Какво представлява Канадската система (26 залагания)?

При Канадската система Вие правите пет прогнози, от които се образуват 26 залагания. Десет 2-ни комбинирани, десет 3-ни комбинирани, пет 4-орни комбинирани и 5-орно комбинирано. Поне две прогнози е необходимо да бъдат правилни, за да спечелите нещо - размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.