Лимит за залог и лимит за печалба

Максималният залог, който може да бъде поставен в даден момент, трябва да е такъв, че нетната печалба да не надвишава сумата от 25 000 евро.