Какви видове системни залагания има?

Тук ще намерите списък на всички предлагани системни залози:

3 прогнози

Вид на залагането Брой на направените залагания Единичен залог Комбиниран залог
2 3 4 5 6 7 8
2/3 (3 залагания) 3 - 3 - - - - - -
Patent (7 залагания) 7 3 3 1 - - - - -
Trixie (4 залагания) 4 - 3 1 - - - - -

4 прогнози

Вид на залагането Брой на направените залагания Единичен залoг Комбиниран залог
2 3 4 5 6 7 8
3/4 (4 залагания) 4 - - 4 - - - - -
2/4 (6 залагания) 6 - 6 - - - - - -
Lucky 15 (15 залагания) 15 4 6 4 1 - - - -
Yankee (11 залагания) 11 - 6 4 1 - - - -

5 прогнози

Вид на залагането Брой на на направените залагания Единичен залог Комбиниран залог
2 3 4 5 6 7 8
4/5 (5 залагания) 5 - - - 5 - - - -
3/5 (10 залагания) 10 - - 10 - - - - -
2/5 (10 залагания) 10 - 10 - - - - - -
Lucky 31 (31 залагания) 31 5 10 10 5 1 - - -
Canadian (26 залагания) 26 - 10 10 5 1 - - -

6 прогнози

Вид на залагането Брой на направените залагания Единичен залог Комбиниран залог
2 3 4 5 6 7 8
5/6 (6 залагания) 6 - - - - 6 - - -
4/6 (15 залагания) 15 - - - 15 - - - -
3/6 (20 залагания) 20 - - 20 - - - - -
2/6 (15 залагания) 15 - 15 - - - - - -
Lucky  63 (63 залагания) 63 6 15 20 15 6 1 - -
Heinz (57 залагания) 57 - 15 20 15 6 1 - -

7 прогнози

Вид на залагането Брой на направените залагания Единичен залог Комбиниран залог
2 3 4 5 6 7 8
6/7 (7 залагания) 7 - - - - - 7 - -
5/7 (21 залагания) 21 - - - - 21 - - -
4/7 (35 залагания) 35 - - - 35 - - - -
3/7 (35 залагания) 35 - - 35 - - - - -
2/7 (21 залагания) 21 - 21 - - - - - -
Super Heinz (120 залагания) 120 - 21 35 35 21 7 1 -

8 прогнози

Вид на залагането Брой на направените залагания Единичен залог Комбиниран залог
2 3 4 5 6 7 8
7/8 (8 залагания) 8 - - - - - - 8 -
6/8 (28 залагания) 28 - - - - - 28 - -
5/8 (56 залагания) 56 - - - - 56 - - -
4/8 (70 залагания) 70 - - - 70 - - - -
3/8 (56 залагания) 56 - - 56 - - - - -
2/8 (28 залагания) 28 - 28 - - - - - -
Goliath (247 залагания) 247 - 28 56 70 56 28 8 1