредби.

29.6 Споделена платформа за игри, маси и база данни

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да управляваме и използваме платформа или система за споделено ползване за маси, сървъри и база данни („Споделена платформа за игри/маси"), която позволява на потребителите на Услугата за игри да играят с играчи, включващи се в игрите, масите или турнирите от други уебсайтове и марки, работещи на същата Споделена платформа за игри/маси. Ако се използва Споделена платформа за игри/маси, Вие се съгласявате, че можете да бъдете обединени с други играчи в тези общи игри/маси по Наше собствено усмотрение и че ако нарушите Общите условия на един сайт или марка, работещи на Споделената платформа за игри/маси, Ние имаме право да Ви блокираме частично или напълно от цялата система, така че да не можете да играете чрез който и да е сайт или марка, използващи Споделената платформа за игри/маси. Без ограничение спрямо ограниченията за притежаване на множество сметки при Нас (моля, вижте Раздел 4), Ние можем да изискаме от Вас да имате само една Сметка на Споделената платформа за игри/маси, ако същата се използва.

29.7 Захранване на сметките с виртуални пари и с истински пари

Средствата „виртуални пари" нямат стойност и се съхраняват отделно от средствата „истински пари". Те не могат да се прехвърлят в сметката с „истински пари", нито да се изкупуват в каквато и да е валута. Ние не обещаваме, че ще поддържаме точен отчет на броя чипове с виртуални пари, които Вие притежавате, и Вашите чипове с виртуални пари може да се загубят по всяко време. Освен това Ние си запазваме правото да определяме максимален лимит на чиповете за Сметки с виртуални пари.

29.8 Уреждане на спорове по време на игра

Вие напълно приемате и се съгласявате, че разбъркването и раздаването на карти и други произволно генерирани събития, необходими в Услугите за игри, се определят от софтуер за генериране на случайни числа („Генератор на случайни числа"). Ако има несъответствие между резултатите, показани на Софтуера (както е инсталиран и работи на Вашия хардуер) и Нашия сървър, резултатът, показан на Нашия сървър, определя окончателния резултат. Освен това Вие разбирате и се съгласявате, че (без да се засягат други Ваши права и обезщетения) Нашите записи представляват последна инстанция при определяне условията на Вашето ползване на Услугите за игри, произтичащите от това дейности и обстоятелствата, при които е настъпила подобна дейност.

29.9 Валута на игри с истински пари и турнири

Ако в дадена Игра с истински пари или в турнир можете да участвате само с валута, която е различна от Валутата на Вашата Сметка, в някои случаи може да Ви се предостави възможност да участвате с бай-ин с валутата на съответната игра/турнир. Този бай-ин (заедно с всички печалби) зависи от условията и обменните валутни курсове, предлагани от Нас в конкретния момент. Моля, за повече подробности се обърнете към нашия раздел „Често задавани въпроси". Във всички други случаи имате право да поставяте залози само във валутата на Вашата Сметка.

МОЛЯ, РАЗПЕЧАТАЙТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ И ГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ОСВЕН ТОВА НИЕ ВИ СЪВЕТВАМЕ ДА РАЗПЕЧАТАТЕ И ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВСИЧКИ ФАКТУРИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ И ПРАВИЛА НА ИГРИ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ВАШИТЕ ДЕЙНОСТИ.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с Нашия денонощен екип „Обслужване на клиенти".