Какво представлява CVC2 кода?

CVC2 означава "Card Verification Code". Трябва да посочите този код като мярка за сигурност при международни плащания с кредитна карта по телефона или по интернет.

Трицифреният код се намира на обратната страна на Вашата кредитна карта в полето за подпис. Ако там няма отпечатан код, консултирайте се с банката, издала Вашата кредитна карта.