Ще ми бъде ли начислена такса от bwin, ако временно закрия сметката си?

Ако временно закриете сметката си и в момента на проверката на Вашата сметка сте били неактивни повече от 12 месеца, ще Ви бъде начислена такса за неактивност.