Ако избера друга опция за сортиране, какво ще стане с предишния ми избор?

Новата опция за сортиране ще има приоритет, а предишната опция се връща към състоянието по подразбиране.