Auto и Notify Cash Out

Какво представлява "Auto Cash Out"?

Случвало ли Ви се е да изпуснете изплащане с Cash Out, защото сте били твърде заети? Функцията Auto Cash Out ще Ви накара да забравите за тези проблеми, позволявайки Ви да настроите предварително стойността на Cash Out. Ако стойността на функцията Cash Out за Вашия залог достигне или превиши избраната стойност, изплащането с Cash Out ще бъде извършено автоматично и средствата ще чакат в сметката Ви до следващия път, когато ще имате време да извършите залог.

Какво представлява функцията "Notify Cash Out"?

Искате да имате контрол върху изплащането с Cash Out, но не искате да следите стойността на Cash Out по време на цялото събитие? Функцията Notify Cash Out е точно това, от което се нуждаете. Тя Ви позволява да определите стойността на Cash Out, при достигането или надвишаването на която ще получите известие. След това имате възможност да разгледате Вашия залог и да решите дали искате изплащане с Cash Out или не, в зависимост от развитието на събитията, на които сте заложили. Тази функция е достъпна само за приложението Спорт.

Кога са достъпни функциите "Auto Cash Out" и "Notify Cash Out"?

Функцията "Auto Cash Out" е достъпна за всеки пазар, в който е разрешено изплащане с Cash Out. Функцията "Notify Cash Out" е достъпна за всеки пазар, в който е разрешено изплащане с Cash Out (при използване на приложението Спорт).

Подробна информация относно функцията Cash Out ще намерите на съответните помощни страници, както и в Условия за ползване на Cash Out.

Как да използвам функциите "Auto Cash Out" и "Notify Cash Out"?

Използването на функцията "Auto Cash Out" е съвсем лесно! Определете стойността за автоматично изплащане с Cash Out, като кликнете върху иконата за настройки на Cash Out, намираща се до бутон Cash Out във Вашия залог. Въведете желаната от Вас стойност за изплащане с Cash Out с помощта на изобразената клавиатура. Ако избраната стойност Ви удовлеторява, изберете функцията "Определи Auto Cash Out" и съответната стойност ще бъде зададена. След като определите стойността, иконата с настройките за Cash Out ще се освети в зелено, сигнализирайки за това, че функцията за автоматично изплащане с Cash Out е настроена. За да видите избраната стойност, изберете иконата с настройки за Cash Out и актуалният залог ще се изобрази.

Опцията "Notify Cash Out" функционира по абсолютно аналогичен начин - след като изберете бутона за настройки на Cash Out, изберете таб "Notify" и задайте стойността за получаване на известия. При достигане на тази стойност, Вие ще получите известие на Вашето устройство.

Сега вече ако стойността за изплащане с Cash Out достигне или превиши тази стойност, можете да сте спокойни, знаейки, че залогът Ви ще бъде изплатен автоматично или че ще бъдете уведомени за това, в зависимост от настройките, които сте задали. Ситуацията е под Ваш контрол!

Мога ли да променя или отстраня настройките за "Auto Cash Out" и "Notify Cash Out", след като съм определил(а) стойност?

Да. Изберете иконата за нaстройки на Cash Out, изберете таба с настройките, които желаете да премахнете, и натиснете бутон "Отстрани Auto Cash Out" или "Отстрани Cash Out Notification". Ако искате да промените стойностите, премахнете актуалната стойност, след това добавете нова с помощта на клавиатурата и запаметете промените.

Ще получа ли известие, ако залогът ми подлежи на автоматично изплащане с Cash Out?

Push известията ще бъдат изпращани на клиенти, които са инсталирали приложението Sport на своето устройство и в случай че в приложението е активирано получаването на известия.

Колко известия ще получа, ако съм определи(а) стойност за функцията "Notify Cash Out"?

Ако сте използвали функцията "Notify Cash Out", ще получите съобщение за това и още едно, след достигане на определената стойност. След като определената стойност бъде достигната и Ви е било изпратено известие, стойността за "Notify Cash Out" ще бъде премахната и за получаване на бъдещи известия ще е необходимо да зададете нова стойност.