Защо е необходимо да верифицирам моята самоличност?

Съгласно законодателството на Комисията по хазарта в Обединеното кралство сме задължени да верифицираме име, възраст и адрес на нашите клиенти. Тази процедура е известна като Know Your Customer (KYC - Опознай своя клиент)

Съвсем лесно е! След приключване на процедурата ще можете да теглите Вашите печалби и сметката Ви ще бъде активирана изцяло.

В бъдеще, когато извършваме рутинни проверки на сметките, ще Ви бъдат поискани допълнителни документи.