Ако избере друга опция – напр. Кеш игри > Limit Holdem, ще се запазят ли моите настройки и избрани опции?

Да.