Защо е необходимо да верифицирам моята сметка?

Това се налага, за да се спазят правилата за онлайн хазарт. Поради тази причина е необходимо да идентифицираме Вашата самоличност и възраст, за да гарантираме, че до този вид дейност не се допускат непълнолетни лица.