Какво представляват американските кофициенти?

В Америка на залаганията се гледа винаги от погледа на "100 USD". Или ще заложите 100 USD на Вашия отбор, за да спечелите определена сума или Вие трябва да заложите определена сума, за да спечелите 100 USD. При американските залагания се изобразява само нетната печалба. За да се изчисли сумата за изплащане, трябва да прибавите и своя залог.