Възможно ли е да деактивирам всички предупреждения?

Предупрежденията за голям пот, най-добра ръка и модели на залагане може да се изключат, но предупреждението за изтичане на времето ще бъде винаги активно. То е важно, тъй като Ви напомня, че е време да извършите даден ход, за да останете в играта.