Кой има достъп до моите документи?

Създадена е високо ограничителна система за контрол на достъпа, за да се гарантира, че достъп до данните Ви ще имат само служители, работещи по проверката на Вашите документи.