Имате въпроси? Тук ще намерите някои от най-често срещаните въпроси и отговори.

Защо трябва да споделям личните си данни при регистрирането ми? Това е необходимо условие, за да можете да се възползвате максимално от всички оферти, които предлагаме вbwin. Нуждаем се от Вашето име и фамилия, адрес за връзка, рождена дата (която ни позволява да потвърдим, че сте навършили възрастта, необходима за регистрирация на нашата платформа), както и имейл за връзка, в случай че с Вас възникне проблем.

 

Защо трябва да Ви изпратя копие от мой документ за самоличност? Верифицирането на възрастта е законово изискване на Обединеното кралство и ние сме задължени да идентифицираме всички клиенти и тяхната възраст. Този процес се осъществява чрез верифициране на Ваш документ за самоличност.

 

Как се извършва тази процедура? Процедурата, известна като Know Your Customer (KYC) се извършва в следната последователност

1. Изпратете ни потвърждение за име, възраст и адрес при регистрирането си. Докато процедурата за верификация не бъде завършена, няма да можете да участвате в игри и да извършвате депозити или тегления. 

2. Ние ще се постараем да разгледаме и обработим документите Ви в рамките на 24 часа.

 

Какви документи за самоличност се приемат? Приема се издадена от правителството лична карта със снимка, в която са посочени трите Ви имена и рождена дата.

 • Валидна шофьорска книжка със снимка (съответстващ адрес)

  ИЛИ

 • Валидна шофьорска книжка със снимка (несъответстващ адрес)
 • Валиден паспорт (само страницата със снимката)
 • Валидна лична карта (лицевата и задната страна)

  и документ от списъка по-долу за верифициране на Вашия адрес:

 • Извлечение от банкова/спестовна сметка (издадено през последните 3 месеца)
 • Сметка за комунални услуги напр. за мобилен телефон, вода, газ, електричество (издадена през последните 3 месеца)
 • Данъчна сметка (издадена през последните 12 месеца)
 • Данъчно известие от HMRC (издадено през последните 12 месеца)
 • Договор за наем (издаден през последните 12 месеца)
 • Декларация за ипотечен или жилищен кредит
 • Удостоверение за застраховка на автомобил, дом, мобилен телефон (издадено през последните 12 месеца)
 • Официален документ за прием в университет или потвърждение за прием (издадено през последните 12 месеца)
 • Извлечение от каталог за пазаруване (издадено през последните 3 месеца)
 • Договор за назначаване или документ за заплата, на който е изобразен адрес (издаден през последните 3 месеца)

 

В момента не живея във Великобритания. Ако сте се преместили извън Великобритания, е необходимо да закриете актуалната си сметка и да откриете нова в държавата, в която пребивавате.

 

Какво, ако нямам простоянен адрес? За съжаление, ако не можем да верифицираме Ваш адрес, нямате право да притежавате сметка.

 

Защо документът ми за самоличност не беше приет? Вашият документ за самоличност не е приет, защото в него трябва да са четливо посочени Вашето име, фамилия, рождена дата и снимка. Ако се касае за лична карта или шофьорска книжка, е необходимо да ни изпратите снимки и на двете страни на картата.

 

Ще приемете ли моя паспорт, в случай че е с изтекъл срок на валидност? Да, ако е придружен от акт за раждане.

 

Приемате ли временна шофьорска книжка? Да.

 

Имам само шофьорска книжка, която не е издадена във Великобритания... Тъй като не можем да използваме тази книжка за верифициране на Вашата самоличност (име и възраст), не можем да я приемем като доказателство за адрес.

 

Приемате ли онлайн банкови извлечения/сметки за комунални услуги? Да. Въпреки това се уверете, че документът Ви е издаден през последните 3 месеца, че е ясно четлив, и че показва Вашето пълно име и адрес, както са регистрирани в сметката Ви.

 

На настоящия ми адрес на местоживеене не разполагам със сметки на мое име. Мога ли да посоча различен адрес? Можем да Ви верифицираме само на адреса, който сте регистрирали във Вашата сметка. Ако искате да променим или актуализираме Вашия адрес, моля, изпратете ни доказателство за адрес и инструкция за актуализирането му.

 

 

Безопасно ли е зареждането на лични документи? Гарантираме Ви, че Вашите документи са защитени при напускане на компютъра Ви, благодарение на използваната от нас технология „SSL“. Тя Ви гарантира, че документите Ви не могат да бъдат прихванати при предаването им чрез интернет.

 

Как се съхраняват моите данни, след като Ви бъдат изпратени? Вашите данни се съхраняват в база данни с високо ниво на защита, оборудвана с многобройни нива на контрол за сигурност, което защитава информацията Ви от неправомерен достъп.

 

Кой има достъп до моите документи? Достъп до документите Ви имат само служители, които обработват верифицирането на Вашите документи.

 

Нямам скенер, за да сканирам документите си. Какво да направя? За да направите снимка на документите си, можете да използвате дигитална камера, телефон или уебкамера. Съвсем лесно е. Уверете се, че снимките са четливи!

Вече верифицирах сметката си. Защо е необходимо да изпращам допълнителни документи? Има случаи, в които се налага да извършим рутинна проверка и да верифицираме личните Ви данни и части от Вашата сметка посредством странични доставчици на услуги или документи на трети страни в съответствие с международното, европейско и местно законодателство. Това може да бъде изискано, дори ако вече сте изпълнили някои от тези изисквания и/или сте предоставили документи преди това. Наше задължение е да работим честно и прозрачно, осигурявайки цялостна защита и подкрепа на играчите ни по всяко време, и да се придържаме към всички свързани законодателства. Имайте предвид, че отказът от верификация, когато тя бъде изискана от наша страна, ще доведе до ограничения в сметката, свързани с извършването на депозити, залагания и тегления.