VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY V ZNENÍ ZO DŇA 27.01.2022 (KANADA)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – PRED AKCEPTOVANÍM ZMLÚV SI POZORNE PREČÍTAJTE UVEDENÉ OBCHODNÉ PODMIENKY. PODMIENKY SI NÁSLEDNE VYTLAČTE A UCHOVAJTE SI ICH SPOLU SO VŠETKÝMI POTVRDZOVACÍMI E-MAILMI, SMS SPRÁVAMI, DODATOČNÝMI PODMIENKAMI, ÚDAJMI O TRANSAKCIÁCH, PRAVIDLAMI HIER A PLATOBNÝMI PODMIENKAMI, KTORÉ SA TÝKAJÚ VÁŠHO POUŽÍVANIA PLATFORIEM A/ALEBO SLUŽIEB. NAŠU SPOLOČNÚ ZMLUVU NEBUDEME REGISTROVAŤ, PRETO SI JU VYTLAČTE PRE VLASTNÚ POTREBU. OBCHODNÉ PODMIENKY PODLIEHAJÚ ZMENÁM (AKO JE UVEDENÉ NIŽŠIE).

Služby, ktoré vám poskytuje bwin.com vám poskytuje:

Entain Spoločnosť

Adresa

Číslo spoločnosti

LC International Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

46808

V týchto obchodných podmienkach označujeme spoločnosť Entain Group ako „my“, „nás“ alebo „náš“ (a iné potrebné formy tohto zámena).

Súhlasíte s týmto zmluvným záväzkom kliknutím na 'Odoslať' alebo 'Súhlasím' a/alebo použitím zariadení (ako je pojem nižšie definovaný). Keď kliknete (pojem „vy“ je definovaný ďalej) na možnosť „Odoslať“ alebo „Súhlasím“, alebo keď začnete využívať služby, medzi (a) vami, koncovým používateľom (ďalej len ako „vy“ a iné formy tohto zámena), a (b) nami vznikne právne záväzný súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Informácie o licencii

Spoločnosť ElectraWorks Limited je licencovaná a regulovaná Kahnawake Gaming Commission na základe Kahnawake Gaming Law (referenčné číslo licencie: 885). V týchto obchodných podmienkach sa koncový používatelia, ktorí spadajú pod [JURISDICTION], označujú ako „hráči“.

Služby poskytujeme na bwin.coma iných našich on-line alebo mobilných platformách (každá jednotlivá platforma označovaná ako „platforma“), na ktorých môžete navštíviť naše stávkové a herné možnosti vrátane, okrem iného, športových stávkových služieb a herných služieb, prostredníctvom vášho konta (ďalej len ako „služby“), ako je definované nižšie.

V prípade akýchkoľvek sťažností, požiadaviek alebo námietok v súvislosti s výsledkami našich služieb alebo inými našimi aktivitami, by ste nás mali v prvom rade kontaktovať v súlade s odsekom 22 nižšie.

Tieto obchodné podmienky spolu so zásadami ochrany osobných údajov, pravidlami športových stávkových služieb, podmienkami športových videí, sekciou turnajov, časťami Ako hrať/začať, časťami Pravidlá hier, častými otázkami, všetkými dodatočnými pravidlami hier, zásadami odpojenia a zrušenia, štandardnými reklamnými podmienkami, zásadami poplatkov a provízií (ak platia), zásadami obsahu tretích strán a akýmikoľvek ďalšími pravidlami a podmienkami, ktoré sú uverejnené na platformách alebo o ktorých vás budeme informovať v e-mailoch, a ktoré sa konkrétne týkajú konkrétneho podujatia, hry, softvéru, reklamy alebo turnaja, predstavujú právne záväznú zmluvu medzi vami a nami (ďalej len „zmluvy“). Keď dostanete oznámenie o zmene pravidiel alebo podmienok zmlúv e-mailom, budete mať možnosť ukončiť stávkovanie a/alebo zrušiť konto v súlade s odsekom 18. Všetky dokumenty by ste si mali dôkladne prečítať, pretože každý z nich tvorí súčasť právne záväznej zmluvy uzavretej medzi vami a nami.

AK BUDÚ ZMLUVY PRELOŽENÉ DO INÝCH JAZYKOV A AK MEDZI PREKLADOM A ANGLICKOU VERZIOU NASTANE NEZHODA, BUDE SA PRESADZOVAŤ ANGLICKÁ VERZIA.

Upozorňujeme, že v prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito obchodnými podmienkami a pravidlami hier či inými dokumentami, ktoré sa v obchodných podmienkach uvádzajú, sa budú uplatňovať tieto obchodné podmienky.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto zmlúv, odporúčame vám vyhľadať nezávislé právne poradenstvo.

Služby a interaktívne funkcie (vrátane určitých hier) sa môžu líšiť v závislosti od platformy, na ktorej ich spúšťate.

Upozorňujeme na naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a ako ich ochraňujeme. Akceptovaním týchto obchodných podmienok beriete na vedomie a akceptujete aj naše zásady ochrany osobných údajov.

ŠPORTOVÉ STÁVKOVÉ SLUŽBY

Športové stávkové služby sú možnosti, ktoré poskytujeme na nasledujúcich platformách: bwin.com a iných platformách určených na športové stávkovanie, ktoré občas zaisťujeme (ďalej spoločne len „športové stávkové služby“).

Ak používate alebo plánujete používať športové stávkové služby, musíte sa riadiť odsekom 28 týchto obchodných podmienok, ktorý sa vzťahuje najmä na športové stávkové služby.

HERNÉ SLUŽBY

Herné služby sú možnosti, ktoré poskytujeme na nasledujúcich platformách: bwin.com a iných herných platformách, ktoré občas zaisťujeme (ďalej spoločne len „herné služby“).

Ak používate alebo plánujete používať herné služby, musíte sa riadiť odsekom 29 týchto obchodných podmienok, ktorý sa vzťahuje najmä na herné služby.

1. PLATNOSŤ ZMLÚV

Potvrdením toho, že ste si prečítali tieto zmluvy pri registrácii a/alebo kliknutí na možnosť „Odoslať“ alebo „Súhlasím“ pri inštalácii softvéru, ktorý sa týka služieb poskytovaných prostredníctvom platforiem, alebo pri registrácii konta, súhlasíte s plnením podmienok týchto zmlúv a beriete na vedomie, že ak ich nebudete dodržiavať, môže to viesť k diskvalifikácii, zrušeniu vášho konta (ako je definované v odseku 3 nižšie), prepadnutiu finančných prostriedkov a/alebo právnym krokom podniknutým proti vám tak, ako to bude potrebné a ako je ďalej špecifikované v týchto zmluvách. Potvrdzujete, že ak akceptujete tieto zmluvy, začneme vám okamžite poskytovať výhody služieb. Ak akceptujete zmluvy pri registrácii do našich služieb, registráciu už nebudete môcť neskôr zrušiť, hoci si môžete zrušiť konto v súlade s odsekom 18 nižšie.

2.PRÁVNE ASPEKTY POUŽÍVANIA SLUŽIEB

2.1

Hazardných hier sa nemôžu zúčastňovať neplnoleté osoby. Ide o trestný čin. Zariadenia môžete používať iba vtedy, ak máte 18 alebo viac rokov (alebo iný zákonom stanovený vek vo Vašej jurisdikcii) a je pre Vás legálne, aby ste tak mohli uskutočniť v súlade so zákonmi vo Vašej jurisdikcii. Potvrdzujete, že k našim službám nepristupujete zo žiadnej krajiny, v ktorých nie je legálne zúčastňovať sa on-line hazardných hier v čase podania stávky alebo účasti v hre. Vyhradzujeme si právo vyžiadať od Vás doklad o veku a Vaše konto môže byť pozastavené, až kým nebudete poskytnutý dostačujúci dôkaz o veku. Chápete a akceptujete, že Vám nemôžeme poskytnúť žiadne právne rady alebo záruky a je vo Vašej zodpovednosti ubezpečiť sa, že vždy konáte v súlade so zákonmi, pod ktoré spadáte, a že máte absolútne zákonné právo zariadenia používať. Beriete na vedomie, že hazardné hry nie sú pre neplnoleté osoby prípustné. V závislosti od krajiny, v ktorej budete využívať naše služby, môžeme takéto prípady postúpiť kontrolnému orgánu, ktorý môže vec postúpiť miestnym orgánom činným v trestnom konaní. Bez obmedzení hore uvedeného môže byť prístup z konkrétnych území obmedzený. Akékoľvek používanie zariadení je na Vašom rozhodnutí, uvážení a riziku. Používaním zariadení beriete na vedomie, že nepovazujete zariadenia za urážlivé, subjektívne, neférové, alebo nevhodné v žiadnom smere.

2.2

Kedykoľvek vás môžeme požiadať o kópie dokladov totožnosti a doklady o bydlisku a vyhradzujeme si právo zrušiť vám všetky transakcie, kým nebudeme môcť overiť vašu totožnosť. Ak nebudeme môcť dostatočne overiť Vašu totožnosť v rozumnej časovej lehote, pričom táto je stanovená nami podľa nášho uváženia, vyhradzujeme si právo buď pozastaviť Vaše konto a zadržať prostriedky na Vašom konte, až kým nebude náš overovací proces postačujúco dokončený.

2.3

Ak sa po dokončení overovania vašej totožnosti zistí, že ste neplnoletý/-á, vyhradzujeme si právo zrušiť všetky transakcie, ktoré ste uskutočnili v čase neplnoletosti a zrušiť vám konto.

2.4

Počas uvedeného overovania si vyhradzujeme právo obmedziť prístup ktoréhokoľvek hráča na jeho/jej konto. Počas overovania bude konto hráča predmetom našich právnych a/alebo regulačných povinností. Hráč si môže v tomto období iba vyberať zostávajúce prostriedky vložené na konto spolu s nimi zaznamenanými výhrami (vrátane výhier z bonusov, v prípade ktorých boli splnené príslušné podmienky).

3. KONTO/REGISTRÁCIA

3.1

Ak chcete využívať naše služby, najprv si musíte u nás registrovať konto. Zo svojho konta (definované nižšie) môžete využívať všetky naše služby.

3.2

Konto si môžete založiť výberom jedinečného názvu konta alebo identifikačného čísla (ID) (podľa prípadu) a hesla používateľa a následným zadaním iných informácií, ktoré od vás budeme pri registrácii vyžadovať, napríklad (okrem iného) krstné meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia a telefónne číslo (ďalej len ako „konto“). Musíte zaručiť, že údaje, ktoré poskytnete pri registrácii alebo po nej, sú presné a aktuálne. Niektoré (ale nie všetky) údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii, budete môcť zmeniť pri úprave nastavení konta alebo tak, že nás budete kontaktovať. Podrobné informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov. Prípadne nás môžete kontaktovať.

3.3

Rovnako vás môžeme požiadať, aby ste si zvolili preferovanú menu k vášmu kontu zo zoznamu dostupných mien (ďalej len ako „mena konta“). Menu konta si budete môcť po jej výbere zmeniť len raz. Budete k tomu potrebovať náš súhlas (ktorý môžeme na základe vlastného uváženia odoprieť alebo oneskoriť). Ak chcete zmeniť menu konta viac ako raz, kontaktujte nás. Zmena meny konta sa uskutoční na základe podmienok a výmenného kurzu platných v čase konverzie. Podrobné informácie nájdete v časti s častými otázkami.

3.4

Za otvorenie konta sa neúčtujú žiadne poplatky. Nie sme banka a na finančné prostriedky sa nevzťahuje žiadne poistenie štátnych úradov. Všetky platby na Vaše konto resp. z Vášho konta sa musia uskutočniť v peňažných menách, ktoré sú aktuálne v rámci našich služieb k dispozícii a nevyplývajú z nich žiadne úroky. Ručíte za to, že všetky platby na Vaše konto pochádzajú z platobného zdroja, ktorého ste menovaným majiteľom. Ak uskutočníte platbu na Vaše konto alebo výber z Vášho konta v peňažnej mene, líšiacej sa od meny Vášho konta, bude táto platba a/alebo výber uskutočnená v tých výmenných kurzoch, ktoré ponúkame v čase príslušnej platby alebo výberu a za zamenenie môže byť účtovaný malý poplatok.

3.5

Ak chcete hrať hry o skutočné peniaze alebo staviť na niečo, budete si musieť na konto vložiť skutočné peniaze ľubovoľným zo špecifikovaných spôsobov. Prostriedky sa vložia na konto až po tom, čo ich my a/alebo naši agenti reálne prijmú. Na platby prijímané na konto sa môžu vzťahovať minimálne a maximálne limity, a to v závislosti od vašej minulosti v našej spoločnosti, spôsobu vkladu a iných faktorov, ktoré určíme výhradne my. Podrobné informácie o aktuálnych možnostiach vkladu a poplatkoch nájdete v časti s najčastejšími otázkami k našim platbám.

3.6

O výber z konta môžete požiadať kedykoľvek za predpokladu, že boli prijaté všetky uskutočnené platby. Výber peňažných prostriedkov máme právo uskutočniť čiastočne alebo vcelku, a to rovnakým spôsobom a v rovnakej mene, akým a v akej boli vložené.

3.7

Na použitie určitých služieb si budete musieť najprv stiahnuť a inštalovať softvér, ktorý nájdete na príslušnej platforme.

3.8

Nevieme zaručiť nepretržitú dostupnosť všetkých mien. Ak budeme musieť (v nepravdepodobnom prípade) prestať podporovať určitú menu a mena vášho konta sa tým stane nedostupná, máme právo vás požiadať o to, aby ste si zmenili menu konta na preferovanú a dostupnú alternatívu za výmenný kurz, ktorý ponúkneme v čase konverzie.

4. SKUTOČNÁ TOTOŽNOSŤ A JEDNO JEDINÉ KONTO

Meno vo Vašom konte musí zodpovedať Vášmu skutočnému a právnemu menu, ako aj Vašej skutočnej totožnosti. Okrem toho musí meno z Vašej registrácie na konto zodpovedať menu na kreditnej karte/kreditných kartách alebo iných platobných kontách, používaných na vklady alebo výplaty peňazí z Vášho konta/na Vaše konto. Bez obmedzenia vyššie uvedených ustanovení platí, že ak použijete pri peňažných vkladoch alebo výberoch na svoje/zo svojho konta kreditnú kartu/kreditné karty alebo iné platobné kontá, ktoré nesúhlasia s vaším skutočným a zákonným menom a totožnosťou, budeme vychádzať z toho, že ste dostali úplný a dostačujúci súhlas od právoplatného vlastníka a/alebo osoby menovanej na takejto kreditnej karte/kreditných kartách alebo inom platobnom konte/iných platobných kontách. Nie sme nijak povinní preverovať takýto súhlas a nenesieme žiadnu zodpovednosť za Vaše zastupovanie v rámci týchto Podmienok účasti. Za účelom overenia Vašej totožnosti si vyhradzujeme právo, kedykoľvek požadovať dostatočný dôkaz o Vašej totožnosti (vrátane, ale bez obmedzenia na kópie platného cestovného pasu/občianskeho preukazu a/alebo ktorýchkoľvek používaných platobných kariet), ako aj dostatočný dôkaz Vašej adresy (vrátane, ale bez obmedzenia na aktuálnu faktúru za elektrinu alebo výpis z bankového účtu). Neposkytnutie týchto dokladov môže viesť k zablokovaniu alebo zatvoreniu Vášho konta a my máme právo zadržať akékoľvek zostávajúce prostriedky na Vašom konte, až kým nám neposkytnete požadovanú dokumentáciu a náš verifikačný proces nebude úspešne ukončený. V súvislosti s využívaním platforiem nesmiete mať viac ako jedno (1) konto. Ak máte viac ako jedno (1) konto alebo kontá pod rozličnými menami, musíte nás okamžite kontaktovať, aby sme ich zriadili len do jedného (1) konta. Vyhradzujeme si právo zrušiť Vaše konto/kontá v prípade, že si otvoríte viac kont. Ak sa budeme oprávnene domnievať, že viaceré kontá boli otvorené s úmyslom podviesť spoločnosť, vyhradzujeme si právo zrušiť všetky transakcie, súvisiace s príslušným pokusom o podvod. Keď stratíte názov konta alebo ID či heslo používateľa, obráťte sa na nás a postaráme sa o náhradu.

5. ŽIADNI ZAMESTNANCI ZOSKUPENIA, ŽIADNE POBOČKY ANI BOOKMAKERI, HRÁČI ČI NEOPRÁVENÉ OSOBY

Ak ste (i) funkcionár, riaditeľ, zamestnanec, konzultant alebo zástupca spoločnosti Entain či niektorej z jej priamych alebo nepriamych pobočiek (ďalej len ako „zoskupenie“), (ii) dodávateľ alebo predajca zoskupenia, (iii) (výhradne vo vzťahu k športovým stávkovým službám) bookmaker či stávkový agent alebo osoba inak zapojená do vytvorenia, organizácie alebo realizácie podujatia, za ktorú prijímame stávky (vrátane, okrem iného, športovci, atléti, funkcionári, členovia športového klubu a/alebo spolkov), nemôžete si u nás registrovať konto ani priamo či nepriamo využívať naše služby (každá z uvedených osôb ďalej len ako „neoprávnená osoba“). Konto si môžete založiť iba ako zamestnanec zoskupenia. Ani príbuzní neoprávnených osôb si nemôžu registrovať konto alebo priamo či nepriamo využívať služby. Na tieto účely pojem „príbuzný“ zahŕňa (okrem iného) manžela/manželku, partnera, rodiča, dieťa alebo súrodenca ktorejkoľvek neoprávnenej osoby.

6. VYUŽÍVANIE SLUŽIEB

6.1

V záujme zabezpečenia spravodlivosti môžeme prijať akékoľvek opatrenia, ktoré považujeme za vhodné za účelom vytvorenia spravodlivého a vyváženého herného prostredia.

6.2

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek vaše aktuálne a prebiehajúce transakcie zahŕňajúce služby, vyhradzujeme si právo pozastaviť, upraviť, odstrániť a/alebo pridať ľubovoľnú zo služieb podľa vlastného uváženia a v zákonne povolenom rozsahu. Za takéto konanie nenesieme zodpovednosť.

6.3

Pri využívaní služieb zakazujeme používanie nekalých praktík. Robíme to preto, aby sme chránili našich zákazníkov a integritu služieb. Ďalšie podrobnosti nájdete v našich zásadách nekalých výhod, ktoré sú súčasťou týchto zmlúv, a v našich zásadách boja proti podvádzaniu v odseku 29.4. Ak zistíme, že sa niektorý zákazník zúčastňuje na akejkoľvek tajnej dohode alebo iných aktivitách, ktoré považujeme za podvádzanie, môžeme konto daného zákazníka dočasne zrušiť. Zostatok na jeho/jej konte môže byť zabavený alebo zadržaný podľa odseku 17 týchto obchodných podmienok.

6.4

Na našich platformách sa nesmie uverejňovať žiadny zakázaný obsah tretích strán (tento pojem je definovaný nižšie). Ďalšie podrobné informácie nájdete v zásadách obsahu tretích strán, ktoré sú súčasťou týchto zmlúv.

6.5

Vyhradzujeme si právo príležitostne vám pozastaviť využívanie niektorých našich služieb, platforiem alebo ktorýchkoľvek hier na našich platformách.

6.6

Žiadne správy ani informácie uverejnené v rámci našich služieb nemajú predstavovať právne ani daňové poradenstvo a za spoliehanie sa na takýto obsah nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

6.7

Pri odkazovaní sa na čas v súvislosti s využívaním našich služieb používame časové pásmo GMT +1, pokiaľ nie je uvedené inak.

6.8

Využívanie služieb je len na osobné účely. Služby nesmiete využívať na žiadne komerčné účely.

6.9

Zodpovedný hazard berieme vážne. Ak (i) vám diagnostikovali závislosť na hraní hazardných hier alebo (ii) podstupujete liečbu zo závislosti na hraní hazardných hier, nesmiete naše služby využívať. Ak sa domnievate, že ste stratili kontrolu alebo môžete stratiť kontrolu nad výdavkami na hranie alebo hazardné hry, alebo vám hrozí takého riziko, okamžite nás o tom informujte. Pozrite si funkciu Zodpovedný hazard, ktorá je k dispozícii pod časťou Zatvoriť službu vášho konta.

6.10

Na vaše konto môžeme uvaliť obmedzenia (vrátane obmedzení vkladov), aby sme splnili právne a regulačné povinnosti. Tieto obmedzenia môžu ovplyvniť používanie konta. Zároveň nenesieme žiadnu zodpovednosť za to, ak niektoré obmedzenia ovplyvnia vašu schopnosť splniť požiadavky akejkoľvek reklamy a/alebo postúpiť akýkoľvek bonus, výhody či ceny.

6.11

Ak zneužijete niekoho z našich zamestnancov alebo urobíte nejaké hanlivé či klamlivé vyhlásenia o akejkoľvek spoločnosti zo zoskupenia Entain a/alebo o ktoromkoľvek z jej/ich zamestnancov či funkcionárov (alebo ak budete takýmito vyhláseniami hroziť), alebo ak porušíte povinnosti mlčanlivosti, ktoré máte voči ktorejkoľvek spoločnosti v rámci zoskupenia Entain, vyhradzujeme si právo okamžite pozastaviť alebo zrušiť vaše konto.

6.12

Uvedomujeme si, že hazardné hry môžu byť pre niektorých používateľov problémom. Používateľom poskytujeme možnosť vylúčiť sa z používania webovej stránky a našich služieb alebo využívať iné nástroje zodpovedného hazardu, ktoré ponúkame, ako sú napríklad časové limity alebo nastavenie finančných limitov v súvislosti so stávkovaním. Niektoré ponúkané nástroje môžete využiť v rámci iných kont, ktoré môžeme identifikovať ako vaše v rámci celého zoskupenia. Identifikácia kont však závisí od toho, či sú registrované informácie na všetkých kontách identické. Nemôžeme niesť zodpovednosť za to, že na kontách uvediete neidentické osobné údaje.

7. AUTORSKÉ PRÁVO A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Názvy bwin a iné značky, ktoré zoskupenie používa, sú ochranné známky, ochranné známky pre služby a/alebo obchodné názvy zoskupenia alebo jeho dcérskych či pridružených spoločností alebo poskytovateľov licencií. Ďalej platí, že všetok ostatný materiál, ktorý zoskupenie používa, vrátane (okrem iného) softvéru, imidžu, obrázkov, grafiky, fotografií, animácií, videí, hudby, zvukových záznamov, textov (a všetkých práv duševného vlastníctva k uvedeným), je vlastníctvom zoskupenia alebo niektorej z jej dcérskych či pridružených spoločností a/alebo poskytovateľov licencií a je chránený autorským právom a/alebo inými právami duševného vlastníctva. Na materiál chránený autorským právom alebo obchodné značky či ochranné známky pre služby nemáte žiadne právo a nesmiete ich používať bez písomného povolenia zoskupenia.

8. POSKYTOVATEĽ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

Aby ste mohli využívať naše služby, bude sa od vás požadovať, aby ste nám posielali peniaze a aby ste ich od nás prijímali. Na spracovanie finančných transakcií môžeme využívať spracovateľov elektronických platieb tretích strán a/alebo finančné inštitúcie (ďalej len ako „poskytovatelia elektronických služieb“). Neodvolateľne nás oprávňujete, aby sme v prípade potreby dali pokyn poskytovateľom elektronických služieb na spracovanie vkladov na konto a výberov z konta, a neodvolateľne súhlasíte s tým, že takého pokyny môžeme dávať vo vašom mene v súlade s vašimi požiadavkami, ktoré predložíte prostredníctvom príslušnej funkcie na našich platformách. Súhlasíte s tým, že budete viazaný podmienkami používania každého príslušného poskytovateľa elektronických služieb. V prípade rozporu medzi týmito zmluvami a podmienkami poskytovateľa elektronických služieb sa presadzujú tieto zmluvy.

9. BONUSY

Z času na čas vám môžeme ponúknuť bezplatné alebo bonusové sumy, ktoré vám pripíšeme na konto (ďalej len ako „bonus/-y“). Bonusy možno použiť len vo vzťahu k službám, ktoré sú špecifikované v čase, keď vám bol bonus ponúknutý. Prijatie akéhokoľvek bonusu musí byť v súlade s dodatočnými obchodnými podmienkami, ktoré môžeme sprístupniť v súvislosti s každou ponukou bonusu. Ak sa k ponuke nebudú viazať žiadne dodatočné obchodné podmienky, tak prijatie bude v súlade so štandardnými reklamnými podmienkami a obmedzeniami postúpenia bonusu obsiahnutými v príslušnej ponuke. Ponuky možno využiť len RAZ, pokiaľ nie je uvedené inak. Nie ste oprávnený vybrať si žiadne bonusové čiastky a nesmiete z konta odstrániť žiadnu hotovosť získanú prostredníctvom bonusu bez toho, aby ste najprv dodržali platné podmienky vrátane, okrem iného, v súvislosti s akýmikoľvek kvalifikáciami alebo obmedzeniami. Pokiaľ ide o športové stávkové služby, okrem ďalších platných podmienok, môžete si z konta vybrať akékoľvek prostriedky získané prostredníctvom bonusu len vtedy, ak ste vsadili sumu rovnajúcu sa päťnásobku sumy bonusu a päťnásobku sumy vkladu, ktorá viedla k výške bonusu s desatinným kurzom 1,7 alebo vyšším.

10. VÝBERY

10.1

Zostatok na vašom konte je suma skutočných peňazí odoslaných na vaše konto (vami alebo nami) plus všetky výhry (vrátane bonusov, ktoré nespĺňajú príslušné obmedzenia stávkovania) a/alebo mínus všetky straty v dôsledku využívania služieb, mínus všetky raky, vstupné alebo iné poplatky (ak je to relevantné) a mínus všetky sumy, ktoré ste predtým vybrali, alebo sumy, ktoré vám prepadli, resp. ktoré ste získali späť v dôsledku známeho či predpokladaného podvodu alebo v dôsledku vkladov či iných transakcií, ktoré vám banka alebo iná príslušná banka tretej strany odmietla či zrušila (či už v dôsledku nedostatočných finančných prostriedkov, vrátených transakcií, alebo z iného dôvodu), všetky poplatky za neaktívne konto (pozrite odsek 11 nižšie) alebo sumy, ktoré sú inak odpočítateľné či ktoré prepadli podľa týchto zmlúv (ďalej len ako „zostatok na konte“).

10.2

Akceptovanie žiadosti o výber podlieha Vami dostatočne uskutočnených vkladov skutočných peňazí alebo neobmedzeného bonusu na Vaše konto, naakumulovaným výhram, akýmkoľvek obmedzeniam spôsobov platieb, bonusovým obmedzeniam a/alebo bezpečnostným previerkam (viď nižšie uvedený odstavec 16) a akékoľvek ďalšie podmienky týchto dohôd. V prípade výhry progresívneho jackpotu budeme prípadne potrebovať overiť výhru u poskytovateľa hry. Tento overovací proces môže oddialiť akékoľvek platby/výbery a môže mať za následok fluktuáciu sumy jackpotu. Budeme sa snažiť o dispozíciu akéhokoľvek progresívneho jackpotu, ktorý bol výbraný, aby ste si ho mohli vybrať do 24 hodín za predpokladu, že všetky kontroly a previerky proti podvodom boli úspešne dokončené. Všetky sumy, ktoré vyberáte podliehajú prevodovým limitom a spôsobom výberov, o ktorých Vás budeme informovať pred výberom. Ohľadne ďalších detailov aktuálnych vkladových a výberových možností a poplatkov si pozrite, prosím, naše FAQ-Často kladené otázky pre platby.

10.3

Môžeme nahlásiť alebo zadržať akúkoľvek sumu z Vašich výhier za účelom vyhovenia akýmkoľvek platným zákonom. Uhradenie všetkých daní, spojených s akýmikoľvek získanými výhrami, spadá výlučne do Vašej zodpovednosti. Zostatky na kontách nemôžu byť prevedené, nahradené alebo zamenené za žiadnu inú výhru. Keďže pri výberoch aplikujeme ‘systém uzavretého obvodu’, aby sme ochránili nielen seba, ale aj našich zákazníkov pred krádežou kariet a podvodmi, príležitostne sa môže váš výber rozdeliť medzi viac spôsobov platby, keď bezpečnostné pravidlá systému vyžadujú vrátenie prostriedkov na spôsoby platby použité na vklad. Vyhradzujeme si právo uskutočniť výbery prednostne tým platobným spôsobom/spôsobmi, ktorý bol použitý pri platbe, a to až do celkovej výšky uskutočnenej platby. Až potom budú využité ďalšie možnosti. Príslušný platobný spôsob/spôsoby zvolíme na základe vlastného uváženia a okrem iného môžu zahŕňať aj kreditné/debetné karty.

10.4

Platby sa uskutočnia čo najskôr (s výhradou interného spracovania do 2 pracovných dní), hoci môže dôjsť k oneskoreniu v dôsledku kontroly bezpečnosti (pozrite odsek 16 nižšie), ktorú môžeme vykonať, a v prípade zdržania platieb v súlade s týmito zmluvami.

10.5

Všetky platby, ktoré boli uskutočnené bankovým prevodom v EUR v rámci regiónu SEPA, budú spracované v súlade s kritériami SEPA. Toto znamená, že odosielateľovi a príjemcovi budú zaúčtované regulárne miestne poplatky za prevody ich príslušnými bankami, a to aj vtedy, keď sa prevod uskutoční medzi dvoma rôznymi krajinami v rámci regiónu SEPA.

11. POPLATKY ZA NEAKTÍVNE KONTO A UKONČENIE VYUŽÍVANIA KONTA

11.1

Ak počas nepretržitej doby 365 dní konto nenavštívite „prihlásením sa“ prostredníctvom názvu vášho konta alebo ID a hesla používateľa a (i) ak neuzavriete hotovostnú stávku alebo stávku prostredníctvom služieb, (ii) nezúčastníte sa turnaja s peňažným vstupným poplatkom prostredníctvom herných služieb, (iii) nebudete hrať spoplatnený list (raked hand) cez naše herné služby a ani (iv) nevložíte žiadny vklad, potom bude po uplynutí týchto 365 dní (ďalej len ako „tolerančné obdobie“) vaše konto (a všetky ostatné kontá súvisiace s jedným poskytovateľom elektronických služieb) považované za „neaktívne“. 

11.2

Keď bude vaše konto považované za neaktívne, budeme oprávnení účtovať vám administratívny poplatok (ďalej len ako „poplatok za neaktívne konto“). Z vášho zostatku môžeme odpočítať sumu až od výšky poplatku za neaktívne konto v deň nasledujúci po skončení tolerančného obdobia a následne každých tridsať (30) dní podľa rozpisu poplatkov za neaktívne kontá. Z vášho konta taktiež odstránime všetky nepoužité vstupné freerollové poplatky za turnaje vrátane, ale nie obmedzene na prípady, kedy turnaj, ktorého sa freerollový vstup týkal, už nie je platný. Ak vaše konto zostane neaktívne po dobu osemnástich, po sebe idúcich, mesiacov, môžeme v záujme ochrany peňazí zadržať zostatok z vášho konta a vaše konto uzavrieť. Kedykoľvek nás môžete kontaktovať a požiadať o vrátenie zadržaných peňazí.

Odčítanie poplatku zo zostatku na vašom konte za neaktívne konto ukončíme vtedy, keď si konto opätovne aktivujete vstupom do nejakého turnaja, uzavretím hotovostnej stávky alebo stávkou, hraním spoplatneného listu (raked hand), uskutočnením vkladu alebo ak sa vaše konto zruší v súlade s odsekom 18.1 vyššie. 

12. OBSAH TRETÍCH STRÁN

12.1

Na našich chatovacích fórach, kdekoľvek na našich platformách alebo pri komunikácii s personálom zoskupenia netolerujeme žiadne urážlivé ani vulgárne výrazy. Okrem toho nemáte oprávnenie publikovať v žiadnych médiách alebo fórach nepravdivé a/alebo zlomyseľné a/alebo škodiace komentáre, týkajúce sa fungovania skupiny.

12.2

V súlade s podmienkami našich zásad obsahu tretích strán môžeme odmietnuť alebo odstrániť akékoľvek texty, súbory, obrázky, fotografie, videá, zvukové záznamy alebo iné materiály (ďalej len ako „obsah tretích strán“), ktoré na platformách zverejníte a ktoré podľa nášho názoru porušujú podmienky týchto zmlúv.

12.3

Akékoľvek porušenie týchto zásad môže viesť k odstráneniu obsahu tretích strán, pozastaveniu vášho používania služieb a/alebo k iným opatreniam, ktoré budeme považovať za potrebné v záujme dodržania smerníc.

13. ZVEREJNENIE NÁZVU KONTA/IDENTIFIKAČNÉHO ČÍSLA (ID) A HESLA POUŽÍVATEĽA

Názov konta/ID a heslo používateľa, ktoré ste si vybrali pri žiadosti o členstvo, sa nesmú zverejniť žiadnej tretej strane. Za bezpečnosť názvu vášho konta/ID a hesla používateľa nesiete výhradnú zodpovednosť.

Súhlasíte s tým, že názov vášho konta/ID a heslo používateľa uchováte v tajnosti a nikomu ich nedovolíte používať. Každú osobu, ktorá sa identifikuje zadaním správneho názvu konta/ID a hesla používateľa považujeme za oprávneného majiteľa konta a všetky transakcie, pri ktorých sa zadá správny názov konta alebo správne ID a heslo používateľa, sa budú považovať za platné. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za straty, ktoré utrpíte v dôsledku neoprávneného použitia alebo zneužitia vašich prihlasovacích údajov. Nie sme povinní uchovávať názvy kont ani identifikačné čísla či heslá používateľov. Keď stratíte názov konta alebo ID, heslo či prihlasovacie údaje používateľa, obráťte sa na nás a my sa postaráme o náhradu. Ak si názov vášho konta/ID a heslo používateľa alebo iné prihlasovacie údaje niekam založíte, zabudnete alebo stratíte a nebude to našou vinou, nenesieme zodpovednosť v rozsahu povolenom zákonom.

14. PODVODNÉ AKTIVITY, ZAKÁZANÉ TRANSAKCIE A NEÚSPEŠNÉ VKLADY

Zastávame politiku nulovej tolerancie voči neprimeranému hraniu a podvodným aktivitám. Ak sa na základe nášho výhradného rozhodnutia zistí, že ste nás a/alebo zoskupenie či iných používateľov ktorýchkoľvek služieb akokoľvek podviedli alebo ste sa o to pokúsili, vrátane (okrem iného) manipuláciou hier, finančným podvodom, manipuláciou služieb s viacerými menami, tipovaním na všetky možné výsledky hry alebo podujatia, alebo ak vás budeme podozrievať z podvodnej platby vrátane používania ukradnutých kreditných kariet alebo iných podvodných aktivít (vrátane, okrem iného, vrátenia/zrušenia transakcií alebo iných vrátených platieb), alebo zo zakázaných transakcií (vrátane, okrem iného, prania špinavých peňazí), alebo ak vaše vklady nebudú z akéhokoľvek dôvodu kryté bankou, vyhradzujeme si právo pozastaviť a/alebo zrušiť vaše konto a vymáhať nedobytné dlhy akýmkoľvek legálnym spôsobom, ktorý máme k dispozícii vrátane, okrem iného, (i) odpočítania dlžnej sumy z vášho konta a (ii) poverenia inkasných agentúr tretích strán vymáhaním pohľadávok. Takýto krok môže mať negatívny dopad na vašu triedu úverovej schopnosti a bude si vyžadovať poskytnutie vašich osobných údajov (vrátane totožnosti) príslušným agentúram a nahlásenie každej trestnej alebo podozrivej činnosti príslušným orgánom.

Vyhradzujeme si právo zrušiť alebo zadržať všetky výhry ktorýchkoľvek osôb alebo skupín osôb a zrušiť platnosť alebo odoprieť hráčske body získané akoukoľvek osobou alebo skupinou osôb vtedy, keď máme opodstatnený dôvod domnievať sa, že príslušná osoba alebo skupina osôb koná alebo konala v súvislosti s pokusom o podvod alebo poškodenie a s úmyslom nás, zoskupenie, služby a/alebo platformy nejakým spôsobom poškodiť.

V záujme ochrany údajov, bezpečnosti a zabráneniu podvodov nepovoľujeme používanie žiadnych komunikačných kanálov v rámci služieb a/alebo platforiem (vrátane, ale nie výlučne, chatovacích fór pri stoloch s krupiérmi) na ponúkanie alebo propagovanie akýchkoľvek ponúk, produktov a služieb (či už vašich alebo patriacich tretej strane). Publikovanie informácií alebo kontaktovanie našich zákazníkov za účelom ponúkania alebo propagovania akýchkoľvek ponúk, produktov alebo služieb je výslovne zakázané.

V prípade, že vo vzťahu k športovým stávkovým službám budeme mať podozrenie, že došlo k akejkoľvek manipulácii zápasov, výhier alebo iných podujatí, vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, (i) pozastaviť ponuku podujatí alebo série podujatí na ktoromkoľvek z našich trhov a (ii) oneskoriť a/alebo zadržať platbu za podujatie alebo sériu podujatí na ktoromkoľvek z našich trhov, kým sa nepotvrdí integrita takéhoto podujatia alebo série podujatí zo strany príslušného športového zväzu.

Ak príslušné športové orgány potvrdia aktívnu manipuláciu podujatia alebo série podujatia, vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, pozastaviť všetky stávky na tieto podujatia, či už osobou, ktorá mala k dispozícii zákulisné stávkové informácie, alebo inou osobou, pri ktorej bude podozrenie na to, že konala v spojení s predtým uvedenou osobou, spolupracovala s ňou alebo bola akýmkoľvek spôsobom s takouto osobou v kontakte.

Vyhradzujeme si právo vziať si akúkoľvek sumu, ktorú nám dlhujete a to odpočítaním príslušnej sumy z Vášho zostatku, alebo akýchkoľvek prípadných výhier alebo vkladov, ktoré boli na Vaše konto pripísané.

15. CHYBY

Musíte más informovať hneď, keď si vo svojom konte všimnete akékoľvek chyby alebo keď sa chyby objavia pri akýchkoľvek výpočtoch v súvislosti s vašimi stávkami alebo akýmikoľvek prepočtami mien. Ak sa vyskytnú takéto chyby, zlyhanie systému alebo herné chyby (odchýlenie od bežného fungovania hernej logiky z nejakého dôvodu), ktoré vedú k chybám pri výpočtoch kurzov, poplatkov, rakov, bonusov alebo výplat, či pri prepočtoch mien (ďalej len ako „chyba“), budeme sa snažiť vytvoriť pre všetky, takouto chybou priamo postihnuté, strany východziu situáciu tak, aká bola pred výskytom chyby. Všetky chyby v zobrazení kurzov na webovej stránke tretej strany slúžiacej na porovnávanie kurzov, ktoré nastanú v dôsledku technickej chyby, sa budú považovať za chybu definovanú vyššie. Vyhradzujeme si právo vyhlásiť za neplatné všetky stávky, ktoré boli takouto chybou zasiahnuté a z vášho konta odobrať akékoľvek peniaze, ktoré s danými stávkami súvisia, a to vtedy, keď na konte máte dostatok finančných prostriedkov. Môžeme vás vyzvať, aby ste nám zostávajúcu sumu, ktorá sa vzťahuje na tieto stávky, preplatili. Vo všetkých prípadoch, keď (podľa vlastného uváženia) zistíme, že sa chyba využila za účelom získania neférovej výhody, si vyhradzujeme právo na to, aby sme túto aktivitu považovali za podliehajúci odseku 17 (Prepadnutie a zrušenie konta) týchto obchodných podmienok.

V prípade, že chyba, alebo IT chyba ovplyvní prostriedky vo výhernom banku, uskutočníme kroky potrebné pre to, aby boli pozície účastníkov obnované do chvíle, ak by ku chybe nedošlo, vrátane, v prípade potreby, distribúciou výherných prostriedkov rovnomernou mierou medzi všetkými ovplyvnenými účastníkmi.

16. KONTROLA BEZPEČNOSTI

V záujme zachovania vysokej úrovne bezpečnosti a integrity systému máme právo kedykoľvek vykonať bezpečnostnú kontrolu za účelom overenia vašej totožnosti, veku, správnosti vašich registrovaných údajov a následného preverenia vášho používania služieb vrátane, okrem iného, dodržiavania týchto zmlúv a zásad zoskupenia, ako aj vašich finančných transakcií, ktoré uskutočníte prostredníctvom služieb, aby sme odhalili prípadné porušenie týchto zmlúv a platných právnych predpisov (ďalej len ako „kontrola bezpečnosti“). V tejto súvislosti nás a našich agentov oprávňujete vykonávať previerky, spracovávať ich a poskytnúť tretím stranám v prípade, že považujeme za potrebné overiť informácie, ktoré ste nám poskytli alebo nám máte poskytnúť v súvislosti s týmito zmluvami vrátane, okrem iného, hodnotenia úverovej spôsobilosti a/alebo iného overenia informácií s využitím databáz tretích strán. V záujme uľahčenia týchto bezpečnostných kontrol okrem toho súhlasíte s tým, že nám poskytnete potrebné informácie alebo dokumenty, keď ich od vás na základe vlastného uváženia vyžiadame.

17. PREPADNUTIE A ZRUŠENIE KONTA

17.1

VYHRADZUJEME SI PRÁVO, PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA A VO VZŤAHU K VÁŠMU KONTU, AKÉMUKOĽVEK SÚVISIACEMU KONTU U POSKYTOVATEĽA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB (pojem definovaný v odseku 8), AKÝMKOĽVEK KONTÁM, KTORÉ MÔŽETE MAŤ NA INÝCH STRÁNKACH, KASÍNACH A/ALEBO ZARIADENIACH, KTORÉ PREVÁDZKUJE ZOSKUPENIE ALEBO KTORÉ SA PREVÁDZKUJÚ V JEJ MENE, AKO AJ VO VZŤAHU K VÁŠMU VYUŽÍVANIU HERNÝCH SLUŽIEB, AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB, KTORÉ ZDIEĽAJÚ PLATFORMU ZDIEĽANÝCH HIER/STOLOV, TIETO ZMLUVY VYPOVEDAŤ, ZADRŽAŤ ZOSTATOK NA VAŠOM KONTE, POZASTAVIŤ VÁM KONTO A ODPOČÍTAŤ Z TAKÉHOTO KONTA SUMU POSTIHNUTÝCH VÝPLAT, BONUSOV A VÝHIER, A TO V PRÍPADE, KEĎ:

17.1.1

ste závažne porušili ktorúkoľvek z týchto zmlúv,

17.1.2

sa dozvieme, že ste služby využívali alebo pokúšali využiť za účelom podvodu, tajnej dohody (vrátane vo vzťahu k vráteniu transakcií) alebo nezákonnej či neprimeranej aktivity (vrátane, okrem iného, akejkoľvek manipulácie so službami s viacerými menami),

17.1.3

sa dozvieme, že ste hrali na inej stránke s on-line hrami, resp. ste využívali služby takejto stránky a pristihli vás pri podvode, tajnej dohode (vrátane vo vzťahu k vráteniu transakcií) alebo nezákonnej či neprimeranej aktivite,

17.1.4

zrušili ste transakciu alebo odmietli nákup či vklad, ktoré ste vykonali na svoje konte,

alebo

17.1.5

sa ocitnete v konkurze alebo podobnom konaní kdekoľvek na svete.

18. UKONČENIE A ZRUŠENIE SLUŽIEB

18.1

Máte právo kedykoľvek zatvoriť svoje konto, ktoré u nás máte otvorené, a vo výpovednej lehote siedmych (7) dní ukončiť tieto zmluvné dohody tak, že si z konta vyberiete celý zostatok a písomnú výpoveď nám pošlete e-mailom. Vaše konto sa bude považovať za zatvorené po uplynutí výpovednej lehoty. Počas výpovednej lehoty, až do zatvorenie konta, ste plne zodpovedný za aktivity, ktoré urobíte prostredníctvom svojho konta.

18.2

Ak si chcete dočasne zatvoriť konto, aktivujte si zrušenie služieb na neurčito pre všetky herné služby. Z toho dôvodu vám budeme účtovať poplatok za neaktívne kontá aj za kontá, ktoré budú dočasne zatvorené prostredníctvom funkcie “Zrušenie služieb”.

18.3

Bez obmedzenia ustanovení uvedených v odseku 17 máme právo vypovedať tieto zmluvy do siedmych (7) dní od oznámenia (alebo pokusu o oznámenie). Oznámenie vám pošleme na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. V prípade výpovede z našej strany vám pošleme výpoveď na vašu e-mailovú adresu a okrem prípadov, keď je výpoveď v súlade s odsekom 17, vám v čo najkratšom čase vyplatíme zostatok na vašom konte. Ak zmluvy ukončíme podľa odseku 17, z konta nebudeme môcť vyplatiť žiadne výplaty, bonusy ani výhry, ktoré sa považujú za prepadnuté.

18.4

Vypovedanie týchto zmlúv nebude mať žiadny vplyv na nevyrovnané stávky, ZA PREDPOKLADU, že sú všetky tieto nevyrovnané stávky platné a nijakým spôsobom nie sú v rozpore s týmito zmluvami.

18.5

Nasledujúce odseky týchto obchodných podmienok ostanú v platnosti aj po vypovedaní týchto zmlúv ktoroukoľvek stranou: 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 a 25, ako aj ďalšie odseky, ktorú zaisťujú výklad.

19. ODŠKODNENIE

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBY BUDETE VYUŽÍVAŤ LEN V SÚLADE S PODMIENKAMI UVEDENÝMI V ZMLUVÁCH. PRÍPADNÉ STRATY ALEBO NÁKLADY (VRÁTANE PRIMERANÝCH NÁKLADOV NA PRÁVNEHO ZÁSTUPCU), KTORÉ NÁM (ALEBO KTORÉMUKOĽVEK ČLENOVI ZOSKUPENIA) VZNIKNÚ Z DÔVODU PORUŠENIA TÝCHTO ZMLÚV, UHRADÍTE V PLNEJ MIERE.

20. ČASOVÉ LIMITY A VYLÚČENIE VLASTNEJ OSOBY

20.1

Môžete mať právo na podanie žiadostí o dočasný oddychový čas, samovylúčenie na neurčito a platobné limity prostredníctvom našej funkcie zodpovednej hry na Vašom konte, ktorú nájdete na svojom konte v položke Moje údaje, sekcia zodpovednej hry Vášho konta, alebo kliknutím sem. Ak sa rozhodnete pre použitie ktorejkoľvek z pomôcok pre oddych alebo samovylúčenie cez Vaše konto, poplatok za neaktivitu Vášho konta nebude z Vášho konta odpočítaný. Pri samovylúčení na neurčito sa začne vyplácanie zostatku (mínus akýchkoľvek bonusov) na Vašom konte za podmienok tejto zmluvy. Vyhradzujeme si právo podniknúť vyššie uvedené opatrenia týkajúce sa vášho konta podľa vlastného uváženia.

20.2

Ak ste sa rozhodli pre neurčité vylúčenie vlastnej osoby z ktorejkoľvek našich platforiem, ktoré poskytuje ktorákoľvek spoločnosť nášho zoskupenia, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že si nesmiete založiť ani používať konto v rámci ktorejkoľvek inej spoločnosti zoskupenia (ďalej len ako „ďalšie konto zoskupenia“), a to počas obdobia, ktoré ste si zvolili.

20.2.1

Ak sa vám podarilo otvoriť alebo použiť konto na ktorejkoľvek z platforiem, ktoré poskytuje ktorákoľvek spoločnosť zoskupenia, zatiaľ čo ste sa rozhodli pre vylúčenie vlastnej osoby, prijmeme všetky príslušné opatrenia, aby sme vám zabránili stávkovať skutočné peniaze v rámci našich služieb do 48 hodín. Ak budete vedieť prepojiť kontá otvorené na niektorej platforme, ktorú poskytuje ktorákoľvek spoločnosť zoskupenia pre samovylúčené osoby, prijmeme všetky príslušné opatrenia na to, aby sme zabránili prístupu na dané konto do 48 hodín od informovania.

20.3

Ak porušíte odsek 20.2 vyššie, my a/alebo ktorákoľvek spoločnosť zoskupenia budeme mať právo (ale nebudeme povinní) pozastaviť všetky finančné prostriedky, ktoré vložíte (alebo ktoré ste už vložili) do ktoréhokoľvek ďalšieho konta zoskupenia.

20.4

Aby sa predišlo pochybnostiam, ak porušíte vyššie uvedený odsek 20.2, my ani žiadna spoločnosť zoskupenia nebudeme povinní vrátiť vám prostriedky, ktoré stavíte na ktoromkoľvek ďalšom konte zoskupenia vo zvolenom období.

20.5

Umožníme Vám nastaviť si osobné denné, týždenné a/alebo mesačné platobné limity. Akékoľvek požiadavky na zredukovanie Vášho platobného limitu budú okamžite spracované. Za účelom efektívnej prevencie patologického hrania budú všetky žiadosti o zvýšenie limitu a/alebo odstránenia spracované do 24 hodín od podnetu. V časti Zodpovedný hazard vášho konta si môžete nastaviť alebo upraviť limity vkladov.

21. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA

21.1

PRÍSTUP K PLATFORMÁM, SŤAHOVANIE SOFTVÉRU, KTORÝ SÚVISÍ SO SLUŽBAMI, Z PLATFORIEM A POUŽÍVANIE SLUŽIEB ČI INFORMÁCIÍ, KTORÉ MÔŽEME POSKYTOVAŤ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM SLUŽIEB, JE NA VAŠOM VLASTNOM ROZHODNUTÍ, UVÁŽENÍ A NA VLASTNÉ RIZIKO.

21.2

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA (i) CHYBY POČÍTAČOVÝCH PROGRAMOV V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI, KTORÉ SPRÍSTUPŇUJEME NA PLATFORMÁCH, (ii) CHYBY POPÍSANÉ V ODSEKU 15, (iii) PROGRAMOVÉ CHYBY ČI VÍRUSY VEDÚCE K STRATE ÚDAJOV ANI ZA (iv) INÉ POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA, MOBILNÉHO TELEFÓNU (ALEBO ZARIADENIA) ALEBO SOFTVÉRU.

21.3

TAKTIEŽ NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA POKUSY VYUŽÍVAŤ SLUŽBY INÝM, AKO NAMI URČENÝM SPÔSOBOM. NEMUSÍME DODAŤ REDUNDANTNÉ ANI ZÁLOŽNÉ SIETE ČI SYSTÉMY.

21.4

SLUŽBY BUDEME POSKYTOVAŤ S PRIMERANÝMI ZRUČNOSŤAMI A V PODSTATE TAK, AKO JE UVEDENÉ V ZMLUVÁCH. NA SLUŽBY NEPOSKYTUJEME ŽIADNE INÉ SĽUBY ANI ZÁRUKY.

21.5

NAŠE MAXIMÁLNE RUČENIE VÁM ČI INEJ TRETEJ STRANY, KTORÉ VYPLÝVA Z TÝCHTO ZMLÚV ALEBO POUŽÍVANIA SLUŽIEB ČI POČÍTAČOVÝCH PROGRAMOV TÝKAJÚCICH SA SLUŽIEB, KTORÉ SPRÍSTUPŇUJEME NA PLATFORMÁCH, ČI UŽ Z DÔVODU PORUŠENIA ZMLUVY, PREČINU (VRÁTANE NEDBALOSTI) ALEBO Z INÝCH PRÍČIN, SA V ĽUBOVOĽNOM OBDOBÍ DVANÁSTICH (12) MESIACOV OBMEDZUJE NA SUMU (AK JE K DISPOZÍCII), KTORÚ STE ZO SVOJHO KONTA INVESTOVALI DO STÁVOK, RAKOV A/ALEBO POPLATKOV (PODĽA PRÍPADU) ZA ROVNAKÉ OBDOBIE DVANÁSTICH (12) MESIACOV VO VZŤAHU K SLUŽBÁM, Z KTORÝCH PRÍSLUŠNÉ RUČENIE VYPLYNULO.

21.6

ZOSKUPENIE (VRÁTANE JEHO FUNKCIONÁROV, RIADITEĽOV, ZÁSTUPCOV A ZAMESTNANCOV) NEBUDE VOČI VÁM ZODPOVEDNÉ ZO ZMLUVY, PREČINU (VRÁTANE NEDBALOSTI) ANI INÉHO DÔVODU ZA ŽIADNE NEPRIAME STRATY VRÁTANE, OKREM INÉHO, STRATY ÚDAJOV, ZISKOV, PRÍJMOV, OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, PRESTÍŽE, DOBRÉHO MENA ČI PRERUŠENIA PODNIKANIA, ANI ZA STRATY, KTORÉ NIE SÚ ZOSKUPENÍM V SÚČASNOSTI PREDVÍDATEĽNÉ A VYPLÝVAJÚ Z TÝCHTO ZMLÚV ALEBO POUŽÍVANIA SLUŽIEB.

21.7

ŽIADNE USTANOVENIE V TÝCHTO ZMLUVÁCH NEBUDE FUNGOVAŤ TAK, ABY SA VYLÚČILA NAŠA PRÍPADNÁ ZODPOVEDNOSŤ V SÚVISLOSTI S PODVODOM, SMRŤOU, UBLÍŽENÍM NA ZDRAVÍ SPÔSOBENÝM NAŠOU NEDBALOSŤOU.

21.8

AK SA O NIEKTOREJ ČASTI TÝCHTO ZMLÚV ROZHODNE, ŽE JE NEZÁKONNÁ, NEPLATNÁ ALEBO Z NEJAKÉHO DÔVODU NEVYMÁHATEĽNÁ, POTOM SA TÁTO ČASŤ BUDE POVAŽOVAŤ ZA ODDELITEĽNÚ OD OSTATNÝCH ČASTÍ ZMLÚV A NEOVPLYVNÍ PLATNOSŤ ČI VYMÁHATEĽNOSŤ OSTATNÝCH USTANOVENÍ.

22. OZNÁMENIA/SŤAŽNOSTI

22.1

Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa ktoréhokoľvek aspektu správania našich služieb, musíte svoju sťažnosť podať čo najskôr potom, ako došlo k pôvodnému incidentu, ktorého sa sťažnosť týka. O prípade informujte v prvom rade oddelenie podpory pre zákazníkov. Sťažnosti nie je možné vzniesť prostredníctvom sociálnych médií. Je Vašou zodpovednosťou poskytnúť nám úplný súhrn Vašej sťažnosti so všetkými relevantnými podrobnosťami vrátane, ale nie výhradne, konkrétnych údajov o transakcii; presný dátum, čas a časové pásmo; akýkoľvek snímok obrazovky (screenshot) alebo video materiál, ktorý máte; kópiu prijatého reklamného materiálu; atď.

22.2

Ak nebudete spokojný/-á s riešením, ktoré vám v rámci procesu uvedeného v odseku 22.1 vyššie poskytlo oddelenie podpory pre zákazníkov, môžete sa na nás so svojou sťažnosťou písomne obrátiť na adrese complaints@bwin.com. Môžete sa na nás obrátiť aj písomne; v takom prípade adresujte svoj list na: Customer Services Manager, Suite 6 Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar. Akákoľvek správa od nás (pokiaľ nie je uvedené inak), bude odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pre registrácii svojho konta. Je Vašou zodpovednosťou informovať nás o všetkých zmenách tejto adresy, a to prostredníctvom funkcie nášho softvéru "Zmeniť e-mail", pravidelne kontrolovať svoje e-mailové konto a sledovať, či ste od nás nedostali e-mail.

22.2.1

(i) Potvrdenie o prijatí Vašej sťažnosti by ste mali dostať do 24 hodín od chvíle, kedy sme príslušnú sťažnosť prijali tak, ako je uvedené vyššie. Naše konečné stanovisko bude poskytnuté prostredníctvom e-mailu do ôsmich týždňov od termínu prijatia, pokiaľ nepremeškáte príležitosť zapojiť sa do procesu sťažnosti. V prípade, že od Vás budeme požadovať viac informácií, táto lehota sa pozastaví, až kým nám neposkytnete dané informácie; celý proces bude potom pokračovať od bodu, v ktorom sa predtým zastavil.

(ii) Náš proces spracovávania sťažností skončí, ak Vaša sťažnosť zostane nevyriešená v priebehu ôsmich týždňov od prijatia (s ohľadom na akékoľvek prestávky z dôvodu poskytovania informácií z Vašej strany) alebo pri dosiahnutí mŕtveho bodu či v prípade dosiahnutia konečného stanoviska za menej ako osem týždňov. Konečné zhrnutie celej záležitosti Vám zašleme e-mailom.

22.3

Ak nebudete spokojný/-á s našou konečnou odpoveďou v rámci vyššie uvedeného procesu spracovávania sťažností a ste hráčom zo Spojeného kráľovstva, môžete kontaktovať nášho poskytovateľa alternatívnych riešení sporov (ADR), službu Independent Betting Adjudication Service (“IBAS”). IBAS je poskytovateľom služieb na riešenie sporov, ktorého sme menovali ako nezávislý subjekt poskytujúci možnosti alternatívneho riešenia sporov v daných prípadoch (menovite všetky sťažnosti, týkajúce sa výsledku transakcií sťažovateľa pri hazardných hrách, nevyriešené naším procesom riešenia sťažností, ako je uvedené vyššie). Využívanie služieb alternatívneho poskytovateľa riešenia sporov (ADR) je bezplatné. Upozorňujeme, že IBAS môže odmietnuť sťažnosti na základe toho, že sú neodôvodnené alebo šikanujúce.

Ak nie ste v čase používania služieb hráčom zo Spojeného kráľovstva, kontaktujte gibraltarský úrad pre hazardné hry (Gibraltar Gambling Commissioner) na adrese gccomplaints@gibraltar.gov.gi a podajte svoju sťažnosť.

Všetky diskusie medzi vami a nami v súvislosti so sťažnosťou alebo sporom – vrátane všetkých detailov sporu/sťažnosti, akýchkoľvek uskutočnených dotazov a/alebo akýchkoľvek korešpondencií so zákazníckym servisom, ktoré ste uviedli ako súčasť riešenia sporu/sťažnosti –, zostávajú dôverné s cieľom zmierlivého riešenia sporu. Súhlasíte s tým, že nezverejníte existenciu ani obsah takýchto diskusií tretej strane (vrátane médií alebo prostredníctvom sociálnych sietí/chatovacích miestností či iných podobných fór), iba ak by ste mali zdieľať tieto údaje s vašimi poradcami (právnikmi, finančnými poradcami, zdravotníckym personálom, poisťovateľmi atď.), príslušnými kontrolnými orgánmi, políciou a bezpečnostnými zložkami alebo inými službami na riešenie rozporov, alebo ako je požadované a povolené zákonom.

23. OCHRANA ÚDAJOV

23.1

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ktorýmkoľvek z našich zástupcov, ktorí ich môžu použiť výhradne na presne tie isté účely, ktoré určíme, a v rámci podmienok týchto zmlúv. Vaše osobné údaje budeme používať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Ak uzavrieme partnerstvo s treťou stranou, ktorá pre nás vykonáva určité funkcie, alebo ak budeme vystupovať pod značkou tretej strany, môžeme s danou treťou stranou zdieľať a/alebo previesť vaše osobné údaje a iné údaje súvisiace s používaním služieb z vašej strany. Používaním služieb a akceptovaním týchto podmienok nám udeľujete svoj súhlas na zdieľanie a/alebo prenos týchto informácií a osobných údajov za účelom všetkých platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov a súvisiacich predpisov.

23.2

Mali by ste predpokladať, že akékoľvek používanie našej webovej stránky, e-maily, správy SMS a telefonické hovory medzi vami a nami budú zaznamenané. Tieto záznamy budú naším majetkom a budeme ich môcť použiť ako dôkaz v prípade sporov alebo za účelom skvalitnenia zákazníckych služieb.

24. ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto zmluvy sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi územia Kahnawake. Právne spory v súvislosti s týmito zmluvami alebo ich vymáhaním budú spadať do zodpovednosti okresného správneho súdu v mieste bydliska zákazníka. Ak sa zistí, že ktorákoľvek časť týchto zmlúv je v akomkoľvek ohľade neplatná, nezákonná alebo nevymáhateľná, nebude to mať vplyv na platnosť zvyšku zmlúv, ktoré zostanú platné a vymáhateľné v súlade s ich podmienkami.

25. POSTÚPENIE PRÁVA

Vyhradzujeme si právo previesť, postúpiť, sublicencovať alebo zastaviť tieto zmluvy, vcelku alebo čiastočne, akejkoľvek osobe (ale bez vášho súhlasu), ak budete o danom postúpení informovaní e-mailom a za predpokladu, že takéto postúpenie sa uskutoční za rovnakých podmienok, resp. podmienok, ktoré nie sú pre vás menej výhodné. Žiadne zo svojich práv alebo povinností podľa týchto zmlúv nesmiete postúpiť, sublicencovať ani nijakým iným spôsobom previesť.

26. PRÁVA TRETÍCH STRÁN

26.1

Okrem prípadov, keď tieto zmluvy výslovne stanovujú, že tretia strana môže podľa vlastného práva vymáhať podmienky týchto zmlúv, osoba, ktorá nie je stranou týchto zmlúv, nemá podľa miestnych právnych predpisov alebo stanov právo spoliehať sa na alebo vymáhať ktorúkoľvek z podmienok týchto zmlúv, čo však nemá vplyv na žiadne právo alebo opravný prostriedok tretej strany, ktorý má k dispozícii podľa miestnych právnych predpisov alebo stanov.

26.2

Aby sa predišlo pochybnostiam, každý člen zoskupenia je zamýšľanou treťou stranou oprávnenou na tieto zmluvy.

27. CELÁ ZMLUVA, JEJ ÚPRAVY A DODATKY

V plnom rozsahu rozumiete a súhlasíte, že budete viazaný/-á týmito zmluvami a ich občasnými úpravami. Zmluvy môžeme kedykoľvek zmeniť, pričom vás o nových podmienkach budeme informovať e-mailom. Každý takýto dodatok nadobudne platnosť do tridsiatich (30) dní od zaslania e-mailu s príslušnými dodatkami (ďalej len ako ‘oznámenie’). Ak niektorý z dodatkov nie je pre vás prijateľný, máte jediné východisko, a to prestať hrať a ukončiť konto v súlade s odsekom 18.2. Ak budete služby využívať aj po uplynutí uvedeného obdobia tridsiatich (30) dní, bude sa to považovať za záväzné prijatie dodatkov. Nesiete výhradnú zodpovednosť za to, že vždy, keď budete hrať, skontrolujete si tieto zmluvy a ich prípadné úpravy. Tieto zmluvy a dokumenty, na ktoré sa v nich odkazuje, predstavujú celú a konečnú zmluvu dohodu o týchto podmienkach uzavretú medzi vami a nami, a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré boli medzi nami uzavreté.

28. ŠPORTOVÉ STÁVKOVÉ SLUŽBY

28.1

Nasledujúce podmienky platia výlučne vo vzťahu k využívaniu športových stávkových služieb. Upozorňujeme, že ak medzi týmto odsekom 28 a ostatnými odsekmi týchto obchodných podmienok nastane rozpor, sa bude v súvislosti so športovými stávkovými službami uprednostňovať odsek 28.

28.2. Pravidlá a postupy v súvislosti so športovými stávkovými službami

Športové stávkové služby musíte využívať v súlade so všeobecne uznávanými hernými pravidlami, ktoré stanovujú naše pravidlá športových stávkových služieb a ktoré sú uvedené na iných stránkach, ktoré sa vzťahujú na to isté podujatie, hru alebo turnaj (ďalej len ako „pravidlá“). Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali všetky pravidlá.

28.3. Podmienky stávkovania

Pri označovaní stávkových výsledkov máme právo používať symboly (ako je napríklad 1, X, 2) a skratky. Vždy budete mať k dispozícii sekciu „Pomoc“ ohľadne športových stávkových služieb, v ktorej nájdete informácie o druhoch stávok a používaných pojmoch. Odporúčame, aby ste sa pred podaním stávky oboznámili s presnými podrobnosťami o danej stávke. Všetky ďalšie informácie uvedené v hornej alebo spodnej časti pri podujatiach a zobrazeniach kurzov sú súčasťou pravidiel stávkovania pre dané podujatie a v prípade akýchkoľvek odchýlok sa budú pred týmito podmienkami uprednostňovať. Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali všetky tieto informácie.

28.3.1 Stávkové limity

Vyhradzujeme si právo obmedziť maximálnu sumu, ktorú je možné na každú jednu alebo kombinovanú stávku staviť.

28.3.2 Limity výhier

Maximálna celková suma, ktorú môžete v priebehu 24 hodín vyhrať pri využívaní športových stávkových služieb, je, v závislosti od zvolenej meny: 300 000 CHF, 310 000 USD, 250 000 EUR, 200 000 £, 1 800 000 DKK, 2 100 000 SEK, 1 800 000 NOK, 950 000 PLN, 6 000 000 CZK, 72 000 000 HUF, 490 000 000 BGN, 500 000 YTL, 1 800 000 HRK, 1 000 000 RON, 9 000 000 RUB, 175 000 LVL, 860 000 LTL, 1 700 000 ARS, 4 000 000 MXN. Maximálna suma platí bez ohľadu na počet podaných alebo čakajúcich stávok a stavenej či čakajúcej sumy a prijatie stávky alebo vkladu z našej strany nás nezaväzuje k vyplateniu, ak čistá výhra prekročí náš limit výhier (pozri vyššie), a musíte si byť vedomý/-á, že v takom prípade vám nebude vyplatená príslušná výhra.

Maximálna suma, ktorú môžete vyhrať pri využívaní športových stávkových služieb na jednu stávku, je, v závislosti od zvolenej meny: 15 500 CHF, 12 000 USD, 10 000 EUR, 7 000 £, 75 000 DKK, 92 000 SEK, 82 500 NOK, 44 500 PLN, 300 000 CZK, 2 500 000 HUF, 17 000 YTL, 70 000 HRK, 30 000 RON, 300 000 RUB, 7 000 LVL, 35 000 LTL, 20 000 BGN, 70 000 ARS, 170 000 MXN.

Uvedené limity sú len odhadovanými hodnotami a podliehajú kolísaniu výmenného kurzu. Vyhradzujeme si právo na občasné uloženie odlišných výherných limitov.

28.3.3 Výpočet výhier

V prípade stávok s fixnými desatinnými kurzami sa výhry vypočítavajú vynásobením stávky fixným desatinným kurzom. V prípade stávok naživo (live) akceptujete akékoľvek zmeny desatinných kurzov, ktoré nastanú počas podania stávok. Pod zmenami desatinných kurzov sa rozumejú kurzy, ktoré sa menia medzi pridaním tipu na stávkový tiket a prijatím stávky z našej strany. Desatinné kurzy sa potom zobrazia na potvrdení o stávke. Ak podáte viac ako jednu stávku (vrátane kombinácie jednoduchých a viacerých stávok) a celková suma výhier prekročí výherné limity uvedené v odseku 28.3.2 vyššie, máme právo znížiť výšku výhry do takej miery, aby zodpovedala stanoveným limitom výhier.

28.3.4 Presnosť stávok a výsledkov

Aby sme zaistili čo najväčšiu presnosť všetkých stávok a výsledkov, peňažné prostriedky na kontách vedieme v desatinných číslach. Z technických dôvodov sa môže stať, že zostatok na konte sa zobrazí len s dvoma desatinnými číslami, čo môže viesť k nezrovnalostiam vtedy, keď sa hodnota so štyrmi desatinnými číslami zaokrúhli nadol na hodnotu s dvoma desatinnými číslami.

28.4 Prijatie a potvrdenie podmienok

28.4.1

Stávky sa musia uskutočňovať prostredníctvom športových stávkových služieb.

28.4.2

Stávka sa považuje za platnú po potvrdení jej prijatia z našich vzdialených serverov. Stávka je potvrdená, keď sa zobrazí na konte zákazníka pod možnosťou „Moje stávky“. Po podaní a akceptovaní stávky sa vám z konta stiahne zodpovedajúca suma. Po akceptovaní sa stávky už nedajú zrušiť ani nijak upraviť.

28.4.3

Pri podaní stávky potvrdzujete, že nemáte žiadne predchádzajúce vedomosti o výsledku príslušného podujatia, ktorého sa stávka týka (ďalej len ako „podujatie“). Ak sa v čase podania stávok rozšíria informácie, ktoré môžu ovplyvniť výsledok podujatia, vyhradzujeme si právo zmeniť lehotu akceptovania stávok alebo zrušiť všetky podané stávky.

28.4.4

Máme právo zrušiť všetky stávky vrátane, okrem iného, stávok, ktoré boli neúmyselne prijaté v situácii, keď ste nemali na konte postačujúci zostatok na pokrytie sumy za stávku, ktorú ste podali pred podujatím. S výhradou vyššie uvedeného ustanovenia, ak zostatok na konte čiastočne pokrýva vklad na stávku, máme právo stávku prijať s vkladom, ktorý sa rovná súčtu zostatku na konte. Máme právo aj na prijatie akýchkoľvek opatrení potrebných na to, aby sme vás ochránili pred ďalšími stratami, ak v priebehu obdobia štyroch týždňov prídete o sumu vo výške 5 000 EUR (alebo jej ekvivalent).

28.4.5

Všetky stávky sa musia podať a akceptovať ešte pred začatím príslušného podujatia. Každá stávka podaná alebo prijatá po začatí podujatia sa zruší, s výnimkou stávkových ponúk, ktoré sú jednoznačne určené na podávanie po začatí podujatia (t.j. stávkovanie naživo, stávky na víťaza).

28.4.6

Ak bude pri stávkach naživo z dôvodu časového posunu televízneho prenosu alebo prenosu dát niektorá stávka podaná za nesprávnu cenu ihneď po tom, ako vybratý účastník/tím dosiahol rozhodujúcu výhodu, vyhradzujeme si právo vyhlásiť túto stávku za neplatnú, vyhratú alebo prehratú.

28.4.7

Ak sa nejaké podujatie zruší a vyhlási za neplatné, príslušné stávky budú vyhodnotené s neutrálnym desatinným kurzom jedna (1,00). V prípade individuálnej stávky sa suma stávky vracia. V prípade viacerých stávok, pri ktorých sa okrem platných podujatí s víťazným tipom objavia aj zrušené podujatia, sa bude daná stávka považovať za výhernú, celkový kurz sa však primerane upraví.

28.4.8

Kombinované stávky sa neakceptujú vtedy, keď výsledok jednej časti stávky prispieva k výsledku druhej časti.

28.4.9

Vyhradzujeme si právo úplne alebo čiastočne odmietnuť akúkoľvek stávku a všetky nejednoznačné stávky sa vyhlásia za neplatné.

28.4.10

Vyhradzujeme si právo pozastaviť, upraviť, odstrániť a/alebo pridať akúkoľvek športovú stávkovú službu podľa vlastného uváženia s okamžitou platnosťou, pričom vás budeme o tom informovať e-mailom. V rozsahu povolenom zákonom nenesieme za žiadny takýto krok zodpovednosť.

28.5 Zmena meny konta

Aby sa predišlo pochybnostiam, ak počas trvania stávky zmeníte menu svojho konta, všetky výhry budú prevedené na novú menu konta podľa výmenných kurzov v čase výplaty.

29. HERNÉ SLUŽBY

29.1

Nasledujúce podmienky platia iba pre Vaše používanie našich herných zariadení. Chceme Vás upozorniť, že v prípade akéhokoľvek konfliktu medzi sekciou 29 a zostávajúcimi sekciami týchto Podmienkok účasti, zostávajúce sekcie týchto Všeobecných obchodných podmienok budú mať prednosť. V prípade konfliktu medzi tými Všeobecnými obchodnými podmienkami a uvedenými pravidlami v ktorýchkoľvek hrách, ktoré ponúkami, tieto Všeobecné obchodné podmienky budú mať prednosť.

29.2 Hry s virtuálnymi peniazmi a so skutočnými peniazmi

Registráciou na využívanie herných služieb získate prístup (cez softvér, definovaný nižšie) k obom spôsobom hry, teda hrám a turnajom (ďalej len ako „hry s virtuálnymi peniazmi“ alebo „hry zdarma“) s virtuálnymi peniazmi a k hrám a turnajom so skutočnými peniazmi (ďalej len ako „hry so skutočnými peniazmi“ alebo „hry o skutočné peniaze“), a to prostredníctvom herných služieb. Za hranie s virtuálnymi peniazmi nie sú potrebné ani požadované žiadne poplatky, okrem všetkých nákladov, ktoré sa účtujú zo strany nášho poskytovateľa internetových alebo telekomunikačných služieb v súvislosti s prístupom k herným službám. Hry s virtuálnymi peniazmi môžete hrať bez vsádzania peňazí. Vyhradzujeme si právo pozastaviť, upraviť, odstrániť a/alebo pridať akúkoľvek hernú službu podľa vlastného uváženia s okamžitou platnosťou, pričom vás budeme o tom informovať e-mailom. V rozsahu povolenom zákonom nenesieme za žiadny takýto krok zodpovednosť.

29.3 Pravidlá a postupy v súvislosti s hernými službami

Herné služby musíte využívať s súlade so všeobecne uznávanými pravidlami hier, ktoré sú stanovené v odseku o pravidlách hier, a s postupmi týkajúcimi sa herných služieb, ktoré využívate a ktoré sú konkrétne špecifikované v sekcii Hry na bwin.com on-line stránke vrátane, okrem iného, sekcie Reklamy, sekcie Turnaje, sekcie Pravidlá hier a & pokyny, sekcie „b'friends“, Ako hrať, Vklady pri stole, Turnaje, Pravidlá turnajov, sekcie Pravidlá správania pri pokeri, a na iných stránkach, ktoré sa konkrétne týkajú príslušného podujatia, hry alebo turnaja (ďalej len ako „pravidlá“).

29.4 Podvádzanie

29.4.1 Zásady boja proti podvádzaniu

Zaviazali sme sa predchádzať používaniu nekalých praktík v rámci herných služieb vrátane, okrem iného, tajných dohôd hráčov, automatických hráčov (botov), „chip-dumping“, „scripting“ a iné formy nevhodného správania, ktoré zaisťuje hráčom nekalú výhodu (ďalej len ako „zásady nekalých výhod“) nad hráčmi na stránke. Rovnako sme sa zaviazali odhaľovaniu a predchádzaniu používania softvérových programov, ktoré používajú umelú inteligenciu pri hrách na našich platformách vrátane, okrem iného, vytvárania profilov súperov, podvodného softvéru alebo iných nástrojov, o ktorých sa domnievame, že vám prinášajú nekalú výhodu nad ostatnými hráčmi, ktorí takéto programy či systémy nepoužívajú (ďalej len ako „softvér AI“). Beriete na vedomie, že prijímame opatrenia na odhaľovanie a predchádzanie používania takýchto programov a softvéru AI pomocou metód (vrátane, okrem iného, čítania zoznamu aktuálne spustených programov na počítači hráča) a súhlasíte, že nebudete využívať softvér AI ani vyššie uvedené programy. Ak budeme mať podozrenie, že bol hráč zamiešaný do akýchkoľvek praktík uvedených v odseku 29.4 alebo iných praktík, ktoré považujeme za neférové či podvodné, vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia zablokovať konto takéhoto hráča a natrvalo mu zadržať prostriedky dostupné na konte. Žiaden hráč nemá právo vyžadovať od nás, aby sme prijali ďalšie kroky proti hráčom podozrivým z tajnej dohody, podvádzania, scriptingu či inej formy nekalého alebo podvodného správania. Ak hráča oklame iný hráč počas využívania služieb, nahradíme iba sumy, ktoré hráč prehrá v dôsledku podvodu iba v prípade, ak budeme schopní lokalizovať podvádzajúce konto a získame prístup k daným prostriedkom. Ak budú oklamaní viacerí hráči a budeme schopní lokalizovať podvádzajúce konto, potom budú zostávajúce prostriedky na podvádzajúcom konte úmerne rozdelené v súlade s prehrou každého kráča.

29.4.2 Tajná dohoda a podvádzanie

K tajnej dohode dochádza vtedy, keď sa dvaja alebo viacerí hráči snažia získať nekalú výhodu zdieľaním informácií o svojich kartách alebo iných informácií. Ktorémukoľvek hráčovi, ktorý podľa nášho opodstatneného dôvodu spolupracuje s iným hráčom na tajnej dohode alebo sa o to pokúša počas využívania služieb, sa môže uvaliť trvalý zákaz využívania služieb alebo softvéru, jeho konto sa môže okamžite zrušiť a máme právo si nechať všetky finančné prostriedky na konte takéhoto hráča. Ak podozrievate ktoréhokoľvek hráča z tajnej dohody s iným hráčom alebo podvádzania, kontaktujte nás.

29.4.3 Automatickí hráči (botovia)

Používanie Bot softvéru je zakázané, pretože podľa nášho názoru škodí ostatným hráčom. Preto môže náš softvér vykonávať jednu alebo všetky nasledujúce funkcie za účelom zistenia používania zakázaných automatických programov a našim hráčom tak zaisťovať hracie prostredie bez podvodov: (1) skenovať zoznam softvérových aplikácií aktívnych počas vášho využívania služieb; (2) skenovať zoznam procesov aktívnych počas vášho využívania služieb; a (3) skenovať súbory v programových zložkách, súvisiacich s vaším používaním služieb a našou stránkou s cieľom zabezpečiť, aby boli používané výlučne 'nehackované' verzie nášho softvéru. Pokiaľ budú v rámci uvedených procesov zistené podozrivé aplikácie alebo procesy, môže náš software skenovať súbory, súvisiace s podozrivou aplikáciou alebo procesom a zostaviť tzv. mesh (tj. profil, ktorý charakterizuje súbory, súvisiace s danou aplikáciou alebo procesom), ktorý bude porovnaný s profilmi známych zakázaných automatických programov. Náš softvér nebude vykonávať náhodné prehľadávanie rozsiahlych častí vášho pevného disku, vybavenia alebo súborov a nebude nám ani žiadnej tretej strane prenášať žiadne informácie okrem informácií, potrebných na identifikáciu používania zakázaných automatických programov, ako je opísané vyššie. Náš softvér nebude meniť žiadne súbory ani informácie na vašom počítači alebo inom zariadení a nebude rušiť alebo zasahovať do činnosti žiadnej z vašich aplikácií. Používanie nášho softvéru môžete kedykoľvek ukončiť odinštalovaním nášho softvérového balíka. Pri vykonávaní týchto procesov sa opierame o svoj zákonný záujem a naším cieľom je poskytnúť všetkým našim hráčom bezpečnú a férovú hraciu platformu. Naše oznámenie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

29.4.4 Chip-Dumping

K chip-dumpingu dochádza vtedy, keď hráč zámerne prehrá list, aby previedol svoje žetóny inému hráčovi. Ktorémukoľvek hráčovi, ktorého budeme opodstatnene podozrievať z účasti alebo z pokusu o chip-dumping s iným hráčom počas využívania služieb, môžeme uvaliť trvalý zákaz využívania služieb a jeho konto môžeme okamžite zrušiť. Ak podozrievate ktoréhokoľvek hráča z účasti na chip dumpingu, kontaktujte nás.

29.5 Softvér

Softvér, ktorý vám sprístupníme na platformách za účelom poskytovania herných služieb (ďalej len ako „softvér“) si môžete nainštalovať a používať na pevnom disku alebo inom úložnom zariadení a môžete si z neho robiť záložné kópie pod podmienkou, že takého používanie a vytváranie záložných kópií bude len na vaše osobné použitie v rámci využívania herných služieb v súlade s týmito zmluvami, a ďalej, že takáto inštalácia a používanie prebieha na počítači alebo inom zariadení, ktorého ste primárnym používateľom. Štruktúra, organizácia a kód softvéru sú cenným obchodným tajomstvom zoskupenia a/alebo pridružených spoločností a/alebo ich poskytovateľov licencií. Nezískavate žiadne práva na softvér, okrem práv na jeho používanie podľa týchto zmlúv. Pokiaľ to nie je výslovne povolené zákonom, máte prísne zakázané a súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, adaptovať, prekladať, spätne analyzovať, dekompilovať, dekomponovať ani sa inak pokúšať odhaliť zdrojový kód softvéru alebo ktorejkoľvek jeho časti, ani nebudete vyvíjať, uverejňovať či distribuovať diela odvodené zo softvéru. Súhlasíte s tým, že softvér sa nebude odosielať, prenášať ani exportovať do žiadnej krajiny, ani že sa nebude používať spôsobom, ktorý zakazujú platné právne predpisy, obmedzenia alebo nariadenia.

29.6 Zdieľané hry, stoly a databázová platforma

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme zaviazaní, prevádzkovať a využívať zdieľané stoly, servery a databázové platformy alebo systémy (ďalej len ako „platforma zdieľaných hier/stolov“), ktoré užívateľom herných služieb umožňujú hrať s hráčmi, ktorí prichádzajú do hier, k stolom a do turnajov z iných webových stránok a značiek pôsobiacich na rovnakej platforme zdieľaných hier/stolov. Pri využívaní platformy zdieľaných hier/stolov súhlasíte s tým, že k týmto spoločným hrám/stolom môžete byť priradení podľa nášho výhradného uváženia a že v prípade, keď porušíte podmienky jednej stránky alebo značky pôsobiacej na platforme zdieľaných hier/stolov môžeme vám čiastočne alebo úplne zablokovať prístup k celému systému a nebudete môcť hrať cez žiadnu stránku alebo značku využívajúcu platformu zdieľaných hier/stolov. Bez toho, aby bola obmedzená reštrikcia pri vlastníctve viacerých kont (pozri odsek 4), môžeme od vás požadovať, aby ste mali len jedno konto na platforme zdieľaných hier/stolov, ak túto platformu využívate.

29.7 Virtuálne a skutočné peniaze na konte

„Virtuálne peniaze“ nemajú žiadnu hodnotu a sú od „skutočných peňazí“ oddelené. Nedajú sa prenášať na konto so skutočnými peniazmi, ani sa nedajú zameniť za žiadnu menu. Nesľubujeme, že budeme viesť presné záznamy o počte žetónov vo virtuálnych peniazoch, ktoré vlastníte, a o svoje žetóny vo virtuálnych peniazoch môžete tiež kedykoľvek prísť. Ďalej si vyhradzujeme právo stanoviť maximálny limit žetónov pre kontá vo virtuálnych peniazoch.

29.8 Urovnanie sporov v rámci hier

V plnom rozsahu akceptujete a súhlasíte s tým, že softvér generátora náhodných čísiel (ďalej len ako „RNG“, z angl. random number generator) bude rozhodovať o miešaní a rozdávaní kariet a iných náhodne generovaných podujatí v rámci herných služieb. V prípade nezrovnalostí medzi zobrazením výsledku v softvéri (nainštalovanom a používanom na vašom počítači) a na našom serveri, rozhoduje výsledok uvedený na našom serveri. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že (bez toho, aby boli dotknuté vaše ďalšie práva a opravné prostriedky) naše záznamy predstavujú konečnú autoritu pri určovaní podmienok vášho využívania herných služieb, z toho vyplývajúce aktivity a okolnosti, za ktorých k takýmto aktivitám došlo.

29.9 Hra o skutočné peniaze a turnajová mena

Ak je hra alebo turnaj o skutočné peniaze k dispozícii len v mene, ktorá sa odlišuje od meny vášho konta, môžete sa v istých prípadoch zúčastniť príslušnej hry alebo príslušného turnaja za „buy in“ (nákup). Takýto buy-in (spolu so všetkými výhrami) podlieha podmienkam a výmenným kurzom, ktoré v príslušnom čase ponúkame. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti s najčastejšími otázkami. Vo všetkých ostatných prípadoch máte povolené uzatvárať stávky a vkladať len v mene vášho konta.

VYTLAČTE SI TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY A ULOŽTE SI ICH PRE VLASTNÉ POTREBY. OKREM TOHO ODPORÚČAME, ABY STE SI VYTLAČILI A ULOŽILI VŠETKY POTVRDENIA O TRANSAKCIÁCH A PRAVIDLÁCH HIER, KTORÉ SA TÝKAJÚ VAŠICH AKTIVÍT.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na náš zákaznícky servis, ktorý je vám k dispozícii 24 hodín denne.